| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Vopravil, Ph.D. (6103)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KINCL, D. – KABELKA, D. – VOPRAVIL, J. – HEŘMANOVSKÁ, D. Estimating the curve number for conventional and soil conservation technologies using a rainfall simulator. Soil and Water Research, 2021, roč. 16, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1801-5395.

KABELKA, D. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – **VRÁBLÍK, P. Impact of cover crops in inter rows of hop gardens on reducing soil loss due to water erosion. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 4, s. 230-235. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKOVÁ, E. – KINCL, D. – KABELKA, D. – **NERUŠIL, P. – **MENŠÍK, L. – BARTÁK, V. – VOPRAVIL, J. The impact of the conservation tillage “maize into grass cover” on reducing the soil loss due to erosion. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 3, s. 158-165. ISSN: 1801-5395.

KABELKA, D. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. Influence of No-till Technology on Reducing Soil Degradation during Sorghum Cultivation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2020, roč. 51, č. 1, s. 31-39. ISSN: 1211-3174.

HANEL, M. – KURÁŽ, M. – VOPRAVIL, J. Mapa erozivity deště v ČR ve vztahu k fyzikálním vlastnostem půd - kombinovaná mapa R a K faktoru, Rainfall erosivity map for Czechia considering physical soil properties, rainfall erosivity; physical soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RK map, smlouva uzavřena s AGRIO, s.r.o., IČ: 25065220, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 25.11.2020,

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa skutečné infiltrace , Map of actual infiltration, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa skinfiltr, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa počáteční retence, Map of initial retention capacity, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa pocret, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

KABELKA, D. – KINCL, D. – JANEČEK, M. – **VRÁBLÍK, P. – VOPRAVIL, J. – VOPRAVIL, J. Reduction in soil organic matter loss caused by water erosion in inter-rows of hop gardens. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 3, s. 172-182. ISSN: 1801-5395.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot