| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Aleš Sedláček, Ph.D. (2521)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3172
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HRABĚ, P. – KOLÁŘ, V. – KABUTEY, A. – SEDLÁČEK, A. Welding materials used to increase service life of agricultural machinery processing soil. In MATEC Web of Conferences - 3rd Innovative Technologies in Engineering Production 05.09.2018, Bojnice, SK. Bojnice Slovakia: EDP Sciences, 2018. s. 0-0.

HERÁK, D. – SEDLÁČEK, A. Utilization of rheological model for description of mechanical behaviour of rape bulk seeds under compression loading. In PROCEEDINGS OF 58TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS (ICMD 2017) Edited by:Herak, D 06.09.2017, Horoměřice. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 110-113.

DAJBYCH, O. – SEDLÁČEK, A. WIRE DIAMETER OF HELICAL COMPRESSION SPRINGS INITIAL ESTIMATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 135-137.

HRABĚ, P. – SEDLÁČEK, A. MECHANICAL BEHAVIOUR OF OIL RAPE SEEDS DURING RELAXATION AND CREEP. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 197-200.

HERÁK, D. – ŠLEGER, V. – MIZERA, Č. – SEDLÁČEK, A. Mechanical behaviour of bulk rapeseeds under quasi dynamic compression loading. In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 28-32.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – SEDLÁČEK, A. – GÜRDIL, G. Mechanical behaviour of several layers of selected plant seeds under compression loading. Zemědělská technika viz Research in Agricultural Engineering, 2012, roč. 58, č. 1, s. 24-29. ISSN: 1212-9151.

KABUTEY, A. – SEDLÁČEK, A. – DIVIŠOVÁ, M. – SVATOŇOVÁ, T. Heat treatment of Jatropha curcas L. seeds under compression loading . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 3, s. 116-121. ISSN: 1211-3174.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – SEDLÁČEK, A. Mathematical description of rape seeds` (Brassica napus L.) mixture mechanical behavior under compression loading. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 1, s. 31-36. ISSN: 1211-3174.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – SEDLÁČEK, A. – GÜRDÍL, G. Tangent curve utilization for description of mechanical behaviour of pressed mixture . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č. 1, s. 13 - 18. ISSN: 1212-9151.

NEUBERGER, P. – ŠLEGER, V. – SEDLÁČEK, A. Zátěžový systém pro zkoušky mechanické pevnosti a odolnosti nemocničního lůžka, Loading system for testing the mechanical strength and the resistance of the hospital beds, Hospital bed, loading simulation, mechanical strength tests, 2011, JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví, 22071, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 16.06.2010, 18.04.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – SEDLÁČEK, A. Behaviour of different moisture contents of Jatropha curcas L seeds under compression loading. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 72-77. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – ZACHARIÁŠ, L. – HOUŠKA, K. – SEDLÁČEK, A. – SEDLÁČEK, L. Třecí sférický planetový variátor otáček. UPV Praha. 302814. 23.11.2011.

DAJBYCH, O. – HERÁK, D. – SEDLÁČEK, A. Mathematical models for determination of loading capacity – case study on wooden scarf bonded joint with PU adhesive. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 4, s. 165-170. ISSN: 1211-3174.

HERÁK, D. – GÜRDÍL, G. – SEDLÁČEK, A. – DAJBYCH, O. – SIMANJUNTAK, S. Energy demands for pressing Jatropha curcas L. seeds. Biosystems Engineering, 2010, roč. 106, č 4, s. 527-534. ISSN: 1537-5110.

HERÁK, D. – ZACHARIÁŠ, L. – HOUŠKA, K. – SEDLÁČEK, A. – SEDLÁČEK, L. Třecí sférický planetový variátor otáček , Spherical friction planetary drive of speed, revolutions, velocity, gear box, continuous change of the gear ratio, 2010, XX - Nepřiřazeno, 21231, UPV Praha, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze , 24.02.2010, 03.09.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

Zásobník teplé vody s externím výměníkem využívající nízkopotenciální tepelnou energii - Ing. Sedláček Aleš, Ph.D.; doc. Ing. Šleger Vladimír, CSc.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2010

DAJBYCH, O. – HERÁK, D. – SEDLÁČEK, A. – GÜRDÍL, G. Determination of loading capacity depending on bevel angle of the wooden bonded scarf joint. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 4, s. 159 - 165. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – SEDLÁČEK, A. – KABUTEY, A. Determination of the complete geometry of the worm extruder screwline for compressive pressing of the oil bearings crops. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 207-210.

Mechanické chování vrstev nehomogenního sypkého materiálu při lisování - doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Sedláček Aleš, Ph.D.; Ing. Dajbych Oldřich, 2009

Mechanické chování vrstev nehomogenního sypkého materiálu při lisování - doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Sedláček Aleš, Ph.D.; Ing. Dajbych Oldřich, 2009

Jatropha curcas - one of the possible sources of vegetable oils for biofuel production in EU conditions - doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Sedláček Aleš, Ph.D.; Gürdíl Gürkan A. K.; Ing. Dajbych Oldřich; Simanjuntak Satya, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot