| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tereza Jedlanová (18592)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 736 444 815
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2354
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Aktuální informace:
Dle nařízení vedení fakulty se odkládá odevzdávání kvalifikačních prací: elektronicky musí student odevzdat bakalářskou práci do 23. 3. 2020 (termín změněn již v minulém týdnu) a diplomovou práci do 6. 4. 2020, odevzdání tištěných verzí je odloženo na období po ukončení aktuálních omezení.


BP/DP prosím odevzdávejte ve stanovenou dobu, případně dle informace přes email. Více informací o závěrečných pracích (prosím nejprve čtěte, pak pište) naleznete: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-12261-zaverecne-prace

V případě potřeby mne kontaktujte na emailu jedlanova@pef.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. – RYDVAL, J. Semantic Model of Project Management in Corporate Practice. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 308-313.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. Sensitivity Analysis of Priorities of Project Team Roles Using the ANP Model. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 320-325.

JEDLANOVÁ, T. – BARTOŠKA, J. – **VYSKOČILOVÁ, K. Semantic Model of Management in Student Projects . In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 192-197.

Název Poskytovatel Trvání
Ověření a rozvoj sémantického modelu řízení projektů GA PEF 2019 - 2019
 
page foot