| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. (265)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3147
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. – **BRTNICKÝ, M. Activators of biological transformation and their effect on pig manure quality and barn condition aggregate. In 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 22.05.2019, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. s. 272-277.

NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – MAŠEK, J. Influence of manure with activators of organic matter on physical properties of soil. In 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 22.05.2019, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. s. 457-461.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Hodnocení agrotechniky pro technologii zpracování půdy . Praha: ČZU v Praze: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 2019, 15s. ISBN: neuvedeno,

**LÁTAL, O. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. Activators of biological transformation and their effect on manure quality. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2018, Jelgava Latvia. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. s. 387-391.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Influence of manure and activators of organic matter biological transformation on selected soil physical properties of Modal luvisol. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 565-575. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of activators of organic matter on soil and crop stand properties in conditions of very heavy soils. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 486-491.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Results of fifteen-year monitoring of winter oilseed rape (Brassica napus L.) production in selected farm businesses of the Czech Republic from the viewpoint of technological and economic parameters. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 5, s. 2100-2112. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Changes in soil properties due to the application of activators in conditions of very heavy soils. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 40-45. ISSN: 1212-9151.

**DOBEK, T. – ŠAŘEC, P. – **KOŁOSOWSKI, P. – ŠAŘEC, O. Effect of chopped maize straw on the quantity and quality of biogas produced. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 8-12. ISSN: 1212-9151.

ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, P. Technological and economic evaluation of manure production using an activator of biological transformation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 59-65. ISSN: 1212-9151.

ŠAŘEC, P. – ŽEMLIČKOVÁ, N. Soil physical characteristics and soil-tillage implement draft assessment for different variants of soil amendments. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 948-958. ISSN: 1406-894X.

BALADA, I. – ALTMANN, V. – ŠAŘEC, P. Material waste paper recycling for the production of substrates and briquettes. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 661-671. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – NOVÁK, P. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost., Certified technology amending soil physical characteristics, particularly unit soil draft and its water infiltration ability., bioactivator, soil tillage energy demand, soil characteristics, organic matter transformation, 2016, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, B - Ověřená technologie, TA04021390-2016V006, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA04021390/1 je k dispozici na České zemědělské univerzitě v Praze (IČO: 60460709), Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA04021390/1 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 12.12. 2016 , Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,41 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 0,9 l/ha., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Measurement of electrical conductivity of fertilizer NPK 20-8-8. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1206-1211.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. Measurement of electrical conductivity of fertilizer LAD 27. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 339-344.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Results of fourteen-year monitoring of technological and economic parameters of oilseed rape production in selected farm businesses. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 621-626.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Influence of biological transformation of organic matter on improvement of water infiltration ability of modal luvisol. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 627-632.

ŽEMLIČKOVÁ, N. – ŠAŘEC, P. Influence of application of organic matter and its activators on soil-tillage implement draft on modal luvisol. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 736-742.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Employment characteristics of tine cultivators at deeper soil loosening. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 80-86. ISSN: 1212-9151.

ŠAŘEC, P. – ŽEMLIČKOVÁ, N. – ŠAŘEC, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil physical characteristics and soil-tillage implement draft assessment. 2015, In Technoforum 2015 – New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems, 13.-15.5.2015, Ráčkova dolina, Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. p. 220-223. ISBN 978-80-552-1326-2..

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. Measurement of electrical conductivity of DAP fertilizer. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 109-114. ISSN: 1406-894X.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. GRANULOMETRIC STUDY OF NPK 20-8-8 AND DOLOPHOS FERTILIZERS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Hodnocení provozu traktoru při práci se sběracím vozem. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 68-71. ISSN: 1802-2391.

NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Odrůdové pokusy cukrové řepy a její sklizňové ztráty v roce 2013. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 235-238. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Technologické a ekonomické parametry pěstování kukuřice na zrno. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 263-267. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Technologické a ekonomické parametry pěstování řepky ozimé. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 268-272. ISSN: 1802-2391.

KRUPIČKA, J. – ŠAŘEC, P. MEASUREMENT OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF LOVOGREEN FERTILIZER. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 368-371.

BEDNÁŘ, V. – ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. New trends in cropstand establishment of winter oilseed rape. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 76-80.

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Assessment of relevance of fuel consumption measurement using telematics. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 140-142.

HÁJEK, P. – ŠAŘEC, P. – HOUŠKA, D. – HÁJEK, D. Silage maize size fractions effects on biogas production quantity. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 195-198.

NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Sugar-beet varietal field trials with harvest losses assessment in 2011 and 2012. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 461-466.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. – HÁJEK, P. Evaluation of different soil tillage technologies of grain maize production. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 562-566.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Evaluation of different soil tillage methods of winter wheat production. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 567-572.

VOLTR, V. – FRONĚK, P. – HRUŠKA, M. – ŠAŘEC, P. Impact assessment of trim levels of mechanization in company on yield of winter wheat. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 651-656.

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Zhodnocení relevance údajů o spotřebe nafty z telematického systému. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 77-79. ISSN: 1802-2391.

HÁJEK, P. – HÁJEK, D. – HOUŠKA, D. – ŠAŘEC, P. Produkce bioplynu z vinných odpadů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 80-83. ISSN: 1802-2391.

NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Odrůdové pokusy cukrové řepy a její sklizňové ztráty v roce 2012. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 180-183. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Aspekty založení porostu sladovnického ječmene. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 213-217.

BEDNÁŘ, V. – ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. Nové trendy při zakládání porostů řepky ozimé. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. 63, č. 8, s. 48-50. ISSN: 0373-6776.

ŠAŘEC, P. – NOVOTNÝ, T. – ŠAŘEC, O. Odrůdové pokusy cukrové řepy a její sklizňové ztráty v letech 2009 až 2011. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 104-108. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Porovnání technologií pěstování pšenice ozimé ve vybraných zemědělských podnicích. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 129-133. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Technologie výroby sóji v letech 2009 a 2010. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 212-217. ISSN: 1802-2391.

DOVOL, J. – ŠAŘEC, P. Vyhodnocení provozních dat traktoru ve vztahu k prováděné operaci. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 296-302. ISSN: 1802-2391.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Technologické postupy pěstování oceňovacích plodin, s. 119-134.

VOLTR, V. – HRUŠKA, M. – ŠAŘEC, P. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Metodika ocenění BPEJ, s. 135-141.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Náklady technologických operací, s. 374-387.

VOLTR, V. – HRUŠKA, M. – ŠAŘEC, P. Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, 480s. ISBN 978-80-86671-86-4. Směrné hodnoty hrubého ročního rentního efektu vybraných plodin na hektar podle BPEJ, s. 406-460.

HÁJEK, P. – ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Silage maize size fractions effects on biogas quantity substrate. In 11th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development” 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 572-575.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Porovnání technologií zakládání porostů cukrové řepy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 112-116. ISSN: 0373-6776.

ŠAŘEC, O. – ŠAŘEC, P. – RYŠAN, L. Research of Correlation between Electric Soil Conductivity and Yield. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 117-124. ISSN: 0373-6776.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Výnos a sklizňové ztráty odrůd cukrové řepy v Agro Slatiny v roce 2010. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 125-130. ISSN: 0373-6776.

DOBEK, T. – SAŁAGAN, P. – ŠAŘEC, P. Economic and Energetic Efficiency of Production of Soya Bean in Polish Conditions. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 216-222. ISSN: 0373-6776.

DOBEK, T. – SAŁAGAN, P. – ŠAŘEC, P. Estimating the economic and energy efficiency of winter wheat (Triticum aestivum) and winter rape (Brassica napus) cultivation for biofuels production. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 132-136.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. Yields and harvest losses of sugar-beet varieties in the years 2008 and 2009. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 549-554.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – RYNKIEWICZ, M. Variety trials of maize for grain in the years 2008 and 2009. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 555-560.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – MALÝ, M. Technological and economic parameters of winter wheat production using different soil cultivation methods. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 561-566.

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – KLAIN, M. Technological and economic parameters of grain maize production using different soil cultivation methods. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 567-572.

ŠAŘEC, P. – VOLTR, V. – ŠAŘEC, O. Technological processes of production of major farm crops related to soil conditions in individual production areas of CR. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 573-577.

VOLTR, V. – -- Autor nenalezen UIC (66926) – ŠAŘEC, P. Soil resistance in the relation to the used technology of the soil cultivation. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 638-642.

Matematika - příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze - RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., 2010

ŠAŘEC, P. – ŠAŘEC, O. – SRB, K. Porovnání sklízečů cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 7, s. 212 - 216. ISSN: 1210-3306.

Analiza produkcji rzepaku ozimego w zależności od technologii przygotowania roli do siewu - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Dobek Tomasz; Ing. Horák Luboš, Ph.D., 2009

Analiza produkcji buraka cukrowego w zależności od różnych technologii przygotowania roli - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Srb Karel; Dobek Tomasz, 2009

Ocena plonów i strat przy zbiorze korzeni buraka cukrowego w latach 2005-2007 - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Srb Karel; Dobek Tomasz, 2009

Opłacalność produkcji buraka cukrowego na przykładzie wybranych gospodarstw województwa pomorskiego - Dobek Tomasz; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Monitorowanie wykorzystania ciągnika – bezpzewodowa transmisja danych - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Klain Petr, 2009

Tractor operation monitoring – wireless data transfer - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Klain Petr, 2009

Porovnání techniky a technologie při pěstování řepky ozimé - Ing. Bednář Vojtěch; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc., 2009

Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw - Dobek Tomasz; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Využití techniky při eliminaci plevelů v ekologickém zemědělství - prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Metody zpracování půdy při pěstování kukuřice na zrno - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Klain Petr, 2009

Optimalizace technologických a pracovních procesů pro různé způsoby zpracování půdy při pěstování ozimých obilovin - prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Porovnání radličkových kypřičů při hlubší kultivaci - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Dobek Tomasz, 2009

Výnosy a sklizňové ztráty odrůd cukrové řepy v roce 2008 - Ing. Srb Karel; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Dobek Tomasz, 2009

Monitorování operací zpracování půdy s využitím dálkového přenosu dat - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc., 2009

Standardization of yields and costs as to the expression of value of the land - prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D., 2009

Technologické a ekonomické parametry pěstování řepky ozimé ve vybraných podnicích v hospodářském roce 2008/09 a souhrnné osmileté výsledky - doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Bednář Vojtěch; Dobek Tomasz; RNDr. Šařecová Pavla, CSc., 2009

 
page foot