| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc. (321)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3199
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

OLMR, M. – PAČES, M. – LEŠETICKÝ, J. – PŘIKRYL, M. Monitoring the movement of housed animals by means of wireless technology. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2022, roč. 68, č. 3, s. 142-149. ISSN: 1212-9151.

VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – BRADNA, J. – LIBICH, L. Energy consumption of milking pump controlled by frequency convertor during milking cycle. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1406-894X.

VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – PŘIKRYL, M. – DRÁBEK, O. – VOTRUBA, Z. – LEXA, L. Selected wastewater parameters from the vegetable washing process. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 2, s. 1426-1434. ISSN: 1406-894X.

LIBICH, L. – HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. The use of stereophotogrammetry to determine the size and spatial coordinates to generate a 3D model of an animal. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1212-9151.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – PASTOREK, Z. Rating of malt grist fineness with respect to the used grinding equipment . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 141-146. ISSN: 1212-9151.

VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – SMEJTKOVÁ, A. – BRANÝ, P. The temperature changes of barley malt during its disintegration on a two roller mill. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1488-1497. ISSN: 1406-894X.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – LIBICH, L. – SMETANOVA, I. The human factor’s impact on the process of milking. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1659-1670. ISSN: 1406-894X.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. – PŘIKRYL, M. Influence of weather conditions on waste biomass production in the Vysocina Region of the Czech Republic. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 216-223.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – HART, J. – NĚMEC, I. Producing the vacuum in modern drawn milking systems. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 253-260. ISSN: 1406-894X.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – PŘIKRYL, M. Reliability of detection of sources of infrared radiation in security alarm and distress signal systems. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 949-954. ISSN: 1406-894X.

PEŠEK, M. – PŘIKRYL, M. Technical possibilities of the cutting oils filtration residues combustion. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 2, č. 60, s. 45-49. ISSN: 1212-9151.

ŠIMON, J. – PŘIKRYL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti zvýšení návštěvnosti dojicího robotu za pomoci zvukové stimulace dojnic. 2013, .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trendy ve vývoji obalů pro stáčení sycených nápojů. 2013, .

VACULÍK, P. – MALOUN, J. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Disintegration process in disc crushers. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 98-104. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, M. – HOLOMKOVÁ, I. Impact of malt granulometry on lauter proces. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 244-248.

ŠIMON, J. – PŘIKRYL, M. – MACHÁLEK, CSC., I. Influence of audiostimulation on milking interval on dairy farms equipped by automatic milking system. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 595-598.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – HOLOMKOVÁ, M. – MAZURA, V. Posouzení experimentálních výsledků z provozu svařovaných a frézovaných den scezovacích kádí. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 324-328. ISSN: 0023-5830.

PŘIKRYL, M. – KOUĎA, I. – HRUBOŇOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Chov nosnic. 2012, .

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – ANDRT, M. – PŘIKRYL, M. Aplikátor viskózních tekutin s výměnnou hlavicí. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 25843. 12.09.2013.

HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. Hodnocení přínosů dlouhodobého využívání platformy TecCom pro obchodní procesy v oblasti trhu s náhradními díly pro automobily. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti intenzifikace sanitačních procesů použitím vakua. 2011. .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Kombinované zařízení na mytí lahví a nerezových sudů, Combined device for bottle and stainless keg cleaning , cleaning, bottle, keg, beverage industry, 2011, GM - Potravinářství, 22836, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, , 27.09.2011, 24.10.2011, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, U - Užitný vzor

KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. – JIROUTOVÁ, P. – STANĚK, S. – MALAŤÁK, J. Automatické dojicí systémy-vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení, Automatic milking systems-selected factors influencing the process of robotic milking, Automatic milking system, milking robot, vacuum, microclimate, temperature, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Automatické dojicí systémy, č. 17210/2011-5, Roční snížení nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 16.12.2011

Rychloupínací přípravek pro adjustaci tlakové měřicí komůrky - doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., doc. Ing. Josef Maloun, CSc., 2010

Zařízení pro připojení přírubových pracovních strojů ke zkušební dynamometrické jednotce - doc. Ing. Josef Maloun, CSc., doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2010

PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. The possibilities of reduction of milking energy comsumption. In Trends in agricultural Engineering 2010 7.92010, Prague. Prague: Czech university of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 505 - 509.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – SUCHÝ, O. Possibilities of the verification of the efficiency of sanitation process in agricultural and food industry. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering , 2010. s. 236-240.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SUCHÝ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti rychlého stanovení účinnosti provedeného sanitačního procesu v agropotravinářském komplexu. 2010. .

PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podtlak působící na hroty struků v době fáze stisku. 2010. .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Měření příkonového kritéria atypického listového míchadla při míchání modelové suspenze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 5, s. 154 - 157. ISSN: 0447-6441.

Agricultural waste for thermal energy - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

Určení tlaku na stěnu a dno sila při skladování obilovin nebo krmiva - doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2009

MECHANICAL DURABILITY – WAY FOR JUDGING PELLET STABILITY - Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – RUTKOWSKI, K. The study of hydrodynamic impact on the efficiency of sanitation in agricultural and food industry. Annual Review of Agricultural Engineering, 2009, roč. 7/1, č. 7, s. 125 - 133. ISSN: 1429-303X.

 
page foot