| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vojtěch Barák (17613)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Dle domluvy (osobně či e-mailem)
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BÍLÝ, M. – SIMON, O. – BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. Occurrence depth of juvenile freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) in a river bed tested by experimental mesh tubes. Hydrobiologia, 2021, roč. 848, č. 12-13, s. 3127-3139. ISSN: 0018-8158.

BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K.Effects of episodic point-source pollution on survival of caged juvenile Margaritifera margaritifera. 2021, In: Douda, K., Escobar-Calderón, F. & Vodáková, B. (Eds.): 9th European Congress of Malacological Societies (Book of Abstracts). Prague, Czech Republic, 5th-9th of September 2021, p. 139 (poster)..

BARÁK, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – JAHELKOVÁ, V. – **ŠVANYGA, J. – **DORT, B.Evaluation of suitable mussel habitats with bioindication mesh cages: Case study from three rivers in the Czech Republic. 2019, In: Schneider, J. & Jecke, F. (Eds.): INTERNATIONAL WORKSHOP – Freshwater mussels: Search for suitable habitats and evaluation of protection measures (Book of Abstracts). Dresden, Germany, 25th-27th of March 2019, p. 59 (poster).

BARÁK, V. – **STRÁNSKÝ, P. – JAHELKOVÁ, V. – BÍLÝ, M.3-D/complEx/mysTeRic/high dIversiTy microUniverSe at the river bottom: MATTER ALL-IN-ONE. 2019, In: Harabiš, F., Řeřicha, M. & Ševčík, R. (Eds.): Sborník abstraktů 11. ročníku konference Kostelecké inspirování. 14. – 15. listopadu 2019, s. 59 (poster).

JAHELKOVÁ, V. – STAPONITES, L. – BARÁK, V. – SIMON, O.Bioindication methods using juvenile freshwater pearl mussels. 2018, In: Bryja, J. & Solský, M. (Eds.): Zoologické dny Praha 2018. Sborník abstraktů z konference 8. - 9. února 2018, s. 95 (poster).

JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – BÍLÝ, M. Výsledná zpráva bioindikačního hodnocení v povodí horní Malše za rok 2017. neuvedeno: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., 2018, 40s. ISBN: ,

JAHELKOVÁ, V. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – **RYŠAVÝ, T. – SIMON, O. – **ŠVANYGA, J. – **STUPKOVÁ, V.Teplotní extrémy dna horských toků a jejich vliv na přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). 2018, In: Sacherová, V. (Ed.): XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků z konference 25. - 29. června 2018, Kořenov, s. 45 (poster).

BÍLÝ, M. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – SIMON, O. – DOUDA, K. – BARÁK, V. – **DORT, B. Bioindication Testing of Stream Environment Suitability for Young Freshwater Pearl Mussels Using In Situ Exposure Methods. Journal of visualized experiments : JoVE, 2018, roč. 2018, č. 139, s. 1-12. ISSN: 1940-087X.

BARÁK, V. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – SIMON, O. – **ŠVANYGA, J. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – **DORT, B.What do BABIES, CAGES and STREAMS have in common? Find it out in a Czech premiere of the 8-minute CULS feature film!. 2018, In: Harabiš, F. (Ed.): Sborník abstraktů 10. ročníku konference Kostelecké inspirování. 22. – 23. listopadu 2018, s. 13 (přednáška a abstrakt).

SIMON, O. – BARÁK, V. – **KLADIVOVÁ, V. – JAHELKOVÁ, V. – STAPONITES, L. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K.Verifying the safe level of visitors’ pressure in aquatic protected areas: surrogate signal species, dummy individuals and bioindication. 2018, A poster was presented at the 5th European Congress of Conservation Biology, 12th-15th of June 2018, Jyväskylä, Finland. (The book of abstracts of the ECCB 2018 is not citable as a whole entity.).

BARÁK, V. – SIMON, O. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – BÍLÝ, M. – **DORT, B. – **ŠVANYGA, J. – DOUDA, K.Interpretation of mussel bioindication test results in Buddensiek cages and Hruska sandy boxes. 2018, In: Riccardi, N., Urbanska, M., Lopes-Lima, M. & Crovato, P. (Eds.): 1st Freshwater Mollusk Conservation Society Meeting in Europe (Book of Abstracts). Verbania, Italy, 16th-20th of September 2018, p. 88 (poster).

BARÁK, V. – SIMON, O. – **KLADIVOVÁ, V. – **ZELENKOVÁ, E. – BÍLÝ, M. – **VOLFOVÁ, M. – **ŠVANYGA, J. – **DORT, B. – DOUDA, K.Hodnocení vlivu návštěvníků na klidové území Vltavský luh v NP Šumava. 2018, Příspěvek (poster) byl prezentován na konferenci Aktuality šumavského výzkumu VI, 6. – 7. listopadu 2018, Srní, Česká republika (sborník obsahující pouze abstrakty přednášek je k dispozici zde: http://www.silvagabreta.eu/obsah/upd04/Abstracts_prezentationCZ.pdf)..

BARÁK, V. – SIMON, O. – **VOLFOVÁ, M.Funguje regulace splouvání horní Vltavy z hlediska ochrany perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)? … aneb vodáctví a přímé ohrožení mlžů. 2017, In: Harabiš, F. & Solský, M. (Eds.): Sborník abstraktů 9. ročníku konference Kostelecké inspirování. 23. – 24. listopadu 2017, s. 13 (přednáška a abstrakt).

 
page foot