| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Václav Novák, Ph.D. (19065)

Kontakty
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
Po domluvě.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KŘÍŽOVÁ, K. – KADEŘÁBEK, J. – NOVÁK, V. – LINDA, R. – **KUREŠOVÁ, G. – ŠAŘEC, P. Using a single-board computer as a low-cost instrument for SPAD value estimation through colour images and chlorophyll-related spectral indices. Ecological Informatics, 2022, roč. 67, č. MAR 2022, s. 1-9. ISSN: 1574-9541.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Potential Impact of Biostimulator NeOsol and Three Different Manure Types on Physical Soil Properties and Crop Status in Heavy Soils Conditions. ..., 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-15. ISSN: N.

**LÁTAL, O. – NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – **KŘÍŽOVÁ, K. – KORBA, J. Hodnocení vlivu aktivátoru Z'Fix v kombinaci s kravským a prasečím hnojem na vybrané půdní fyzikální vlastnosti v podmínkách jílovitých půd. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2022, roč. 237, č. 3, s. 25-32. ISSN: 0139-7265.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Soil physical properties and crop status under cattle manure and Z'Fix in Haplic Chernozem. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 7, s. 390-398. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. Physical properties of a soil under a pig slurry application and organic matter activators. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2021, roč. 4, č. 67, s. 199-207. ISSN: 1212-9151.

ŠAŘEC, P. – KORBA, J. – NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. Digestate application with regard to greenhouse gases and physical soil properties. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. 4, s. 1929-1937. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. Sentinel-2 imagery utilization for small-plot agricultural studies. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Volume 725; Issue 1 25.06.2019, Medan. neuvedeno: Institute of Physics Publishing, 2020. s. 1-6.

DVOŘÁK, J. – NOVÁK, V.Backscatter analysis of a corn field using Sentinel-1 data. 2020, .

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P.APPLICATION OF MANURE WITH ACTIVATORS – INFLUENCE ON SOIL PHYSICAL PROPERTIES AND CROP GROWTH. 2020, 15th International Scientific Conference STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE (undergraduate, graduate, post-graduate students) Collection of Abstracts April 24, 2020 ISSN 2255-9566.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **BRTNICKÝ, M. Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy . Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2020, roč. 230, č. 4, s. 3-9. ISSN: 0139-7265.

**BILOŠOVÁ, H. – **MIKISKOVÁ, J. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, V. – **MRÁZKOVÁ, M. Pomocné půdní látky jako prostředek ke zlepšení půdní úrodnosti. Úroda, 2020, roč. 12, č. LXVIII, s. 263-269. ISSN: 0139-6013.

VÍTKOVÁ, V. – NOVÁK, V. – HUMPLÍK, M.KOMPOST: Pomoc pro zemědělce a cesta k zušlechťování půdy. 2020, Selská revue 2020 - Odborné články.

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P. Biochar dosage impact on physical soil properties and crop status. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 4, s. 2501-2511. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – **HOLÁTKO, J. – NOVÁK, V. – **DOKULILOVÁ, T. – **BRTNICKÝ, M. Changes in soil properties and possibilities of reducing environmental risks due to the application of biological activators in conditions of very heavy soils. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 4, s. 2581-2591. ISSN: 1406-894X.

**LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – KUMHÁLOVÁ, J. – **VESELÝ, A. – NOVÁK, P. – **ŠKARPA, P. – **KINTL, A. – NOVÁK, V. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. – **HOLÁTKO, J. Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty na změnu chemických a biologických vlastností těžkých půd, Influence of application of biologically transformed organic matter on change of chemical and biological properties of heavy soils, Heavy arable land; manure; yield potential, chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V37, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 1. 12. 2020 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 716,2 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 21.486 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 205,6 Kč/ha a celkový přínos ve výši 6.168 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

**LÁTAL, O. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **BRTNICKÝ, M. – NOVÁK, P. – **HOLÁTKO, J. – ŠAŘEC, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **ŠKARPA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, V. – **VESELÝ, A. – **KINTL, A. – **BALTAZÁR, T. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. Biologická transformace a organická hmota – nástroj pro zvýšení produkčních vlastností půd a biodiverzity a snížení environmentálních rizik, Biological transformation and organic matter - a tool to increase the productive properties of soils and biodiversity and reduce environmental risks, Medium-heavy arable land; manure; yield potential; physical soil properties; chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V16, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 10. 12. 2020 se Zemědělským družstvem Čechtice (IČO 00101834, DIČ CZ00101834) se sídlem V Braňce 238, Čechtice, PSČ 257 65., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 895,5 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 26.865 tis. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – NOVÁK, V. – **LÁTAL, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti středně těžké půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost, vlivem aplikace biologicky transformované organické hmoty., Verified technology improving the physical properties of medium-heavy soil, in particular specific soil resistance and its infiltration capacity, due to the application of biologically transformed organic matter., Soil tillage energy demand; soil characteristics; organic matter; additives; medium-heavy soil, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V38, TH02030169/2 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TH02030169/2 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a AG Skořenice, akciová společnost (IČO: 60112450) uzavřená dne 17.12. 2020, Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,80 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření středně těžké půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 1,4 l/ha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – LEV, J. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, V. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **HOLÁTKO, J. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – **KINTL, A. – **MALÍČEK, O. – **PECINA, V. – **BRTNICKÝ, M. Kvantifikace efektu technologických opatření s využitím aktivátorů transformace organické hmoty statkových hnojiv, biouhlu a pomocných půdních látek, Quantification of the effect of technological measures with the use of activators of organic matter transformation of manure, biochar and soil improvers, organic fertilizer; activator; biochar; draft, economy; yield; bulk density; infiltration; soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, TH02030169-V17, TH02030169-V17, Analytický software kvantifikující pro zemědělskou praxi dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty, statkových hnojiv, kompostu a biouhlu a jejich environmentální (půdní parametry, utužení půdy, infiltrace atp.) a ekonomické (výnos, úspora paliva atp.) dopady. Jde o výstup projektu TA ČR TH02030169, který může být na základě požadavků zákazníků rozšířen o další moduly., Zvýšení výnosu v závislosti na technologii a plodině až o 20 % a úspora paliva na operace zpracování půdy až o 1,5 l/ha., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **LÁTAL, O. Vliv ošetření hnoje aktivátorem statkových hnojiv v kombinaci s biostimulátorem vitálních funkcí půdy na fyzikální vlastnosti půdy a stav vegetace. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2019, roč. 226, č. LXI, s. 17-24. ISSN: 0139-7265.

**GÜRDIL, G. – **DAGTEKIN, M. – **DEMIREL, B. – **DEMIREL, C. – NOVÁK, V. – **DOK, M. Determining pelleting parameters for orange pruning residues. In 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 17.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 141-146.

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. Effective dose of biochar within the first year after application. In 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 422-428.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K.; idPublikace = 81670; Název: Effect of organic fertilizers, biochar and other conditioners on Modal Luvisol-- Neexistuje podtyp publikace --

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – **NAPITUPULU, R. Influence of North Sumatra Maize (Zea mays L.) monoculture on soil properties using free Sentinel 2 imagery. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan. : Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2018, roč. 221, č. 3, s. 2-8. ISSN: 0139-7265.

 
page foot