| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. (6359)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – MAIER, K. Model for evaluation of transport energy needs of alternative development scenarios on regional scale. In 2017 Smart City Symposium Prague (SCSP) 25.05.2017, Praha. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 1-5.

PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – MAIER, K. Soubor map dopadů scénářů rozvoje Karlovarského kraje na energetickou náročnost osobní dopravy, Set of maps of personal transportation energy intensity impacts of Karlovarský district development scenarios, spatial planning; energy policy; transport energy;regional development, 2017, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), TD03000255-2017/V003, soubor map v elektronické podobě v archivu ZIP, Výsledek je určen pro použití státní správou (Karlovarským krajem) pro účely územního plánování na úrovni kraje., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Karlovarský kraj, 29.12.2017,

MAIER, K. – PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – WRANOVÁ, A. – NOVOTNÝ, V.Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy - závěrečná zpráva. 2017, Závěrečná zpráva projektu je jedním z výsledků projektu TA ČR TD03000255..

PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – MAIER, K. Model energetické náročnosti osobní dopravy, Model of energy intensity of personal transport, personal transport; energy intensity; spatial planning, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, MENOD, 0, Sada skriptů v jazyce Python sloužící pro načtení a úpravu vstupních dat, načtení alternativních scénářů rozvoje, prostorově interakční model včetně kalibračních nástrojů a skripty pro výpočet výstupních parametrů energetické náročnosti., Software určený zejména pro užití kraji, předpokládá se zejména nepřímý ekonomický přínos (konzultační služby a podobně). , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

MAIER, K. – PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A.Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy - průběžná zpráva. 2016, .

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot