| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Pavel Pech, CSc. (1532)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUKAČKA, J. – PECH, P. – FICAJ, V. – KAHUDA, D. INV-FLOW: New Possibilities to Evaluate the Technical Condition and Function of Extraction Wells. Water, 2022, roč. 14, č. 13, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

FICAJ, V. – PECH, P. – KAHUDA, D. Software for Evaluating Pumping Tests on Real Wells. Applied Sciences-BASEL, 2021, roč. 11, č. 7, s. 0-0. ISSN: 2076-3417.

PECH, P. – KAHUDA, D. – KUKAČKA, J. INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů podzemní vody, INV-FLOW:Equipment for zonal measurement of vertical groundwater flow and direct quantification of inflows to groundwater extraction wells, Well; Groundwater; vertical flow;, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, INV-Flow, TH04030492, Funkční vzorek -Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, úspora nákladů na měření průsaku kolem vrtu v obsypu, Česká zemědělská univerzita v Praze, 6046079, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

FICAJ, V. – PECH, P. – KUKAČKA, J. – KAHUDA, D. Fcal: softwarový nástroj pro kalibraci a interpretaci měřených dat, Fcal: software tool for calibration and interpretation of measurement data, Software; measurement evaluation; calibration;, 2021, XX - Nepřiřazeno, Fcal, TH04030492, měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, nejsou, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUKAČKA, J. – KAHUDA, D. – PECH, P. Nové možnosti hodnocení technického stavu a produkční funkce hydrogeologických vrtů. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1211-0760.

KAHUDA, D. – PECH, P. – FICAJ, V. – PECHOVÁ, H. Well Rehabilitation via the Ultrasonic Method and Evaluation of Its Effectiveness from the Pumping Test. Coatings, 2021, roč. 11, č. 10, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.

KAHUDA, D. – PECH, P. – FICAJ, V. Regenerace hydrogeologických vrtů na bázi ultrazvuku. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 11, s. 2-8. ISSN: 1211-0760.

KAHUDA, D. – PECH, P. A New Method for the Evaluation of Well Rehabilitation from the Early Portion of a Pumping Test. Water, 2020, roč. 12, č. 3, s. 1-21. ISSN: 0310-0367.

HOLUB, J. – PECH, P. – KURÁŽ, M. – MÁCA, P. – KAHUDA, D. Evaluation of a pumping test with skin effect and wellbore storage on confined aquifer in the Bela Crkva, Serbia. International Journal of Water, 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1465-6620.

HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – PECH, P. Regionalization of runoff models derived by genetic programming. Journal of Hydrology, 2017, roč. 2017, č. 547, s. 544-556. ISSN: 0022-1694.

KLOSE, Z. – **STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Způsob pro stanovení vodní hodnoty sněhu sněhové vrstvy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306905. 26.07.2017.

BUREŠ, L. – MÁCA, P. – ROUB, R. – PECH, P. – **HEJDUK, T. – **NOVÁK, P.River bathymetry estimation based on the floodplains topography.. 2017, .

MÁCA, P. – PECH, P. Forecasting SPEI and SPI Drought Indices Using the Integrated Artificial Neural Networks. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, roč. 2016, č. 3868519, s. 1-17. ISSN: 1687-5265.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. – KURÁŽ, V. Assessment of evaluation methods using infiltration data measured in heterogeneous mountain soils. Geoderma, 2016, roč. 2016, č. 276, s. 74-83. ISSN: 0016-7061.

KAHUDA, D. – PECH, P. – MÁCA, P. Monitoring vzniku kolmatace na vodárenských jímacích vrtech in situ. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1211-0760.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing of evaluation methods applied to raw infiltration data measured at very heterogeneous mountain forest soils. 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-16863, 2016 EGU General Assembly 2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License..

HANEL, M. – MÁCA, P. – BAŠTA, P. – VLNAS, R. – PECH, P. The rainfall erosivity factor in the Czech Republic and its uncertainty. Hydrology and Earth System Sciences, 2016, roč. 20, č. 10, s. 4307-4322. ISSN: 1027-5606.

BUREŠ, L. – ROUB, R. – MÁCA, P. – PECH, P. BathySol - ToolBox, BathySol - ToolBox, bathymetry; software; LIDAR; LLS; bed topography; ArcGIS, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, BathySol - ToolBox, ???, Zdrojové kódy funkci v programovcím jazyku Python, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., KVHEM, Fakulta životného prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

MÁCA, P. – PECH, P. The inertia weight updating strategies in Particle Swarm Optimisation based on the Beta distribution. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, roč. 2015, č. 790465, s. 1-9. ISSN: 1024-123X.

SVOBODA, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – PECH, P. Spatial correlation structure of monthly rainfall at a mesoscale region of north-eastern Bohemia. Theoretical and Applied Climatology, 2015, roč. 121, č. 1-2, s. 359-375. ISSN: 0177-798X.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear and nonstationary Richards equation with two-level adaptive domain decomposition ( dd -adaptivity). APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 2015, č. 267, s. 207-222. ISSN: 0096-3003.

JAKUBCOVÁ (NĚMEČKOVÁ), M. – MÁCA, P. – PECH, P. Parameter Estimation in Rainfall-Runoff Modelling Using Distributed Versions of Particle Swarm Optimization Algorithm. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, roč. 2015, č. 968067, s. 1-13. ISSN: 1024-123X.

PECH, P. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – KAHUDA, D. – PASTUSZEK, F. Provádění a vyhodnocování krátkodobých hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, Evaluation of short-term pumping tests at the real well , pumping test, real well, skin effect, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, zápoR, 50504/ENV/15, Vyhodnocování krátkodobých (cca 2-8 hodin) hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech. Určování stavu vrtu a sumárního koeficientu dodatečných odporů s možností vyhodnocení efektu regeneračního zásahu. , Uplaněním navrženého postupu při vyhodnocování hydrodynamických zkoušek dochází, díky podstatnému zkrácení zkoušky, k úsporám elektrické energie a snížení nároků na pracovní síly. Zpřesnění vyhodnocování zásob podzemních vod přináší značný ekonomický efekt. Při vyhodnocování stavu vrtu a možnosti stanovení vhodného okamžiku pro regeneraci vrtu, dochází k finančním úsporám spojených s vybudováním nových vrtů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha , 21.07.2015, 50504/ENV/15

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – VIZINA, Š. – MÁCA, P. – PECH, P. VERIFICATION OF REMOTE SENSING DATA FOR MEASURING BATHYMETRY ON SMALL WATER RESERVOIRS.. In 15th International Multidisciplinary Sceintific Geoconference SGEM 2015, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 18.06.2015, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 1219-1226.

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BAŠTA, P. – PECH, P. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik, Software for the prevention and management of security risks, GIS, security forces, rescue forces, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, SW/ROUB001/2015, http://test.hydrosoft.cz/bezpecnost/www/, Nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. , Zavedením geodatabáze do praxe dojde k výraznému zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace ohrožených osob, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení, dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné a aktualizované datové základny dojde k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění odpovídající bezpečnosti občanů i jeho majetku., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain Decomposition Adaptivity for the Richards Equation Model. COMPUTING, 2014, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. ..., 2014, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: N.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KURÁŽ, V. – PECH, P. A comparison of three measuring methods for estimating the saturated hydraulic conductivity in the shallow subsurface layer of mountain podzols. Geoderma, 2014, roč. 2014, č. 219, s. 82-88. ISSN: 0016-7061.

URBAN, F. – ROUB, R. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. CroSolver_ToolBox, CroSolver_ToolBox, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, ArcGIS, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver_ToolBox, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk Python, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear Richards equation model with adaptive domain decomposition. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 270, s. 2-11. ISSN: 0377-0427.

JAKUBCOVÁ, M. – MÁCA, P. – PECH, P. A Comparison of Selected Modifications of the Particle Swarm Optimization Algorithm. Journal of Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 293087, s. 1-10. ISSN: 1110-757X.

VRBOVÁ, T. – MÁCA, P. – PECH, P. The analysis of the recession hydrograph's limbs on the chosen watershed in the Czech Republic. In 14th GeoConference on WATER RESOURCES. FOREST, MARINE AND OCEAN ECOSYSTEMS 17.06.2014, Albena, Bulgaria. Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 1 "Andrey Lyapchev" Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, 2014. s. 707-714.

MÁCA, P. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Comparing the Selected Transfer Functions and Local Optimization Methods for Neural Network Flood Runoff Forecast. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2014, roč. 2014, č. 78235, s. 1-10. ISSN: 1024-123X.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Dual permeability variably saturated flow and contaminant transport modeling of a nuclear waste repository with capillary barrier protection. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7127-7138. ISSN: 0096-3003.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part I: Theory. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 3, s. 133-140. ISSN: 1801-5395.

HANEL, M. – MRKVIČKOVÁ, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A. – PECH, P. Evaluation of simple statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated changes in runoff in the Czech Republic. WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2013, roč. 27, č. 15, s. 5261-5279. ISSN: 0920-4741.

KLOSE, Z. – STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Zařízení na měření časového průběhu výšky a teplotního profilu sněhové vrstvy a teploty vzduchu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25984. 21.10.2013.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part II: Application. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 4, s. 186-194. ISSN: 1801-5395.

HAVLÍČEK, V. – ROUB, R. – PECH, P. – HEJDUK, T. CroSolver, CroSolver, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, R programming language, 2013, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk R, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HOLUB, J. – PECH, P. RadFlow, RadFlow, well, real well, skin effect, 2013, DA - Hydrologie a limnologie, RadFlow, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Program v jazyku Java, autorizovaný software, freeware, Zefektivnění vyhodnocení hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, snížení nákladů na čerpací zkoušky, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain decomposition adaptivity for the Richards equation model. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: 0010-485X.

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vyhodnocení potenciální vodní retence a lokalizace vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Assessment of the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Retence - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 01/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický brook basin, operational anti-erosion measure; Rakovnický brook basin; Rainfall-Runoff model, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Scénáře PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 03/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Navrhované vodní nádrže a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, Water reservoirs; Flood wave transformation, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 02/2013

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. – BAŠTA, P. – ČERNÝ, M. – BALVÍN, A. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for a mountain forest catchment based on the distribution of plant species. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 12, s. 536-544. ISSN: 1212-4834.

MÁCA, P. – PECH, P. PSO beta, PSO beta, particle swarm optimisation, optimization, Beta distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 102, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Prazea, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. PSO gama, PSO gama, particle swarm optimisation, optimization, gamma distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 103, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Steady infiltration rates estimated for a Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Bohemian Forest; experimental catchment; infiltration map; mountain podzols; vegetation cover, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Infiltrace na povodí Modrava 2, Elektronická forma, formát pdf, zpracováno v prostředí ArcGis 9.3. a Microstation V8 XM Edition. , Jeden ze základních podkladů pro prostorově distribuované hydrologické modelování, využití například pro predikci odtoku z extrémních srážek a následné zmírnění povodňových škod., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. hydrologický model CKSOM1, Hydrological model CKSOM1, conceptual model, model calibration, sensitivity analisis,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CKSOM1, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – HAVLÍČEK, V. 1-2-HyModResMax5P, 1-2-HyModResMax5P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 1-2-HyModResMax5P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. 2-3-HyModResLN6P, 2-3-HyModResLN6P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 2-3-HyModResLN6P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. HyModPar9P, HyModPar9P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, HyModPar9P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KAJTÁROVÁ, V. – MÁCA, P. – PECH, P. SUD - Simulation of Unsteady Drainage, SUD - Simulation of Unsteady Drainage, groundwater flow, separation of variables, Runge-Kutta, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, SUD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, autorizovaný software, možnosti simulace hloubky hladiny podzemní vody a jejího odtoku z drenážního systému umožňují optimalizaci využití zemědělských pozemků, sportovišť i skládek odpadních vod, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. 2011. JAČKA L., PAVLÁSEK J., PECH P., 2011: Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. In: ŠÍR M. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2011. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-02-02290-9, s. 175 – 182..

PECH, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace. Úřad průmyslového vlastnictví. 22507. 26.07.2011.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimated values of the saturated hydraulic conductivity of podzolic soils in the central part of the Šumava National Park – comparison of methods. 2011. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-11751, 2011 EGU General Assembly 2011 © Author(s) 2011.

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Adaptační opatření pro zmírnění dopadů současných změn klimatu na povodí Rakovnického potoka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 2, s. 8-11. ISSN: 0322-8916.

MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Possibilities of flood forecasting in the small headwater catchments: case study Czech Republic. 2011. Článek v recenzovaném maďarském časopise. Special Issue, Bulletin of Szent Istvan University, p. 97-109..

MÁCA, P. – PECH, P. RaRuPro, RaRuPro, flodd, rainfall, runoff, hydrograph, hyetograph, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, RaRuPro, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s odhadem charakteristik povodňových vln., KVHEM Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vymezení hydrologicky nevhodných půd prostřednictvím potenciální vodní retence a lokalizací vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Definition of hydrological unsuitable soils by the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Půdy - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická s odpovídajícím komentářem a legendou, Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh scénářů organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal of operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický potok watershed, soil conservation, rainfall-runoff modeling, CN method, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Návrh scénářů PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Lokalizace navrhovaných vodních nádrží a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Localization of proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, flood wave transformation, retention, accumulation, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Navrhované nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PECH, P. Využití stoupacích zkoušek k vyhodnocení účinku regenerace vrtů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 23 - 25. ISSN: 0322-8916.

ETO - Pan evaporation method - prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

STEHFEST - prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Radek Roub, Ph.D., 2010

EVAPOTRANS - prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2010

PECH, P. Speciální případy hydrauliky podzemních vod. Praha: ČZU ve spoluprácai s VÚV T.G.M. v.v.i., 2010. 101s. ISBN 978-80-87402-04-7.

PRUSAK - prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

Neural networks forecast in small catchments with transfer of network parameters - Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

 
page foot