| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Martin Polák, Ph.D. (6194)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3183
    • +420 22438 3170
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POLÁK, M. Innovation of Pump as Turbine According to Calculation Model for Francis Turbine Design. Energies, 2021, roč. 14, č. 9, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

POLÁK, M.; idPublikace = 87080; Název: A Brief History of the Kaplan Turbine Invention-- Neexistuje podtyp publikace --

POLÁK, M. Oběžné kolo odstředivého čerpadla. -- Neuvedený název vydavatele --. 307461. 01.08.2018.

POLÁK, M.Prodej know-how. 2020, Know-how je součástí patentu č. 307 461 „Oběžné kolo odstředivého čerpadla“.

POLÁK, M.Návrh čerpadla pro turbinový provoz. 2020, .

POLÁK, M. The Influence of Changing Hydropower Potential on Performance Parameters of Pumps in Turbine Mode . Energies, 2019, roč. 12, č. 11, s. 1-12. ISSN: 1996-1073.

VONDRÁŠEK, Z. – POLÁK, M. Measurement of Performance Parameters in Systems with Frequency Inverters. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 587-592.

POLÁK, M. Behaviour of 3D Printed Impellers in Performance Tests of Hydrodynamic Pump. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 17.09.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 447-452.

POLÁK, M. Determination of conversion relations for the use of small hydrodynamic pumps in reverse turbine operation. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. Special Issue 1, s. 1200-1208. ISSN: 1406-894X.

POLÁK, M.; idPublikace = 77314; Název: Úprava spirální skříně odstředivého čerpadla-- Neexistuje podtyp publikace patent --

POLÁK, M. Inovační úprava radiálního odstředivého čerpadla, Innovation of radial centrifugal pump , Innovation; efficiency; pump as turbine (PAT), 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, 99130/1415/4101, 2016_11_04, Výhody inovace se projevují zejména u čerpadel používaných v reverzním turbínovém režimu, kde dochází ke zvýšení celkové účinnosti až o 10% a výkonu o 30%. Úpravy zvyšují efektivnost provozu radiálních odstředivých čerpadel o 4 – 6 %. , Zvýšení celkové účinnosti v turbinovém provozu až o 10% a výkonu o 30%. Úspora energie v čerpadlovém provozu ve výši 4 - 6 %., Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

POLÁK, M.; idPublikace = 79059; Název: Application of conversion model for designing hydrodynamic pumps in turbine mode-- Neexistuje podtyp publikace --

POLÁK, M. Experimental evaluation of hydraulic design modifications of radial centrifugal pumps. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1189-1197. ISSN: 1406-894X.

POLÁK, M. Úprava odstředivého čerpadla . -- Neuvedený název vydavatele --. 31157. 07.11.2017.

POLÁK, M. Oběžné kolo odstředivého čerpadla . -- Neuvedený název vydavatele --. 31158. 07.11.2017.

POLÁK, M. Effect of impeller tuning for pump used in turbine mode. In PROCEEDINGS OF 58TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS (ICMD 2017) 06.09.2017, Horoměřice. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 300-305.

ADAMOVSKÝ, R. – POLÁK, M. Palivo na bázi bionafty. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 306196. 10.08.2016.

POLÁK, M. – POLÁK, V. – HUDOUSKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Application of the theory of physical similarity in calculation program for small-scale water turbines design. 2016, Sborník z konference: 35. Stretnutie katedier mechaniky tekutin a termomechaniky, Bratislava – Čilistov, 20. - 23. Júna 2016, s. 193 – 200, ISBN 978-80-227-4525-3.

POLÁK, M. – MELICHAR, J. – ADOSSOU, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of the influence of modifications of radial pump. 2016, Sborník z konference: 35. Stretnutie katedier mechaniky tekutin a termomechaniky, Bratislava – Čilistov, 20. - 23. Júna 2016, s. 201 – 210, ISBN 978-80-227-4525-3 .

POLÁK, M. – MELICHAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti optimalizace odstředivého čerpadla pro turbínový provoz. 2016, Sborník z konference: HYDROTURBO 2016, Znojmo, 25. – 27.10. 2016, s. 1 – 5..

POLÁK, M. – POLÁK, V. – HUDOUSKOVÁ, M. Verification of model calculations for the Kaplan turbine design. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 490-499.

POLÁKOVÁ, Z. – POLÁK, M. Centrifugal pump in turbine mode for small hydropower. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 500-505.

HRDLIČKA, J. – POLÁK, M. The validation of a calculation model for biomass combustion using CO2 measurement. International Journal of Green Energy, 2015, roč. 12, č. 6, s. 603-609. ISSN: 1543-5075.

DLABAL, L. – POLÁK, M. Characteristics of bladeless turbine. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 87-91. ISSN: 1212-9151.

POLÁK, M. – DLABAL, L. Operating Characteristics of a Bladeless Turbine for Irrigation Purposes. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 4, s. 278-283. ISSN: 1801-5395.

ADAMOVSKÝ, R. – POLÁK, M. – NEUBERGER, P. Zařízení pro zvýšení energetického efektu tepelného čerpadla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24807. 15.01.2013.

POLÁK, M. – NEUBERGER, P. Inovace spalovací komory kotle na biomasu. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 4, s. 112-113. ISSN: 0447-6441.

POLÁK, M. – SEDLÁČEK, M. – FRKOVÁ, J. – HOSTIN, S. – HELLMICH, M. Bezlopatková miniturbína – cesta k energetickému využití nejmenších vodních zdrojů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, 168s. ISBN 978-80-01-05233-4.

POLÁK, M. Mechanika tekutin - část hydromechanika, Fluid mechanics - part hydromechanics, Basics of hydrostatics, hydrodynamics., 2013, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, ISBN: 978-80-213-2365-0, Praha,, Technická fakulta, L - Lokální přístup, CD,

POLÁK, M. Energetické stroje a zařízení - část hydromechanika, Energetical Engines - part hydromechanics, Non-stationary fluid flow, dynamic effect of flowing liquid, basics of hydraulic engines., 2013, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, ISBN: 978-80-213-2366-7, Praha,, Technická fakulta, L - Lokální přístup, CD,

POLÁK, M. Hydraulické stroje - úvod do teorie a konstrukce, Hydraulic machines - introduction to the theory and design, Water energy, water turbines, water pumps., 2013, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, ISBN: 978-80-213-2367-4, Praha,, Technická fakulta, L - Lokální přístup, CD,

DLABAL, L. – POLÁK, M. Determining of operational properties of bladeless turbine. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Science in Prague, 2013. s. 136-139.

ADAMOVSKÝ, R. – POLÁK, M. Palivo na bázi bionafty. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23206. 09.01.2012.

POLÁK, M. – POLÁK, V. Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárnách. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 7-8, s. 208-211. ISSN: 0447-6441.

Prystriydlya transportuvannya i ochyshchennya korenebul boplodiv - Bulgakov Volodymyr; Berezovyi Mykolay; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2010

Rozvodový systém vzdušinového objemového pístového stroje - Ing. Martin Polák, Ph.D., prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., 2010

ŠLEGER, V. – NEUBERGER, P. – POLÁK, M. CLIMATIC CONDITIONS FOR DESIGNING HEATING/COOLING SYSTEM. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 594 - 597.

POLÁK, M. – POLÁK, V. APLIKACE TEORIE FYZIKÁLNÍ PODOBNOSTI VE VÝPOČTOVÉM PROGRAMU PRO NÁVRH VODNÍCH TURBÍN. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 10, s. 281 - 284. ISSN: 0447-6441.

POLÁK, M. – POLÁK, V. INTRODUCING A PRACTICAL MODEL FOR TURBINES´ DESIGNING IN SMALL HYDROPOWER PLANTS. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 482-487.

POLÁK, M. – KROULÍK, M. Stanovení parametrů sušení energetických dřevin . Agritech Science, 2009, roč. 2, č. 1, s. 5 - 10. ISSN: 1802-8942.

POLÁK, M. – NEUBERGER, P. Experimentální ověření palivářských vlastností ovesného zrna. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1802-8942.

Feasibility of using heat-recovery exchangers in livestock buildings at a site at a specific altitude with a specific average outdoor air temperature - doc. Ing. Šleger Vladimír, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2009

Hydromechanika - Ing. Polák Martin, Ph.D., 2009

Sbírka příkladů z termomechaniky - Ing. Polák Martin, Ph.D.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; Adamovský Daniel, 2009

 
page foot