| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. (298)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
V případě nepřítomnosti mě prosím kontaktujte pomocí e-mailu.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JŮZA, M. – HEŘMÁNEK, P.; idPublikace = 91402; Název: STUDY OF THE ENERGY EFFICIENCY OF THE UDS 214 EXCAVATOR HYDRAULIC SYSTEM-- Neexistuje podtyp publikace --

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Effect of drying temperature in hop dryer on hop quality. ..., 2021, roč. 67, č. 1, s. 1-7. ISSN: N.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro kontinuální snímání a vyhodnocování rychlosti sušicích pásů v pásové sušárně chmele. -- Neuvedený název vydavatele --. U1, 35 441. 05.10.2021.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro kontinuální snímání a vyhodnocování rychlosti jednotlivých sušicích pásů v pásové sušárně chmele., Device for continuous sensing and evaluation of the speed of individual drying belts in a hop belt dryer., hops; speed; belt; dryer, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, SR-1, 01/2021, Snímač rychlosti, okamžitá rychlost, převodník s displejem., Zvýšení kvality chmele, snížení energetické náročnosti., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro kontinuální snímání a vyhodnocování rychlosti všech sušicích pásů v pásové sušárně chmele., Device for continuous sensing and evaluation of the speed of all drying belts in a hop belt dryer., hops; speed; belt; dryer, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, SR - 2, 02 / 2021, Snímač rychlosti, okamžitá a průměrná rychlost, měřicí ústředna., Zvýšení kvality chmele, snížení energetické náročnosti., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – **VENT, L. Experiments with different materials for hanging hop bines . Acta Horticulturae, 2019, roč. 1236, č. 2019, s. 37-43. ISSN: 0567-7572.

**PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Způsob úpravy vlhkosti chmele po sušení s využitím uklidňovacích komor a zařízení k provádění tohoto způsobu.. -- Neuvedený název vydavatele --. 307835. 02.05.2019.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Effect of rotors on the parameters of hop drying in belt dryers. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 806-815. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Hop drying in belt dryer using cooling chambers. In Proceeding of the 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 (TAE 2019) 17.09.2019, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2019. s. 464-469.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. QUALITY OF HOPS AT DIFFERENT DRYING TEMPERATURES IN CHAMBER DRYER. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 17.09.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 160 21, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 159-164.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Analysis of Hop Drying in Chamber Dryer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 221-229. ISSN: 1406-894X.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Determination of moisture ratio in parts of the hop cone during the drying process in belt dryer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 723-727. ISSN: 1406-894X.

JŮZA, M. – HEŘMÁNEK, P. COMPARISON OF THE ENERGY CONSUMPTION OF THE HYDRAULIC CONTROL SYSTEM OF THE UDS 114. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. october, s. 2473-2476. ISSN: 1805-0476.

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. TENSILE RESISTANCE OF THE COMBINE HARVESTER WITH TRACKED CONCEPT OF CHASSIS. MM Science Journal. , 2018, roč. 2018, č. October, s. 2481-2483. ISSN: 1803-1269 .

RYBKA, A. – **KROFTA, K. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **POKORNÝ, J. Effect of drying temperature on the content and composition of hop oils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 512-516. ISSN: 1214-1178.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JEŽEK, ING., PH.D., J. – POKORNÝ, J. – PODSEDNÍK, J. Hydraulicky ovládaný přípojný bod traktoru. -- Neuvedený název vydavatele --. 30232. 10.01.2017.

**PODSEDNÍK, J. – **MARŠÍČEK, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, ING., PH.D., J.Dopravní vůz chmelového produktu. 2017, Seminář k agrotechnice chmele. Chmelařský institut s.r.o. Žatec. Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného dne 23. 2. 2017. s. 177-182. ISBN 978-80-86836-92-8.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Theoretical analysis of the technological process of hop drying. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 859-865. ISSN: 1406-894X.

HOVANEC, I. – HAVERA, I. – SKOUPÝ, d. – MACKŮ, J. – HOFMANN, I. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. Teleskopické hydraulické vedení. -- Neuvedený název vydavatele --. 306692. 29.03.2017.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Experimental chamber dryer for drying hops at low temperatures. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 713-719. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I.Technologické postupy a inovace při pěstování chmele. 2017, Chronologicky jsou uvedeny technologické postupy pěstování chmele na vysokých a nízkých konstrukcích. Prezentované inovace se týkají zvyšování kvality finálního produktu, sušárenské technologie a energetické náročnosti. Jedná se o náhrady stávajících úchytů chmelovodičů, nové typy pásů u překulovačů a změnu technologie česací linky spočívající v oddělení očesaných hlávek hned za česacími stěnami. Naznačena je i úprava sušárenského procesu. Publikováno v časopise Chmelařství 6-7/2017. .

**POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – DONNER, P. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **PODSEDNÍK, J. – **MARŠÍČEK, M.Mobile hop picking and a new cleaning line for low trellis hops in the Czech Republic. 2017, In: Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 33-36. ISSN 2512-3785.

RYBKA, A. – **MELČ, J. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Effect of storage duration and atmosphere on the content and price of hop alpha bitter acids. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 245-251. ISSN: 1211-3174.

**PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **JEŽEK, I. Ověřená technologie sušení chmele se zvýšenou efektivitou sušení, Verified hop drying technology with increased drying efficiency, hop; drying air; drying speed; heat recovery, 2017, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva č. QJ1510004/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QJ1510004/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva č. QJ151000/4 mezi ČZU v Praze a firmou Agrospol Velká Bystřice s.r.o., IČO: 49607812, uzavřená dne 6. 12. 2017. Ověřená technologie řeší snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení a jímání odpadního tepla a jeho využití pro proces sušení chmele., Při vyšší rychlosti sušení je úspora paliva ve výši 12,7%. Úspora energie vlivem přisávání předehřátého vstupního vzduchu činí 10,6%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**PODSEDNÍK, J. – **MARŠÍČEK, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **JEŽEK, I. – **KROFTA, K. – **KLAPAL, I. – **POKORNÝ, J. Zařízení umožňující snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení chmele v pásových sušárnách., Device for facilitating the permeability of the drying air and a higher speed of drying of the hop in the belt dryers., hop; drying air; belt dryer, 2017, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Prototyp, SUSCECHPAS-17, CPSCH-17, Dvouramenný rotor, vodorovný hřídel, ložiska, elektromotor, výztuha., Narušování slehlé vrstvy chmele a zintenzivnění sušicího procesu-., CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, 00212229, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, C - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **KROFTA, K. Parameters of the drying medium and dried hops in belt dryer.. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. , s. 24-32. ISSN: 1212-9151.

**KROFTA, K. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, ING., PH.D., J. – **KLAPAL, I. – **MORAVCOVÁ, L. – **VONDRÁČKOVÁ, P. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **PODSEDNÍK, J. – **MELČ, J. – **ŠRÁMEK, K. – **KOLMAN, Z. – **NÁDVORNÍK, J. Hodnocení kvalitativních parametrů chmele při sušení a stárnutí, Evaluation of hops qualitative parameters during drying and aging, hop; drying; processing; storage; moisture; analytics of hops, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Kvalitativní parametry chmele , Výzkumný projekt NAZV č. QJ1510004: Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele., Zisk energetickými úsporami cca 2500 Kč/t chmele, zvýšení exportu o 10%, prostor pro zvýšení zaměstnanosti v regionu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.12.2017,

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – KROFTA, K. – PODSEDNÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring a hodnocení sušicích parametrů na pásových sušárnách chmele. 2016, Analýza stávajícího stavu sušení, klimatizace a stabilizace chmele. Sborník přednášek: Ekonomicko-technologický seminář 10. 3. 2016. Chmelařský institut s.r.o. Žatec, 35-42..

KRUPIČKA, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Monitoring of dependency of hop material fall through on the size of gaps at the new design of separation rollers. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2016. s. 977-983.

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Dopravní vůz chmelového produktu. Úřad průmyslového vlastnictví. 306086. 15.06.2016.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – KROFTA, K. Analysis of the technological process of hop drying in belt dryers. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, TAE 2016 07.09.2016, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2016. s. 557-563.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JEŽEK, J. – POKORNÝ, ING., PH.D., J. Mechanický ořezávač chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví. 29 797. 20.09.2016.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. CONSTRUCTION AND VERIFICATION OF AN EXPERIMENTAL CHAMBER DRYER FOR DRYING HOPS. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 179-185.

KRUPIČKA, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. ANALYSIS OF HOP MATTER SEPARATION WITH INCREASED ROLLER CONVEYOR THROUGHPUT. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, TAE 2016 07.09.2016, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2016. s. 345-351.

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, ING., PH.D., J. Dopravní vůz chmelového produktu, Transportation car of hop product, hop; hop cones; low trellis; transportation car; mobile hop picking machine; harvest, 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, DVCHP-16, VCH 01/13, Dvounápravový podvozek, děrované výklopné čelo, lamely a stěrka posuvného dna z polyvinylchloridu., Šetrný násyp a vyprazdňování chmelové hmoty z nízké chmelnicové konstrukce. Zamezení poškození chmelových hlávek., CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, 00212229, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, B - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 5 mil. Kč a menší nebo rovna 10 mil. Kč

POKORNÝ, J. – JEŽEK, ING., PH.D., J. – DONNER ING., P. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Pěstování chmele na nízké konstrukci, Hop growing in low trellis, hop; hop growing; low trellis; dwarfish varieties, 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Nízká konstrukce NK1, CHI s.r.o. Žatec; 14864347, Komplexní technologie včetně techniky pro pěstování chmele v nízké konstrukci., Odstranění lidské práce při jarních pracích ve chmelnici., Chmelařský institut s.r.o., Kadaňská 2525, 438 01 Žatec, 14864347, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, C - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč

**POKORNÝ, ING., PH.D., J. – **JEŽEK, I. – **DONNER ING., P. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Výstavba, zakládání porostů a agrotechnika chmele pěstovaného v nízké konstrukci., Construction, planting and agrotechnics of hop grown in low trellis., hop; low trellis; growing operations, 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Chmel v nízkých konstrukcích, Výzkumný projekt TAČR č. TA03021046; vývoj a ověření technologie včetně zařízení k realizaci pracovních operací při pěstování chmele na nízkých konstrukcích a vlastní realizace systému sklizňové linky až po konečný produkt., Hlavní přínos spočívá zejména v jarním období v úspoře nákladů na pracovní sílu, tj. absence zavěšování a zapichování chmelovodičů a zavádění výhonů. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 14.12.2016,

**POKORNÝ, ING., PH.D., J. – **JEŽEK, I. – **DONNER ING., P. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **PODSEDNÍK, J. – **MARŠÍČEK, M. Sklizeň a separace chmele z nízkých konstrukcí, Hop harvest and separation from low trellis, hop; low trellis; harvest and separation, 2016, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Chmel v nízkých konstrukcích, Výzkumný projekt TAČR č. TA03021046; vývoj a ověření technologie včetně zařízení k realizaci pracovních operací při pěstování chmele na nízkých konstrukcích a vlastní realizace systému sklizňové linky až po konečný produkt., Hlavní přínos spočívá ve sníženém technologickém komplexu operací a v úspoře nákladů na pracovní sílu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 30.12.2016,

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – KŘIVÁNEK, J. – KOŘEN, PH.D., I. – PODSEDNÍK, J. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, I. Zařízení pro plynulou regulaci vzdálenosti válečků válečkové trati pro separační nebo česací linku chmele.. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. . 23.03.2015.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modernizace technologického postupu pro zvýšení výkonnosti česací linky chmele. 2015, Popis a experimenty s novým zařízením umožňujícím oddělenou dopravu očesaných hlávek z hlavní linie česací linky hned za česacími stěnami..

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Modernizace technologického postupu pro zvýšení výkonnosti česací linky chmele, Modernization of hop picking technological process for efficiency increasing of hop picker line , hops, picking line, losses, impurities, 2015, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Oddělení očesaných hlávek , 20969/2015-MZE-17222, Návratnost vložené investice za 1,36 roku., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 16.04.2015, Usnesení vlády č. 475 z 19.6.2013 - Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. – NOVÁK, P. Determination of power loss of combine harvester travel gear. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 25-32. ISSN: 1406-894X.

KRUPIČKA, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování závislosti propadu chmelové hmoty na velikosti mezery mezi válečky u válečkové tratě separační linky. 2015, Název: New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems, Místo konání: Nitra, Datum: 13. - 15.5.2015, Str. 167 - 172, ISBN 978-80-552-1325-5.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. 3D RECONSTRUCTION OF MINING HARVESTER HEAD USING MULTI-VIEW PHOTO. In Engineering for Rural Development 20.05.2015, Jelgava. Jelgava, Latvia: Jelgava, 2015. s. 11-15.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); USING MULTI-VIEW PHOTO FOR 3D RECONSTRUCTION. 2015, Scientific papers TECHNOFORUM 2015 „New Trends in Machines and technologies for Biosystems“ Stránky: od: 105 do: 110 Slovak University of Agriculture in Nitra 1. edition 4. May 2015 ISBN: 978-80-552-1325-5.

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. – NOVÁK, P. TENSILE RESISTANCE OF WHEELED COMBINE HARVESTER . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 46-50.

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – CHARVÁT, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – HOFFMANN, D. – KROFTA, K. – JEŽEK, J. – POKORNÝ, J. – KLAPAL, I. – KOZLOVSKÝ, P. Experimentální komorová sušárna chmele, Experimental hop chamber kiln, Hop kiln, chamber kiln, drying hops, 2015, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, EKS - 15, CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, Tři lísky o rozměrech 900 x 900 x 300 mm. Hmotnost zeleného chmele 20 kg. Ohřev vzduchu v rozmezí 40 – 45 oC. , Snížení ztrát DMX o 30 % v porovnání se stávajícími sušárnami chmele. , CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, 00212229, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modernizace technologického postupu česací linky chmele. 2014, .

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. The effect of work of inclined belt conveyors on the quality of hop separation in hop picking line. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 184-190. ISSN: 1214-1178.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. DESIGN FOR A DRIVE OF THE INTERAXLE MECHANICAL PRUNER USED IN LOW TRELLISES. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 50-54. ISSN: 1211-3174.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – VENT, L. – PODSEDNÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Návrh a realizace technických úprav česací linky chmele. 2014, .

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – VENT, L. – PODSEDNÍK, J. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro oddělení hlávek chmele od hlavního toku materiálu za česacím zařízením česací linky chmele. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. 26933. 12.05.2014.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – MAŠEK, J. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polní experimenty chmelovodičů a jejich úchytů. 2014, .

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modernizace technologického postupu česací linky chmele. 2014, .

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ROZBOR ZTRÁTOVÉHO VÝKONU HYDROSTATICKÉHO POJEZDU SKLÍZECÍ MLÁTIČKY. 2014, NÁZEV KONFERENCE: XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MLADÝCH 2014 DATUM KONÁNÍ: 9.-10. ZAŘÍ 2014 VYDAVATEL: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, TECHNICKÁ FAKULTA ISBN 978-80-213-2476-3 POČET STRAN: 5 STRANA OD: 5 STRANA DO: 9..

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ŘEZ CHMELE MECHANICKÝM OŘEZÁVAČEM V NÍZKÉ KONSTRUKCI. 2014, Riadenie tekutinových systémov 2014 Trenčianské teplice, SLovensko 15. - 17.10.2014 stránky od: 23 do: 30 ISBN 978-80-970897-8-8.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Pevný úchyt pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024784.pdf. 24784. 07.01.2013.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Sponkový závěs pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024783.pdf. 24783. 07.01.2013.

PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové překulovače pro česací linky chmele. 2013, ISBN: 978-80-86836-88-1; Sborník přednášek z Ekonomicko-technologického semináře konaného 27.2.2013.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Design a drive of interaxle mechanical cutter used in low trellises. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 39-46. ISSN: 1406-894X.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. NÁVRH A ANALÝZA HYDRAULICKÉHO OBVODU PRO POHON MECHANICKÉHO OŘEZÁVAČE CHMELE . Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 99-103. ISSN: 1802-2391.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. DESIGN A DRIVE OF INTERAXLE MECHANICAL CUTTER USED IN LOW TRELLIS SYSTEMS. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: , 2013. s. 34-38.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince chmele. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 192-195. ISSN: 1802-2391.

PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – VENT, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové překulovače pro česání chmele. 2013, Chmelařství, ISSN 0373-403X, 2013, str. 48-51, roč. 86, č. 4.

HONZÍK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉ SÍLY V CHMELOVODIČI. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 104-107. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. Zavěšování chmelovodičů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 89-93.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. COMPARISON OF VARIANT SOLUTIONS OF HOP STRINGS AND ATTACHMENTS. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 203-207.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Design of hydraulic circuit and field measurement of mechanical pruner drive for hops on low trellises. 2013, Forma vydání Tištěný sborník Kód ISBN 978-80-248-3136-7 Místo vydání Ostrava 2013 Název sborníku The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics Počet stran 8 Strana od 161 Strana do 168 Název nakladatele VŠB - Technical University of Ostrava Datum zahájení 24.10.2013 Místo konání Praha Typ akce EUR - Evropská akce.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Ověřená technologie oddělení hlávek chmele za česacími stěnami česací linky, Time-tested technology deviation of hop cones behind picking wall hops of the picking and separating line, hop, picking and separating line, losses, admixtures, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Pásové překulovače PP2, CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, Smlouva o uplatnění výsledku s firmou CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, IČ: 47308141, datum uzavření smlouvy: 17.11.2013, Návratnost vložené investice činí 4,17 roku při současném snížení ztrát, zlepšení kvality hlávek a zvýšení průchodnosti linky, ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. Analysis of Activity of Inclined Belt Conveyors with Different Belt Structure when Separating Impurities from Hops. In Proceedings of the Third International Humulus Symposium 09.09.2012, Žatec. Drukkerij Van Damme Beke, B-8310 Brugge, Belgium: International Society for Horticultural Science, 2013. s. 205-212.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Tensile strength of hop training wires and their attachments. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 39-42.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti zlepšení separace příměsí ve stacionární česací lince. 2012. ISBN: 978-80-86836-70-6; Sborník přednášek z Ekonomicko-technologického semináře konaného dne 29.2.2012 (Pořadatel: CHI s.r.o. Žatec a ČZU v Praze; Počet stran: 7; Strana od: 63; Strana do: 69.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – KOŘEN, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. Zařízení pro ořezávání chmele pěstovaného v nízké konstrukci. Úřad průmyslového vlastnictví. 303 084. 13.02.2012.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. EVALUATION OF INTERAXLE CARRIER AND DESIGN OF MECHANICAL PRUNER FOR LOW TRELLIS SYSTEM. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1211-3174.

VESELÝ, CSC., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví. 35291. 28.03.2012.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pevnost chmelovodičů a jejich úchytů při sklizni chmele. 2012, Chmelařství,ISSN 0373-403X,2012,str. 2-5, roč. 85, č. 1-2, .

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Design of mechanical pruner using FEM analysis for low trellis system. 2012, The 3rd CASEE Conference "Sustainable Agriculture and Food Production in the Danube Region" 3-5 May, 2012 page 2 from 58 to 59 ISBN: 978-973-744-266-6.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DESIGN OF MECHANICAL PRUNER SET USED FOR LOW TRELLIS. 2012, 7.th International Scientific Conference - STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE May 25, 2012, Jelgava Number of pages: 1 Page: 37 ISSN 1691-5623.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. DESIGN OF MECHANICAL PRUNER SET USED FOR LOW TRELLIS. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava 2012: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 27-31.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 147-151. ISSN: 1802-2391.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. NÁVRH SESTAVY MECHANICKÉHO OŘEZÁVAČE A JEHO UMÍSTĚNÍ NA TRAKTORU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 99-103. ISSN: 1802-2391.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clods separation from hop final product. 2012, 7th International Scientific Conference (Students on their way to science), Jelgava 2012, ISSN 1691-5623, str. 103 .

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření mezinápravového nosiče a návrh sestavy mechanického ořezávače pro nízké konstrukce. 2012, časopis Chmelařství Ročník 85 Číslo 5/2012 Strana od: 62 Strana do: 65 Počet stran: 4 ISSN 0373 - 403X.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Pevný úchyt pro zavěšení chmelovodiče, Hop string attachment with fixed hitch, hop string, fixed hitch, hop, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, PU - 1, CHMEL-Vent spol. s r. o., Kněžice 18, 438 01 Žatec; chmelnice u obce Neprobylice, Pevný úchyt je umístěn na nosném drátu chmelnicové konstrukce omotáním několika smyčkami. Spodní část pevného úchytu je navržena tak, aby se chmelovodič lehce zavěsil a přitom nemohl vypadnout při chvění chmelnicové konstrukce vlivem poryvů větru nebo při strhávání chmele při sklizni. Spodní část pevného úchytu tvoří oko, které svírá se svislou částí úchytu ostrý úhel. Ostrý úhel svírá i volná část pevného úchytu se svislou částí úchytu. Poskytovatel schválil výstup projektu v dílčí roční zprávě., Navržený a zkonstruovaný úchyt je předpokladem pro odstranění a nepoužívání nežádoucího polypropylenového motouzu, který může kontaminovat sklízený produkt. Další výhoda uvedeného principu zavěšení je v tom, že je možné jej umístit na konstrukci při stavbě chmelnice nebo kdykoli v průběhu životnosti chmelnice. Navíc vlivem omotání úchytu na nosném drátu nedochází k jeho skluzu a popojíždění., ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Sponkový závěs pro zavěšení chmelovodiče, Hop string attachment with clip hanger, hop string, clip hanger, hop, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, SZ - 1, CHMEL-Vent spol. s r. o., Kněžice 18, 438 01 Žatec; chmelnice u obce Neprobylice, Chmelovodič z černého žíhaného drátu je zavěšen na sponkový závěs z pozinkované spony. Sponkový závěs je umístěn na nosném drátu chmelnicové konstrukce. Umístění na tuto konstrukci se provádí společně s chmelovodičem při zavěšování. Na připevnění sponkového závěsu je možné použít sponkovací kleště typ FL 222/LIG 122. Pro uchycení chmelovodiče na nosný drát chmelnice pomocí sponky je nutné na konci chmelovodiče vytvořit oko, přes které je sponou připevněno k nosnému drátu chmelnicové konstrukce. Poskytovatel schválil výstup projektu v dílčí roční zprávě projektu., Navržený a zkonstruovaný závěs je předpokladem pro odstranění a nepoužívání nežádoucího polypropylenového motouzu, který může kontaminovat sklízený produkt. Další výhoda uvedeného principu zavěšení je v tom, že je možné jej umístit na konstrukci při stavbě chmelnice nebo kdykoli v průběhu životnosti chmelnice. , ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DESIGN OF MECHANICAL CUTTER FOR LOW TRELLIS SYSTEM. 2012, Ucolis 2012 University conference in life sciences 28 November 2012 ISBN 978-80-213-2336-0.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Ověřená technologie separace příměsí ve stacionární česací lince chmele s využitím nově navržených překulovačů, Time-tested technology of separating impurities on the picking and separating line with the new belt conveyors using, hop, belt conveyor, impurities, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Pásové překulovače PP1, CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, Smlouva o uplatnění výsledku s firmou CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, IČ: 47308141, datum uzavření smlouvy: 13.11.2012, Návratnost nákladů na výměnu šesti překulovačů u česací linky činí pouze 3,13 roku při srovnatelné příp. lepší kvalitě práce, ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – VENT, L. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Analysis of Strength Ratio of Different Hop Strings . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 148-154. ISSN: 1212-9151.

Aplikační zařízení rosiče pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci - Ing. František Veselý, CSc. (externí), V. Ciniburk (externí), Ing. Jiří Kořen (externí), Jindřich Křivánek (externí), Ing. Josef Ježek (externí), doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Ivo Honzík, Bohuslav Jošt, 2011

Inovace systémů pěstování a zpracování chmele zaměřená na zvýšení kvality konečného produktu - doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Ivo Honzík, Bohuslav Jošt, 2011

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Využití metody FEM/MKP při návrhu mechanického ořezávače chmele pro nízkou konstrukci. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 267-274. ISSN: 0373-6776.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Zhodnocení analýzy pevnosti chmelovodičů a jejich úchytů v tahu při sklizni chmele. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 167-173. ISSN: 0373-6776.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor eliminace příměsí při sklizni a zpracování chmele. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 9-15. ISSN: 0373-6776.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. ENGINEERING PROBLEMS DURING PULLING-DOWN OF HOP STRINGS AND THEIR ATTACHMENTS. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, JALGAVA, LATVIA. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FACULTY OF ENGINEERING, 2011. s. 26-31.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Technical project for hop cutting equipment in low trellis system. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: , 2011. s. 32-36.

PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. ZHODNOCENÍ KVALITY SEPARACE PŘÍMESÍ Z CHMELE PĚSTOVANÉHO NA VYSOKÝCH A NÍZKÝCH KONSTRUKCÍCH. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 193-200. ISSN: 0373-6776.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Návrh technického řešení mechanického ořezávače pro nízké konstrukce. 2011. Hydraulika a pneumatika Časopis pro hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku 1-2 (27) 2011 Hydraulické systémy mobilných strojov ročník XIII. ISSN 1335-5171.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. Analysis of various implementations of hop strings during hop production. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 441-446. ISSN: 1214-1178.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Návrh pohonu a převodového ústrojí mechanického ořezávače pro nízké konstrukce. 2011. Název sborníku: XIII. Mezinárodní vědecká konference mladých 2011 Kód ISBN: 978-80-213-2194-6 Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technické fakulta Datum zahájení: 19.09.2011 Místo konání: Praha, ČZU Počet stran: 5 Strana od: 50 Strana do: 54.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PEVNOST CHMELOVODIČŮ A JEJICH ÚCHYTŮ V TAHU. 2011. Název sborníku: XIII. Mezinárodní vědecká konference mladých 2011 Kód ISBN: 978-80-213-2194-6 Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technické fakulta Datum zahájení: 19.09.2011 Místo konání: Praha, ČZU Počet stran: 5 Strana od: 221 Strana do: 225.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Design of mechanical pruner in low trellis system. 2011. UCOLIS Czech university of life sciences Prague 23. November 2011 Number of pages: 8 pages: 82 - 89 ISBN 978-80-213-2226-4.

PODSEDNÍK, J. – NĚMEC, J. – PODSEDNÍK, J. – HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. Hrabičkový dopravník pod dočesávačem sloužící k separaci chmele a vkládání materiálu k dalším separacím. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 23096. 19.12.2011.

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Secí stroj do nízkých chmelnicových konstrukcí, Sowing machine to low trellis hops, Hops, low trellis, sowing machine, green manure, grass equipment, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Secí stroj NK1, Chmelařský institut s. r. o., Secí stroj s šířkou pracovního záběru cca 1800 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. Zařízení pro ořezávání chmele v nízké konstrukci, Device for cutting hops in low trellis, Hops, low trellis, hop cutting, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Ořezávač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Ořezávač chmele s průměrem kotouče cca 600 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí s čelní aplikací chemických látek, Sprayer of hop shoots to low trellis with chemical applications in front of tractor, Hops, low trellis, sprayer, chemical application, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Postřikovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Postřikovač chmele s provozním tlakem do cca 0,3 kPa. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí se zadní aplikací chemických látek, Sprayer of hop shoots to low trellis with chemical applications behind the tractor, Hops, low trellis, sprayer, chemical application, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Postřikovač NK2, Chmelařský institut s. r. o., Postřikovač chmele s provozním tlakem do cca 0,3 kPa. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro tvarování chmelových stěn, Device for trimming hop walls, Hops, low trellis, trimmer, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Trimmer NK1, Chmelařský institut s. r. o., Zařízení pro tvarování chmelové stěny od výšky cca 600 mm do cca 1200 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení pro přihnojování chmele v nízkých konstrukcích, Metering device for fertilizing hops in low trellis, Hops, low trellis, fertilizing, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Dávkovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Dávkovací zařízení hnojiva s objem zásobníku cca 750 litru. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zatlačovač sloupů pro výstavbu nízkých chmelnicových konstrukcí, Device for pressing hop poles in building low trellis, Hops, low trellis, pole, building, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Zatlačovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Zatlačovač sloupů do délky cca 4000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro odvíjení sítí v nízkých chmelnicových konstrukcích, Device for unrolling mesh in low trellis hop, Hops, low trellis, plastic mesh, construction, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Odvíječ NK1, Chmelařský institut s. r. o., Odvíječ sítí do délky cca 3000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

JEŽEK ING., J. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Nízká chmelnicová konstrukce, Low trellis hops, Hops, low trellis, pole, rope elements, mesh, drip irrigation, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Nízká konstrukce NK1, Chmelařský institut s. r. o., Nízká konstrukce o sponu 3000 mm x 750 mm a délce sloupu 4000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VESELÝ, CSC., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci, Device of spraying machine for hop protection in low trellis , Hops, low trellis, protection, spraying machine, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Rosič NK1, Chmelařský institut s. r. o., Rosič chmele ošetřující 2 řádky do výšky cca 3500 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – KOŘEN, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. Zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci, Equipment for chemical protection of hops grown in low trellis, Hops, low trellis, protection, spraying machine, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Rosič portálový NK1, Chmelařský institut s. r. o., Portálový rosič chmele ošetřující 2 řádky do výšky cca 3500 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Kypřič chmele pro mělké zpracování půdy v nízkých konstrukcích, Hop cultivator for shallow tillage in low trellises, Hops, low trellis, cultivator, tillage, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Kypřič NK1, Chmelařský institut s. r. o., Kypřič s úchyty pro 9 slupic. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Hloubkový kypřič chmele pro zpracování půdy v nízkých chmelnicích, Subsoiler for tillage in low trellis hops, Hops, low trellis, tillage, subsoiler, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Kypřič NK2, Chmelařský institut s. r. o., Kypřič s pracovní hloubkou do cca 600 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Pásová půdní fréza pro zpracování půdy v nízkých konstrukcích, Rotary cultivator for tillage in low trellis hops, Hops, low trellis, rotary cultivator, tillage, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Fréza NK1, Chmelařský institut s. r. o., Nosník s 2 frézami o pracovním záběru cca 400 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. Hydraulické kapaliny v letectví a jejich diagnostika . Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 70 - 73. ISSN: 1211-4162.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. Návrh konstrukčního řešení aplikačního rámu rosiče. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 74 - 77. ISSN: 1211-4162.

Zařízení pro odvíjení sítí - doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2010

RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. Application boom for chemical protection of hops grown on low trellis systems.. In Engineering for rural development 27.52010, LUA Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2010. s. 53 - 57.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Analysis of tensile strength of hop strings and their attachments to hopfield supporting structure. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 535 - 539.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. ANALYSIS OF CUTTING MECHANISM ON THE CUTTER USED FOR HOPS GROWN ON LOW TRELLIS. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 211-215.

Návrh hydraulického systému pohonu mechanizmu pro řez chmele - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Ing. Honzík Ivo, 2010

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností chmele využívaných při separaci od příměsí.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 12, s. 69 - 71. ISSN: 0373-6776.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TECHNICAL PROJECT OF MISTBLOWER´S BOOM FOR HOPS GROWN ON LOW TRELLLIS SYSTEMS. 2010. Technofórum 2010, SPU v Nitre, str.: 66-70, ISBN 978-80-552-0381-2.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Troughtput evaluation according to hydraulics circuit parameters measurement. Acta Hydraulica et Pneumatica, 2009, roč. 3, č 2, s. 37-41. ISSN: 1336-7536.

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce ve svinovacím lisu s variabilní lisovací komorou - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Mobilní vážicí vůz pro vážení materiálu, převoz materiálu a překládku materiálu - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Program pro ovládání elektronického snímače tlaku oleje, teploty a frekvence otáčení - doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo, 2009

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce v lisu na hranolovité balíky - Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

Zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Jošt Bohuslav; Ing. Kořen Jiří; Ciniburk V.; Křivánek Jindřich, 2009

Kurz základů údržby mechanizace golfových hřišť - 1. Hydraulické systémy - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc., 2009

Vývojové trendy v konstrukci strojů pro pěstování chmele v nízkých konstrukcích - doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo, 2009

YIELD MAPPING OF ROOT-CROPS BASED ON PRESSURE TYPE FLOW RATE SENSOR - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – KROULÍK, M. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); REMOTE SENSING WITH AIRCRAFT MODEL UTILISATION. 2009. ISBN: 978-80-213-1897-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: NEW TRENDS IN DESIGN AND UTLISATION OF MACHINES IN AGRICULTURE, LANDSCAPE MAINTENANCE AND ENVIRONMENT PROTECTION; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE; Datum zahájení: 5.5.2009; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

PURITY HOP DURING PROCESSING - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2009

YIELD MAPPING OF ROOT-CROPS BASED ON PRESSURE TYPE FLOW RATE SENSOR - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ A JEJEICH VYUŽITÍ - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

Spring pruning of hops grown on low trellis systems. - doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo, 2009

HOP PROCESSING SYSTEM INNOVATION WITH FINAL PRODUCT QUALITY INCREASING - doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2009

YIELD MAPPING OF ROOT-CROPS - Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. HOP PROCESSING SYSTEM INNOVATION WITH FINAL PRODUCT QUALITY INCREASING . In Engineering for Rural Development 28.52009, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, INST MECHANICS, 5 J CAKSTES BLVD, JELGAVA, LV-3001, LATVIA , 2009. s. 65 - 69.

 
page foot