| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. (249)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3179
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Poznámka:
Konzultaci je vhodné předem ohlásit e-mailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**LABENKO, O. – **SOBCHENKO, T. – **HUTSOL, T. – **CUPIAŁ, M. – **MUDRYK, K. – **KOCIRA, A. – **PAVLENKO-DIDUR, K. – **KLYMENKO, O. – NEUBERGER, P. Project Environment and Outlook within the Scope of Technologically Integrated European Green Deal in EU and Ukraine. Sustainability, 2022, roč. 14, č. 14, s. 1-15. ISSN: 2071-1050.

NEUBERGER, P. – KIC, P. A Century of Use of SOLOMIT Thermal Insulation Panels. Energies, 2021, roč. 14, č. 21, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Analysis and Comparison of Some Low-Temperature Heat Sources for Heat Pumps. Energies, 2019, roč. 12, č. 10, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.

TOPOL, M. – KIC, P. – NEUBERGER, P. Reduction of moisture and thermal conductivity of wet walls by special plaster . Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. SI1, s. 1235-1245. ISSN: 1406-894X.

HÝSEK, Š. – NEUBERGER, P. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – DITOMMASO, G. Waste Utilization: Insulation Panel from Recycled Polyurethane Particles and Wheat Husks. Materials, 2019, roč. 12, č. 19, s. 1-11. ISSN: 1996-1944.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. HORIZONTAL GROUND HEAT EXCHANGERS - LOW-TEMPERATURE ENERGY SOURCE. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 8-13.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. VERTICAL GROUND HEAT EXCHANGERS - LOW-TEMPERATURE ENERGY SOURCES. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 407-412.

KIC, P. – NEUBERGER, P. Thermal properties of historic rural building materials in Czechia. ..., 2018, roč. 16, č. Special Issue 1, s. 1077-1084. ISSN: N.

NEUBERGER, P. – **ABOLTINS, A. – KIC, P. Thermal conductivity of construction materials based on gypsum. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 1624-1627.

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – **TEPLÁ, D. – NEUBERGER, P. – **BUREŠ, P.Water flow and heat transport under different surface covers observed and simulated using HYDRUS-1D. 2018, In: 3rd International Symposium of Soil Physics: "The common people doing the unusual things", 14-15th of February 2018, Kraków, Poland, s. 23,CD.

PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – NEUBERGER, P. – LINDA, M. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SJBS01, Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 28.11.2017,

LINDA, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Sušárna bukálních stěrů SJBS01, SJBS01, Sušárna bukálních stěrů určená pro kriminalistická pracoviště. Konstrukční řešení bylo vytvořeno na základě veřejné zakázky. Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Ekonomické parametry nelze vyčíslit. Jedná se o bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení., Ministerstvo vnitra České republiky, 00007064, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

NEUBERGER, P. – KIC, P. The use of unsteady method for determination of thermal conductivity of porous construction materials in real conditions. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue I, s. 1119-1126. ISSN: 1406-894X.

**ADAMOVSKÝ, D. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Results of operational verification of vertical ground heat exchangers. ENERGY AND BUILDINGS, 2017, roč. 2017, č. 152, s. 185-193. ISSN: 0378-7788.

NEUBERGER, P. – KIC, P. Thermal conductivity of natural materials used for thermal insulation. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 420-424.

ADAMOVSKÝ, R. – **JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – NEUBERGER, P. Posouzení využitelnosti dřevního odpadu, který vzniká v důsledku hospodářské činnosti zadavatele, pro přípravu pěstebního substrátu a jeho kolonizaci léčivými houbami. Praha: BTT s. r. o., 2017, 29s. ISBN: ,

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Analysis of the Potential of Low-Temperature Heat Pump Energy Sources. Energies, 2017, roč. 10, č. 11, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.

PAULI, P. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Monitoring and Analysing Changes in Temperature and Energy in the Ground with Installed Horizontal Ground Heat Exchangers. Energies, 2016, roč. 9, č. 8, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, PH.D., I. – ADAMOVSKÝ, R. Linear horizontal ground heat exchanger as a low-Temperature energy source for a heat pump. In CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future 22.06.2016, Prague. Prague: Grada Publishing, 2016. s. 1213-1220.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, PH.D., I. ENERGY EXTRACTION FROM ROCK MASS USING VERTICAL HEAT EXCHANGERS. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 9-16.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, PH.D., I. – ADAMOVSKÝ, R. CHANGES IN TEMPERATURE AND ENERGY IN THE GROUND MASS WITH LINEAR HORIZONTAL HEAT EXCHANGER. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYST. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 425-432.

ADAMOVSKÝ, PH.D., I. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Changes in energy and temperature in the ground mass with horizontal heat exchangers—The energy source for heat pumps. ENERGY AND BUILDINGS, 2015, roč. 2015, č. 92, s. 107-115. ISSN: 0378-7788.

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – NEUBERGER, P. Mapa tepelných vlastností půd České republiky, Map of the thermal properties of the Czech Republic’s soils, volumetric heat capacity, thermal conductivity, volumetric soil-water content, soil thermal category, soil types, soul substrates, 2015, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TA02020991, 4/2015-SPÚ/O, nárůst realizací tepelných čerpadel, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní pozemkový úřad, 29.04.2015,

ŠEĎOVÁ, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Measurement and analysis of temperature changes of ground massif with Slinky heat exchanger. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 533-538. ISSN: 1406-894X.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. ÚVAHA O SPOLUPRÁCI UNIVERZITNÍHO PRACOVIŠTĚ NA ÚROVNI KATEDRY S PRAXÍ A VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY . Media4u Magazine, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1214-9187.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – KODEŠOVÁ, R. Metodika pro využití půdy jako nízkoteplotního zdroje energie tepelných čerpadel, The methodology for use of soil as a low-temperature energy source of heat pumps, heat pump, soil massif, ground heat exchanger, soil temperature, soil thermal properties, heating, water heating, 2015, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TA02020991, 2/2015-17250, nárůst realizací tepelných čerpadel, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství České republiky, 29.05.2015,

NEUBERGER, P. – KODEŠOVÁ, R. – ADAMOVSKÝ, R. – BUREŠ, P. – KLEMENT, A. Zához tepelného výměníku. Úřad průmyslového vlastnictví. 28279. 02.06.2015.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – ŠEĎOVÁ, M. Temperatures and Heat Flows in a Soil Enclosing a Slinky Horizontal Heat Exchanger. Energies, 2014, roč. 7, č. 2, s. 972-987. ISSN: 1996-1073.

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – KLEMENT, A. – NEUBERGER, P. – BUREŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring and Mathematical Modeling of Water and Thermal Regime of Urban Soil Influenced by Various Surface Covers. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – TEPLÁ, D. – NEUBERGER, P. – BUREŠ, P. Impact of various surface covers on water and thermal regime of Technosol. Journal of Hydrology, 2014, roč. 519, č. , s. 2272-2288. ISSN: 0022-1694.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – KODEŠOVÁ, R. Úprava uložení horizontálního zemního tepelného výměníku. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 26913. 12.05.2014.

GERNDTOVÁ, ING., I. – JEVIČ, P. – KÁRA, ING., CSC., J. – KUBÍN, K. – PRAŽAN, ING. PH.D., R. – SYROVÝ, ING., CSC., O. – ŠEDIVÁ, ING., Z. – ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – PODPĚRA, V. Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu, Minimum energy demand to maintain basic functions of agriculture in situations of crisis and analysis of possibilities ensuring its own energy sector, energy demand in agriculture, renewable energy sources, disel fuel, 2014, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN: 978-80-86884-84-4, Metodika uvádí spotřebu energií v zemědělství v krizové situaci a to motorové nafty v l, elektrické energie v kWh a zemního plynu v m3 . Údaje jsou stanoveny pro zemědělství celkem, dále pro rostlinnou a živočišnou výrobu a pro jednotlivé produkty. Kromě údajů za ČR jsou tyto spotřeby určeny i pro jednotlivé kraje. Smouvy o uplatnění certifikované metodiky byly uzavřeny:se: 1) Zemědělským družstvem se sídlem v Rosovicích, IČ 00108341, datum uzavření smlouvy 17.12.2014, odpovědná osoba pro jednání Ing. František Valíček, CSc., předseda, adresa Rossovice 265, PSČ 2562 11, tel. 605231932 2) ATEA Praha s.r.o., IČ 25086405, datum uzavření smlouvy 17.12.2014, odpovědná osoba Ing. Milan Knotek, jednatel, adresa Chrášťany, PSČ 252 19, tel. 603549995, Snížení nákladů na energii v pracovních postupech výroby zemědělských produktů v krizové situaci., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR - odborem environmentálního a ekologického zemědělství , 30.12.2014, Osvědčení č. 2/2014 - 17250

ADAMOVSKÝ, R. – POLÁK, M. – NEUBERGER, P. Zařízení pro zvýšení energetického efektu tepelného čerpadla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24807. 15.01.2013.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. Výsledky ověřování horizontálního zemního výměníku. Topenářství, instalace, 2013, roč. 47, č. 01, s. 16-19. ISSN: 1211-0906.

POLÁK, M. – NEUBERGER, P. Inovace spalovací komory kotle na biomasu. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 4, s. 112-113. ISSN: 0447-6441.

MAŠEK, L. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. Využití experimentalního firemního pracoviště efektivních energetických systémů pro vědeckou činnost studentů. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 52-54. ISSN: 1214-9187.

ŠEĎOVÁ, M. – ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. Analysis of ground massif temperatures with horizontal heat exchanger. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 91-97. ISSN: 1212-9151.

KODEŠOVÁ, R. – VLASÁKOVÁ, M. – FÉR, M. – TEPLÁ, D. – JAKŠÍK, O. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Thermal properties of representative soils of the Czech Republic. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 4, s. 141-150. ISSN: 1801-5395.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. HORIZONTAL GROUND HEAT EXCHANGERS – SOURCE OF ENERGY FOR HEAT PUMPS. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 45-50.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – PAULI, P. VERTICAL ROCK HEAT EXCHANGERS – SOURCES OF ENERGY TO HEAT PUMPS. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 451-455.

ADAMOVSKÝ, R. – MAŠEK, L. – NEUBERGER, P. Analysis of rock mass borehole temperatures with vertical heat exchanger. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 2, s. 57-65. ISSN: 1212-9151.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. Experimentální a pedagogické pracoviště efektivních energetických systémů. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

BÍLEK, J. – NEUBERGER, P. – VOLF, J. – PRIKNER, P. Stanovení velikosti kontaktní plochy pneumatik na tvrdé podložce pomocí plošného elektronic-kého snímače tlaku. Agritech Science, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

KODEŠOVÁ, R. – VLASÁKOVÁ, M. – NEUBERGER, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tepelné vlastnosti reprezentativních půd ČR. 2012, In: 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 323-328, ISBN 978-80-89139-28-6.

VOLF, J. – TRINKL, A. – BÍLEK, J. – PRIKNER, P. – NEUBERGER, P. – NOVÁK, M. Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road . In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY, 2012. s. 262-265.

NEUBERGER, P. – ŠLEGER, V. – SEDLÁČEK, A. Zátěžový systém pro zkoušky mechanické pevnosti a odolnosti nemocničního lůžka, Loading system for testing the mechanical strength and the resistance of the hospital beds, Hospital bed, loading simulation, mechanical strength tests, 2011, JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví, 22071, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 16.06.2010, 18.04.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

ŠLEGER, V. – NEUBERGER, P. Modelování při výuce technické mechaniky. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č 1, s. 70-73. ISSN: 1214-9187.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – MAŠEK, L.; idPublikace = 51643; Název: HORNINOVÝ MASIV - ZDROJ ENERGIE PRO ZÁSOBOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB TEPLEM-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠEĎOVÁ, M. – ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – PAULI, P. Teploty a změny teplot v oblasti zemního tepelného výměníku. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 3, s. 1-8. ISSN: 1802-8942.

KODEŠOVÁ, R. – NEUBERGER, P. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – KOČÁREK, M. – ADAMOVSKÝ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring vlhkostního a tepelného režimu v zemním masivu s horizontálním tepelným výměníkem. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, ed.Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011, ISBN: 978-80-89139-26-2, s. 298-302.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. TEMPERATURE FIELD IN GROUND INCLUDING HORIZONTAL EARTH-TO-LIQUID HEAT EXCHANGER . Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 1, s. 17 - 20. ISSN: 1214-9187.

Prystriydlya transportuvannya i ochyshchennya korenebul boplodiv - Bulgakov Volodymyr; Berezovyi Mykolay; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2010

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. INFLUENCE OF DRAWING ENERGY FROM THE SOIL MASS TO ITS TEMPERATURE. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 48 - 52.

ŠLEGER, V. – NEUBERGER, P. – POLÁK, M. CLIMATIC CONDITIONS FOR DESIGNING HEATING/COOLING SYSTEM. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 594 - 597.

ŠLEGER, V. – NEUBERGER, P. Frequency of occurrence of a certain air temperature at various sites in the Czech Republic. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 4, s. 127 - 137. ISSN: 1212-9151.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. Změny teplot půdy v zemním tepelném výměníku. Media4u Magazine, 2009, roč. 0, č. 6, s. 7 - 9. ISSN: 1214-9187.

POLÁK, M. – NEUBERGER, P. Experimentální ověření palivářských vlastností ovesného zrna. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1802-8942.

Temperature changes in heat pump horizontal ground source - prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Šeďová Michaela, 2009

Feasibility of using heat-recovery exchangers in livestock buildings at a site at a specific altitude with a specific average outdoor air temperature - doc. Ing. Šleger Vladimír, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2009

The municipal waste collection yield assessment in the Czech Republc's regions - Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D., 2009

Změny teplot půdy v zemním tepelném výměníku - prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Šeďová Michaela, 2009

 
page foot