| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (2364)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Ellipse rotation under a pressure. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 123-126.

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Stream Level Stabilization by Algae of the Genus Cladophora. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1211-3174.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Tidal effects on small catchments. In Proceeding of 6th International Conferene on Trends in Agricultural Engineering 2006 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 150-154.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – CHALUPA, B. – ZEMAN, J. Hydrometrický kalibrátor. Úřad průmyslového vlastnictví. 28941. 07.12.2015.

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Detektor překlopení člunkového srážkoměru s diagnostikou stavu člunku. Úřad průmyslového vlastnictví. 29022. 28.12.2015.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – HEŘMANOVSKÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. – KŘOVÁK, F. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – PONDĚLÍČEK, V. – VESELÝ, S. Metodika optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů. , The method optimalisation of water regime in ladscape to mitigate impacts of hydrological extremes, surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku, Sbížení výdajů na návrhy biotechnických opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Metodický postup analýzy sucha - Manuál a software modelu FOURIER (Příloha E Certif. metodiky), Methodology drought analysis - The Manual and soft-ware of the FOURIER model (The Supplement E of the certified Methodology TA02020402 - 2015), Best fit, Length of periods, Height of amplitudes, Evaporative conditions, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, FOURIER model, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, program v prostředí jazyka Fortran, Snížení nákladů na zjištění procesu sucha z evaporativních podmínek, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – PEŠKOVÁ, J. – ZEMAN, J. – DOLEŽAL, F. – BAČINOVÁ, H. – SŮVA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Implementation of the Fourier series model to study impact of evapotrans- piration on runoff. . 2015, IUGG Conference Prague 23/06-02/07/2015.

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Detektor překlopení člunkového srážkoměru s diagnostikou stavu člunku, Turnover shuttle detector of rain gauge with the shuttle state diagnostics, Jack connector, resistance divider, reed relay, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, B - Funkční vzorek, , , , , Česká zemědělská univerzita v Praze, , CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Conditions of Physical Solvability od Two- and Three-zone Linear Storage Models. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 2, s. 117-123. ISSN: 1211-3174.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Paralelní vrhač míčků pro zjištění rychlostní křivky koryta potoka. Úřad průmyslového vlastnictví. 27191. 21.07.2014.

BATÍKOVÁ, B. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Semigroup Distances of Finite Groupoids. Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 2014, roč. , č. 32, s. 547-560. ISSN: 1126-8042.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – KOVÁŘ, P. – ZEMAN, J. Impact of evapotranspiration on discharge in small catchments . Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2014, roč. 62, č. 4, s. 285-292. ISSN: 0042-790X.

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – PEŠKOVÁ, J. – DOLEŽAL, F. – SŮVA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aplikace harmonické analýzy pro studium evapotranspirace břehových porostů v suchém období. Případová studie Starosuchdolského potoka.. 2014, Sborník: Hydrologie malého povodí 2014. 1. díl,s. 230 - 237. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Alternative Method of Determining Stream Flow Velocity Profile. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 151-155.

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Correlation of Soil Moistupre and Daily Discharge Oscilations of Starosuchdolsky Brook . In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences, 2013. s. 677-680.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – KOVÁŘ, P. – ZEMAN, J. Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 217-226. ISSN: 0042-790X.

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – VAŠŠOVÁ, D. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Analýza povodí Starosuchdolského potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Analysis of the Starosuchdolsky Brook catchment for runoff simulation in rainless periods, Lineární retenční model (LSM), vyčerpávání povodí, vrchní půdní zóna, nenasycená a nasycená zóna, bezdešťové období, transpirace pobřežních porostů, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, FZP_KBUK_SPMap1, Soubor spec. Map v GIS-ArcInfo (DEM, Land Use, Hydrology), Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Set of maps of the Teplý brook catchment for runoff simulation in dry season, catchment characteristics, rainfall-runoff modelling, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_TPMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 25/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Termobox pro určování rychlosti pohybu studenokrevných živočichů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23087. 15.12.2011.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Differential model of summer circulation. In 07.09.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. s. 142-145.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Analysis of Fluctuations in the Stream Water Level during the Dry Seasons in Forested Areas. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 218 - 224. ISSN: 1211-3174.

Ciferný součet, jeho zobecnění a kriteria dělitelnosti - Ing. Dvořáková Šárka, Ph.D., 2009

Kapitoly z matematiky - doc. RNDr. Trch Milan, CSc., Ph.D.; Ing. Dvořáková Šárka, Ph.D., 2009

Základy matematické analýzy a lineární algebry - doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Dvořáková Šárka, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot