| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. (760)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

NEEDHAM, T. – MUSA, A. – KOTRBA, R. – CEACERO HERRADOR, F. – **HOFFMAN, L. – **LEBEDOVÁ, N. – BUREŠ, D. Carcass and Offal Yields of Farmed Common Eland (Taurotragus oryx) Males, as Affected by Age and Immunocastration. Animals, 2022, roč. 12, č. 21, s. 0-0. ISSN: 2076-2615.

**HOFFMAN, L. – **SILBERBAUER, B. – NEEDHAM, T. – BUREŠ, D. – KOTRBA, R. – **STRYDOM, P. Physical meat quality characteristics of Angolan giraffe (Giraffa giraffa angolensis) as affected by sex and muscle. Meat Science, 2022, roč. 192, č. 11, s. 1-10. ISSN: 0309-1740.

LOJKA, B. – TEUTSCHEROVA, N. – CHLÁDOVÁ, A. – **KALA, L. – **SZABO, P. – **MARTINÍK, A. – **WEGER, J. – **HOUŠKA, J. – **ČERVENKA, J. – KOTRBA, R. – **JOBBÍKOVÁ, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **SNÁŠELOVÁ, M. – **KRČMÁŘOVÁ, J. – **VÁVROVÁ, K. – **KRÁLÍK, T. – **ZAVADIL, T. – **LAWSON, J. Agroforestry in the Czech Republic: What hampers the comeback of a once traditional land use system?. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

HRNKOVÁ, J. – **GOLOVCHENKO, M. – MUSA, A. – NEEDHAM, T. – ITALIYA, J. – CEACERO HERRADOR, F. – KOTRBA, R. – **GRUBHOFFER, L. – **RUDENKO, N. – ČERNÝ, J. Borrelia spirochetes in European exotic farm animals. Frontiers in Veterinary Sciences, 2022, roč. 9, č. , s. 1-10. ISSN: 2297-1769.

**PYSZKO, M. – **NĚMEČEK, P. – **HORÁK, O. – **PÁRAL, V. – KOTRBA, R. – **HOFFMAN, L. – **ROBOVSKÝ, J. Newly described anatomical opening on forelimb tendon in the artiodactyls and its relation to knee clicks. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 4362, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.

KOTRBA, R. – **HEJDUK, S. Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v České republice. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro Kancelář Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1, 2022, 196s. ISBN 978-80-200-3333-8. Silvopastevní systémy, s. 121-137.

**WEGER, J. – LOJKA, B. – **DUMBROVSKÝ, M. – **KNÁPEK, J. – **VÁVROVÁ, K. – KOTRBA, R. – **SOBOTKOVÁ, V. – **HOUŠKA, J. – PREININGER, D. – **BUBENÍK, J. – **STEHNO, J. – **VYMAZALOVÁ, M. – **ŠINKO, J. – **HUMEŠOVÁ, T. – **ÚRADNÍČEK, L. Doporučené postupy a komponenty agrolesnicky´ch systémů pro obnovu a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny, Recommended procedures and components of agroforestry systems for the restoration and strengthening of nonproductive functions of the landscape, adaptace; agrolesnictví; ekosystémové služby; klimatická změna; zemědělství, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), xxx, xxx, xxx, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo źivotního prostředí ČR, 11.11.2022,

BUREŠ, D. – NEEDHAM, T. – **BARTOŇ, L. – **LEBEDOVÁ, N. – KOTRBA, R. Možnosti zvyšování kvality masa antilopy losí z farmového chovu. ..., 2021, roč. 32, č. 6, s. 18-24. ISSN: N.

BUREŠ, D. – NEEDHAM, T. – **LUDĚK, B. – **NICOLE, L. – NY, V. – CEACERO HERRADOR, F. – **LOUWRENS CHRISTIAAN, H. – KOTRBA, R.The effect of immunoscatration and supplementary feeding level on m. longissimus lumborum quality of farmed fallow deer (Dama dama). 2021, Conference: International Congres of Meat Science and Technology, At: Krakow, Poland, August 23-27, 2021. .

MUSA, A. – NEEDHAM, T. – KOTRBA, R. – NERADILOVÁ, S. – **GANSWINDT, A. – CEACERO HERRADOR, F. Habituation of common eland (Taurotragus oryx) to intensive routine handling, and the effect of immunocastration thereon. Applied Animal Behaviour Science, 2021, roč. 237, č. 105294, s. 1-7. ISSN: 0168-1591.

MUSA, A. – NEEDHAM, T. – KOTRBA, R. – NERADILOVÁ, S. – **GANSWINDT, A. – CEACERO HERRADOR, F.Habituation of common eland (Taurotragus oryx) to intensive routine handling, and the effect of immunocastration thereon. 2021, This is a Poster presentation given at the 29th Animal Science Days conference, at the Hungarian University of Agricultural and Life Sciences Kaposvár Campus (MATE-KC), Gödöllő, Hungary from September 15 to 17, 2021. Abstract: Common eland (Taurotragus oryx) are considered as undomesticated, and maintain their natural prey instincts, making it necessary to habituate them to routine handling. Within this study, data was collected to determine the influence of routine handling and immunocastration on the temperament of common eland. Twenty-nine common eland were divided into two groups: sub-adults (n=15; ca. 2 years old) and juveniles, and were routinely handled every two weeks, over a four-month period. Within each age group, females, males, and immunocastrated males were present. Immunocastration treatment was administered during the second and fourth handling events (2mL Improvac®/ animal). During handling, animals were individually driven through the raceway and finally restrained in a squeeze chute, where routine biological samples and measurements were collected. Faecal androgen metabolite (fAM) concentrations were measured for each event, for males only. Each animal was focally sampled for specific behaviours during the handling. A temperament score was obtained by observing the general state of the animal from the point of entering the raceway, until its exit from the squeeze chute. Generalized linear mixed models tested the influence of immunocastration, week, group, fAM concentration, and body weight on the temperament score. Immunocastration did not affect the temperament score, the general state in the squeeze chute, the order of entering the handling system, and the chute exit. However, the temperament score and the state in the squeeze chute improved overtime (less nervous). Moreover, animals with low temperament scores (calm animals) entered the system earlier and exited the system calmly over the repeated handling period. The results show that routine handling through a raceway and squeeze chute system leads to habituation and improves the ease of handling in common eland. However, immunocastration did not affects the temperament of the male common eland during handling. Authors: Abubakar S. Musa1*, Tersia Needham1, Radim Kotrba1,2, Silvie Neradilova1, Andre Ganswindt3, Francisco Ceacero1 1 Department of Animal Science and Food Processing, Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague, 165 00 Prague, Czech Republic 2 Department of Ethology, Institute of Animal Science, Přátelství 815, Prague 10- Uhříněves, 104 00, Czech Republic 3 Mammal Research Institute, Department of Zoology and Entomology, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of Pretoria, South Africa.

NEEDHAM, T. – MUSA, A. – KOTRBA, R. – **NERADILOVA, S. – **GANSWINDT, A. – CEACERO HERRADOR, F.Influence of intensive routine handling and immunocastration on the temperament and behaviour of common eland (Taurotragus oryx). 2021, South African Wildlefe Management Association 50th Anniversary Conference 5 - 10 September 2021 Berg-en-Dal, Kruger National Park.

NEEDHAM, T. – **LAUBSER, J. – KOTRBA, R. – BUREŠ, D. – **HOFFMAN, L. Influence of ageing on the physical qualities of the longissimus thoracis et lumborum and biceps femoris muscles from male and female free-ranging common eland (Taurotragus orxy). Meat Science, 2020, roč. 159, č. , s. 0-0. ISSN: 0309-1740.

ESATTORE, B. – **VILLAGRÁN, M. – **PLUHÁČEK, J. – KOMÁRKOVÁ, M. – **DUŠEK, A. – KOTRBA, R. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. To beat or not to beat: Behavioral plasticity during the antler growth period affects cortisol but not testosterone concentrations in red deer (Cervus elaphus) males. GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 2020, roč. 297, č. October, s. 0-0. ISSN: 0016-6480.

**CAWTHORN, D. – **FITZHENRY, L. – KOTRBA, R. – BUREŠ, D. – **HOFFMAN, L. Chemical composition of wild fallow deer (Dama dama) meat from South Africa: A preliminary evaluation. Foods, 2020, roč. 9, č. 5, s. 598-614. ISSN: 2304-8158.

BUREŠ, D. – **BARTOŇ, L. – KUDRNÁČOVÁ, E. – KOTRBA, R. – **HOFFMAN, L. The Effect of Barley and Lysine Supplementation on the longissimus lumborum Meat Quality of Pasture-Raised Fallow Deer (Dama dama). Foods, 2020, roč. 9, č. 9, s. 1255-1268. ISSN: 2304-8158.

NY, V. – KOTRBA, R. – **CAPPELLI, J. – BUREŠ, D. – **CLAR, M. – **GARCÍA, A. – **LANDETE-CASTILLEJOS, T. – **BARTOŇ, L. – CEACERO HERRADOR, F. Effects of Lysine and Methionine supplementation on first antler growth in fallow deer (Dama dama). Small Ruminant Research, 2020, roč. 187, č. 106119, s. 0-0. ISSN: 0921-4488.

CEACERO HERRADOR, F. – **CLAR, M. – NY, V. – KOTRBA, R. Differential effects of ruminally protected amino acids on fattening of fallow deer in two culling periods. Animal, 2020, roč. 14, č. 3, s. 648-655. ISSN: 1751-7311.

NEEDHAM, T. – **ENGELS, R. – BUREŠ, D. – KOTRBA, R. – **VAN RENSBURG, B. – **HOFFMAN, L. Carcass Yields and Physiochemical Meat Quality of Semi-extensive and Intensively Farmed Impala (Aepyceros melampus). Foods, 2020, roč. 9, č. 4, s. 1-16. ISSN: 2304-8158.

JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – NESVADBOVÁ, V. – LOJKA, B. – KOTRBA, R. Kozí hřbety – krajinářská studie,Kozí hřbety - Landscape Study ,Kozí hřbety; landscape architecture,2020,XX - Nepřiřazeno,

NEEDHAM, T. – **ENGELS, R. – BUREŠ, D. – KOTRBA, R. – **HOFFMAN, L.Meat production potential of impala (Aepyceros melampus) under intensified systems. 2020, Conference proceeding (short paper presentation) at the 71st Annual Meeting of the European Federation of Animal Sciences, without WOS number. Record attendance close to 1,700 participants, with 72 scientific sessions, and close to 1,100 technical contributions. Conference was held virtually, online, from 1 to 4 December 2020. Book of Abstracts published under DOI: 10.3920/978-90-8686-900-8, and ISSN 1382-6077 at © Wageningen Academic Publishers, 2020..

BUREŠ, D. – NEEDHAM, T. – **BARTON, L. – **FORTOVA, J. – **LEBEDOVA, N. – **HOFFMAN, L. – KOTRBA, R.Influence of different cooking methods on sensory characteristics of meat from common eland (Taurotragus oryx). 2020, The European Sensory Science Society and the MOA Sensory Group organized the 9th European Conference on Sensory and Consumer Research 'A Sense of Innovation' in Rotterdam, The Netherlands on 13-16 December 2020, using a virtual online platform. The abstracts are published under the journal Food Quality and Preference. The WOS number and DOI for the abstract book is not available currently, but found at: https://app.oxfordabstracts.com/events/1706/program-app/submission/208178.

LOJKA, B. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **WEGER, J. – HOUŠKA, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **KALA, L. – **SZABÓ, P. – KOTRBA, R. – **KRČMÁŘOVÁ, J. – CHLÁDOVÁ, A. – **VÁVROVÁ, K. – **JOBBIKOVÁ, J. – **EHRENBERBEROVÁ, L. – **SNÁŠELOVÁ, M. – **KRÁLÍK, T. Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě, Establishment of agroforestry systems on agricultural land, agroforestry; subsidy titles; economical evaluation; legislation; agricultural land, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ČZU v Praze, ISBN 978-80-213-3061-0, Při zavedení opatření na podporu agrolesnictví Ministerstvo zemědělství předpokládá založení minimálně 200 ha ročně. Při vhodném založení takových systémů, o které se tato metodika snaží by se i při takto relativně nízkých číslech jednalo o zvýšení produkce v řádech milionů korun., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 18.11.2020,

NEEDHAM, T. – KOTRBA, R. – **HOFFMAN, L. – BUREŠ, D. Ante- and post-mortem strategies to improve the meat quality of high-value muscles harvested from farmed male common eland (Taurotragus oryx). Meat Science, 2020, roč. 168, č. 10, s. 10811-10818. ISSN: 0309-1740.

LOJKA, B. – KOTRBA, R. – CHLÁDOVÁ, A. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **WEGER, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **KALA, L. – **SZABÓ, P. – HOUŠKA, J. – **KRČMÁŘOVÁ, J. – **VÁVROVÁ, K. – **KRÁLÍK, T. – MELNIKOVOVÁ, I. – **ŠIPOŠ, J. – **SNÁŠELOVÁ, M. – **ŠEBEK, J. – **ROMPORTL, D. – **OUTRATA, D. – **JOBBIKOVÁ, J. – **KNÁPEK, J. – **BRENDZOVÁ, A. – **BAHENSKÝ, F. – **HEJNAL, O. Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2020, 157s. ISBN: 978-80-213-3078-8,

**MARTINÍK, PH.D., I. – LOJKA, B. – **EHRENBERGEROVÁ, L. – **WEGER, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **KALA, L. – **JOBBIKOVÁ, J. – HOUŠKA, J. – KOTRBA, R. – **BLAŽEJOVÁ, A. – CHLÁDOVÁ, A. Když se řekne agrolesnictví. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, 66s. ISBN 978-80-7509-748-4.

NY, V. – **CAPPELLI, J. – BUREŠ, D. – **CLAR, M. – **GARCÍA, A. – **LANDETE-CASTILLEJOS, T. – **BARTOŇ, L. – CEACERO HERRADOR, F. – KOTRBA, R.Lysine and Methionine supplementation influence on antler growth of yearling fallow deer (Dama dama). 2020, Virtual conference presentation: 71st European Federation of Animal Science, 1st-4th December 2020. .

**KOLBÁBEK, PH.D., I. – **MAXOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – LUKEŠOVÁ, D. – KOTRBA, R. Sensory Evaluation of Liver Meat Pates Made from Fresh or Frozen Eland Meat and Beef. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 2, s. 71-79. ISSN: 1211-3174.

KUDRNÁČOVÁ, E. – **BUREŠ, D. – **BARTOŇ, L. – KOTRBA, R. – CEACERO HERRADOR, F. – **HOFFMAN, L. – KOUŘIMSKÁ, L. The Effect of Barley and Lysine Supplementation of Pasture-Based Diet on Growth, Carcass Composition and Physical Quality Attributes of Meat from Farmed Fallow Deer (Dama dama). Animals, 2019, roč. 9, č. 2, s. 33-45. ISSN: 2076-2615.

ROS-SANTAELLA, J. – KOTRBA, R. – PINTUS, E. High-energy diet enhances spermatogenic function and increases sperm midpiece length in fallow deer (Dama dama) yearlings. ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE, 2019, roč. 6, č. 6, s. 1-13. ISSN: 2054-5703.

NEEDHAM, T. – **LAUBSER, J. – KOTRBA, R. – BUREŠ, D. – **HOFFMAN, L. Sex influence on muscle yield and physiochemical characteristics of common eland (Taurotragus oryx) meat . Meat Science, 2019, roč. 152, č. JUN 2019, s. 41-48. ISSN: 0309-1740.

NEEDHAM, T. – **LAUBSER, J. – KOTRBA, R. – BUREŠ, D. – **SMYTH, H. – **HOFFMAN, L. Sensory characteristics of the longissimus thoracis et lumborum and biceps femoris muscles from male and female common eland (Taurotragus oryx). Meat Science, 2019, roč. 158, č. 107918, s. 1-7. ISSN: 0309-1740.

**FITZHENRY, L. – **CAWTHORN, D. – **MUCHENJE, V. – BUREŠ, D. – KOTRBA, R. – **HOFFMAN, L. Carcass Composition and Yields of Wild Fallow Deer (Dama dama) in South Africa. African Journal of Wildlife Research, 2019, roč. 49, č. 1, s. 100-110. ISSN: 2410-7220.

**CAWTHORN, D. – **FITZHENRY, L. – **MUCHENJE, V. – BUREŠ, D. – KOTRBA, R. – **HOFFMAN, L. Physical quality attributes of male and female wild fallow deer (Dama dama) muscles. Meat Science, 2018, roč. 137, č. , s. 168-175. ISSN: 0309-1740.

**CAPPELLI, J. – **GARCIA, A. – KOTRBA, R. – **GAMBIN, P. – **LANDETE-CASTILLEJOS, T. – **GALLEGO, L. – CEACERO HERRADOR, F. The bony horncore of the common eland (Taurotragus oryx): composition and mechanical properties of a spiral fighting structure. JOURNAL OF ANATOMY, 2018, roč. 232, č. 1, s. 72-79. ISSN: 0021-8782.

**BORDES, C. – CEACERO HERRADOR, F. – KOTRBA, R. Cues and mechanisms for lateral exposure preference in the common eland (Taurotragus oryx). BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY, 2018, roč. 72, č. 7, s. 120-128. ISSN: 0340-5443.

**KOLBÁBEK, PH.D., I. – **MAXOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – LUKEŠOVÁ, D. – KOTRBA, R.Eland or Beef. Sensory Evaluation of Liver/Meat Pates Made from Fresh or Frozen Meat.. 2018, Small animal producers in Europe can financially benefit more from sale of value added product then from only carcasses or dissected cuts. Pâté is a traditional and popular product, which enables to process low value meat cuts and edible offal. Especially, when introducing on market a new exotic species like eland (Taurotragus oryx), sale of low valued cuts with higher collagen content is problematic. Therefore, we aimed to evaluate sensory traits of several pates made of liver and less valuable fresh or frozen meat cuts (neck, brisket and plate) of eland and cattle. Four batches of pâté made of fresh and frozen material (45 and 90 days) was tested by 35 panellists in 14 organoleptic traits. Two pâté batches consisted of chicken liver and beef or eland meat. Another two were made from eland or beef liver together with eland meat. Pâté made from fresh material including chicken or eland or beef liver together with eland meat or beef has showed mainly only differences in textural characteristics like in friability, overall texture being better scored for pâté including chicken livers. Chicken livers resulted also in higher intensity of colour. Freezing of material (meat and livers) before processing into pate resulted in worse scoring of final product being better scored for batches with chicken livers for sensory traits of overall appearance; pleasantness of taste, colour and intensity of colour; colour hue and textural friability; overall texture and of pleasantness of consistency. Pate made with chicken livers from frozen material had also less of off flavour. Book of Abstracts 19th Risk Factors of Food Chain 2018 Matrafured, Hungary, p. 36. ISBN 978-963-269-774-1. The whole study will be published in Scientia Agriculturae Bohemia in 2019..

ESATTORE, B. – **VILLAGRÁN, M. – **PLUHÁČEK, J. – **KOMÁRKOVÁ, M. – **DUŠEK, A. – KOTRBA, R. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L.Meglio la qualita che la quantita. Possono la struttura sociale ed il comportamento degli individui influenzare la concentrazione di cortisolo in un gruppo di cervi. 2018, 5th Behavioral Ecology Meeting, 19.4.2018, Chioggia, Venezia,Italy.

**PAVLÍK, A. – **SLÁMA, P. – **BUREŠ, D. – KOTRBA, R. Effect of feeding on growth and blood biochemistry of male fallow deer. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2018, roč. 8, č. 3, s. 911-913. ISSN: 1338-5178.

**BUREŠ, D. – **BARTOŇ, PH.D., I. – KOTRBA, R. – KUDRNÁČOVÁ, E. Kvalita masa farmově chovaných jelenů a daňků. Náš chov, 2017, roč. 76, č. 1, s. 72-74. ISSN: 0027-8068.

BUREŠ, D. – **HOFFMAN, L. – KOTRBA, R. Chov, produkce a zpracování masa nedomestikovaných zvířat v Jihoafrické republice. Maso, 2017, roč. 28, č. 6, s. 20-24. ISSN: 1210-4086.

**BUREŠ, D. – **BARTOŇ, PH.D., I. – KOTRBA, R. – KUDRNÁČOVÁ, E. – CEACERO HERRADOR, F. Vliv výživy na intenzitu růstu, složení jatečného těla a kvalitu masa daňků evropských z farmového chovu. Maso, 2017, roč. 28, č. 6, s. 4-8. ISSN: 1210-4086.

**BÁRTOVÁ, E. – **KOBEDOVÁ, K. – **LAMKA, J. – KOTRBA, R. – **VODIČKA, R. – **SEDLÁK, K. Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in exotic ruminants and camelids in the Czech Republic. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 7, s. 1925-1929. ISSN: 0932-0113.

ŠEBESTOVÁ, H. – VOZDOVÁ, M. – KUBÍČKOVÁ, S. – ČERNOHORSKÁ, H. – KOTRBA, R. – RUBEŠ, J. Effect of species-specific differences in chromosome morphology on chromatin compaction and the frequency and distribution of RAD51 and MLH1 foci in two bovid species: cattle (Bos taurus) and the common eland (Taurotragus oryx). CHROMOSOMA, 2016, roč. 125, č. 1, s. 137-149. ISSN: 0009-5915.

PINTUS, E. – KOTRBA, R. – ROS-SANTAELLA, J.El tamano de los cuernos como indicador del desarrollo sexual en el eland común (Taurotragus oryx). 2016, The aim of the present study was to evaluate the relationship between horn size and the sexual development in the male common eland. In this species both sexes have horns, although they tend to be shorter, stronger and with more pronounced spirals in the males. Because an abnormal sexual development may negatively affect the reproductive success and a poor body condition influences the horn growth, our hypothesis is the horn size indicates the sexual development of the individual. In order to test our hypothesis, we assessed three measurements of horn size, we evaluated absolute and relative testes size and testicular functions by cytological analyses on 13 no-sexually mature males. Our results indicate that horn development is positively associated with spermatogenic functions but no with testis size. In conclusion, our results suggest that horn growth and sexual development are strongly related and that the horn size is a honest indicator of the reproductive potential of the individual early on the male lifetime..

BORDES, C. – CEACERO HERRADOR, F. – KOTRBA, R.Lateral exposure preference in common eland (Taurotragus oryx). 2016, BORDES C, CEACERO F, KOTRBA R. Lateral exposure preference in common eland (Taurotragus oryx). 43 etologická konference ČSEtS. Program a Abstrakta, 37. Nitra (Slovakia), November 2nd to 5th, 2016. Poster Communication..

VADLEJCH, J. – KOTRBA, R. – ČADKOVÁ, Z. – RŮŽIČKOVÁ, A. – LANGROVÁ, I. Effects of age, sex, lactation and social dominance on faecal egg count patterns of gastrointestinal nematodes in farmed eland (Taurotragus oryx). PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, 2015, roč. 121, č. 3-4, s. 265-272. ISSN: 0167-5877.

KOLBÁBEK, P. – KOTRBA, R. – PROKŮPKOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – LUKEŠOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Is it Possible to Influence Chemical and Technological Attributes of Eland Meat by Enriched Diet?. 2015, Book of abstracts Tropentag 2015 „Management of land use systems for enhanced food security–conflicts, controversies and resolutions“, 16-18 September 2015 at Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. ID=829: p.607. ISBN 978-3-7369-9092-0.

HOFFMAN, L. – VAN SCHALKWYK, D. – MCMILLIN, K. – KOTRBA, R. Intramuscular fat characteristics of Namibian common eland (Tragelaphus oryx). South African Journal of Wildlife Research, 2015, roč. 45, č. 3, s. 312-320. ISSN: 0379-4369.

BARTOŇ, L. – BUREŠ, D. – KOTRBA, R. – SALES, J. Comparison of meat quality between eland (Taurotragus oryx) and cattle (Bos taurus) raised under similar conditions. ..., 2014, roč. 96, č. 1, s. 346-352. ISSN: N.

ROS-SANTAELLA, J. – PINTUS, E. – KOTRBA, R. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sperm morphometry in the common eland (Taurotragus oryx): preliminary results. 2014, Sborník abstraktů z konference 6.-7.února 2014, Zoologické dny Ostrava 2014, s. 169 - 170..

KOTRBA, R. – HEJCMANOVÁ, P. – SLOUP, J. – HAVLÍKOVÁ, B. – HOZDECKÁ, K. – JŮNKOVÁ VYMYSLICKÁ, P. – STEJSKALOVÁ, M. – RAŠÍNOVÁ, N. – PLUHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); High occurrence of allosuckling in farmed eland (Taurotragus oryx) supports misdirected parental care hypothesis. 2014, Kotrba R., Hejcmanová P., Sloup J., Havlíková K., Hozdecká K., Jůnková Vymyslická P., Stejskalová M., Rašínová N., Pluháček J., 2014. High occurrence of allosuckling in farmed eland (Taurotragus oryx) supports misdirected parental care hypothesis. Proceedings of The 7th European Conference on Behavioural Biology, July 17-20, 2014, Prague, Czech Republic.

PINTUS, E. – ROS-SANTAELLA, J. – KOTRBA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spermatogenesis in pubertal common eland (Taurotragus oryx, Pallas 1766). 2014, Reproduction Abstracts, World Congress of Reproductive Biology 2014, 2-4 September 2014,s.216.

KOTRBA, R. – BARTOŠ, L. – CEACERO HERRADOR, F. – POKORADY, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Deer nutrition: from evolution of digestive track to deer farming practice. 2014, .

PETERKA, T. – BARTOŠ, L. – KOTRBA, R. – BARTOŠOVÁ, J. – CEACERO HERRADOR, F. – KŠÁDA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Red deer bachelor group membership - friends or rivals?. 2014, .

PETERKA, T. – CEACERO HERRADOR, F. – BARTOŠ, L. – KOTRBA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing the estimation of red deer activity using the Lotek GPS telemetry collars.. 2014, .

TEICHROEB, L. – RIEDE, T. – KOTRBA, R. – LINGLE, S. Fundamental frequency is key to response of female deer to juvenile distress calls. BEHAVIOURAL PROCESSES, 2013, roč. 92, č. , s. 15-23. ISSN: 0376-6357.

SALES, J. – KOTRBA, R. Meat from wild boar (Sus scrofa L.): A review. Meat Science, 2013, roč. 94, č. , s. 187-201. ISSN: 0309-1740.

ŽIŽKOVÁ, K. – KOTRBA, R. – KOČIŠOVÁ, A. Effect of changes in behaviour on the heart rate and its diurnal variation in a male and a female eland (Taurotragus oryx). Agricultura tropica et subtropica, 2013, roč. 46, č. 1, s. 29-33. ISSN: 0231-5742.

VADLEJCH, J. – KOTRBA, R. – ČADKOVÁ, Z. – RŮŽIČKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Age, Sex and Lactation on Seasonal Dynamics of Gastrointestinal Nematodes in Captive Eland (Taurotragus oryx). 2013, 20th Helminthological Days, Recreational facility of Počta, Štědronín u Orlíku, Czech Republic, 13–17 May 2013, eds. Kuchta, R., Soldánová, M., & Hodová, I., 56 pp..

HOZDECKÁ, K. – HEJCMANOVÁ, P. – JŮNKOVÁ VYMYSLICKÁ, P. – KOTRBA, R. – BRANDLOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mother-calf interaction and activity synchronization of Eland (Taurotragus oryx) under farm condition. 2013, 87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy, Prague, 8th-12th September 2013, Mamm. biol. Special issue to volume 78, page 13-14.

KOLBÁBEK, P. – KOTRBA, R. – PROKŮPKOVÁ, L. – PIPEK, P. – ROHLIK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tenderness of 12 different eland (Taurotragus oryx) muscles, measured as Warner-Bratzler shear force. 2013, Sustainability challege - technological advancements and other solutions, Scientific Student Conference Vienna, 15. - 16. 11. 2013, Abstract Book, s. 151.

KOLBÁBEK, P. – KOTRBA, R. – PROKŮPKOVÁ, L. – PIPEK, P. – ROHLIK, B. – LUKEŠOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chewy tartare? Anymore: Evaluation of shear values of raw samples from 12 muscles of common eland (Taurotragus oryx). 2012, In: Book of Abstracts, 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropisc- Sustainable use of Natural Resources in Tropics and Subtropisc, 2012, Czech University of Life Science, Prague, Czech Republic, 29th-30th November 2012, p. 18 The quality of meat is evaluated for many properties. For consumers one of the most important one is its toughness, but this characteristic for game meat is often scored lower when cooked. Popularity of consumption of raw tartare is increasing among the Czech consumers. Therefore, we focused on evaluation of texture by Warner-Bratzler shear force (Instron analyser) on raw samples of eland meat to find out the best cuts. Eland bulls were slaughtered at age of 1.5 (n=6) and 3 years (n=11). Elands were captive bred, finished by neck shot at the farm and processed in slaughter house. During dissection 24 hours after the slaughter from chilled carcass we collect samples from 12 muscles. The highest values of shear force, which represents the most tough muscles, had m. sternomandibularis (395±12 N, LSmean±SE) and pectoralis profundus (227±11 N). The lowest values had m. longissimus lumborum (43±11 N), psoas major (60±13 N) and m. sartorius (67±11 N). Values below 100 N were measured also in m. semitendinosus, biceps femoris and gluteus medius. Muscles triceps brachii, quadriceps femoris, m. infraspinatus and flexor digitorum had values between 100 – 200 N. We had not found differences in shear values between samples from 1.5 and 3 years old animals during comparison of the same muscles. This instrumental measure on raw meat would be supplemented by evaluation of cooked meat together with sensory, structural and chemical evaluation to get knowledge about qualitative changes in meat during heating. 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012 Czech Univerzity of Life Science Prague 29th - 30th November, 2012 ISBN 978-80-213-2305-6.

LINGLE, S. – WYMAN, M. – KOTRBA, R. – TEICHROEB, L. – ROMANOW, C. What makes a cry a cry? A review of infant distress vocalizations. ..., 2012, roč. 58, č. 5, s. 698-726.

VÁŇA, M. – BORSTEN, J. – KOTRBA, R. – CEACERO HERRADOR, F. – PAVLÍK, A. – POKORÁDI, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How to produce better antlers? Preliminary results on relationship between regime of concentrates feeding and size of hard antlers in farmed red deer (Cervus elaphus). 2012, In: Book of Abstracts, 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropisc- Sustainable use of Natural Resources in Tropics and Subtropisc, 2012, Czech University of Life Science, Prague, Czech Republic, 29th-30th November 2012, p. 19 The antlers in deer as secondary sexual trait express the quality of male by its size and as honest signal serve to females to choose the best reproductive partner, who invested the most in this trait. Dominant males whose keep harem of females must frequently fight with challengers and thus not just size, but also composition and compactness of antler is crucial to reduce breakage of antler. To grow every year big and compact antlers, the male need excessive amount of energy and minerals gained by nutrition. To intensively feed deer by concentrates has similar principles as other ruminants, e.g. cattle where overfeeding or irregular provision of concentrates can cause sub-acute or acute form of ruminal acidosis negatively influencing health and production. Because deer breeders apply usually two regimes of concentrate feeding (ad-libitum or restricted with regular serving once a day) we aimed to evaluate its influence on antler size and composition. We had 10 males with ad-libitum access to specially prepared deer pellets and second 17 males were fed by the same pellets once every second day. In both groups were one year old males and three to four years old males. We collect blood samples from vena jugularis three times, in beginning of June, July and August 2012 to monitor blood acid base balance and haematology to detect ruminal dysfunction. Both groups did not differ in any of acid base balance and haematological parameters. Ad- libitum fed group had bigger neck circumference and heavier both antlers in three to four years old males, but not in one year old ones. We had not found differences in antler length and circumferences. Ad-libitum concentrate feeding of red deer males seems to have influence on compactness of antler, but we have not finished mechanical and chemical analyses yet. We had not found any dysfunction based on the feeding regime. .

CHOUCAIR, H. – KOTRBA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are there seasonal changes in the quality of external insulation of eland exposed to temprate climatic zone as a proof of thermal adaptation?. 2011. Aktivní prezentace příspěvku ve formě přednášky na mezinárodní konferenci 7th International Wildlife Ranching Symposium v Kimberley v Jihoafrické republice - 10.-13. října 2011..

PINC, L. – BARTOŠ, L. – RESLOVÁ, A. – KOTRBA, R. Dogs Discriminate Identical Twins. PLoS One, 2011, roč. 6, č. 6, s. 1-4. ISSN: 1932-6203.

VÁŇA, M. – KOTRBA, R. – KVAČEK, J. – VODIČKA, R. – PAVLÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of preserved fodder and additional feed concentrate on growth, blood serum chemistry and muscle fatty acid composition of farmed eland males (Taurotragus oryx). 2011. Aktivní prezentace formou přednášky na "7th International Wildlife Ranching Symposium" probíhající v termínu 10. - 13. října 2011 v Kimberley, Jihoafrická Republika.

KOTRBA, R. – BUREŠ, D. – BARTOŇ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eland meat or beef?- comparison of slaughter and carcass traits, meat composition and sensory characteristics. 2011. Aktivní prezentace příspěvku ve formě přednášky na mezinárodní konferenci 7th International Wildlife Ranching Symposium v Kimberley v Jihoafrické republice - 10.-13. října 2011..

KOTRBA, R. – LINGLE, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Age before beauty: causal mechanisms influencing maternal defence in eland. 2011. Proceedings of the Joint East and West Central Europe ISAE meeting, Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic.

TEICHROEB, L. – RIEDE, T. – KOTRBA, R. – LINGLE, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A cry for help: juvenile distress calls in different species of ungulates. 2011. Abstracts, Joint meeting of the Animal Behavior Society & International Ethological Conference, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA July 25th - July 30th.

Blood profile of captive eland (Taurotragus oryx) - Ing. Petra Silberová, Ph.D., doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2010

Minimally invasive pregnancy monitoring in captive elands (Taurotragus oryx) - faecal steroid hormone metabolites and blood sucking bugs (Dipetalogaster maxima) - Ines Hubmer (externí), Ing. Radim Kotrba, Ph.D., A. Stadler (externí), Franz Schwarzenberger (externí), 2010

BUREŠ, D. – KOTRBA, R. – BARTOŇ, L. – ADAMEC, T. Antilopa losí – perspektivní druh na talířích českých strávníků? Senzorické vlastnosti masa antilopy losí. . Maso, 2010, roč. 6, č. 10, s. 40 - 43. ISSN: 1210-4086.

Jsou krevní parametry využitelné pro hodnocení metabolického stavu u antilopy losí? - Ing. Martin Váňa, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Ing. Jaromír Kvaček, 2010

Výživa a růst antilopy losí (Taurotragus oryx) - Ing. Martin Váňa, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Ing. Jaromír Kvaček, 2010

Termoregulace a sezónní změny kvality srsti antilopy losí farmově chované v podmínkách České republiky - Ing. Hana Choucair, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2010

Hubmer, I., Kotrba, R., Schwarzenberger, F. Seasonal adaptation of the eland (Taurotragus oryx) living in the Northern hemisphere – a project in progress - Hubmer Ines; Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Schwarzenberger Franz, 2009

Zejdová, P., Kotrba, R., Chládek, G. Suitability of eland (Taurotragus oryx) for full domestication - Zejdová Petra; Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Chládek Gustav, 2009

Kotrba, R., Regnerová, N., Bureš, D. Antilopa losí- zdravá alternativa červeného masa - Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Ing. Regnerová Nikola; Bureš Daniel, 2009

Kotrba, R., Vaňkát, A. Může chování samce antilopy losí spojené s lámáním větví sloužit k zajištění potravy jen pro mláďata? - Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Ing. Vaňkát Adam, 2009

Janoušková, H., Kotrba, R. Are there seasonal changes in the quality of external insulation of eland as a proof of thermal adaptation? - Ing. Choucair Hana; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2009

Behaviour of captive Rothschild giraffe (Giraffa camelopardalis rothschildi) - Ing. Alena Hatskevich (externí), Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2009

 
page foot