| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D. (478)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**ČÍŽEK, M. – MIMRA, M. – KAVKA, M. – **HUMPÁL, J. Analysis of economic risk in potatoes cultivation. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2019, roč. 65, č. 7, s. 331-339. ISSN: 0139-570X.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – **MARKYTÁN, P. Evaluation of Economic Risks in Producing Winter Oilseed Rape. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 385-390.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – **MARKYTÁN, P. Evaluation of break-even point and gross margin economic risks in producing winter oilseed rape. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 543-555. ISSN: 1406-894X.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Risk analysis of the business profitability in agricultural companies using combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Risk analysis regarding a minimum annual utilization of combine harve sters in agricultural companies. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1700-1707. ISSN: 1406-894X.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. Sensitivity analysis of key operating parameters of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 113-121. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – RENFUS, R. Analysis and Evaluation of the Waste Management in the Municipality . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S1, s. 1180-1190. ISSN: 1406-894X.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Risk analysis of desired minimum annual utilization. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 404-411.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zateplený otočný samopřekopávací kompostér pro celoroční využití. Úřad průmyslového vlastnictví. 304907. 14.01.2015.

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Návrh optimální strategie způsobu financování při pořizování nových vozidel pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 38s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – PAVLŮ, J. – NOVÁK, P. Optimalizace struktury motorových vozidel pro společnost MERO ČR, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 50s. ISBN: SL/0091/15,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Plán obnovy mobilních energetických prostředků používaných na skladech společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 65s. ISBN: 4500045045,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Aplikace metod optimalizace struktury strojního parku na vybraná střediska společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 87s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Optimalizace doby provozu do obnovy silničních vozidel na základě exploatační analýzy pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 66s. ISBN: ,

MIMRA, M. – KAVKA, M. – TOMŠÍK, K. – STRUHÁR, M. Application of the “boundary line analysis method” for the optimisation of the number of tractors used in an agricultural company. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0139-570X.

VÍTKOVÁ, V. – MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MELVALDOVÁ, E. Rozbor komunálního odpadu v Kutné Hoře. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 36-39. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – VÍTKOVÁ, V. – HOUŠKA, D. Analýza skladby papírových obalů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 34-35.

VÍTKOVÁ, V. – MIMRA, M. Rozbor nakládání s komunálním odpadem v Roudnici nad Labem . ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 155-159.

MIMRA, M. – VÍTKOVÁ, V. Systém sběru separovaných složek komunálního odpadu v Novém Boru. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 170-175. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – HARÁK, J. VLIVU TYPU MOTORU NA TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 160-164. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – HARÁK, J. SLEDOVÁNÍ ÚBYTKU TRŽNÍ CENY AUTOMOBILU A ÚBYTKU HODNOTY AUTOMOBILU V ZÁVISLOSTI NA JEHO AMORTIZACI. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 165-169. ISSN: 1802-2391.

HOUŠKA, D. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJEK, P. Analýza objemové hmotnosti plastového odpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 40-42. ISSN: 1802-2391.

TŮMA, O. – ALTMANN, V. – HOUŠKA, D. – MIMRA, M. Motivační systém sběru bioodpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 6, s. 24-25. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – SLAVÍČEK, M. – MIMRA, M. Analýza skladby plastových obalů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 12, s. 30-31. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování biodegradability papíru a obalových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 303798. 27.03.2013.

KAVKA, M. – MIMRA, M. Determination of minimal costs for tractors operation using the “boundary line analysis”. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 304-308.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KAVKA, M. THE IMPACT OF USING COMPOST PRODUCED FROM BIODEGRADABLE WASTE ON SOME PROPERTIES OF SUGAR BEET. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences, Faculty of Engineering, 2013. s. 422-425.

ALTMANN, V. – BADALÍKOVÁ, B. – BARTLOVÁ, J. – BURG, P. – HŮLA, J. – JELÍNEK, A. – KOVAŘÍČEK, P. – MIMRA, M. – PLÍVA, P. – POSPÍŠILOVÁ, L. – AMITAVA, R. – VLÁŠKOVÁ, M. – ZEMÁNEK, P. VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ. Praha: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou, 2013, 101s. ISBN 978-80-87226-26-1.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při lisování olejnatých semen. Úřad průmyslového vlastnictví. 24846. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z kejdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24850. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z pokrutin. Úřad průmyslového vlastnictví. 24845. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při čištění a zpracování obilovin. Úřad průmyslového vlastnictví. 24847. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z mlýnských a pekárenských výrobků. Úřad průmyslového vlastnictví. 24848. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého v textilním průmyslu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24849. 21.01.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 59998; Název: Zařízení pro sledování pohybu a chování zvířat-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Zařízení pro sledování vybraných parametrů při chovu včel. Úřad průmyslového vlastnictví. 25077. 14.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování stability zrání kompostu v průběhu kompostovacího procesu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25078. 14.03.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 60043; Název: Zařízení pro určování hmotnosti a řízení toku nakládaného materiálu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Zařízení pro měření některých parametrů pracovního prostředí a zatížení pracovníků. Úřad průmyslového vlastnictví. 25117. 21.03.2013.

MIMRA, M. Zařízení pro bezkontaktní snímání a vyhodnocování profilu ve 3D. Úřad průmyslového vlastnictví. 25152. 28.03.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 60102; Název: Zařízení pro bezkontaktní měření příčného profilu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 60103; Název: Zařízení pro sledování vybraných parametrů u hnízdícího ptactva-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti a úhrnu celkové dávky vody při zavlažování. Úřad průmyslového vlastnictví. 25273. 25.04.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 60140; Název: Zařízení pro snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

ALTMANN, V. – MIMRA, M. SYSTÉM SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V REGIONECH, SYSTEM FOR THE COLLECTION OF BIODEGRADABLE WASTE IN REGIONS , komunální odpad, separovaný odpad, biologicky rozložitelný odpad, trvalé travní porosty, biomasa, kompost, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , Metodika byla schválena MZe ČR Odborem rostlinných komodit pod č.j. 11148/2012-17221, ze dne 17. ledna 2012, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR Odborem rostlinných komodit, 17.01.2012,

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro identifikaci a vážení nádob pro sběr separovaných složek komunálního odpadu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24210. 20.08.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam odporu půdy při hloubkovém zpracování půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24308. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam přenášené síly u strojů s paralelním přenosem energie. Úřad průmyslového vlastnictví. 24310. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam tahové síly stroje při plošném zpracování půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24309. 10.09.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro záznam hmotnosti sváženého směsného komunálního odpadu a optimalizaci svozových tras. Úřad průmyslového vlastnictví. 24209. 20.08.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Přístroj pro identifikaci svozových kontejnerů pro velkoobjemový odpad. Úřad průmyslového vlastnictví. 24208. 20.08.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování rozložitelnosti odpadů z výroby papíru technologií kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24558. 12.11.2012.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Zařízení pro vážení hmotnosti přepravovaného materiálu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24583. 19.11.2012.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Zařízení pro vyhodnocování provozních parametrů energetických prostředků. Úřad průmyslového vlastnictví. 24584. 19.11.2012.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Zařízení pro měření výkonu a točivého momentu motoru. Úřad průmyslového vlastnictví. 24585. 19.11.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 55884; Název: Zařízení pro regulaci průběhu snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 55885; Název: Sesypné zařízení pro snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti aplikace dávek pevných materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 24639. 03.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro etážové kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24643. 03.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro věžové kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24651. 03.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Dvouplášťový dvoukomorový sítový kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24676. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Vibrační kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24677. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro čištění ventilačních kanálů při kompostování v pásových hromadách na roštech. Úřad průmyslového vlastnictví. 24687. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro kompostování na pásových hromadách v sekcích. Úřad průmyslového vlastnictví. 24688. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56249; Název: Zařízení pro homogenizaci zakládky kompostovaného materiálu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 56250; Název: Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí. Úřad průmyslového vlastnictví. 24696. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56253; Název: Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 56254; Název: Palivo vyrobené z obilovin-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené z palic kukuřice. Úřad průmyslového vlastnictví. 24699. 10.12.2012.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů. Úřad průmyslového vlastnictví. 24700. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56257; Název: Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 56258; Název: Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

STRUHÁR, M. – KAVKA, M. – MIMRA, M. – MÁLEK, M. STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ TRAKTORŮ S VYUŽITÍM METODY ŘEZU GRAFU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 170-173. ISSN: 1802-2391.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – CINIBURK, I. – ABRHAM, Z. SYSTÉM PRO HODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ PĚSTOVÁNÍ CHMELE. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 199-207. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA MOTIVŮ KUPUJÍCÍCH PŘI KOUPI OJETÉHO VOZU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 7-10. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA PREFERENCÍ ZÁJEMCŮM O KOUPI AUTOMOBILU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 11-14. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MOKRÁČEK, J. ANALÝZA TRHU PRO FIRMU PRODÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 15-18. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 19-23. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KROULÍK, M. TVORBA MODELU PRO MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 218-222. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KADLEC, F. Optimalizace počtu traktorů a nákladů na jejich provoz. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 11, s. 70-73. ISSN: 0373-6776.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza travní hmoty ve sběrné nádobě. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 12, s. 12-14. ISSN: 1802-2391.

LAURIK, S. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 173-177. ISSN: 0373-6776.

KAVKA, M. – CINIBURK, V. – MIMRA, M. ANALÝZA HLAVNÍCH VSTUPŮ NA PĚSTOVÁNÍ CHMELE S VYUŽITÍM NORMATIVNÍ METODY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 78-83. ISSN: 0373-6776.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Sběr separovaných složek komunálního odpadu . Komunální technika, 2011, roč. 5, č. 10, s. 22-25. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – LAURIK, S. – MIMRA, M. Kompostování papíru a lepenky. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů. Komunální technika, 2010, roč. 4, č 2, s. 16-18. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Hodnocení biodegradability obalů poloprovozní zkouškou aerobního kompostování. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Logistika sběru a svozu bioodpadu. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 2, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Příklad využití kompostu vyrobeného z BRO a BRKO. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 2, s. 15 - 15. ISSN: 1212-7779.

KAVKA, M. – NOZDROVICKÝ, L. – KADLEC, F. – MIMRA, M. ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE MACHINE LIFE-TIME ON THE DIRECT UNIT COST AND MINIMAL ANNUAL USE OF THE FIELD MACHINES IN TRACTOR-MACHINE SETS. In Trends in agricultural engineering 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences, 2010. s. 18-24.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. THE EFFECT OF COMPOSTS APPLICATION ON SUGAR BEET. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 438-441.

KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – KVÍZ, Z. – ZLÍNSKÝ, M. – MIMRA, M. – PROŠEK, V. Spatial Variability and Pattern of Selected Properties of Agricultural Soils in the Czech Republic Measured by Indirect Proximal and Remote Sensing. In Proximal Soil Sensing 5.22008, Sydney. Netherlands: Springer Netherlands, 2010. s. 397 - 409.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – SALCMAN, M. EVALUATION OF PACKAGING BIODEGRADATION BY COMPOSTING TECHNOLOGY . In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 661-663.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. ASSESSMENT OF ECONOMIC IMPACT OF THE SIZE AREA ON PRODUCED COMPOST PRICE. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 664-667.

ALTMANN, V. – VACULÍK, P. – MIMRA, M. Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie. Praha: ČZU Praha, 2010. 120s. ISBN 978-80-213-2022-2.

Univerzální měřicí ústředna - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2010

Zařízení pro měření vodivosti a teploty materiálu - Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Václav Prošek, 2010

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, STROJNÍ LINKY A JEJICH EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ PRVKŮ ÚSES V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA TTP - Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., 2010

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ A OBHOSPODAŘOVÁNÍ PRVKŮ ÚSES V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY - Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Petr Plíva, CSc. (externí), 2010

POUŽITÍ ELEKTRICKÉ VODIVOSTI PŮDY PRO NÁVRH PRODUKČNÍCH ZÓN - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav, 2009

Influence of land slope rate on the costs of medowland and pastures cultivation technologies - prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Trávníček Z.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Stonawská Petra; Ing. Stonawská Petra, 2009

KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY Z ÚDRŽBY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2009

ÚDRŽBA KRAJINY SE ZAMĚŘENÍM NA TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2009

VLIV APLIKACE KOMPOSTU NA NĚKTERÉ VLASTNOSTI PŮDY - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2009

CONTENT OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL WASTE IN MIXED MUNICIPAL WASTE - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2009

REPRESENTATION OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL WASTE IN MIXED MUNICIPAL WASTE - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - FIREMNÍ STYL A KOMUNIKACE - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - POČÍTAČOVÁ TYPOGRAFIE A NÁVRH DOKUMENTŮ - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - GRAFIKA A TISK DOKUMENTŮ - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

Přístroj pro automatizované zaznamenávání a měření teploty - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2009

MIMRA, M. – PLÍVA, P. – ALTMANN, V. – HABART, J. – JELÍNEK, A. – KOLLÁROVA, M. – VÁŇA, J. – VOSTOUPAL, B. – MAREŠOVÁ, K. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Praha: Profi Press, 2009. 136s. ISBN 978-80-86726-32-8.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Nakládání s bioodpadem v regionu Drahanská Vrchovina. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 3, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

MIMRA, M. – KROULÍK, M. Použití elektrické vodivosti pro mapování pozemků. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 5, s. 38 - 40. ISSN: 0373-6776.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza produkce a skladby biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot