| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D. (2143)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva a dílec pro výrobu exteriérových lepených dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 34594. 30.11.2020.

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – KUBISTA, K. – NĚMEC, M. – **ČERMÁK, J. – ZEIDLER, A. – SEDLECKÝ, M. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Konstrukční a nekonstrukční prvek ze dřeva dubu s modifikovaným povrchem, Structural and nonstructural element made of oak wood with a modified surface, Oak wood; adhesion; gluing; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V2, FW01010627-V2, Testováním byla prokázáno dosažené vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu modifikační látkou pro zvýšení adhese v porovnání s povrchem chemicky nemodifikovaného., Chemická modifikace a zvýšení adhese povrchu dřeva dubu zvyšuje adhesi a tím pevnost lepeného spoje a umožňuje použití dubového dřeva i pro lepený program konstrukčních prvků., Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – SCHÖNFELDER, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K.Selected physical and mechanical properties of beech wood treated by caffeine. 2020, Příspěvek ve sborníku: 9-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "AN UNDERUTILIZED RESOURCE: HARDWOOD ORIENTED RESEARCH", University of Sopron, Hungary, p. 50-56. ISBN 978-963-334-377-7..

SAMUSEVICH, A. – LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – **ALTMAN, J. – ZEIDLER, A. Comparison of methods for the demarcation between earlywood and latewood in tree rings of Norway spruce. DENDROCHRONOLOGIA, 2020, roč. 60, č. 2020, s. 1-6. ISSN: 1125-7865.

CUKOR, J. – ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – GALLO, J. Comparison of growth and wood quality of Norway spruce and European larch: effect of previous land use. European Journal of Forest Research, 2020, roč. 139, č. 3, s. 459-472. ISSN: 1612-4669.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. Effect of Shelterwood and Clear-Cutting Regeneration Method on Wood Density of Scots Pine. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

DUDÍK, R. – BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – RIEDL, M. Influence of Site Conditions and Quality of Birch Wood on Its Properties and Utilization after Heat Treatment.Part II-Surface Properties and Marketing Evaluation of the Effect of the Treatment on Final Usage of Such Wood. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 5, s. 1-28. ISSN: 1999-4907.

DUDÍK, R. – BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – PALÁTOVÁ, P. The influence of colour shades of solid birch wood on the potential customers´ decision-making. In Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy 28.09.2020, Vinkovci, Croatia. Zagreb: WoodEMA, i.a. , 2020. s. 65-69.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – DVOŘÁK, O. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Jakým nátěrem ošetřit dřevo dubu v exteriéru. TZB-info, 2019, roč. , č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Materiál na bázi smrkového nebo douglaskového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 33183. 03.09.2019.

BORŮVKA, V. – DUDÍK, R. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. Influence of Site Conditions and Quality of Birch Wood on Its Properties and Utilization after Heat Treatment. Part IElastic and Strength Properties, Relationship to Water and Dimensional Stability. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART I. EFFECT OF REGENERATION METHOD. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 4, s. 577-588. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART II. EFFECT OF SITE. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 5, s. 789-798. ISSN: 1336-4561.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. Effectiveness of Two Different Hydrophobic Topcoats for Increasing of Durability of Exterior Coating Systems on Oak Wood. Coatings, 2019, roč. 9, č. 5, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – DVOŘÁK, O. – ZEIDLER, A. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Durability of the Exterior Transparent Coatings on Nano-Photostabilized English Oak Wood and Possibility of Its Prediction before Artificial Accelerated Weathering. Nanomaterials, 2019, roč. 9, č. 11, s. 1-21. ISSN: 2079-4991.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of regeneration method on within-stem distribution of wood density of Scots pine. 2019, příspěvek ve sborníku: EuroDendro Conference 2019. 9–13 September, 2019, Brno, Czech Republic. 158 p. ISBN 978-80-7509-676-0.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Dřevo jedle a možnosti jeho využití. 2019, příspěvek ve sborníku:Jedle dřevina roku 2019. Kostelec n. Č.l.: ČLS, 10. září 2019. s. 19-22. ISBN 978-80-02-02874-1.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva exotických dřevin. 2019, skripta; ISBN 978-80-213-2992-8.

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – VÍTÁMVÁS, J. – ULBRICHOVÁ, I.Vybrané aspekty clonné obnovy borovice lesní v podmínkách České republiky. 2019, Bílek L., Zeidler A., Vitámvás J., Ulrichová I. (2019). Vybrané aspekty clonné obnovy borovice lesní v podmínkách České republiky, Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen. In: Zborník referátov zo 7. medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa (Eds. Štefančík I., Bednárová D.). pp. 17–25..

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Funkční vzorek modřínového dřeva ošetřené povrchovou modifikací, vrchní hydrofobní vrstvou a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů., Functional sample of larch wood treated with surface modification, top hydrophobic layer and exterior coating system based on thixotropic alkyds, larch wood; surface modification; coating system; exterior, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na modřín, TH02020873-2018V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace, Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Materiál na bázi modřínového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31954. 07.08.2018.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – DUDÍK, R.The impact of heat treatment on the hardness of European birch wood. 2018, Příspěvek ve sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY", University of Sopron, Hungary, p. 38-39. ISBN 978-963-359-096-6..

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: PBtisk, a.s., Příbram, 2018, 216s. ISBN 978-80-7458-110-6. Zhodnocení kvality dřeva douglasky na území ČR, s. 184-205.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. Colour Stabilization of Oak, Spruce, Larch and Douglas Fir Heartwood Treated with Mixtures of Nanoparticle Dispersions and UV-Stabilizers after Exposure to UV and VIS-Radiation. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – DUDÍK, R. Elastic and Strength Properties of Heat-Treated Beech and Birch Wood . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1999-4907.

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – PULKRAB, K. – ULBRICHOVÁ, I. – VACEK, S. – BORŮVKA, V. – VÍTÁMVÁS, J. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – SLOUP, R. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní, Silvicultural and economic aspects of shelterwood regeneration in Scots pine stands, shelterwood regeneration method; light conditions; soil preparation; Scots pine; economical effectivity; wood quality, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika NAZV QJ1520037 2018, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 7.11.2018. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně postupovat v případě clonné obnovy v porostech s převažujícím zastoupením borovice lesní. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů. Uplatnění podrostního hospodářského způsobu vede ke zvýšení hrubého zisku lesní výroby minimálně o 1000 Kč/ha/r., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.11.2018,

DOUBEK, S. – BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – **REINPRECHT, L. EFFECT OF THE PASSIVE CHEMICAL MODIFICATION OF WOOD WITH SILICON DIOXIDE (SILICA) ON ITS PROPERTIES AND INHIBITION OF MOULDS. Wood Research, 2018, roč. 63, č. 4, s. 599-616. ISSN: 1336-4561.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. Comparison of Selected Properties of Shellac Varnish for Restoration and Polyurethane Varnish for Reconstruction of Historical Artefacts. Coatings, 2018, roč. 8, č. 4, s. 1-12. ISSN: 2079-6412.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – LEXA, M. Shrinkage of Scots pine wood as an effect of different tree growth rates, a comparison of regeneration methods. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 271-278. ISSN: 1212-4834.

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea Abies (L.) Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné Hory). Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 2, s. 136-146. ISSN: 0322-9688.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O. Comparison of Wood Quality of Douglas Fir and Spruce from Afforested Agricultural Land and Permanent Forest Land in the Czech Republic . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1999-4907.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Charakteristika dřeva vybraných druhů introdukovaných dřevin. 2018, ISBN: 978-80-02-02792-8; Název sborníku: Introdukované dřeviny jako součást českého Lesnictví; Místo vydání: Kostelec n. Č.l.; Název nakladatele: ČLS; Rok: 2018; Strana: 49 -55 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of different regeneration methods and site on selected wood properties of scot pine. 2018, ISBN: 978-605-245-736-8; Název sborníku: 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences; Místo vydání: Budapest; Rok: 2018; Strana: 21 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Dopad pěstebních opatření a stanoviště na vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní z modelové lokality. 2018, ISBN: 978-80-213-2866-2; Název sborníku: Pěstování lesů ve střední Evropě; Název nakladatele: ČZU Praha; Místo vydání: Doksy; Rok: 2018; Strana: 154 .

ZEIDLER, A. – PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E.The possible effect of oak extractives leaching on prolongation of the exterior transparent coating durability. 2018, ISBN: 978-963-359-096-6; Název sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY"; Název nakladatele: University of Sopron; Místo vydání: Sopron, Hungary; Rok: 2018; Strana: 31-32 .

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – ZEIDLER, A.Rozdíly v projevech abiotických stresových faktorů na tloušťce buněčných stěn a ploše lumene v rámci jarního a letního dřeva (Picea Abies (L.) Karst) na Klínovci. 2018, Název sborníku: Dendrofórum 2018 vydavatel: ČZU v Praze místo konání: Praha datum konání: 1. - 2. 11. 2018 strana: 11.

**VEJPUSTKOVÁ, M. – ČIHÁK, T. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. – **NOVOTNÝ, R. – **ŠRÁMEK, V. Interactive effect of extreme climatic event and pollution load on growth and wood anatomy of spruce. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 2, s. 575-586. ISSN: 0931-1890.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Funkční vzorky dubového dřeva ošetřené různými variantami povrchové modifikace a nátěrovým systémem, Functional samples of oak wood treated with various variants of surface modification and coating system, oak wood; surface modification; coating system; exterior, 2017, JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na dub, TH02020873-2017V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. Influence of site conditions and silvicultural practice on the wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) - A case study from the Doksy locality, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 10, s. 457-462. ISSN: 1212-4834.

SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. – **VEJPUSTKOVÁ, M. INFLUENCE OF AIR POLLUTION AND EXTREME FROST ON WOOD CELL PARAMETERS AT MOUNTAIN SPRUCE STANDS (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN THE ORE MOUNTAINS. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 1, s. 79-90. ISSN: 1336-4561.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Efficacy of Hydrophobic Coatings in Protecting Oak Wood Surfaces during Accelerated Weathering. Coatings, 2017, roč. 7, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 75309; Název: Lesní hospodářství-- Neexistuje podtyp publikace --

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – KALOUSOVÁ, R. – **DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. PUV 2017-33935. 05.09.2017.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O.Srovnání kvality dřeva vybraných jehličnatých dřevin ze zalesněné bývalé zemědělské půdy. 2017, příspěvek ve sborníku: Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II., ČZU v Praze, 2017. s. 16 – 19. ISBN 978-80-213-2759-7.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures. 2017, Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures (O. Schönfelder, A. Zeidler, V. Borůvka):ISSN: 1843-2689; Název sborníku: The 11th International Conference ”WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM; Místo vydání: Brasov; Název nakladatele: Editura universitatii transilvania din Brasov; Rok: 2017; Datum konání: 2. – 4.11. 2017 .

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 76324; Název: Abstrakt ve sborníku z konference TRACE 2017 - Tree rings in archaeology, climatology and ecology, 16. - 21. 5. 2017, Svetlogorsk, Rusko: Sign of air pollution calamity in anatomical features of spruce (Picea abies (L.) Karst) in the Klínovec area (Ore mountains)-- Neexistuje podtyp publikace --

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Wood density of Northern red oak and Pedunculate Oak grown in former brown coal mine in the Czech Republic. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9373-9385. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – DOUBEK, S. Impact of silicon-based chemicals on selected physical and mechanical properties of wood. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 513-524. ISSN: 1336-4561.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of within-stem position and site on wood properties of Douglas-fir from the Czech Republic. 2016, ISSN: 1898–5912 Název sborníku: Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Forestry and Wood Technology 96 Místo vydání: Warsaw Název nakladatele: Warsaw University of Life Sciences Rok: 2016 Strana: 335 – 339 .

SALEM, M. – ELANSARY, H. – ELKELISH, A. – ZEIDLER, A. – HAYSSAM, A. – MERVAT, E. – YESSOUFOU, K. In vitro Bioactivity and Antimicrobial Activity of Picea abies and Larix decidua Wood and Bark Extracts. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9421-9437. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva hospodářsky významných dřevin – podklady pro cvičení. 2016, Žádám o zaevidování skript za rok 2016..

ZEIDLER, A. – SALEM, M. – BORŮVKA, V. Mechanical Properties of Grand Fir Wood Grown in the Czech Republic in Vertical and Horizontal Positions.. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 793-808. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. Determination of Strength Characteristics of Construction Timber Strengthened with Carbon and Glass Fibre Composite Using a Destructive Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4674-4685. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. Comparison of Stiffness and Strength Properties of Untreated and Heat-Treated Wood of Douglas Fir and Alder. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 8281-8294. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON WOOD DENSITY VARIABILITY IN GRAND FIR (ABIES GRANDIS /DOUGLAS/ LINDL.). Wood Research, 2015, roč. 60, č. 1, s. 33-44. ISSN: 1336-4561.

SALEM, M. – NASSER, R. – ZEIDLER, A. – ELANSARY, H. – AREF, I. – BÖHM, M. – ALI, H. – AHMED, A. Methylated Fatty Acids from Heartwood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua: Effect of Strong Acid Treatment. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7715-7724. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – MOHAMED, M. – ALI, H. GC/MS Analysis of Oil Extractives from Wood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7725-7737. ISSN: 1930-2126.

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

REMEŠ, J. – ZEIDLER, A. PRODUCTION POTENTIAL AND WOOD QUALITY OF DOUGLAS FIR FROM SELECTED SITES IN THE CZECH REPUBLIC. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 509-520. ISSN: 1336-4561.

ZEIDLER, A.; idPublikace = 61328; Název: SESYCHÁNÍ DŘEVA LÍSKY TURECKÉ (CORYLUS COLURNA L.) A JEHO VARIABILITA V KMENI-- Neexistuje podtyp publikace --

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – SRBA, J. Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) as a Bioresource: Evaluation of Solid Wood, Particleboard, and MDF Technological Properties and Formaldehyde Emission. BioResources, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1199-1221. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A.; idPublikace = 54698; Název: Variation of wood density in Turkish hazel (Corylus colurna L.) grown in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

LUKÁŠEK, J. – ZEIDLER, A. – BARCÍK, Š. Shrinkage of Grand Fir Wood and its Variability within the Stem. Drvna industrija, 2012, roč. 63, č. 2, s. 121-128. ISSN: 0012-6772.

BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – KMINIAK, R. – ZEIDLER, A. Řezání dřeva a dřevěných kompozitních materiálů abrazivním vodním paprskem . Praha: Powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 16500 Praha 6 – Suchdol, 2012, 240s. ISBN 978-80-87415-60-3.

Characteristic of Rarely Used Wood Species - Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Niklasová Sylvie; Grabner Michael, 2009

Impact of the False Heartwood on Selected Properties of Beech Wood - Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Ing. Lukášek Jiří, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot