| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc. (244)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3173
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Technická mechanika
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. – KOLÁŘ, V. – HROMASOVÁ, M. – **RUGGIERO, A. – **D´AMATO, R. Influence of Alkali Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Coir and Abaca Fibers. Materials, 2021, roč. 14, č. 10-2636, s. 0-0. ISSN: 1996-1944.

KOLÁŘ, V. – MÜLLER, M. – MISHRA, R. – **RUDAWSKA, A. – ŠLEGER, V. – TICHÝ, M. – HROMASOVÁ, M. – VALÁŠEK, P. Quasi-Static Tests of Hybrid Adhesive Bonds Based on Biological Reinforcement in the Form of Eggshell Microparticles. POLYMERS, 2020, roč. 12, č. 6, s. 0-0. ISSN: 2073-4360.

BRUNEROVÁ, A. – MÜLLER, M. – **GÜRDIL, G. – ŠLEGER, V. – BROŽEK, M. Analysis of physical-mechanical properties of pelleted chicken litter organic fertilizer. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2020, roč. 66, č. 4, s. 131-139. ISSN: 1212-9151.

TICHÝ, M. – KOLÁŘ, V. – MÜLLER, M. – MISHRA, R. – ŠLEGER, V. – HROMASOVÁ, M. Quasi-Static Shear Test of Hybrid Adhesive Bonds Based on Treated Cotton-Epoxy Resin Layer. POLYMERS, 2020, roč. 12, č. 12, s. 2945-2959. ISSN: 2073-4360.

MÜLLER, M. – TICHÝ, M. – ŠLEGER, V. – HROMASOVÁ, M. – KOLÁŘ, V. Research of Hybrid Adhesive Bonds with Filler Based on Coffee Bean Powder Exposed to Cyclic Loading. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 5, s. 646-654. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – KOLÁŘ, V. – ŠLEGER, V. – **KAGAN GÜRDIL, G. – HROMASOVÁ, M. – **HLOCH, S. – **MORAVEC, J. – PEXA, M. Material Utilization of Cotton Post-Harvest Line Residues in Polymeric Composites. POLYMERS, 2019, roč. 11, č. 7, s. 0-0. ISSN: 2073-4360.

BRUNEROVÁ, A. – BROŽEK, M. – ŠLEGER, V. – NOVÁKOVÁ, A. Energy Balance of Briquette Production from Various Waste Biomass. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 3, s. 236-243. ISSN: 1211-3174.

BRUNEROVÁ, A. – MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. – **HIMSAR, A. – VALÁŠEK, P. Bio-Pellet Fuel from Oil Palm Empty Fruit Bunches (EFB): Using European Standards for Quality Testing . Sustainability, 2018, roč. 10, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. Influence of Plasma Treatment on Mechanical Properties of Cellulose-based Fibres and Their Interfacial Interaction in Composite Systems. BioResources, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5449-5461. ISSN: 1930-2126.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. – PEXA, M. Evaluation of properties of elastomer seal for fuel systems exposed to effects of rapeseed methyl ester. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 115-120. ISSN: 1212-9151.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. LOW-CYCLIC FATIGUE OF POLYMERIC COMPOSITE FILLED WITH BIOLOGICAL SHORT FIBRES. In 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 24.05.2017, Latvia Univ Agr, Fac Engn, Jelgava, LATVIA. Jelgava: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, INST MECHANICS, 5 J CAKSTES BLVD, JELGAVA, LV-3001, LATVIA, 2017. s. 187-193.

BRUNEROVÁ, A. – ROUBÍK, H. – BROŽEK, M. – HERÁK, D. – ŠLEGER, V. – MAZANCOVÁ, J. Potential of Tropical Fruit Waste Biomass for Production of Bio-Briquette Fuel: Using Indonesia as an Example . Energies, 2017, roč. 10, č. 12, s. 1-22. ISSN: 1996-1073.

ZAVRTÁLEK, J. – MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. Low-cyclic fatigue test of adhesive bond reinforced with glass fibre fabric . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 1138-1146. ISSN: 1406-894X.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. Low-Cyclic Fatigue of Adhesive Bonds. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1151-1157. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. – PEXA, M. – VALÁŠEK, P. Hodnocení mechanických vlastností elastomerního těsnění pro palivové soustavy vystavené vlivu biopaliv. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 11, s. 350-355. ISSN: 1210-3306.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. – ZAVRTÁLEK, J. LOW-CYCLIC FATIGUE OF ADHESIVE BONDS REINFORCED WITH FIBRES. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 644-651.

HERÁK, D. – ŠLEGER, V. – MIZERA, Č. – SEDLÁČEK, A. Mechanical behaviour of bulk rapeseeds under quasi dynamic compression loading. In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 28-32.

MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. – PEXA, M. – MAŘÍK, J. – MIZERA, Č. Evaluation of stability of elastomer packing exposed to influence of various biofuels. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 604-612. ISSN: 1406-894X.

ŠLEGER, V. – MIZERA, Č. Comparison of the continuous and intermittent relaxation test . Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 2, s. 210-214. ISSN: 1213-2489.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. Quasi Static Tests of Adhesive Bonds of Alloy AlCu4 Mg . Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 694-698. ISSN: 1213-2489.

DIVIŠOVÁ, M. – HERÁK, D. – KABUTEY, A. – ŠLEGER, V. – RISWANTI, S. – SVATOŇOVÁ, T. Deformation curve characteristics of rapeseeds and sunflower seeds under compression loading . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 180-186. ISSN: 1211-3174.

MIZERA, Č. – ŠLEGER, V. THE RELAXATION OF SPRINGS ON BELT-DRIVE SYSTEMS ON COMBINE HARVESTERS. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 426-429.

ŠLEGER, V. – MIZERA, Č. THE RELAXATION OF STATICALLY LOADED COMPRESSION SPRINGS. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 602-606.

ŠLEGER, V. – HERÁK, D. – MIZERA, Č. – DIVIŠOVÁ, M. ZMĚNA VLASTNOSTÍ TLAČNÝCH PRUŽIN VLIVEM JEJICH PŘEDPNUTÍ. Agritech Science, 2012, roč. 12, č. 2-6, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

MIZERA, Č. – ŠLEGER, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VLIV PŘEDPNUTÍ TLAČNÝCH PRUŽIN NA JEJICH ZKRÁCENÍ. 2012, ISBN: 978-80-552-0781-0; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Název sboníku: NAJNOVŠIE TRENDY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V STROJÁRSTVE A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE; Počet stran: 261; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Datum zahájení: 24. 4. 2012; Místo konání: Slovensko, Nitra; typ akce: EUR; Strana od: 143; Strana do: 148..

Zařízení pro zkoušení nájezdových brzd přívěsů - doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc., Čestmír Mizera (externí), doc. Ing. David Herák, Ph.D., Jindřich Cylek (externí), Miloš Ficek (externí), 2011

NEUBERGER, P. – ŠLEGER, V. – SEDLÁČEK, A. Zátěžový systém pro zkoušky mechanické pevnosti a odolnosti nemocničního lůžka, Loading system for testing the mechanical strength and the resistance of the hospital beds, Hospital bed, loading simulation, mechanical strength tests, 2011, JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví, 22071, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 16.06.2010, 18.04.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

ŠLEGER, V. – MIZERA, Č. Zařízení pro aktivaci nájezdové brzdy přívěsu na zkušebně brzd, Equipment for activation trailer inertia brakes on brake bench, safety, transport, test, vehicle, 2011, JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví, 22260, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 11.04.2011, 23.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

ŠLEGER, V. – NEUBERGER, P. Modelování při výuce technické mechaniky. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č 1, s. 70-73. ISSN: 1214-9187.

Zásobník teplé vody s externím výměníkem využívající nízkopotenciální tepelnou energii - Ing. Sedláček Aleš, Ph.D.; doc. Ing. Šleger Vladimír, CSc.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2010

ŠLEGER, V. – NEUBERGER, P. – POLÁK, M. CLIMATIC CONDITIONS FOR DESIGNING HEATING/COOLING SYSTEM. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 594 - 597.

ŠLEGER, V. – NEUBERGER, P. Frequency of occurrence of a certain air temperature at various sites in the Czech Republic. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 4, s. 127 - 137. ISSN: 1212-9151.

CYLEK, J. – GROSSER, N. – FICEK, M. – ŠLEGER, V. – HERÁK, D. Měřicí páka, Measuring lever, overrun break; break test, 2010, JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení, B - Funkční vzorek, MP-40, Dekra Automobil a.s., Kompatibilita se závěsným zařízením ISO 50, snížení dopadů nehodovosto vozidel kategorie O1, O2, Dekra Automobil a.s., 49240188, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Feasibility of using heat-recovery exchangers in livestock buildings at a site at a specific altitude with a specific average outdoor air temperature - doc. Ing. Šleger Vladimír, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot