| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. (328)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3144
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZHAO, S. – ALTMANN, V. – **RICHTEROVÁ, L. – VÍTKOVÁ, V. Comparison of physical composition of municipal solid waste in Czech municipalities and their potential in separation. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. SI 1, s. 961-974. ISSN: 1406-894X.

ZHAO, S. – **RICHTEROVÁ, L. – ALTMANN, V. – VÍTKOVÁ, V.Comparison of municipalities of the Czech Republic in physical composition of municipal solid waste and their potential in separation. 2020, Proceeding of 22nd International Conference of Young Scientists 2020. Czech University of Life Sciences Prague – Faculty of Engineering Sept. 14th – Sept. 15th 2020 ISBN 978-80-213-3037-5.

ALTMANN, V. – ZHAO, S.Efektivní třídění odpadů v obcích České republiky. 2020, Komunální technika Ročník 14 Rok vydání 2020 Číslo periodika 12 Strana 24 - 26 .

URBANOVÁ, E. – ALTMANN, V. USING MOTIVATIONAL SYSTEMS TO SORT WASTE EFFECTIVELY IN CZECH MUNICIPALITIES. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague, Czech Republic , 2019. s. 560-567.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. A comparative case study of the efficiency of collection systems for paper and biodegradable municipal solid waste. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 997-1009. ISSN: 1406-894X.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. Performance analysis of biodegradable municipal solid waste collection in the Czech Republic. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1559-1570. ISSN: 1406-894X.

BALADA, I. – ALTMANN, V. – ŠAŘEC, P. Material waste paper recycling for the production of substrates and briquettes. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 661-671. ISSN: 1406-894X.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. Influence of weather conditions on waste biomass production. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 83-91. ISSN: 1212-9151.

PLÍVA, P. – ALTMANN, V. – HANČ, A. – HEJÁTKOVÁ, K. – AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – VALENTOVÁ, L.Kompostování a kompostárny. 2016, Praha: Profi Press, 2016, 149s. ISBN 978-80-86726-74-8.

BALADA, I. – ALTMANN, V. Production of briquettes from waste paper. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 52-56.

BADALÍKOVÁ, B. – NOVOTNÁ, J. – ALTMANN, V. – BALADA, I. Effect of diffrect doses of compost on soil properties. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 44-51.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. – PŘIKRYL, M. Influence of weather conditions on waste biomass production in the Vysocina Region of the Czech Republic. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 216-223.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zateplený otočný samopřekopávací kompostér pro celoroční využití. Úřad průmyslového vlastnictví. 304907. 14.01.2015.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování stability zrání kompostu v průběhu kompostovacího procesu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25078. 14.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti a úhrnu celkové dávky vody při zavlažování. Úřad průmyslového vlastnictví. 25273. 25.04.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování biodegradability papíru a obalových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 303798. 27.03.2013.

VÍTKOVÁ, V. – MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MELVALDOVÁ, E. Rozbor komunálního odpadu v Kutné Hoře. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 36-39. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – VÍTKOVÁ, V. – HOUŠKA, D. Analýza skladby papírových obalů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 34-35.

ALTMANN, V. – BADALÍKOVÁ, B. – BARTLOVÁ, J. – BURG, P. – HŮLA, J. – JELÍNEK, A. – KOVAŘÍČEK, P. – MIMRA, M. – PLÍVA, P. – POSPÍŠILOVÁ, L. – AMITAVA, R. – VLÁŠKOVÁ, M. – ZEMÁNEK, P. VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ. Praha: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou, 2013, 101s. ISBN 978-80-87226-26-1.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – HARÁK, J. VLIVU TYPU MOTORU NA TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 160-164. ISSN: 1802-2391.

HOUŠKA, D. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJEK, P. Analýza objemové hmotnosti plastového odpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 40-42. ISSN: 1802-2391.

TŮMA, O. – ALTMANN, V. – HOUŠKA, D. – MIMRA, M. Motivační systém sběru bioodpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 6, s. 24-25. ISSN: 1802-2391.

TŮMA, O. – ALTMANN, V. – HOUŠKA, D. Zhodnocení systému sběru bioodpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 240-244. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – SLAVÍČEK, M. – MIMRA, M. Analýza skladby plastových obalů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 12, s. 30-31. ISSN: 1802-2391.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. – TŮMA, O. OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 259-266.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KAVKA, M. THE IMPACT OF USING COMPOST PRODUCED FROM BIODEGRADABLE WASTE ON SOME PROPERTIES OF SUGAR BEET. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences, Faculty of Engineering, 2013. s. 422-425.

HOUŠKA, D. – HÁJEK, P. – ALTMANN, V. ANALYSIS OF SELECTED BIODEGRADABLE WASTE. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 690-692.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. SYSTÉM SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V REGIONECH, SYSTEM FOR THE COLLECTION OF BIODEGRADABLE WASTE IN REGIONS , komunální odpad, separovaný odpad, biologicky rozložitelný odpad, trvalé travní porosty, biomasa, kompost, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , Metodika byla schválena MZe ČR Odborem rostlinných komodit pod č.j. 11148/2012-17221, ze dne 17. ledna 2012, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR Odborem rostlinných komodit, 17.01.2012,

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA MOTIVŮ KUPUJÍCÍCH PŘI KOUPI OJETÉHO VOZU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 7-10. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA PREFERENCÍ ZÁJEMCŮM O KOUPI AUTOMOBILU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 11-14. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MOKRÁČEK, J. ANALÝZA TRHU PRO FIRMU PRODÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 15-18. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 19-23. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KROULÍK, M. TVORBA MODELU PRO MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 218-222. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro identifikaci a vážení nádob pro sběr separovaných složek komunálního odpadu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24210. 20.08.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro záznam hmotnosti sváženého směsného komunálního odpadu a optimalizaci svozových tras. Úřad průmyslového vlastnictví. 24209. 20.08.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Přístroj pro identifikaci svozových kontejnerů pro velkoobjemový odpad. Úřad průmyslového vlastnictví. 24208. 20.08.2012.

TŮMA, O. – ALTMANN, V. – HOUŠKA, D. VLIV NASTAVENÍ TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA ÚČINNOST SYSTÉMU SBĚRU BIOODPADU . Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 238-243. ISSN: 1802-2391.

TŮMA, O. – ALTMANN, V. – HOUŠKA, D. ZASTOUPENÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU . Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 327-331. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování rozložitelnosti odpadů z výroby papíru technologií kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24558. 12.11.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti aplikace dávek pevných materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 24639. 03.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro etážové kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24643. 03.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro věžové kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24651. 03.12.2012.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza travní hmoty ve sběrné nádobě. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 12, s. 12-14. ISSN: 1802-2391.

HOUŠKA, D. – ALTMANN, V. ANALÝZA OBJEMOVÉ HMOTNOSTI BRO Z ÚDRŽBY ZELENĚ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 12, s. 18-19. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Dvouplášťový dvoukomorový sítový kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24676. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Vibrační kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24677. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro čištění ventilačních kanálů při kompostování v pásových hromadách na roštech. Úřad průmyslového vlastnictví. 24687. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro kompostování na pásových hromadách v sekcích. Úřad průmyslového vlastnictví. 24688. 10.12.2012.

LAURIK, S. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 173-177. ISSN: 0373-6776.

ALTMANN, V. Sběrné dvory v systému nakládání s odpadem. Komunální technika, 2011, roč. 5, č. 2, s. 25-29. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V.; idPublikace = 50612; Název: Domovní kompostování odpadů ze zahrad-- Neexistuje podtyp publikace --

ALTMANN, V.; idPublikace = 50613; Název: Na pomoc domácímu kompostování-- Neexistuje podtyp publikace --

ALTMANN, V.; idPublikace = 50629; Název: Výtěžnost odpadů ve sběrných dvorech-- Neexistuje podtyp publikace --

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu obce Březník.. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 153-163. ISSN: 1804-0195.

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu města Náměšť nad Oslavou. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 143-153. ISSN: 1804-0195.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Sběr separovaných složek komunálního odpadu . Komunální technika, 2011, roč. 5, č. 10, s. 22-25. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V.; idPublikace = 51601; Název: Směsný odpad po zavedení systému sběru BRKO-- Neexistuje podtyp publikace --

ALTMANN, V. – BURŠÍKOVÁ, P. – KOTOVICOVÁ, J. Analýza třídění odpadů v regionu Třebíč. Komunální technika, 2011, roč. 5, č 8, s. 30-32. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – BURŠÍKOVÁ, P. – KOTOVICOVÁ, J. Analýza čistoty vytříděných složek komunálního odpadu. Komunální technika, 2011, roč. 5, č 9, s. 20-22. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – LAURIK, S. – MIMRA, M. Kompostování papíru a lepenky. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů. Komunální technika, 2010, roč. 4, č 2, s. 16-18. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – VACULÍK, P. – MIMRA, M. Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie. Praha: ČZU Praha, 2010. 120s. ISBN 978-80-213-2022-2.

Univerzální měřicí ústředna - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2010

Zařízení pro měření vodivosti a teploty materiálu - Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Václav Prošek, 2010

MIMRA, M. – ALTMANN, V. THE EFFECT OF COMPOSTS APPLICATION ON SUGAR BEET. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 438-441.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Hodnocení biodegradability obalů poloprovozní zkouškou aerobního kompostování. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Logistika sběru a svozu bioodpadu. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 2, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, STROJNÍ LINKY A JEJICH EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ PRVKŮ ÚSES V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA TTP - Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., 2010

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ A OBHOSPODAŘOVÁNÍ PRVKŮ ÚSES V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY - Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Petr Plíva, CSc. (externí), 2010

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Příklad využití kompostu vyrobeného z BRO a BRKO. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 2, s. 15 - 15. ISSN: 1212-7779.

SYSTÉMY NÁKLADÁNÍ S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝMI ODPADY – ODDĚLENÝ SBĚR BRO PRO NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ - Ing. Ondřej Chotovinský, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – SALCMAN, M. EVALUATION OF PACKAGING BIODEGRADATION BY COMPOSTING TECHNOLOGY . In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 661-663.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. ASSESSMENT OF ECONOMIC IMPACT OF THE SIZE AREA ON PRODUCED COMPOST PRICE. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 664-667.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza produkce a skladby biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Nakládání s bioodpadem v regionu Drahanská Vrchovina. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 3, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

MIMRA, M. – PLÍVA, P. – ALTMANN, V. – HABART, J. – JELÍNEK, A. – KOLLÁROVA, M. – VÁŇA, J. – VOSTOUPAL, B. – MAREŠOVÁ, K. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Praha: Profi Press, 2009. 136s. ISBN 978-80-86726-32-8.

Přístroj pro automatizované zaznamenávání a měření teploty - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2009

VOŠTOVÁ, V. – ALTMANN, V. – FRIES, J. – JEŘÁBEK, K. Logistika odpadového hospodářství . Praha: České vysoké učení technické v Praze Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2009. 349s. ISBN 978-80-01-04426-1.

Logistika sběru a svozu bioodpadu - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

The municipal waste collection yield assessment in the Czech Republc's regions - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D., 2009

Nakládání s odpady, jeho význam a základní pojmy - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

Nakládání s odpady v číslech a grafech - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

POUŽITÍ ELEKTRICKÉ VODIVOSTI PŮDY PRO NÁVRH PRODUKČNÍCH ZÓN - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav, 2009

Production of biological municipal waste from consumer sector - Ing. Kulhánková Anna; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY Z ÚDRŽBY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2009

ÚDRŽBA KRAJINY SE ZAMĚŘENÍM NA TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2009

VLIV APLIKACE KOMPOSTU NA NĚKTERÉ VLASTNOSTI PŮDY - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2009

CONTENT OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL WASTE IN MIXED MUNICIPAL WASTE - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2009

REPRESENTATION OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL WASTE IN MIXED MUNICIPAL WASTE - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - FIREMNÍ STYL A KOMUNIKACE - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - POČÍTAČOVÁ TYPOGRAFIE A NÁVRH DOKUMENTŮ - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - GRAFIKA A TISK DOKUMENTŮ - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

 
page foot