| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petra Šánová, Ph.D. (2644)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny probíhají po předchozí domluvě v pátek 9:00-10:00. Jiný termín je samozřejmě možný po dohodě. Kontaktní e-mail: sanova@pef.czu.cz. Děkuji za pochopení.

Kód předmětu Název předmětu
Citace

VAVREČKA, A. – ŠÁNOVÁ, P. – KALOUS, L. Insight into the economy of aquaculture production in Czechia: assessment of aquaculture enterprises. AQUACULTURE INTERNATIONAL, 2020, roč. 28, č. 1, s. 199-209. ISSN: 0967-6120.

ŠÁLKOVÁ, D. – ŠÁNOVÁ, P. – REGNEROVÁ, O. UNIVERSITY STUDENTS' EXPERIENCE WITH PROFESSIONAL SOCIAL NETWORKS. In Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences P,rague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2020. s. 255-262.

REGNEROVÁ, O. – ŠÁLKOVÁ, D. – ŠÁNOVÁ, P. The Importance of Industry in Modern Economies of the Globalized World in the 21st Century. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 21.10.2020, Zilina, Slovak Republic. Zilina, Slovak Republic: UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2020. s. 0-0.

RUMÁNKOVÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – **KOLÁŘ, P. Beer Consumption in the Czech Republic and its Determinants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1-2019, s. 64-69. ISSN: 1211-3174.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. MARKETING STRATEGIES AT FARMERS’ MARKETS IN CONNECTION WITH THE PURCHASE OF FISH. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague. Prague, Czech republic: Czech Univerzity of Life Sciences, 2019. s. 121-128.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – BRECKLOVÁ, V. – PULKRÁBEK, J. Struktura cukerního průmyslu latinsko-amerických zemí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 7-8, s. 266-271. ISSN: 1210-3306.

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – LAPUTKOVÁ, A. Evaluation of aspects that influence system effectiveness to ensure food safety in food operations using MaxAgr software . In Agrarian Perspectives XVII 19.09.2018, Prague, Czech Republic. CULS, Prague: , 2018. s. 0-0.

RUMÁNKOVÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – **KOLÁŘ, P. BEER CONSUMPTION IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS DETERMINANTS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. xx, č. xx, s. 1-14. ISSN: 1211-3174.

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – LAPUTKOVÁ, A. UTILIZATION AND THE EFFECTIVENESS OF LMS MOODLE TOOLS IN SELECTED STUDY PROGRAMMES . In 15th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE) 06.06.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences, 2018. s. 387-393.

ŠÁNOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, J. – HRUBCOVÁ, B. – ŠERÁKOVÁ, P. Segmentation of Honey Buyers' Behaviour by Conjoint Analysis. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1211-3174.

ŠÁNOVÁ, P. – JINDROVÁ, A. – SVOBODOVÁ, J. – DLUBALOVÁ, Z. – LAPUTKOVÁ, A. – HRADECKÁ, L. Evaluation of the impact of selected factors on consumer behaviour when purchasing local food in a particular region. In 20th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 09.03.2017, Mendel University in Brno, Czech Republic. Brno, Česká republika: Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics, 2017. s. 764-773.

ŠÁNOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, J. – LAPUTKOVÁ, A. Using Multiple Correspondence Analysis to Evaluate Selected Aspects of Behaviour of Consumers Purchasing Local Food Products. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 6, s. 2083-2093. ISSN: 1211-8516.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Evaluation of Czech fruit producers' environmental discrepancies. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI. COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, CULS Prague. Prague, Czech Republic: Czech Univerzity of Life Science, 2017. s. 49-56.

NOVOTNÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Evoluation of the Quality of Governance in African Countries using Aggregate Indicators. ..., 2016, roč. 6, č. 2, s. 682-687. ISSN: N.

MAITAH, M. – TOTH, D. – KUZMENKO, E. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Forecast of Employment in Switzerland: The Macroeconomic View. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 132-138. ISSN: 2146-4138.

MALEC, K. – GOUDA, S. – KUZMENKO, E. – SOLEIMANI, D. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Gross Domestic Product Development and Employment in Egypt (2000-2013). International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 199-206. ISSN: 2146-4138.

ŠTÁFEK, P. – ŠÁNOVÁ, P. – NOVOTNÁ, Z. – LAPUTKOVÁ, A. Effectiveness of Retraining as an Instrument for Solving the Problem of Structural Unemployment in the Czech Republic. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 3, s. 926-932. ISSN: 2146-4138.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. COMMONALITIES IN EDUCATION AND RESEARCH OF THE POST-SOVIET COUNTRIES. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Conference 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 26-34.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Agriculture of the post-Soviet countries. In GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 41-50.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Economic Comparison of Agricultural Sector of Eurasian Countries – Is There Any Potential for Development Through Economic Cooperation?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 2, s. 19-31. ISSN: 1804-1930.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Public expenditures on education - Comparison of EU states. In 12th International Conference: Efficiency and responsibility in Education 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 25-33.

ŠÁNOVÁ, P. – BERÁNEK, J. – LAPUTKOVÁ, A. Pilot analysis of honey consumer behaviour in a competitive environment in the Czech Republic. In 18 Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 05.03.2015, Brno, Czech Republic. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2015. s. 852-861.

ŠÁNOVÁ, P. – NOVÝ, J. – SVOBODOVÁ, J. – ŠERÁKOVÁ, P. Pilot analysis of key factors in honey consumption. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 416-424.

ŠÁNOVÁ, P. – BERÁNEK, J. – LAPUTKOVÁ, A. Pilot analysis of honey consumer behaviour in a competitive environment in the Czech Republic. In 18th International Conference on Enterprise and the Competitive Environment 05.03.2015, Brno, Czech Republic. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2015. s. 852-861.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – KADEŘÁVKOVÁ, A. Parents´ Attitudes to Introduction of Organic Food in School Catering. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 2, s. 21-30. ISSN: 1804-1930.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

ŠÁNOVÁ, P. – BENDA, V. Selected aspects of competitive beekeeping in the Czech Republic. Praha : powerprint, Praha , 2014, 63s. ISBN 978-80-87994-24-5.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. Creating a Competitive Advantage by Developing an Innovative Tool to Assess Suppliers in Agri-Food Complex. Journal of Competitiveness, 2013, roč. vol. 5, č. Issue 3, s. 31-45. ISSN: 1804-171X.

ŠÁNOVÁ, P. GLOBALGAP as a possible tool of corporate social responsibility in agricultural production. In 22nd International Scientific Conference on Agrarian Perspectives - Development Trends in Agribusiness 17.09.2013, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 381-388.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – KONRÁTOVÁ, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Determinanty produkce a spotřeby medu ve vnitřním obchodu ČR, s. 30-34.

ŠÁNOVÁ, P. – VEJBOROVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – SAMEK, M. ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH CEN U KONVENČNÍCH A BIO MLÉČNÝCH VÝROBKŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2011, roč. 14, č. 1, s. 113-116. ISSN: 1212-3285.

ŠÁNOVÁ, P.; idPublikace = 50446; Název: Bio a Fair trade výrobky a jejich prodejní potenciál-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠÁNOVÁ, P. – OPATOVÁ, H. – RŮŽIČKOVÁ, K. Proces certifikace GLOBALGAP, Process of GLOBALGAP certification, process, certification, GLOBALGAP, good agriculture practice, farmer, HACCP, welfare, 2010, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Proces certifikace GLOBALGAP, Osvědčení SZPI ze dne 20.1.2010, Brno , Zvýšení konkurenceschopnosti farmářů díky certifikované produkci tímto standardem (požadavek řetězců), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, SZPI Brno (dle metodiky MZE), 20.01.2010,

Využití standardu GLOBALGAP při hodnocení dodavatelů potravinářské suroviny rostlinného původu za účelem zajištění bezpečnosti potravin - Ing. Petra Šánová, Ph.D., Lubomír Berka (externí), 2010

ŠÁNOVÁ, P. – VALDER, A. – ULRICH, M. Rozvoj managementu v teórii a praxi. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2010. 336s. ISBN 978-80-554-0294-9. s. HODNOCENÍ ZAVEDENÍ STANDARDU GLOBALGAP JAKO NÁSTROJE MANAGEMENTU V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU, s. 305 - 308.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – SAMEK, M. ANALÝZA DETERMINANTŮ PRODUKCE A SPOTŘEBY ČESKÉHO PIVA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 21 - 26. ISSN: 1212-3285.

ŠÁNOVÁ, P. – A KOL., a. První kroky s GLOBALGAPem. Praha, ČZU PEF: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 40s. ISBN 978-80-213-2020-8.

Food Safety, Origin Declaration and New Opportunities in Food Trade in the Czech Republic - Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

Food Safety, Origin Declaration and New Opportunities in Food Trade in the Czech Republic - Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

Globalgap jako standard správné zemědělské praxe v produkci krmiv - Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2009

GLOBALGAP JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V PRODUKCI KRMIV - Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2009

GLOBALGAP Standard as One Option of Environmental Policy in Sustainable Agriculture - Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

 
page foot