| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Mgr. Miroslav Vrtiška ()

Kontakty
  • E-mail:
  • Mobilní telefon:
    • +420 720 286 627
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VRTIŠKA, M. – MAIER, K. Struktura obyvatelstva jako faktor prostorového chování populace: úroveň vzdělání a dojížďka. Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 2, s. 123-140. ISSN: 0016-7193.

**RANDÁK, J. – **MARADA, M. – VRTIŠKA, M. Application of potential accessibility models in decision-making on HSR routing: the case of Rapid Connections in Czechia. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 0300-5402.

FRANKE, D. – MAIER, K. – **VIZINA, Š. – HÁJEK, J. – VRTIŠKA, M. Grafické znázornění vybraných indikátorů z projektu Integrace informační podpory územního a strategického plánování, Graphic representation of selected indicators from the project named Integrated information support of spatial and strategic planning, indicators; GIS; evaluation; trend; benchmarking, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), TL02000555-2020/V3, Soubor map v elektronické podobě ve formátu PDF, Výsledek je určen pro pořizovatele a zpracovatele územně analytických podkladů (ÚAP) v rámci procesu územního plánování, zpracovatele analytických částí strategických plánů a zpracovatele dokumentů managementu regionálního rozvoje., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15.01.2021,

VRTIŠKA, M. Dálnice D3 jako příležitost rozvoje ve Středočeském kraji. Urbanizmus a územní rozvoj, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 27-35. ISSN: 1212-0855.

VRTIŠKA, M.Ex-ante impact assessment of a motorway project: The case of the D3 motorway in the Central Bohemian Region. 2018, Full paper, Conference paper Conference: AESOP Annual Congress 2018 At: Gothenburg (Chalmers University of Technology), Sweden (July 2018).

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot