| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc. (236)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 4176
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Technologie chladírenství 9 - 10h
Mechanika tekutin 10 - 11h
Termomechanika 11 - 12h
Kód předmětu Název předmětu
Citace

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Analysis and Comparison of Some Low-Temperature Heat Sources for Heat Pumps. Energies, 2019, roč. 12, č. 10, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Effects of selected process parameters on the compaction of carob powder. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1406-894X.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. HORIZONTAL GROUND HEAT EXCHANGERS - LOW-TEMPERATURE ENERGY SOURCE. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 8-13.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. VERTICAL GROUND HEAT EXCHANGERS - LOW-TEMPERATURE ENERGY SOURCES. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 407-412.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. A DEVICE TO MEASURE WALL FRICTION DURING UNIAXIAL COMPRESSION OF BIOMATERIALS. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 14-19.

AKANGBE, O. – ADAMOVSKÝ, R. – MOŠNA, F. Optimising cold compressive recovery of oil from the seeds of Sesame (Sesamum indicum L.). Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 634-645. ISSN: 1406-894X.

PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – NEUBERGER, P. – LINDA, M. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SJBS01, Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 28.11.2017,

LINDA, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Sušárna bukálních stěrů SJBS01, SJBS01, Sušárna bukálních stěrů určená pro kriminalistická pracoviště. Konstrukční řešení bylo vytvořeno na základě veřejné zakázky. Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Ekonomické parametry nelze vyčíslit. Jedná se o bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení., Ministerstvo vnitra České republiky, 00007064, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**ADAMOVSKÝ, D. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Results of operational verification of vertical ground heat exchangers. ENERGY AND BUILDINGS, 2017, roč. 2017, č. 152, s. 185-193. ISSN: 0378-7788.

ADAMOVSKÝ, R. – **JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – NEUBERGER, P. Posouzení využitelnosti dřevního odpadu, který vzniká v důsledku hospodářské činnosti zadavatele, pro přípravu pěstebního substrátu a jeho kolonizaci léčivými houbami. Praha: BTT s. r. o., 2017, 29s. ISBN: ,

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Analysis of the Potential of Low-Temperature Heat Pump Energy Sources. Energies, 2017, roč. 10, č. 11, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.

ADAMOVSKÝ, R. – HEJLOVÁ, A. Air, ground massif low-temperature energy sources. In PROCEEDINGS OF 58TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS (ICMD 2017) Edited by:Herak, D 06.09.2017, Horoměřice. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 8-13.

PAULI, P. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Monitoring and Analysing Changes in Temperature and Energy in the Ground with Installed Horizontal Ground Heat Exchangers. Energies, 2016, roč. 9, č. 8, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, PH.D., I. – ADAMOVSKÝ, R. Linear horizontal ground heat exchanger as a low-Temperature energy source for a heat pump. In CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future 22.06.2016, Prague. Prague: Grada Publishing, 2016. s. 1213-1220.

ADAMOVSKÝ, R. – POLÁK, M. Palivo na bázi bionafty. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 306196. 10.08.2016.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, PH.D., I. ENERGY EXTRACTION FROM ROCK MASS USING VERTICAL HEAT EXCHANGERS. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 9-16.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, PH.D., I. – ADAMOVSKÝ, R. CHANGES IN TEMPERATURE AND ENERGY IN THE GROUND MASS WITH LINEAR HORIZONTAL HEAT EXCHANGER. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYST. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 425-432.

ADAMOVSKÝ, PH.D., I. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Changes in energy and temperature in the ground mass with horizontal heat exchangers—The energy source for heat pumps. ENERGY AND BUILDINGS, 2015, roč. 2015, č. 92, s. 107-115. ISSN: 0378-7788.

ŠEĎOVÁ, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Measurement and analysis of temperature changes of ground massif with Slinky heat exchanger. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 533-538. ISSN: 1406-894X.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. ÚVAHA O SPOLUPRÁCI UNIVERZITNÍHO PRACOVIŠTĚ NA ÚROVNI KATEDRY S PRAXÍ A VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY . Media4u Magazine, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1214-9187.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – KODEŠOVÁ, R. Metodika pro využití půdy jako nízkoteplotního zdroje energie tepelných čerpadel, The methodology for use of soil as a low-temperature energy source of heat pumps, heat pump, soil massif, ground heat exchanger, soil temperature, soil thermal properties, heating, water heating, 2015, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TA02020991, 2/2015-17250, nárůst realizací tepelných čerpadel, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství České republiky, 29.05.2015,

NEUBERGER, P. – KODEŠOVÁ, R. – ADAMOVSKÝ, R. – BUREŠ, P. – KLEMENT, A. Zához tepelného výměníku. Úřad průmyslového vlastnictví. 28279. 02.06.2015.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – ŠEĎOVÁ, M. Temperatures and Heat Flows in a Soil Enclosing a Slinky Horizontal Heat Exchanger. Energies, 2014, roč. 7, č. 2, s. 972-987. ISSN: 1996-1073.

SOCHR, D. – ADAMOVSKÝ, R. – KÁRA, J. – HANZLÍKOVÁ, I. Evaluation of the influence of fermentation input substrates preparation on biogas production intensity. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 60, č. 2, s. 60-67. ISSN: 1212-9151.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – KODEŠOVÁ, R. Úprava uložení horizontálního zemního tepelného výměníku. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 26913. 12.05.2014.

GERNDTOVÁ, ING., I. – JEVIČ, P. – KÁRA, ING., CSC., J. – KUBÍN, K. – PRAŽAN, ING. PH.D., R. – SYROVÝ, ING., CSC., O. – ŠEDIVÁ, ING., Z. – ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – PODPĚRA, V. Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu, Minimum energy demand to maintain basic functions of agriculture in situations of crisis and analysis of possibilities ensuring its own energy sector, energy demand in agriculture, renewable energy sources, disel fuel, 2014, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN: 978-80-86884-84-4, Metodika uvádí spotřebu energií v zemědělství v krizové situaci a to motorové nafty v l, elektrické energie v kWh a zemního plynu v m3 . Údaje jsou stanoveny pro zemědělství celkem, dále pro rostlinnou a živočišnou výrobu a pro jednotlivé produkty. Kromě údajů za ČR jsou tyto spotřeby určeny i pro jednotlivé kraje. Smouvy o uplatnění certifikované metodiky byly uzavřeny:se: 1) Zemědělským družstvem se sídlem v Rosovicích, IČ 00108341, datum uzavření smlouvy 17.12.2014, odpovědná osoba pro jednání Ing. František Valíček, CSc., předseda, adresa Rossovice 265, PSČ 2562 11, tel. 605231932 2) ATEA Praha s.r.o., IČ 25086405, datum uzavření smlouvy 17.12.2014, odpovědná osoba Ing. Milan Knotek, jednatel, adresa Chrášťany, PSČ 252 19, tel. 603549995, Snížení nákladů na energii v pracovních postupech výroby zemědělských produktů v krizové situaci., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR - odborem environmentálního a ekologického zemědělství , 30.12.2014, Osvědčení č. 2/2014 - 17250

ADAMOVSKÝ, R. – POLÁK, M. – NEUBERGER, P. Zařízení pro zvýšení energetického efektu tepelného čerpadla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24807. 15.01.2013.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. Výsledky ověřování horizontálního zemního výměníku. Topenářství, instalace, 2013, roč. 47, č. 01, s. 16-19. ISSN: 1211-0906.

ADAMOVSKÝ, R. – ADAMOVSKÝ, D. EXPERIMENTÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ PRACOVIŠTĚ REKUPERAČNÍCH VÝMĚNÍKŮ VZDUCH - VZDUCH. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1214-9187.

ŠEĎOVÁ, M. – ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. Analysis of ground massif temperatures with horizontal heat exchanger. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 91-97. ISSN: 1212-9151.

KODEŠOVÁ, R. – VLASÁKOVÁ, M. – FÉR, M. – TEPLÁ, D. – JAKŠÍK, O. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. Thermal properties of representative soils of the Czech Republic. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 4, s. 141-150. ISSN: 1801-5395.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. HORIZONTAL GROUND HEAT EXCHANGERS – SOURCE OF ENERGY FOR HEAT PUMPS. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 45-50.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – PAULI, P. VERTICAL ROCK HEAT EXCHANGERS – SOURCES OF ENERGY TO HEAT PUMPS. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 451-455.

ADAMOVSKÝ, R. – POLÁK, M. Palivo na bázi bionafty. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23206. 09.01.2012.

ADAMOVSKÝ, R. – MAŠEK, L. – NEUBERGER, P. Analysis of rock mass borehole temperatures with vertical heat exchanger. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 2, s. 57-65. ISSN: 1212-9151.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. Experimentální a pedagogické pracoviště efektivních energetických systémů. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

JANEČEK, A. – ADAMOVSKÝ, R. Optimisation of a clam bunk skidder from the emission production point of view. ..., 2012, roč. 58, č. 4, s. 136-141.

ADAMOVSKÝ, R. – -- Autor nenalezen UIC (0) – ADAMOVSKÝ, PH.D., I. Analysis of the influence of water vapor condensation on the efficiency of air-to-air heat exchanger. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č 1, s. 79-83. ISSN: 1214-9187.

ADAMOVSKÝ, R. Značka kvality pro tepelná čerpadla. TZB-info, 2011, roč. 13, č 25, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.

ŠEĎOVÁ, M. – ADAMOVSKÝ, R. – PAULI, P.; idPublikace = 51593; Název: Teploty a změny teplot v oblasti horizontálního tepelného výměníku typu Slink-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – MAŠEK, L.; idPublikace = 51643; Název: HORNINOVÝ MASIV - ZDROJ ENERGIE PRO ZÁSOBOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB TEPLEM-- Neexistuje podtyp publikace --

ADAMOVSKÝ, R. – MIKŠOVSKÝ, J. Spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla a elektrokotle v bivalentním systému. Topenářství, instalace, 2011, roč. 45, č 7, s. 64-67. ISSN: 1211-0906.

ŠEĎOVÁ, M. – ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – PAULI, P. Teploty a změny teplot v oblasti zemního tepelného výměníku. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 3, s. 1-8. ISSN: 1802-8942.

KODEŠOVÁ, R. – NEUBERGER, P. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – KOČÁREK, M. – ADAMOVSKÝ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring vlhkostního a tepelného režimu v zemním masivu s horizontálním tepelným výměníkem. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, ed.Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011, ISBN: 978-80-89139-26-2, s. 298-302.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. TEMPERATURE FIELD IN GROUND INCLUDING HORIZONTAL EARTH-TO-LIQUID HEAT EXCHANGER . Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 1, s. 17 - 20. ISSN: 1214-9187.

ADAMOVSKÝ, R. – JANEČEK, A. ANALYSIS OF THE PROCESS OF BIOMASS ENERGY TRANSFORMATION IN CHIPPER. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 1, s. 81 - 84. ISSN: 1214-9187.

Prystriydlya transportuvannya i ochyshchennya korenebul boplodiv - Bulgakov Volodymyr; Berezovyi Mykolay; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2010

Zásobník teplé vody s externím výměníkem využívající nízkopotenciální tepelnou energii - Ing. Sedláček Aleš, Ph.D.; doc. Ing. Šleger Vladimír, CSc.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2010

Rozvodový systém vzdušinového objemového pístového stroje - Ing. Martin Polák, Ph.D., prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., 2010

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. INFLUENCE OF DRAWING ENERGY FROM THE SOIL MASS TO ITS TEMPERATURE. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 48 - 52.

KÁRA, J. – ADAMOVSKÝ, R. – RUTKOWSKI, K. CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF BIOGAS TECHNOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha 6 - Suchdol. Praha 6 - Suchdol: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 291 - 295.

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – ŠEĎOVÁ, M. Změny teplot půdy v zemním tepelném výměníku. Media4u Magazine, 2009, roč. 0, č. 6, s. 7 - 9. ISSN: 1214-9187.

Temperature changes in heat pump horizontal ground source - prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Šeďová Michaela, 2009

Změny teplot půdy v zemním tepelném výměníku - prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Šeďová Michaela, 2009

PŮDNÍ KOLEKTOR JAKO ZDROJ TEPLA PRO TEPELNÉ ČERPADLO - Ing. Šeďová Michaela; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2009

Sbírka příkladů z termomechaniky - Ing. Polák Martin, Ph.D.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; Adamovský Daniel, 2009

 
page foot