| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. (1798)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3203
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOLF, J. – NOVÁK, V. – **STEBILA, J. – **KVASNOVÁ, P. – RYŽENKO, V. – **NOVÁK, D. Measurement of static forces up to 50 N using piezo ceramics PZK 850. MEASUREMENT, 2021, roč. 176, č. May 2021, s. 0-0. ISSN: 0263-2241.

VOLF, J. – **STEBILA, J. – **ŠKEŘÍK, M. – RYŽENKO, V. – NOVÁK, V. Dependency of properties of a tactile sensor on the electrode design and conductive ink layer. In 23rd IEEE International Symposium on Measurement and Control in Robotics (ISMCR) 15.10.2020, Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. s. 0-0.

VOLF, J. – **NOVÁK, D. – NOVÁK, V. – PAPEŽOVÁ, S. Evaluation of foil transducers and their use in tactile sensors. MEASUREMENT, 2019, roč. 136, č. , s. 573-578. ISSN: 0263-2241.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYŽENKO, V. Method of Pattern Recognition of Biochips in Genetic Engineering. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 577-582.

KODER, P. – NOVÁK, V. – RYŽENKO, V. – **HRUBÝ, D. – VOLF, J. – **DANIEL, N. Plantograf V18 - New construction and properties. Agronomy Research, 2018, roč. 2018, č. Special Issue 1, s. 1085-1094. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Technical design of complex vision-tactile navigation system for using of blind persons navigation. Agronomy Research, 2018, roč. 2018, č. Special Issue 1, s. 1278-1288. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Use of Factor Analysis in Pattern Recognition. Journal of Physics: Conference Series, 2018, roč. 1065, č. 17, s. 1-4. ISSN: 1742-6588.

**DANIEL, N. – **PETRA, K. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Measurement of weld joint parameters and their mathematical modelling. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1127-1140. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, V. – **NOVÁK, D. – VOLF, J. – RYZHENKO, V. Verification of mathematical model of pressure distribution in artificial knee joint. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1716-1724. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink on transfer characteristics of pressure into electric signal for tactile sensors. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1123-1129. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, D. – PAVLOVKIN, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Optimization of vehicles’ trajectories by means of interpolation and approximation methods. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 862-872. ISSN: 1406-894X.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Pneumatic Stabilization of Vehicles. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1211-3174.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. The possibilities of pneumatic reactive stabilization of vehicles. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1609-1618. ISSN: 1406-894X.

PRIKNER, P. – VOLF, J. Contact pressure distribution in tyre tread pattern. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic. Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 522-527.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – NOVÁK, D. Measurement of pressure distribution in knee joint replacement. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 685-689.

NOVÁK, V. – VOLF, J. – NOVÁK, D. – RYZHENKO, V. Measurement of pressure converter with conductive ink. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 438-441.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Pressure Distribution Measurement in Knee Arthoplasty. In 30th Eurosensors Conference, Eurosensors 2016 04.09.2016, Budapest; Hungary. Budapest; Hungary: Elsevier Ltd, 2016. s. 892-895.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – KODER, P. – NOVÁK, V. – PAPEŽOVÁ, S. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Pressure Distribution Measurement System PLANTOGRAF V12 and its Electrodes Configuration. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 732-738. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink properties of tactile sensors. In Procedia Engineering, Vol. 120, 2015 06.09.2015, Freiburg, Germany. : Elsevier, 2015. s. 200-205.

VOSÁTKA, M. – VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Vlastnosti supravodivých materiálů v návaznosti na jejich praktické využití. Jemná mechanika a optika, 2015, roč. 60, č. 9, s. 265-267. ISSN: 0447-6441.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Tactile navigation system for navigation of blind persons. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement , 2015. s. 1742-1745.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Using of conductive ink in the plantograf measuring system. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement, 2015. s. 1699-1704.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Effect of Circle Electrodes with Conductive Ink on Properties of Tactile Sensors . In 2015 International Conference on Applied Electronics (AE) 08.09.2015, Plzeň. Plzeň: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2015. s. 271-274.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – RYZHENKO, V. PLANTOGRAF V12-New Transducer for Measurement Pressure Distribution Biomechanics and Technique . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE , 2015. s. 19-22.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. Pneumatic Stabilization of Vehicles . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE, 2015. s. 118-120.

OLIVA, J. – VOLF, J. Senzor pro získávání taktilních informací. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 3, s. 72-74. ISSN: 0447-6441.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. VÝVOJOVÉ TRENDY ESP. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 9, s. 250-252. ISSN: 0447-6441.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Taktilní navigační systém pro nevidomé. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 10, s. 300-305. ISSN: 0447-6441.

NOVÁK, M. – VOLF, J. Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem . European Patent Office. EP 2 414 799 B1. 13.02.2013.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – VOSÁTKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transmission of biomedical signals. 2013, .

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor indicated gripping force and slipping. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 480-483.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference TAE 2013 Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Praha, ČR. Praha, Česká republika: 2013 Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2013. s. 599-601.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 599-601.

VOLF, J. Nový snímač pro mšřicí systém Plantograf , New Transducer for Measure System Plantograf , tactile transducer, pressure distribution, biomechanics, tire, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Nový snímač pro Plantograf, ČZU v Praze, TF, KEA, 16 384 senzorů (maticové uspořádání 128x128), snímací plocha 500x500 mm, maximální zatížení 30 000N, rozměr senzoru 2,5 mm., 75 000 Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KEA, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BÍLEK, J. – NEUBERGER, P. – VOLF, J. – PRIKNER, P. Stanovení velikosti kontaktní plochy pneumatik na tvrdé podložce pomocí plošného elektronic-kého snímače tlaku. Agritech Science, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

VOLF, J. – TRINKL, A. – BÍLEK, J. – PRIKNER, P. – NEUBERGER, P. – NOVÁK, M. Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road . In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY, 2012. s. 262-265.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor for scanning of force and slip. In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: , 2012. s. 266-268.

VOLF, J. – NEDĚLA, R. – NOVÁK, P. – BÍLEK, J. – VLČEK, J. Plantograf V11, Plantograf V11, tactile transducer, pressure distribution, biomechanics, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Plantograf V11, ČZU v Praze, TF, KEA, 7500 senzorů, snímací plocha 400x300 mm, hmotnost pacienta do 120 kg, měřicí rozsah 5-2000 kPa, rozměr senzoru 2x2 mm, rozlišovací schopnost 4 mm, snímková frekvence 300 Hz, 130 000 Kč bez DPH, ČZU v Praze, Tf, KEA, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TRINKL, ING, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plantograf V09 and Optimal Size Determination Sensor Electrodes. 2011. ISBN: 978-1-936338-30-6, The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2011), Orlando, Florida, USA, 2011, vydavatel: International Institute of Informatics and systemivcs (IIIS), str. 32-35.

VOLF, J. VOLMAT 500W/6, VOLMAT 500W/6, safety, mat, carpet, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, VOLMAT 500W/6, ČZU TF KEA, rozměry 500x720 mm, výstupní odpor < 10 Ohm v sepnutém stavu, výstupní odpor > 20 MOhm v rozepnutém stavu, spínací citlivost < 100N, vhodný pro venkovní prostředí, cena 2520 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. VOLMAT 500/3, VOLMAT 500/3, safety, mat, carpet, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, VOLMAT 500/3, ČZU TF KEA, rozměry 500x360 mm, výstupní odpor < 10 Ohm v sepnutém stavu, výstupní odpor > 20 MOhm v rozepnutém stavu, spínací citlivost < 100N, vhodný pro vnitřní prostředí, cena 1080 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. – DOUBEK, ING, J. Inteligentní zabezpečovací podložka, Intelligent Safety Mat, intelligent, safety, mat, carpet, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, IZP, ČZU TF KEA, rozměry aktivního pole190x180mm, celokvé rozměry 210x230 mm, výstupní odpor proměnný 1kOhm - 100kOhm, 132 senzorů o průměru 9,5 mm s roztečí 15 mm, maximální zatížení 2000 N.., cena 9 000 Kč., Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. – KODER, P. – DOUBEK, ING, J. IZP modul, IZP Modul, electronic, modul, microprocessor, A/D converter, visualization, 2011, JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace, B - Funkční vzorek, IZP modul, ČZU TF KEA, rozměry 70 x 115 x 30 mm, napájení 9 V= nebo baterie, 8 bit A/D převodník, max. 132 vstupů, USB výstup, mikroprocesor PIC 18F4420, snímková frekvence 100 sn/s, cena 2000 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. – ŠIPLER ING., M. Adaptivní mikroprocesorový regulátor topení, Adaptive Microprocessor Heating Regulator , microprocessor, regulator, heating, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, AMRT, ČZU TF KEA, Mikroprocesorem řízený regulátor, vstup: pokojový termostat, bezkontatní výkonové výstupy pro spínání čerpadla (5A/230V), časem řízený výstup pro řízení směšovacího ventilu (0 - 90 s, 5A/230V), možnost ruč. řízení, cena 5 000 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TRINKL, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Plantograf V09 and optimal size determination sensor electrodes. In WMSCI 2011 - The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings 19.07.2011, Orlando, FL, USA. Orlando, FL, USA: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. s. 32-35.

Processing of Tactile Infirmation by Using of Helmholtz Equation - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Miroslav Dvořák (externí), Ing. Josef Vlček, CSc. (externí), 2010

Automatická diagnostická linka s robotem Scara - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. Jan Bílek, Ing. Helena Nováková, Aleš Trinkl, Ing (externí), 2010

Model výtahu řízený číslicovým regulátorem - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. Helena Nováková, 2010

Poloha kuličky, snímaná taktilním snímačem a řízená číslicovým regulátorem - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. René Neděla, 2010

Poloha kuličky, snímaná průmyslovou kamerou FESTO řízená číslicovým regulátorem - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Aleš Trinkl, Ing (externí), 2010

VOLF, J. Tactile information and its using by measurement and analysis of human functions. In 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions 2010, ISHF 2010 14.06.2010, Prague, Czech Republic. ISHF 2010;Prague: CVUT Prague, Czech Republic, 2010. s. 9-10.

Automatická robotická měřicí hlavice zatěžovací síly - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Trinkl Aleš, 2009

Taktilní vložka rozložení tllaků do boty - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc., 2009

Víceosový snímač plošného rozložení tlaku a smykové síly - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Novák Petr; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Plantograf V07 - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; doc. Ing. Papežová Stanislava, CSc.; Ing. Trinkl Aleš; Ing. Neděla René; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Optimal Size Determination of Tactile Sensor Plantograf V08 and its Electrodes - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Trinkl Aleš; Ing. Růžička Michal; Ing. Novák Martin, Ph.D., 2009

Pattern Recognition of Tactile Images in General Position by Discriminatory Analysis - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Neděla René; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Pattern Recognition of Tactile Images in General Position by Discriminatory Analysis - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Neděla René; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Snímač rozložení tlaků a smyku ve více osách - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Snímač rozložení tlaků a smyku ve více osách - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER USING THE SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Neděla René; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Optimal Size Determination of Tactile Sensor Plantograf V08 and its Electrodes - prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Trinkl Aleš; Ing. Růžička Michal; Ing. Novák Martin, Ph.D., 2009

VOLF, J. – NOVÁK, P. – VÍTEK, K. – NOVÁK, M. – ŠŤASTNÝ, J. – NEDĚLA, R. Multi-Axes Force Transducer Using the System for Acting Pressure Image Visualisation. In XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology 06.09.2009, Lisboa, Portugal. Lisboa, Portugal: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY , 2009. s. 2278-2281.

 
page foot