| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. (1348)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. – HROMASOVÁ, M. Mobilní zařízení pro stanovení adheze zeminy. -- Neuvedený název vydavatele --. 36962. 04.04.2023.

**JAMSHAID, H. – MISHRA, R. – VIJAY, C. – NAZARI, S. – **SHOAIB, M. – **BIZET, L. – JIRKŮ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Hybrid Thermoplastic Composites from Basalt- and Kevlar-Woven Fabrics: Comparative Analysis of Mechanical and Thermomechanical Performance. POLYMERS, 2023, roč. 15, č. 7, s. 0-0. ISSN: 2073-4360.

KATINAS, E. – CHOTĚBORSKÝ, R. Volume/shear work ratio influence on wear and stress of soil chisel tine modelled by DEM. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2022, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1350-6501.

**JAMSHAID, H. – MISHRA, R. – **RAZA, A. – **HUSSAIN, U. – **RAHMAN, M. – NAZARI, S. – VIJAY, C. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Natural Cellulosic Fiber Reinforced Concrete: Influence of Fiber Type and Loading Percentage on Mechanical and Water Absorption Performance. Materials, 2022, roč. 15, č. 3, s. 0-0. ISSN: 1996-1944.

KATINAS, E. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. Sensitivity analysis of the influence of particle dynamic friction, rolling resistance and volume/shear work ratio on wear loss and friction force using DEM model of dry sand rubber wheel test. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2021, roč. 156, č. duben, s. 0-0. ISSN: 0301-679X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KATINAS, E. – **SUTANTO, H. Stress distribution on a soil tillage machine frame segment with a chisel shank simulated using discrete element and finite element methods and validate by experiment. Biosystems Engineering, 2021, roč. 209, č. , s. 125-138. ISSN: 1537-5110.

KUŘE, J. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – ČERNILOVÁ, B. – HROMASOVÁ, M. DEM modelling of tillage tools in sand and verification of draft forces in the soil box. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. 4, s. 1813-1822. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – NOVÁK, P. – KŘEPČÍK, V. Ověřená technologie optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy firmy Bednar FMT do různých půdních podmínek., Proven technology to optimize the geometry setting of the Bednar FMT tillage machines for different soil conditions, Soil tillage; mathematical modeling; chisel cultivator; energy demands, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, V-TJ01000099-2, V-TJ01000099-2, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. V-TJ01000099-2, zpracované zpracované v rámci plánu uplatnění výsledků výzkumného projektu č. TJ01000099 uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi ČZU v Praze, IČO 604 607 09 a Ing. Zdeňkem Kvízem, IČO 431 729 11 dne 28. ledna 2020. Odpovědná osoba: prof. Dr. Ing. František Kumhála, kumhala@tf.czu.cz, Ekonomický přínos optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy (řešené touto ověřenou technologií) spočívá ve snížení tahové síly potřebné na operaci kypření radličkovým kypřičem. Snížení tahové síly znamená snížení energetické náročnosti kypření a následně snížení spotřeby paliva na tuto pracovní operaci. Při kalkulaci průměrné spotřeby paliva při zpracování půdy radličkovým kypřičem 15 l/ha by při naměřeném 24 % snížení tahového odporu kypřiče mohla tato spotřeba klesnout na 11,4 l/ha, tedy o asi 3,6 l/ha. To při ceně paliva 27,50 Kč/l znamená průměrnou úsporu 99 Kč na jeden hektar., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HASSAN, T. – **JAMSHAID, H. – MISHRA, R. – **KHAN, M. – **PETRŮ, PH.D., d. – **NOVÁK, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. Acoustic, Mechanical and Thermal Properties of Green Composites Reinforced with Natural Fibers Waste. POLYMERS, 2020, roč. 12, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2073-4360.

HNÍZDIL, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – KUŘE, J. Utilization of fused deposition method 3d printing for evaluation of discrete element method simulations. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. Special Issue 1, s. 842-851. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – HROMASOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. – **SUTANTO, H. Determination of boundary conditions for mathematical model of agricultural machine during transport ride. In 3rd International Conference on Agriculture, Environment and Food Security, AEFS 2019; IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 10.10.2019, Aryaduta HotelMedan; Indonesia. Aryaduta HotelMedan Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2020. s. 1-6.

**AZAM, Z. – **JAMSHAID, H. – **NAWAB, Y. – MISHRA, R. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – KOLÁŘ, V. – TICHÝ, M. – **PETRU, M. Influence of inlay yarn type and stacking sequence on mechanical performance of knitted uni-directional thermoplastic composite prepregs. Journal of Industrial Textiles, 2020, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 0-0. ISSN: 1528-0837.

**JAMSHAID, H. – MISHRA, R. – **BASRA, S. – **RAJPUT, A. – **HASSAN, T. – **PETRŮ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. Lignocellulosic Natural Fiber Reinforced Bisphenol F Epoxy Based Bio-composites: Characterization of Mechanical Electrical Performance. Journal of Natural Fibers, 2020, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 0-0. ISSN: 1544-0478.

KUŘE, J. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M.COMPARISON OF THE INFLUENCE OF VARIABLE TOOL GEOMETRY DURING SOIL CULTIVATION IN THE SOIL TROUGH. 2020, International Conference of Young Scientists 2020, CULS Prague - Faculty of Engineering, September 14th 2020 – September 15th 2020, ISBN: 978-80-213-3037-5, str. 159-166.

KUŘE, J. – **HÁJKOVÁ, L. – HROMASOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Discrete element simulation of rapeseed shear test. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 2, s. 551-558. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Methodology of the stress detemination in the tool module during the work of the agriculture machine. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 2, s. 481-490. ISSN: 1406-894X.

KUŘE, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M.; idPublikace = 79523; Název: USING DISCRETE ELEMENT METHOD SIMULATIONS IN AGRICULTURE ENGINEERING-- Neexistuje podtyp publikace --

**KOLAŘÍKOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. THE CHARACTERISTICS OF Al-Si COATING ON STEEL 22MnB5 DEPENDING ON THE HEAT TREATMENT. ..., 2019, roč. 59, č. 4, s. 352-358. ISSN: N.

**KATINAS, E. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – **JANKAUSKAS, V.; idPublikace = 79836; Název: Wear modelling of soil ripper tine in sand and sandy clay by discrete element method-- Neexistuje podtyp publikace --

KUŘE, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. DATA COLLECTION FOR NON LINEAR SOIL MODEL OF DEM. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 11.06.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 325-330.

CHOTĚBORSKÝ, R. WEAR RESISTANT HIGH BORON STEEL FOR AGRICULTURE TOOLS. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 17.09.2019, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 199-204.

**JANKAUSKAS, V. – CHOTĚBORSKÝ, R. – **ANTONOV, M. – **KATINAS, E. Modeling of Microstructure and Analysis of Abrasive Wear of Arc-Welded Hadfield Steel. Journal of Friction and Wear, 2018, roč. 39, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1068-3666.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of FEM model for steel microstructure determination. In International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security; IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 07.11.2017, Maulana Lubis No. 8Medan; Indonesia. Maulana Lubis No. 8 Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – **RUDAWSKA, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties . JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, roč. 32, č. 14, s. 1531-1547. ISSN: 0169-4243.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Using the FEM model for design the heat treatment of an agricultural tools . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 758-768. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Reduction of ploughshare wear by means of carbide overlay. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 72-78. ISSN: 1213-2489.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. – **SIGALINGGING, R. – AKANGBE, O. Compression behaviour of bulk rapeseed: Effects of heat treatment, force and speed. International Journal of Food Properties, 2017, roč. 2017, č. 20, s. 654-662. ISSN: 1094-2912.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determining the specific heat capacity and thermal conductivity for adjusting boundary conditions of FEM model. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1033-1040. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Wear and stress analysis of chisel. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 971-980. ISSN: 1406-894X.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MIZERA, Č. – **SIGALINGGING, R. – AKANGBE, O. Oil point and mechanical behaviour of oil palm kernels in linear compression. International Agrophysics, 2017, roč. 31, č. 3, s. 351-356. ISSN: 0236-8722.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. Microstructure Changes of Steel Materials under Isothermal Heat Treatment in Salt Bath. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 3, s. 166-176. ISSN: 1211-3174.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. The effect of microstructure on abrasive wear of steel. In 1st Nommensen International Conference on Technology and Engineering 11.07.2017, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 1-6.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Kontrola materiálu. Praha: Farmet a.s., 2017, 15s. ISBN: ,

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of numerical simulation for steel hardness determination. In Proceedings of 58th international conference of machine design departments (ICMD 2017) 06.09.2017, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 154-159.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – NÝČ, M. Bimetalický kovový materiál. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 305979. 20.04.2016.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of chemical content of soil particle for abrasive wear test. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 975-983. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of the heat flux of steel for the heat treatment model of agricultural tools. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1004-1014. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Impact strength behaviour of structural adhesives . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 1078-1087. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – NÝČ, M. Mobilní zařízení pro smykovou zkoušku zeminy. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 29836. 04.10.2016.

PAVLŮ, J. – HÖNIG, V. – ALEŠ, Z. – CHOTĚBORSKÝ, R. Tribodiagnostic analysis of motor oil after failure of turbocharger of combustion engine . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1115-1122. ISSN: 1213-2489.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Výzkumná zpráva Farmet a.s.. Praha: Farmet a.s., 2016, 20s. ISBN: ,

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KABUTEY, A. DETECTION OF AUSTENITE TRANSFORMATION OF ADI CAST IRON USING ELECTROMAGNETIC SENSOR. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 211-215.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. A NUMERICAL SIMULATION OF STEEL QUENCHING. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 300-305.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – HANUŠ, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. – SIGALINGGING, R. – AKANGBE, O. Prediction of pressure and energy requirement of Jatropha curcas L bulk seeds under non-linear pressing. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CULS Prague, 2016. s. 262-269.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – PETRU, M. – RISWANTI, S. Mathematical models describing the relaxation behaviour of Jatropha curcas L. bulk seeds under axial compression . Biosystems Engineering, 2015, roč. 2015, č. 131, s. 77-83. ISSN: 1537-5110.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Prediction of mechanical properties of quench hardening steel. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 26-32. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. FEM based numerical simulation for heat treatment of the agricultural tools. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 629-638. ISSN: 1406-894X.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – RISWANTI, S. – MIZERA, Č. Effect of compression speed on energy requirement and oil yield of Jatropha curcas L. bulk seeds under linear compression. Biosystems Engineering, 2015, roč. 2015, č. 136, s. 8-13. ISSN: 1537-5110.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – NÝČ, M. Vysokobórová otěruvzdorná ocel pro součásti a nástroje. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 305398. 22.07.2015.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Application of Overlay Material on Soil Processing Tools for Purpose of Increasing their Abrasive Wear Resistance. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 279-283. ISSN: 1210-3306.

KOLAŘÍKOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SAVKOVÁ, J. – BRYKSÍ-STUNOVÁ, B. Local Mechanical Properties of Borides in Fe-B Steels. Key Engineering Materials, 2014, roč. 586, č. , s. 170-173. ISSN: 1013-9826.

MÜLLER, M. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Využití 3D tiskáren pro výrobu zkušebních těles určených pro praktickou výuku studentů. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 2, s. 46-48. ISSN: 0447-6441.

LINDA, M. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Evaluation of Mechanical Properties of Samples Printed by FDM Method . Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-2489.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Evaluation of friction force using a rubber wheel instrument . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 247-254. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – NÝČ, M. Vysokobórová otěruvzdorná ocel pro součásti a nástroje. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 27413. 09.10.2014.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. Modelling of the anisothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 44-51. ISSN: 1660-9336.

CHOTĚBORSKÝ, R.; idPublikace = 59981; Název: The effect of heat treatment on the microstructure, hardness and abrasive wear resistance of high chromium hardfacing-- Neexistuje podtyp publikace --

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. – DIVIŠOVÁ, M. – BOATRI, W. Linear pressing analysis of Jatropha curcas L. seeds using different pressing vessel diameters and seed pressing heights. Biosystems Engineering, 2013, roč. 115, č. 1, s. 43-49. ISSN: 1537-5110.

KUČERA, PHD., d. – CHOTĚBORSKÝ, R. Analysis of the process of abrasive wear under experimental conditions. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 102-106. ISSN: 1211-3174.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – VALÁŠEK, P. – HLOCH, S. UNUSUAL POSSIBILITY OF WEAR RESISTANCE INCREASE RESEARCH IN THE SPHERE OF SOIL CULTIVATION. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2013, roč. 20, č. 4, s. 641-646. ISSN: 1330-3651.

CHOTĚBORSKÝ, R. – BRYKSÍ-STUNOVÁ, B. – KOLAŘÍKOVÁ, M. EFFECT OF RARE EARTH ELEMENT ON MICROSTRUCTURE OF FE-B CAST ALLOY. In METAL 2013: 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS 15.05.2013, Brno. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2013. s. 203-207.

SAVKOVÁ, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BLÁHOVÁ, O. Effect of forging on microstructure of Fe-B cast steel. In METAL 2013: 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS 15.05.2013, Brno. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2013. s. 822-827.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Effect of destabilization treatment on microstructure, hardness and abrasive wear of the high chromium hardfacing. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 4, s. 128-135. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – KUČERA, M. – HERÁK, D. EFFECT OF THE WELDING PARAMETERS ON THE HARDFACING ABRASIVE WEAR. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 232-236. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Study of the quasi-isothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 254-258.

CHOTĚBORSKÝ, R. – BROŽEK, M. Nástroj na odstranění ostrých hran vzorků zalévaných v pryskyřici. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023464.pdf). 23464. 01.03.2012.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Zařízení pro hodnocení rázové houževnatosti ve smyku lepených spojů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023585.pdf). 23585. 26.03.2012.

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. Držák pro manuální přípravu metalografických vzorků. Úřad průmyslového vlastnictví. 23672. 16.04.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. Polymerní částicový kompozit na bázi odpadů z obrusu protektorovaných pneumatik. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023855.pdf). 23855. 21.05.2012.

CHOTĚBORSKÝ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Otěruvzdorné slitiny pro zemědělské nástroje. 2012, .

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Efektivní zvýšení životnosti plužní čepele. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

HRABĚ, P. – KREJZA, L. – MÜLLER, M. – BÖHM, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SVITÁK, M. Přípravek pro broušení nožů určených pro obrábění dřeva. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24268. 03.09.2012.

CHOTĚBORSKÝ, R. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – BRYKSÍ-STUNOVÁ, B. The morfology change of iron diboride in the Fe-B alloy during deformation. MM Science Journal. , 2012, roč. 5, č. 3, s. 338-340. ISSN: 1803-1269 .

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – NOVÁK, P. Plužní čepel s binomickým funkčním povrchem . Úřad průmyslového vlastnictví. 24552. 12.11.2012.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DIVIŠOVÁ, M. Model for energy and deformation determination of selected oilseeds under compression loading – Short communication. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 155-158. ISSN: 1212-9151.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – KEJVAL, J. Přípravek pro leštění nožů určených pro obrábění dřeva . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24642. 03.12.2012.

CHOTĚBORSKÝ, R. – NAVRÁTILOVÁ, M. Experimentální posouzení vlivu navařovacích parametrů na promísení návarové housenky. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č. 1, s. 44 - 49. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HRABĚ, P. Effects of MIG process parameters on the geometry and dilution of the bead in the automatic surfacing. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 56-62. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. Change of mechanical properties in substrate during rewelding deposit. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 3, s. 105-109. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. The effect of microstructure of the hypoeutectic Fe-Cr-C hardfacing on abrasive wear. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R.; idPublikace = 54316; Název: MATERIÁLY PRO OPOTŘEBITELNÉ NÁHRADNÍ DÍLY V ZEMĚDĚLSTVÍ-- Neexistuje podtyp publikace --

CHOTĚBORSKÝ, R.; idPublikace = 54317; Název: Materiály pro zemědělské nástroje-- Neexistuje podtyp publikace --

Prystriydlya transportuvannya i ochyshchennya korenebul boplodiv - Bulgakov Volodymyr; Berezovyi Mykolay; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2010

Upínka zkušebních vzorků s návarovou housenkou - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Sedláček Luboš, 2010

MODEL VLIVU NAVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ NA GEOMETRII NÁVAROVÉ HOUSENKY S VYUŽITÍM CENTRÁLNĚ KOMPOZITNÍHO NÁVRHU EXPERIMENTU - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2010

Polohovadlo pro navařování šikmých ploch - Ing. Petr Hrabě, Ph.D., Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2010

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – RUŽBARSKÝ, J. – ŽARNOVSKÝ, J. COMPARISON OF HIGH CHROMIUM AND BORIDE HARDFACING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 228-231.

CHOTĚBORSKÝ, R. – RUSUL, A. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HRABĚ, P. EFFECTS OF WELDING PROCESS PARAMETERS ON THE GEOMETRY AND DILUTION OF THE BEAD IN THE AUTOMATIC SURFACING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2009, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 244-247.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HERÁK, D. – SAVKOVÁ, J. Behavior of hardfacing deposits. Mechanizacija ta elektrifikacija silskogo gospodarstva, 2009, roč. 92, č. 1, s. 397 - 404. ISSN: 0202-1927.

CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Abrasive wear of hardfacing deposits. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 99 - 106. ISSN: 1210-0471.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – JIRKA, M. – SAVKOVÁ, J. Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 1, s. 39 - 45. ISSN: 1213-8762.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. DEGRADATION PROCESSES INFLUENCING BONDED JOINTS. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – JIRKA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Aspekty mechanické úpravy lepených povrchů tryskáním. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 63 - 66. ISSN: 0447-6441.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. Properties multilayer overlay materials. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 91 - 97. ISSN: 1210-0471.

FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Operating ability evaluating of main beam pipeline saddle. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 55 - 60. ISSN: 1210-0471.

HERÁK, D. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. Loading capacity determination of the wooden scarf joint. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 2, s. 76 - 83. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. Effect of abrasive particle size on abrasive wear of hardfacing alloys. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 3, s. 101 - 113. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – VÁLEK, R. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. Effect of carbide size in hardfacing on abrasive wear. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 4, s. 149 - 158. ISSN: 1212-9151.

International Scientific Conference "Material Science and Manufacturing Technology" - MITECH 2009 - prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2009

Polohovadlo pro navařování a svařování - prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc.; Nováková Alexandra; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2009

Influence of welding parameters on geometry of weld deposit bead - Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

GEOMETRIE JEDNOHOUSENKOVÉHO NÁVAROVÉHO SYSTÉMU - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Influence of welding parameters on geometry of weld deposit bead - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Abrasive wear of high chromium hardfacing deposits - Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2009

Influence of weld deposit conditions on abrasive wear resistance of Fe-Cr-C hardfacing - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

 
page foot