| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc. (593)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6201
    • +420 22438 3709
    • +420 22438 2993
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace k výuce a DP, BP
Konzultace v Kostelci nad Černými lesy nebo po předchozích domluvě
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. Autorizace posudku vlivu vývozního projektu "Příprava polí pro těžbu rašeliny na rašelinném ložisku Skuraty" Glubokského okresu Vitebské oblasti Běloruské republiky. Praha: FŽP ČZU, 2015, 27s. ISBN: ,

RÝZNAR, V. – MARTIŠ, M. Elytral Aberrations of Carabus ullrichi Germar (Coleoptera, Carabidae) from Poland. Entomological News, 2014, roč. 124, č. 3, s. 224-226. ISSN: 0013-872X.

MARTIŠ, M. – PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – HEROVÁ, I. – TOBOLOVÁ, B. – HOUDEK, K. – ŠIŠÁK, L. – MAŘÍKOVÁ, P. – BUKÁČEK, J. – NAWRATH, M. Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2013, 112s. ISBN 978-80-7458-030-7.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Metodika hodnocení vlivu územní ochrany vodohospodářsky významných oblastí na přírodní podmínky, obyvatelstvo a ekonomický vývoj území, Methodology for assessing the impact of territorial protection of areas important for water in natural conditions, population and economic development of the area, Assessment, landscape, methodology, sociology, economy, 2013, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, NAZV Lokality_2_met, 5063/2013/MZe, Úspora nákladů při realizaci legislatvní ochrany území, větší přehlednost nástrojů ochrany a péče o krajinu spojené s nižší časovou náročností, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe ČR, Těšnov 68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, http://fzp.czu.cz/vyzkum/metodiky.html

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. – KAZMAROVÁ, H. SEA - posouzení vlivů provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2014 - 2020 na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2013, 25s. ISBN: ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of motorways in the South Moravian Region, Suburbanization, land occupy, , 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SKM_1, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje versus socio-historické atributy stanoviště, Analysis of commercial development suburbanization in the vicinity of motorways in the South Moravian Region versus socio-historical attributes of territory, Historical value, population density, land occupy, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SKM_3, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí dálnic Jihomoravského kraje versus ochrana přírody a krajiny, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of motorways in the South Moravian Region versus landscape protection, Natura 2000, territorial system of ecological stability, suburbaniszation, land occupy,, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SKM_2, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRÁLÍKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of Expressways in the Central Behemia Region, Land occupy, commercial premises, , 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KKM_1, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRÁLÍKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje versus ochrana přírody a krajiny, Analysis of commercial suburbanization development in the vicinity of expressways of Central Bohemia Region versus landscape protection, Protected Landscape Areas, commercial premises, Nature 2000, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KKM_2, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KRÁLÍKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Analýza rozvoje komerční suburbanizace v okolí rychlostních silnic Středočeského kraje versus socio-historické atributy stanoviště, Analysis of commercial development suburbanization in the vicinity of expressways in the Central Bohemia Region versus socio-historical attributes of territory, Historical value, population density,land occupy, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KKM_3, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu:PDF, forma elektronická s odpovídající legendou, Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ZPF, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Mapa hodnocení vytíženosti potenciálních evakuačních tras – Špindlerův Mlýn 2012, Map of evaluation of occupancy of potential evacuation roads - Špindlerův Mlýn 2012, evacuation, ArcGIS, roads, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42900/sebkovam/011, Elektronická mapa ve formátu PDF zpracovaná v programu ArcGIS, Snížení nákladů při procesu krizového plánování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Mapa lokalizace potenciálních evakuačních tras vzhledem k vybraným prvkům ochrany přírody – Špindlerův Mlýn 2012, Map of localization of potential evacuation roads due to selected features of nature protection - Špindlerův Mlýn 2012, evacuation roads, GIS, nature, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42900/sebkovam/012, Elektronická mapa ve formátu PDF zpracovaná v programu ArcGIS, Úspora nákladů spojených s obnovou přírodních hodnot v evakuací postižené oblasti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠEBKOVÁ, M. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Mapa morfologie terénu zájmového území – Špindlerův Mlýn 2012, Map of terrain morphology of Špindlerův Mlýn 2012, morphology, terrain, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42900/sebkovam/013, Elektronická mapa ve formátu PDF zpracovaná v programu ArcGIS, Snížení nákladů při procesu krizového plánování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. – TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. Podtyp: Výzkumná zpráva; Soubor specializovaných tematických map a metodických postupů k projektu NAZV QH 81170 Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit v ČR. 2012, .

ZDRAŽIL, V. – MARTIŠ, M. Autorizace posudku vlivu vývozního projektu "Výstavba aquaparku Gino Park Tbilisi o celkové ploše 10 ha" (Gruzie) na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2012, 16s. ISBN: ,

MARTIŠ, M. – PECHAROVÁ, E. – ZDRAŽIL, V. Environmental Impact Assessment Report for the Export Project "Silesia Black Coal Mine Investment with an annual capacity of 2.3-2.5 million tonnes of clean coal at the Czechowice-Dziedzice site (Poland). Praha: FŽP ČZU, 2012, 42s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – MARTIŠ, M. A comparison of changes in landscape structures in model sections of the D1 motorway . Journal of Landscape Studies - online version, 2011, roč. 4, č. 1, s. 25-34. ISSN: 1802-4416.

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu obce Březník.. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 153-163. ISSN: 1804-0195.

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu města Náměšť nad Oslavou. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 143-153. ISSN: 1804-0195.

PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. – KAŠPAROVÁ, I. – ZDRAŽIL, V. Environmental approach to methods of regeneration of disturbed landscapes. Journal of Landscape Studies - online version, 2011, roč. 4, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1802-4416.

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. – MARTIŠ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SEA of Water Management Plans and the Role of the Public. 2011. .

HRAJNOHOVÁ GILLAROVÁ, H. – KAŽMIERSKI, T. – PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. What can offer us reclaimed landscape surrounding future lake Medard. In 12th International Symposium on environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production 24.05.2010, Praha. CULS Prague: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 190-198.

Vyhodnocení historického a predikce možného budoucího vývoje krajinných strukur v rozdílných úsecích dálnice D1 - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Vyhodnocení proměny ekologické stability v důsledku realizace silniční stavby 511 dálnice D1 – Běchovice - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny a změn v jejím managementu na modelových lokalitách ČR - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

KÁROVÁ, Z. – FRIC, Z. – PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. – PECHAROVÁ, E. Does landscape management influence butterfly diversity and abundance?. Journal of Landscape Studies - online version, 2010, roč. 3, č. 4, s. 231 - 236. ISSN: 1802-4416.

SYSTÉMY NÁKLADÁNÍ S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝMI ODPADY – ODDĚLENÝ SBĚR BRO PRO NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ - Ing. Ondřej Chotovinský, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

KÁROVÁ, Z. – FRIČ, M. – MARTIŠ, M. – PECHAROVÁ, E. Does the landscape management influence butterflies?. In 12th International Symposium on environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production 24.05.2010, ČZU Praha. CULS Prague: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 235-240.

Analýza rizik změn konfigurace terénů s ohledem na krajinný pokryv a půdní charakteristiky - Ing. Zdeněk Keken, Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Strategic Environmental Assessment of Mining Activity Impact on Nature and Landscape: Evaluation of Success. - doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; RNDr. Kašparová Ivana; Pechar Libor, 2009

Human well-being in the context of aims in landscape in Czech Republic. - doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Tuhárská Vlasta, 2009

Impacts of wind energy power stations – assets and contradictions; face of affairs (regional case study from Czech Republic) - doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2009

 
page foot