| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc. (357)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3300
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: čtvrtek 10:00 až 11:30
místnost TF120/2
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BOHUSLÁVEK, Z. THE PROPERTIES OF ELECTRODE CONDUCTIVITY MEASUREMENT METHODS OF BIOLOGICAL TISSUES. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Czech University of Life Science (CULS in Prague. Czech University of Life Science, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2013. s. 89-93.

BOHUSLÁVEK, Z. Testovací a kalibrační simulátor tenzometrického můstku, Test and calibration gauge bridge simulator, Gauge bridge simulator, tester weights, calibration weights with strain gauges, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Testovací a kalibrační simulátor, Laboratoř senzoriky KEA, Obvodový simulátor tenzometrického můstku s odporem v rozsahu 120 až 350 ohmů. Přístroj umožňuje simulovat nulový stav můstku ( 0 mV), přesnou hodnotu kalibračního napětí (2 mV) a manuální plynulou změnu napětí (-1,5 až 3,5 mV) na výstupu odporového můstku. Obvody simulátoru vykazují požadovanou vysokou teplotní a časovou stabilitu výstupního napětí. Teplotní koeficient lepší než 1ppm/ o C. , Cena kompletu cca 20 000 Kč, TF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BOHUSLÁVEK, Z. Generátor impulsů pro měření vlastností piezoelektrických ultrazvukových sond , Pulse generator for measuring properties of piezoelectric ultrasonic probes, Ultrasonic tranducer, pulse generator, pulse echo attenuation, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Generátor impulsů ultrazvukových, Laboratoř senzoriky KEA, Technické parametry Generátor umožňuje zkoušet ultrazvukové sondy v rozsahu rezonančních frekvencí od 1MHz až 15MHz. Lze měřit sondy přímé i imerzní s elektroakustickým měničem pro podélné vlny. Generátor budí sondy impulsy o amplitudě 200 V a délce t1 = 1µs s dlouhou periodou t0 = 1,96ms. , Cena kompletu cca 18 000 Kč, TF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BOHUSLÁVEK, Z.; idPublikace = 51824; Název: Modul pro rychlá tenzometrická měření -- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

BEZDRÁTOVĚ KOMUNIKUJÍCÍ SMART SENZOR VĚTRU - prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

Development of data logger for data acquisition from four cup anemometers. - prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

WIRELESS COMMUNICATED SMART WIND SENSOR - prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

Digitální záznamník pro měření a archivaci dat ze čtyř miskových anemometrů. - prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

METODY PRO ZVÝŠNÍ SPOLEHLIVOSTI A BEZPEČNOSTI KOMUNIKACE NA BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍCH - Ing. Mašík Ilja; prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2009

 
page foot