| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

RNDr. Jiří Hrabák, Ph.D. (12745)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2195
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZAGATA, L. – **RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – HRABÁK, J. – BOUKALOVÁ, K. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. Reflexe technologických hnacích sil Venkova 3.0 u aktérů rozvoje českých venkovských obcí. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 0-999. ISSN: 1805-3246.

PRŮŠA, J. – **KONEČNÝ, O. – HRABÁK, J. – LOŠŤÁK, M. Beyond the story of the LEADER projects: Are organic farmers actors of multifunctionality and rural development?. Land Use Policy, 2022, roč. 116, č. 2022, s. 0-0. ISSN: 0264-8377.

ZAGATA, L. – UHNÁK, T. – HRABÁK, J. Moderately radical? Stakeholders' perspectives on societal roles and transformative potential of organic agriculture. Ecological Economics , 2021, roč. 190, č. December, s. 1-10. ISSN: 0921-8009.

ZAGATA, L. – RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – HRABÁK, J. – BOUKALOVÁ, K. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. Metodika pro využití konceptu Venkov 3.0 v přípravě a realizaci rozvojové strategie venkovských oblastí, Methodology for application of the concept Rural 3.0 in preparation and implementation of rural development strategies, , 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika Venkov 3.0, Osvědčení 06/2021 o uznání Certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací, Certifikovaná metodika MMR ČR, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MMR ČR, 11.06.2021,

ŠIMŮNEK, J. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J. Interaktivní mapa RYBA.CZU.CZ, Interactive map RYBA.CZU.CZ, SW application; WWW solution; Fishing events; fishing ponds; aquariums; fishing schools, museum and exhibitions;, 2021, XX - Nepřiřazeno, https://ryba.czu.cz/, Není zavedena., SW aplikace v podobě řešení GIS na WWW, technické detaily: https://ryba.czu.cz/dl/103523?lang=cs , Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ŠIMŮNEK, J. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J. Mobilní aplikace - Kam za rybou , Mobile application - Where is the fish, Mobile application; SW solution; Fishing events; fishing ponds; aquariums; fishing schools, museum and exhibitions;, 2021, XX - Nepřiřazeno, https://ryba.czu.cz/, Není zavedena., Mobilní aplikace v podobě GIS pro OS Android, technické a licenční detaily: https://ryba.czu.cz/dl/103523?lang=cs , Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HRABÁK, J. – BARTOŠKA, J. – LOŠŤÁK, M. – **PLZÁKOVÁ, L. Kulturní dědictví českého rybářství, The Cultural Heritage of Czech Fisheries, specialized map; fisheries; cultural heritage, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Nmap, Soubor mapových listů ve formátu pdf, Mapy vznikly jako součást projektu NAKI II - Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě, č. DG18P02OVV057, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo kultury ČR, 06.09.2021,

ZAGATA, L. – HRABÁK, J. – LOŠŤÁK, M. Post-socialist transition as a driving force of the sustainable agriculture: a case study from the Czech Republic. ..., 2020, roč. 44, č. 2, s. 238-257. ISSN: N.

ZAGATA, L. – **SUTHERLAND, L. – HRABÁK, J. – LOŠŤÁK, M. Mobilising the past: Towards a conceptualisation of retro-innovation. Sociologia Ruralis, 2020, roč. 60, č. 3, s. 639-660. ISSN: 0038-0199.

HRABÁK, J. – ZAGATA, L. Development and regional differentiation of organic agriculture in Czechia. Geografie - sborník ČGS, 2020, roč. 125, č. 1, s. 69-92. ISSN: 1212-0014.

**JANČÁK, V. – **ERETOVÁ, V. – HRABÁK, J. Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside. : Springer, Cham, 2019, 367s. ISBN 978-3-030-21236-0. The Development of Agriculture in Czechia After the Collapse of the Eastern Bloc in European Context, s. 55-71.

HRABÁK, J. – **JANČÁK, V. – **ERETOVÁ, V. Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside. : Springer, Cham, 2019, 367s. ISBN 978-3-030-21236-0. The Agriculture in Czechia After EU Entry: Focus on Multifunctional Agriculture Based on Non-commodity Production, s. 335-350.

ZAGATA, L. – HRABÁK, J. – BOUKALOVÁ, K. – **RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. – **RYBOVÁ, K. – **NOVOTNÝ, G. Faktory rozvoje českého venkova pro 21. století. Praha: , 2019, 64s. ISBN: ,

ZAGATA, L. – BOUKALOVÁ, K. – HRABÁK, J. – **RATINGER, T. – **HRUŠKA, V. – **VANČUROVÁ, I. – **PECHA, O. – **SMUTNÁ, Z. – **RYBOVÁ, K. Analýza spolupráce mezi znalostními centry a praxí. Praha: , 2019, 34s. ISBN: ,

ZAGATA, L. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J.Průběžná technická zpráva o řešení dílčího projektu za rok 2017. 2018, .

ZAGATA, L. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J. Q-SORT - webová aplikace pro použití Q-metodologie, Q-SORT - SW online solution for Q-methodology, Q-methodology; Q-method; Communication concourse; Discourse analysis; PCA; R-package qmethod;, 2018, XX - Nepřiřazeno, Q-Sort 1.0, https://q-sort.pef.czu.cz/popis-licence, viz lokalizace; kontakt: doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D., Katedra humanitních věd, KHV ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 2195, zagata(at)pef.czu.cz, Webová aplikace pro použití Q-metodologie, pro sběr a vyhodnocení dotazníků, pro studijní, pedagogické a výzkumné účely., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra humanitních věd PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

HRABÁK, J. – **KONEČNÝ, O. Multifunctional agriculture as an integral part of rural development: Spatial concentration and distribution in Czechia. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 2018, roč. 72, č. 5, s. 257-272. ISSN: 0029-1951.

ZAGATA, L. – HRABÁK, J. – LOŠŤÁK, M. – **BAVOROVÁ, M. – **RATTINGER, T. – **SUTHERLAND, L. – **MCKEE, A.Research for AGRI Committee - Young farmers - Policy implementation after the 2013 CAP reform. 2017, .

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot