| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc. (349)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3275
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PEXA, M. – PEJŠA, L. Analýza emisí a jejich přepočet z homologačního na inspekční měření. Praha: Actia CZ, 2016, 5s. ISBN: ,

PEJŠA, L. – KADLEČEK, B. Zkušební stolice. Úřad průmyslového vlastnictví. 303961. 05.06.2013.

Měřič množství emisí spalovacích motorů - Ing. Martin Pexa, Ph.D., prof. Ing. Josef Pošta, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D., Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., 2011

KADLEČEK, B. – KOPECKÝ, F. – BŘEČKA, P. – PEJŠA, L. Metodika kvantifikace externalit znečištění ovzduší, Methodology of quantification and assessment of environmental and safety impacts of transport, road transport, quantification, emissions, safety, 2011, JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ministerstvo dopravy ČR, 02.06.2011

KADLEČEK, B. – PEJŠA, L. – KOVANDA, J. The vehicles’ weight method under operation. Neural Network World, 2011, roč. 21, č 2, s. 117-127. ISSN: 1210-0552.

KADLEČEK, B. – PEJŠA, L. Pohybový mechanismus zařízení pro měření adhezních sil. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, online databáze:http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.lst. 22907. 07.11.2011.

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – PEJŠA, L. THE MEASUREMENT OF VEHICLES’ DRIVE DYNAMICS. In 4th international Coference TAE 2010 Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, PRAHA. Praha: Česká zemědělská univerzita PRAHA, 2010. s. 269-273.

THE CALCULATION OF FUEL CONSUMPTION IN RELATION WITH - doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., Ing. Miroslav Růžička, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., 2010

THE METHOD OF FUEL CONSUMPTION INDIRECT QUANTIFICATION - doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., Ing. Miroslav Růžička, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., 2010

Metody hodnocení a multidisciplinární ocenění vlivů dopravy na trvale udržitelné životní prostředí - doc. Ing. Kadleček Boleslav, CSc.; prof. Ing. Pejša Ladislav, DrSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Pexa Martin, Ph.D., 2009

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – PEJŠA, L. Advances in Automotive Engineering, Volume II. Nitra: Publishing Centre of Slovak University of Agriculture in Nitra, 2009, 6s. ISBN 978-80-552-0256-3. The prediction of fuel consumption in public transit, s. 66-71.

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – PEJŠA, L. Advances in Automotive Engineering, Volume II.. Nitra : PUblishing Centre of Slovak University of Agriculture in Nitra, 2009, 8s. ISBN 978-80-552-0256-3. GPS data processing used for measurement of vehicle's drive dynamics, s. 72-79.

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – PEJŠA, L. Advances in Automotive Engineering, Volume II. Nitra: Publishing Centre of Slovak University of Agriculture in Nitra, 2009, 8s. ISBN 978-80-552-0256-3. The dynamics of drive and fuel consumption, s. 72-79.

 
page foot