| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. (265)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3147
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**LÁTAL, O. – NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – **KŘÍŽOVÁ, K. – KORBA, J. Hodnocení vlivu aktivátoru Z'Fix v kombinaci s kravským a prasečím hnojem na vybrané půdní fyzikální vlastnosti v podmínkách jílovitých půd. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2022, roč. 237, č. 3, s. 25-32. ISSN: 0139-7265.

KŘÍŽOVÁ, K. – KADEŘÁBEK, J. – NOVÁK, V. – LINDA, R. – **KUREŠOVÁ, G. – ŠAŘEC, P. Using a single-board computer as a low-cost instrument for SPAD value estimation through colour images and chlorophyll-related spectral indices. Ecological Informatics, 2022, roč. 67, č. MAR 2022, s. 1-9. ISSN: 1574-9541.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Potential Impact of Biostimulator NeOsol and Three Different Manure Types on Physical Soil Properties and Crop Status in Heavy Soils Conditions. ..., 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-15. ISSN: N.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. Physical properties of a soil under a pig slurry application and organic matter activators. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2021, roč. 4, č. 67, s. 199-207. ISSN: 1212-9151.

ŠAŘEC, P. – KORBA, J. – NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. Digestate application with regard to greenhouse gases and physical soil properties. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. 4, s. 1929-1937. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Soil physical properties and crop status under cattle manure and Z'Fix in Haplic Chernozem. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 7, s. 390-398. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – KŘÍŽOVÁ, K. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **BRTNICKÝ, M. Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy . Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2020, roč. 230, č. 4, s. 3-9. ISSN: 0139-7265.

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P. Biochar dosage impact on physical soil properties and crop status. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 4, s. 2501-2511. ISSN: 1406-894X.

**HOLÁTKO, J. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **DATTA, R. – **BALTAZAR, T. – **KINTL, A. – **LÁTAL, O. – **PECINA, V. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – **BALÁKOVÁ, L. – **DANISH, S. – **ZAFAR-UL-HYE, M. – **FAHAD, S. – **BRTNICKÝ, M. Humic Acid Mitigates the Negative Effects of High Rates of Biochar Application on Microbial Activity. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 22, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – **HOLÁTKO, J. – NOVÁK, V. – **DOKULILOVÁ, T. – **BRTNICKÝ, M. Changes in soil properties and possibilities of reducing environmental risks due to the application of biological activators in conditions of very heavy soils. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 4, s. 2581-2591. ISSN: 1406-894X.

**LÁTAL, O. – **KOPEČEK, P. – NOVÁK, P. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **VESELÝ, A. – ŠAŘEC, P. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující ekonomiku, efektivitu výroby a produkci kvalitního hnoje s využitím nejen aktivátorů biologické transformace statkových hnojiv v chovech hospodářských zvířat., Verified technology improving the economy, production efficiency and production of quality manure using not only activators of biological transformation of manure in livestock farms., economy; manure production; dunghill; additives; cattle; pigs; ammonia, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V18, O8/2020 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. O8/2020 mezi Agrovýzkumem Rapotín s.r.o. (IČO: 26788462) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 16.12. 2020, Technologie přináší úsporu ročních nákladů v přepočtu na 1 VDJ na odklízení hnoje a jeho frekvenci, snížení spotřeby steliva a lepší zhodnocení hnoje (denní odklízení chlévské mrvy, hluboká podestýlka) a jejím skladování na hnojišti, ve výši 300–1000 Kč (chov skotu) a 1300 – 2000 Kč (výkrm prasat)., Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 26788462, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LÁTAL, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti těžké půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost, vlivem aplikace biologicky transformované organické hmoty. , Verified technology improving the physical properties of heavy soil, in particular specific soil resistance and its infiltration ability, due to the application of biologically transformed organic matter. , tahový odpor; půdní charakteristika; transformace organické hmoty; aditiva; těžká půda, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V19, TH02030169/1 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TH02030169/1 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 14.12. 2020, Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,20 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření těžké půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 0,5 l/ha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – NOVÁK, V. – **LÁTAL, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti středně těžké půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost, vlivem aplikace biologicky transformované organické hmoty., Verified technology improving the physical properties of medium-heavy soil, in particular specific soil resistance and its infiltration capacity, due to the application of biologically transformed organic matter., Soil tillage energy demand; soil characteristics; organic matter; additives; medium-heavy soil, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V38, TH02030169/2 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TH02030169/2 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a AG Skořenice, akciová společnost (IČO: 60112450) uzavřená dne 17.12. 2020, Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,80 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření středně těžké půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 1,4 l/ha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**LÁTAL, O. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – **VESELÝ, A. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **ELBL, J. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty na změnu fyzikálních vlastností a problematiku zpracování těžkých půd, The influence of the application of biologically transformed organic matter on the change of physical properties and the issue of heavy soil treatment, Heavy arable land; manure; yield potential, physical soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V36, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 1. 12. 2020 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 716,2 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 21.486 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 205,6 Kč/ha a celkový přínos ve výši 6.168 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 28.12.2020,

**LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – KUMHÁLOVÁ, J. – **VESELÝ, A. – NOVÁK, P. – **ŠKARPA, P. – **KINTL, A. – NOVÁK, V. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. – **HOLÁTKO, J. Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty na změnu chemických a biologických vlastností těžkých půd, Influence of application of biologically transformed organic matter on change of chemical and biological properties of heavy soils, Heavy arable land; manure; yield potential, chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V37, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 1. 12. 2020 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 716,2 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 21.486 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 205,6 Kč/ha a celkový přínos ve výši 6.168 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

**LÁTAL, O. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **BRTNICKÝ, M. – NOVÁK, P. – **HOLÁTKO, J. – ŠAŘEC, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **ŠKARPA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, V. – **VESELÝ, A. – **KINTL, A. – **BALTAZÁR, T. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. Biologická transformace a organická hmota – nástroj pro zvýšení produkčních vlastností půd a biodiverzity a snížení environmentálních rizik, Biological transformation and organic matter - a tool to increase the productive properties of soils and biodiversity and reduce environmental risks, Medium-heavy arable land; manure; yield potential; physical soil properties; chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V16, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 10. 12. 2020 se Zemědělským družstvem Čechtice (IČO 00101834, DIČ CZ00101834) se sídlem V Braňce 238, Čechtice, PSČ 257 65., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 895,5 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 26.865 tis. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – LEV, J. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, V. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **HOLÁTKO, J. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – **KINTL, A. – **MALÍČEK, O. – **PECINA, V. – **BRTNICKÝ, M. Kvantifikace efektu technologických opatření s využitím aktivátorů transformace organické hmoty statkových hnojiv, biouhlu a pomocných půdních látek, Quantification of the effect of technological measures with the use of activators of organic matter transformation of manure, biochar and soil improvers, organic fertilizer; activator; biochar; draft, economy; yield; bulk density; infiltration; soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, TH02030169-V17, TH02030169-V17, Analytický software kvantifikující pro zemědělskou praxi dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty, statkových hnojiv, kompostu a biouhlu a jejich environmentální (půdní parametry, utužení půdy, infiltrace atp.) a ekonomické (výnos, úspora paliva atp.) dopady. Jde o výstup projektu TA ČR TH02030169, který může být na základě požadavků zákazníků rozšířen o další moduly., Zvýšení výnosu v závislosti na technologii a plodině až o 20 % a úspora paliva na operace zpracování půdy až o 1,5 l/ha., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P.APPLICATION OF MANURE WITH ACTIVATORS – INFLUENCE ON SOIL PHYSICAL PROPERTIES AND CROP GROWTH. 2020, 15th International Scientific Conference STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE (undergraduate, graduate, post-graduate students) Collection of Abstracts April 24, 2020 ISSN 2255-9566.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Hodnocení agrotechniky pro technologii zpracování půdy . Praha: ČZU v Praze: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 2019, 15s. ISBN: neuvedeno,

**LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. – **BRTNICKÝ, M. Activators of biological transformation and their effect on pig manure quality and barn condition aggregate. In 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 22.05.2019, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. s. 272-277.

NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – MAŠEK, J. Influence of manure with activators of organic matter on physical properties of soil. In 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 22.05.2019, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. s. 457-461.

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. Effective dose of biochar within the first year after application. In 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 422-428.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K.; idPublikace = 81670; Název: Effect of organic fertilizers, biochar and other conditioners on Modal Luvisol-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERMÁKOVÁ, N. – ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. Impact of manure and selected conditionners on physical properties of clay soil. In 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 17.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 93-98.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Tillage systems of winter oilseed rape (Brassica napus L.) production with respect to costs, energy and labour consumption. In 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 17.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 488-493.

NOVÁK, V. – KŘÍŽOVÁ, K. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – **LÁTAL, O. Vliv ošetření hnoje aktivátorem statkových hnojiv v kombinaci s biostimulátorem vitálních funkcí půdy na fyzikální vlastnosti půdy a stav vegetace. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2019, roč. 226, č. LXI, s. 17-24. ISSN: 0139-7265.

NOVÁK, V. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – **LÁTAL, O. Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2018, roč. 221, č. 3, s. 2-8. ISSN: 0139-7265.

**LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. Activators of biological transformation and their effect on manure quality. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2018, Jelgava Latvia. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. s. 387-391.

**LÁTAL, O. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Influence of the activators to the different vegetation indexes in Central Bohemia region. In 8th International Scientific Conference on Rural Development - Bioeconomy Challenges 23.11.2017, Aleksandras Stulginskis University. Aleksandras Stulginskis University: Aleksandras Stulginskis University, 2017. s. 346-351.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of activators of organic matter on soil and crop stand properties in conditions of very heavy soils. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 486-491.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Influence of manure and activators of organic matter biological transformation on selected soil physical properties of Modal luvisol. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 565-575. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Results of fifteen-year monitoring of winter oilseed rape (Brassica napus L.) production in selected farm businesses of the Czech Republic from the viewpoint of technological and economic parameters. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 5, s. 2100-2112. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Changes in soil properties due to the application of activators in conditions of very heavy soils. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 40-45. ISSN: 1212-9151.

**DOBEK, T. – ŠAŘEC, P. – **KOŁOSOWSKI, P. – ŠAŘEC, O. Effect of chopped maize straw on the quantity and quality of biogas produced. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 8-12. ISSN: 1212-9151.

ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. Technological and economic evaluation of manure production using an activator of biological transformation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 59-65. ISSN: 1212-9151.

**LÁTAL, O. – **BÍLOVSKÝ, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – **FIALA, K. – **SEDLÁČKOVÁ, I. Využití aktivátorů biologické transformace organické hmoty jako podpůrného nástroje ke zlepšení úrodotvorného potenciálu půd, The use of biological transformation activators of organic matter as a supporting tool to improve the fertilizing potential of soils, organic matter;bio activators;soil erosin;soil condition, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TA04021390-V17, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 3. 11. 2017 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře (20 %) 36.000 ha orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem transformace organické hmoty v částce 510,9 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 18.392 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 118,9 Kč/ha a celkový přínos ve výši 4.280 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 603 00 Brno, 27.11.2017,

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – NOVÁK, P. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost., Certified technology amending soil physical characteristics, particularly unit soil draft and its water infiltration ability., bioactivator, soil tillage energy demand, soil characteristics, organic matter transformation, 2016, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, B - Ověřená technologie, TA04021390-2016V006, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA04021390/1 je k dispozici na České zemědělské univerzitě v Praze (IČO: 60460709), Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA04021390/1 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 12.12. 2016 , Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,41 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 0,9 l/ha., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Measurement of electrical conductivity of fertilizer NPK 20-8-8. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1206-1211.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. Measurement of electrical conductivity of fertilizer LAD 27. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 339-344.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Results of fourteen-year monitoring of technological and economic parameters of oilseed rape production in selected farm businesses. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 621-626.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Influence of biological transformation of organic matter on improvement of water infiltration ability of modal luvisol. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 627-632.

ŽEMLIČKOVÁ, N. – ŠAŘEC, P. Influence of application of organic matter and its activators on soil-tillage implement draft on modal luvisol. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 736-742.

ŠAŘEC, P. – ŽEMLIČKOVÁ, N. Soil physical characteristics and soil-tillage implement draft assessment for different variants of soil amendments. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 948-958. ISSN: 1406-894X.

BALADA, I. – ALTMANN, V. – ŠAŘEC, P. Material waste paper recycling for the production of substrates and briquettes. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 661-671. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Employment characteristics of tine cultivators at deeper soil loosening. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 80-86. ISSN: 1212-9151.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Measurement of electrical conductivity of DAP fertilizer. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 109-114. ISSN: 1406-894X.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. GRANULOMETRIC STUDY OF NPK 20-8-8 AND DOLOPHOS FERTILIZERS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

ŠAŘEC, P. – ŽEMLIČKOVÁ, N. – ŠAŘEC, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil physical characteristics and soil-tillage implement draft assessment. 2015, In Technoforum 2015 – New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems, 13.-15.5.2015, Ráčkova dolina, Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. p. 220-223. ISBN 978-80-552-1326-2..

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Hodnocení provozu traktoru při práci se sběracím vozem. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 68-71. ISSN: 1802-2391.

NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Odrůdové pokusy cukrové řepy a její sklizňové ztráty v roce 2013. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 235-238. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Technologické a ekonomické parametry pěstování kukuřice na zrno. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 263-267. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Technologické a ekonomické parametry pěstování řepky ozimé. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 268-272. ISSN: 1802-2391.

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Zhodnocení relevance údajů o spotřebe nafty z telematického systému. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 77-79. ISSN: 1802-2391.

HÁJEK, P. – HÁJEK, D. – HOUŠKA, D. – ŠAŘEC, P. Produkce bioplynu z vinných odpadů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 80-83. ISSN: 1802-2391.

NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Odrůdové pokusy cukrové řepy a její sklizňové ztráty v roce 2012. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 180-183. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Aspekty založení porostu sladovnického ječmene. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 213-217.

BEDNÁŘ, V. – ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Nové trendy při zakládání porostů řepky ozimé. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. 63, č. 8, s. 48-50. ISSN: 0373-6776.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. MEASUREMENT OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF LOVOGREEN FERTILIZER. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 368-371.

BEDNÁŘ, V. – ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. New trends in cropstand establishment of winter oilseed rape. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 76-80.

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Assessment of relevance of fuel consumption measurement using telematics. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 140-142.

HÁJEK, P. – ŠAŘEC, P. – HOUŠKA, D. – HÁJEK, D. Silage maize size fractions effects on biogas production quantity. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 195-198.

NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Sugar-beet varietal field trials with harvest losses assessment in 2011 and 2012. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 461-466.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. – HÁJEK, P. Evaluation of different soil tillage technologies of grain maize production. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 562-566.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Evaluation of different soil tillage methods of winter wheat production. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 567-572.

VOLTR, V. – FRONĚK, P. – HRUŠKA, M. – ŠAŘEC, P. Impact assessment of trim levels of mechanization in company on yield of winter wheat. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 651-656.

HÁJEK, P. – ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Silage maize size fractions effects on biogas quantity substrate. In 11th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development” 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 572-575.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Technologické postupy pěstování oceňovacích plodin, s. 119-134.

VOLTR, V. – HRUŠKA, M. – ŠAŘEC, P. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Metodika ocenění BPEJ, s. 135-141.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Náklady technologických operací, s. 374-387.

VOLTR, V. – HRUŠKA, M. – ŠAŘEC, P. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Směrné hodnoty hrubého ročního rentního efektu vybraných plodin na hektar podle BPEJ, s. 406-460.

ŠAŘEC, P. – NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, O. Odrůdové pokusy cukrové řepy a její sklizňové ztráty v letech 2009 až 2011. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 104-108. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Porovnání technologií pěstování pšenice ozimé ve vybraných zemědělských podnicích. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 129-133. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Technologie výroby sóji v letech 2009 a 2010. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 212-217. ISSN: 1802-2391.

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Vyhodnocení provozních dat traktoru ve vztahu k prováděné operaci. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 296-302. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Porovnání technologií zakládání porostů cukrové řepy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 112-116. ISSN: 0373-6776.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. – RYŠAN, L. Research of Correlation between Electric Soil Conductivity and Yield. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 117-124. ISSN: 0373-6776.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Výnos a sklizňové ztráty odrůd cukrové řepy v Agro Slatiny v roce 2010. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 125-130. ISSN: 0373-6776.

DOBEK, T. – SAŁAGAN, P. – ŠAŘEC, P. Economic and Energetic Efficiency of Production of Soya Bean in Polish Conditions. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 216-222. ISSN: 0373-6776.

DOBEK, T. – SAŁAGAN, P. – ŠAŘEC, P. Estimating the economic and energy efficiency of winter wheat (Triticum aestivum) and winter rape (Brassica napus) cultivation for biofuels production. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 132-136.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Yields and harvest losses of sugar-beet varieties in the years 2008 and 2009. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 549-554.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – RYNKIEWICZ, M. Variety trials of maize for grain in the years 2008 and 2009. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 555-560.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – MALÝ, M. Technological and economic parameters of winter wheat production using different soil cultivation methods. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 561-566.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – KLAIN, M. Technological and economic parameters of grain maize production using different soil cultivation methods. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 567-572.

ŠAŘEC, P. – VOLTR, V. – ŠAŘEC, O. Technological processes of production of major farm crops related to soil conditions in individual production areas of CR. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 573-577.

VOLTR, V. – -- Autor nenalezen UIC (66926) – ŠAŘEC, P. Soil resistance in the relation to the used technology of the soil cultivation. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 638-642.

Matematika - příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze - RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., 2010

Analiza produkcji rzepaku ozimego w zależności od technologii przygotowania roli do siewu - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Dobek Tomasz; Ing. Horák Luboš, Ph.D., 2009

Analiza produkcji buraka cukrowego w zależności od różnych technologii przygotowania roli - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Srb Karel; Dobek Tomasz, 2009

Ocena plonów i strat przy zbiorze korzeni buraka cukrowego w latach 2005-2007 - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Srb Karel; Dobek Tomasz, 2009

Opłacalność produkcji buraka cukrowego na przykładzie wybranych gospodarstw województwa pomorskiego - Dobek Tomasz; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Monitorowanie wykorzystania ciągnika – bezpzewodowa transmisja danych - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Klain Petr, 2009

Tractor operation monitoring – wireless data transfer - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Klain Petr, 2009

Porovnání techniky a technologie při pěstování řepky ozimé - Ing. Bednář Vojtěch; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc., 2009

Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw - Dobek Tomasz; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Využití techniky při eliminaci plevelů v ekologickém zemědělství - prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Metody zpracování půdy při pěstování kukuřice na zrno - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Klain Petr, 2009

Optimalizace technologických a pracovních procesů pro různé způsoby zpracování půdy při pěstování ozimých obilovin - prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Porovnání radličkových kypřičů při hlubší kultivaci - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Dobek Tomasz, 2009

Výnosy a sklizňové ztráty odrůd cukrové řepy v roce 2008 - Ing. Srb Karel; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Dobek Tomasz, 2009

Monitorování operací zpracování půdy s využitím dálkového přenosu dat - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc., 2009

Standardization of yields and costs as to the expression of value of the land - prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Technologické a ekonomické parametry pěstování řepky ozimé ve vybraných podnicích v hospodářském roce 2008/09 a souhrnné osmileté výsledky - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Bednář Vojtěch; Dobek Tomasz; RNDr. Šařecová Pavla, CSc., 2009

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – SRB, K. Porovnání sklízečů cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 7, s. 212 - 216. ISSN: 1210-3306.

 
page foot