| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc. (213)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. Pulsed electric stimulated changes in potatoes during their cooking: DMA and DETA analysis. Journal of Food Engineering, 2019, roč. 240, č. , s. 183-190. ISSN: 0260-8774.

**AKIMOTO, H. – **SAKURAI, N. – BLAHOVEC, J. A swing arm device for the acoustic measurement of food. Journal of Texture Studies, 2019, roč. 50, č. 2, s. 104-113. ISSN: 0022-4901.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Effects of selected process parameters on the compaction of carob powder. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1406-894X.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. 33001. 16.07.2019.

LEV, J. – **KAMENEVA, L. – BLAHOVEC, J. Detection of the entrance of Lugol's solution into the aleurone layer during germination. International Agrophysics, 2019, roč. 33, č. 3, s. 383-388. ISSN: 0236-8722.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Funkční vzorek zařízení pro pulzní elektrický ohřev., Functional sample of pulse electric heating device, Pulsed electric fields; Electroporation; ohmic heating; Pulsed electric fields assisted cooking, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, PEC-1, 217_11_05 - 1, Funkční vzorek pro pulzní zpracování a ohřev zeleniny. Napájen z elektrické sítě 220 V. , Cena za licenční poplatek bude stanovena dle aktuálního zájmu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. A DEVICE TO MEASURE WALL FRICTION DURING UNIAXIAL COMPRESSION OF BIOMATERIALS. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 14-19.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. Starch behaviour in potato at temperatures close to the cellular membrane breakdown. ..., 2018, roč. 32, č. 3, s. 379-385. ISSN: N.

LEV, J. – BLAHOVEC, J. Effect of I2/KI water solution to wheat seeds imbibition assessed by image analysis. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 492-499. ISSN: 1406-894X.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. DMA and DETA thermal analysis of carrot during its drying at different air humidity. Journal of Food Engineering, 2017, roč. 195, č. 1, s. 217-221. ISSN: 0260-8774.

BLAHOVEC, J. – **VOROBIEV, E. – **LEBOVKA, N. Pulsed Electric Fields Pretreatments for the Cooking of Foods. Food Engineering Reviews, 2017, roč. 9, č. 3, s. 226-236. ISSN: 1866-7910.

LEV, J. – BLAHOVEC, J. Imbibition of wheat seeds: Application of image analysis. International Agrophysics, 2017, roč. 31, č. 4, s. 475-481. ISSN: 0236-8722.

LEV, J. – CHALUPA, B. – BLAHOVEC, J. Shape development of wheat seeds during germination. In 16th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, 2017. s. 1220-1224.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. Combined mechanical (DMA) and dielectric (DETA) thermal analysis of carrot at temperatures 30–90 °C. Journal of Food Engineering, 2016, roč. 168, č. , s. 245-250. ISSN: 0260-8774.

LEV, J. – LAHODOVÁ, M. – BLAHOVEC, J. PRECISE AUTOMATIC DETECTION OF PLANT SEED GERMINATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 361-365.

BLAHOVEC, J. THERMAL ANALYSIS OF ROOT VEGETABLE AT 30-90 degrees C. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE , 2016. s. 71-75.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Moisture induced changes of volume and density of some cereal seeds. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1214-1178.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Moisture-induced changes of mass and dimension characteristics in some cereal grains. International Agrophysics, 2015, roč. 29, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0236-8722.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. Stress Relaxation and Activation Volume in Tension in ß-Glucan and Chitosan Films. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2015, roč. 55, č. 3, s. 624-633. ISSN: 0032-3888.

BLAHOVEC, J. – KOUŘÍM, P. – KINDL, M. Low-Temperature Carrot Cooking Supported by Pulsed Electric Field-DMA and DETA Thermal Analysis. Food and Bioprocess Technology, 2015, roč. 8, č. 10, s. 2027-2035. ISSN: 1935-5130.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 68063; Název: CROP PRICES IN THE AUSTRIAN MONARCHY (1770–1816): THE ROLE OF CROP FAILURES AND MONEY INFLATION-- Neexistuje podtyp publikace --

HERÁK, D. – BLAHOVEC, J. – KABUTEY, A. Analysis of the axial pressing of bulk Jatropha curcas L. seeds using reciprocal slope transformation. Biosystems Engineering, 2014, roč. 2014, č. 121, s. 67-76. ISSN: 1537-5110.

KUMHÁLA, F. – BLAHOVEC, J. Bulk properties of densified hop cones related to storage and throughput measurements. Biosystems Engineering, 2014, roč. 126, č. 10, s. 123-128. ISSN: 1537-5110.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Storage induced changes of potato properties as detected by DMA . LWT-Food Science and Technology, 2013, roč. 50, č. 2, s. 444-450. ISSN: 0023-6438.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. – KINDL, M. Temperature stimulated changes in potato and bean sprouts. Journal of Food Engineering, 2013, roč. 117, č. 3, s. 299-303. ISSN: 0260-8774.

PROSHLYAKOV, A. – YANNIOTIS, S. – BLAHOVEC, J. Pistachio Deterioration Detected by X-ray Absorption. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 2, s. 126-131. ISSN: 1212-1800.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. – KINDL, M. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. DMA thermal analysis of yacon tuberous roots. International Agrophysics, 2013, roč. 27, č. 4, s. 479-483. ISSN: 0236-8722.

BLAHOVEC, J. Temperature dependent elasticity of plants indicated by DMA. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 81-85.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. – ZÁMEČNÍK, J. Potato tuber dynamic mechanical analysis at temperatures of starch gelatinization. Food and Bioprocess Technology, 2012, roč. 5, č. 3, s. 929-938. ISSN: 1935-5130.

NOVÁK, M. – SYNYTSYA, A. – GEDEON, O. – SLEPIČKA, P. – PROCHÁZKA, V. – SYNYTSYA, A. – BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. – ČOPÍKOVÁ, J. Yeast beta(1-3),(1-6)-d-glucan films: Preparation and characterization of some structural and physical properties. ..., 2012, roč. 87, č. 4, s. 2496-2504.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. DMA thermal analysis of different parts of potato tuber. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1101-1106. ISSN: 0308-8146.

YUROV, A. – PROSHLYAKOV, A. – BLAHOVEC, J. Změny buněčné struktury působením pulsního elektrického pole. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 5, s. 142-145. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. Changes in carrot (Daucus carota) parenchyma at higher temperatures detected in vivo by Dynamic Mechanical (Thermal) Analysis. ..., 2012, roč. 49, č. 4, s. 289-298.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 56293; Název: Application of reciprocal slope transformation to physical and engineering problems-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J. – LAHODOVÁ, M. DMA peaks in potato cork tissue of different mealiness. Journal of Food Engineering, 2011, roč. 103, č. 3, s. 273 - 278. ISSN: 0260-8774.

ŠMEJKAL, E. – YUROV, A. – BLAHOVEC, J. Device for study of electric pulse after-effect in vegetable tissue. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 2, s. 153-155. ISSN: 0447-6441.

BLAHOVEC, J. Reciprocal slope transformation applied to physical problems. AAPG Bulletin, 2011, roč. 24, č 12, s. 2038-2041. ISSN: 0149-1423.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50964; Název: Adsorption energy of water on biological materials-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50965; Název: Bending properties of plants-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50966; Název: Rheology in agricultural products and foods-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50967; Název: Water in forming agricultural products-- Neexistuje podtyp publikace --

BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. – ČOPÍKOVÁ, J. – NOVÁK, M. Tensile Properties of Microbial ß-Glucan Films. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2011, roč. 51, č 12, s. 2564-2570. ISSN: 0032-3888.

NOVÁK, M. – SYNYTSYA, A. – GOMBA, G. – HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. – GEDEON, O. – SLEPIČKA, P. – MAIXNER, J. – ČOPÍKOVÁ, J. Vlastnosti ß-glukanových filmů z intaktních a desintegrovaných buněk Saccharomyces cerevisiae. ..., 2011, roč. 105, č 12, s. 955-960.

BLAHOVEC, J. – HEJLOVÁ, A. Simple Kinetic Models of Potato Sloughing. International Journal of Food Properties, 2010, roč. 13, č. 1, s. 51 - 64. ISSN: 1094-2912.

BLAHOVEC, J. – YUROV, A. The influence of conductivity measurement on mechanical properties of potato tubers . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 1212-9151.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. "GAB" generalised equation as a basis for sorption spectral analysis. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 345 - 354. ISSN: 1212-1800.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. The Modified CPEM (Cooked Potato Effective Mass) Method: an Instrumental Assessment of Potato Sloughing. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 407 - 411. ISSN: 1212-1800.

HEJLOVÁ, A. – BLAHOVEC, J. Beta-glucan films subjected to loading/unloading tests in two cycles. . In Proceedings of the 6th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience held in Prague 29th September – 1st October 2010 29.92010, Praha. Praha: Czech Chemical Society, 2010. s. 48 - 52.

BLAHOVEC, J. Thermal analysis of soft cellular products containing starch. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 101-105.

BLAHOVEC, J.; idPublikace = 50943; Název: THERMAL ANALYSIS OF SOFT CELLULAR PRODUCTS CONTAINING STARCH -- Neexistuje podtyp publikace --

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – BLAHOVEC, J. Capacitive Throughput Sensor for Sugar Beets and Potatoes. Biosystems Engineering, 2009, roč. 102, č. 1, s. 36 - 43. ISSN: 1537-5110.

BLAHOVEC, J. – YANNIOTIS, S. Modified Classification of Sorption Isotherms . Journal of Food Engineering, 2009, roč. 91, č. 1, s. 72 - 77. ISSN: 0260-8774.

YANNIOTIS, S. – BLAHOVEC, J. Model Analysis of Sorption Isotherms. LWT-Food Science and Technology, 2009, roč. 42, č. 10, s. 1688 - 1695. ISSN: 0023-6438.

LAHODOVÁ, M. – BLAHOVEC, J. COMPLEX STARCH TRANSFORMATION IN POTATO AS DETERMINED BY DMA. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 1210-3306.

Stress and electric fields in biological cellular tissues - prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

Cellular materials as a part of electric circuit - prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

Cellular materials as a part of electric circuit - prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

COMPLEX STARCH TRANSFORMATION IN POTATO AS DETERMINED BY DMA - Dr. Ing. Lahodová Magdalena; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

DEFORMATION CURVES IN TENSILE TESTS OF B-GLUCAN FILMS - RNDr. Hejlová Anna, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2009

 
page foot