| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lenka Růžičková, Ph.D. (2189)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2656
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

RŮŽIČKOVÁ, L. Vliv vojenského managementu předmětu ochrany ve vojenských lokalitách, Impact of of military management object of protection in military sites, military management, military sites, landscape protection, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/rzl/0006, mapový podklad zpracovaný v GIS, nástroj pro realizaci koncepce životního prostředí MO a snížení finančních nákladů při ochaně přírody ve vojenských územích, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

RŮŽIČKOVÁ, L. Inventarizace dřevin rostoucích mimo les ve vybraných vojenských areálech, Inventory of trees outside forests in selected military sites, dřevina, inventarizace, , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/rzl/0005, mapový podklad zpracovaný v GIS, nástroj pro realizaci koncepce životního prostředí MO a snížení finančních nákladů při inventarizaci dřevin, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

RŮŽIČKOVÁ, L. – ŠULAN, F. Diferenciace vojenských zařízení obsahující persistentní organické polutanty, Differentiation of military facilities containing persistent organic pollutants, persistent organic pollutants, PCB, exposition, 2011, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/rzl/0001, mapový podklad zpracovaný v GIS pro potřeby stanovení priorit řešení POPs cestou SLog MO , snížení administrativní zátěže a zvýšení efektivnosti vynaložení finančních prostředků na odstraňování nebezpečných látek ze složek životního prostředí, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

RŮŽIČKOVÁ, L. – STRAKOVÁ, H. Evidence zdrojů znečištění ovzduší v resortu obrany, Register air pollution sources in the Ministry of Defence, emissions, air pollution, environmental protection, 2011, DI - Znečištění a kontrola vzduchu, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/rzl/0002, mapový podklad zpracovaný v GIS pro potřeby aktuálního přehledu údajů provozní evidence a úniku emisí, snížení administrativní zátěže při plnění ohlašovacích povinností resortu opbrany, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

RŮŽIČKOVÁ, L. Environmentální rizika ve vojenských území, Environmental risks in the military, contamination, pollution, hazardous substances, storage, handling, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/rzl/0003, mapový výstup zpracovaný v GIS pro potřeby SLog MO ke stanovení preventivních opatření a tvorbu metodických doporučení při rozhodovacích procesech vojenských útvarů a zařízení k vojenskému výcviku, Prevence jako nástroj pro snížení finančních nákladů na ekologické škody, ekologickou újmu a pokuty ze správního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

RŮŽIČKOVÁ, L. – TEJKAL, M. Analýza svozu komunálního odpadu z vojenských areálů, Analysis of collection of municipal waste from military sites, waste management, municipal waste, waste disposal, 2011, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/rzl/0004, mapový podklad zpracovaný v GIS pro bilanci a minimalizaci produkce odpadů určený SLog MO a odpadovému hospodáři MO, nástroj pro realizaci koncepce životního prostředí MO a snížení finančních nákladů při nakládání s odpady, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

Metodický pokyn Sekce logistiky Ministerstva obrany k zajištění environmentální bezpečnosti vojenských výcvikových aktivit realizovaných mimo vojenské výcvikové prostory - David Řehák (externí), Jiří Dvořák (externí), Ing. Lenka Novotná, Ph.D., Aleš Komár (externí), 2010

Úroveň znečištění půdy a vody ve vojenských územích jako podklad pro cvičení NATO - Ing. Lenka Novotná, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Managemntová opatření pro udržení biologické rozmanitosti ve vojensky využívaných areálech - Ing. Lenka Novotná, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Peripheral renewable energy resources from waste dumps - Ing. Kalužničinová Šárka; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Novotná Lenka; Ing. Novotná Lenka, Ph.D., 2009

Phytotechnology Applications and Potential Mechanism for Remediation of Military Training Areas - Ing. Novotná Lenka; Ing. Novotná Lenka, Ph.D.; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc., 2009

The Importance of a Passive Sampling for Indication of Dynamics of Migration of Organic Pollutants. - Ing. Novotná Lenka; Ing. Novotná Lenka, Ph.D.; Ing. Hlavová Andrea; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc., 2009

Strategically Meaning of Dumps of Fourth Generation by Disposal of Selected Waste - Ing. Novotná Lenka; Ing. Novotná Lenka, Ph.D.; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Hlavová Andrea; Ing. Borýsek Adam; Ing. Kalužničinová Šárka, 2009

Environmental protection in the Military Training Areas - Ing. Novotná Lenka; Ing. Novotná Lenka, Ph.D., 2009

Strategically Meaning of Dumps of Fourth Generation by Disposal of Selected Waste - Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Hlavová Andrea; Ing. Novotná Lenka; Ing. Novotná Lenka, Ph.D.; Ing. Borýsek Adam; Ing. Kalužničinová Šárka, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot