| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D. (2522)

Kontakty
  • Kancelář:
  • www:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2134
    • +420 22438 6659
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Konzultační hodiny jsou platné pouze v průběhu semestru. Konzultace v průběhu semestru mimo uvedené konzultační hodniny a veškeré konzultace mimo období semestru je možné uskutečnit pouze po předchozí domluvě na e-mailu pavlasek@fzp.czu.cz.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JAČKA, L. – **VALTERA, M. – JURAS, R. – **DEUTSCHER, J. – **HEMR, O. – PAVLÁSEK, J.Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. 2020, Jačka L., Valtera M., Juras R., Deutscher J., Hemr O., Pavlásek J. 2020. Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. In: Balková M., Kučera A., Samec P. (eds.), Dny o Zemi …o půdě a krajině. Mendelova univerzita v Brně: 155 s. ISBN (print) 978-80-7509-766-8, ISBN (online) 978-80-7509-767-5. .

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. Zařízení pro měření infiltrace. -- Neuvedený název vydavatele --. 32557. 07.02.2019.

PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M. – JAČKA, L. Zařízení pro měření infiltrace výtopou. -- Neuvedený název vydavatele --. 32596. 19.02.2019.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KALIBOVÁ, J. – BAŠTA, P. – KOVÁŘ, M. – **KURÁŽ, V. The layering of a mountain podzol can strongly affect the distribution of infiltrated water in the soil profile. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, roč. 66, č. 3, s. 348-356. ISSN: 0042-790X.

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. Systém hrotů pro odečet výšky hladiny kapaliny, sada hrotů pro stísněné prostory a zařízení je obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31588. 13.03.2018.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M.The effect of the layer interface on the distribution of infiltrated water in the profile of mountain podzol. 2018, .

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – **KURÁŽ, V.Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu . 2017, JAČKA L., PAVLÁSEK J., KURÁŽ V., 2017. Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 76 – 83..

KLOSE, Z. – **STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Způsob pro stanovení vodní hodnoty sněhu sněhové vrstvy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306905. 26.07.2017.

KOVÁŘ, M. – PAVLÁSEK, J.Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. 2017, KOVÁŘ M., PAVLÁSEK J., 2017: Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 151 – 154..

JURAS, R. – **WÜRZER, S. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – **JONAS, T. Rainwater propagation through snowpack during rain-on-snow sprinkling experiments under different snow conditions. Hydrology and Earth System Sciences, 2017, roč. 21, č. 9, s. 4973-4987. ISSN: 1027-5606.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. – KURÁŽ, V. Assessment of evaluation methods using infiltration data measured in heterogeneous mountain soils. Geoderma, 2016, roč. 2016, č. 276, s. 74-83. ISSN: 0016-7061.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing of evaluation methods applied to raw infiltration data measured at very heterogeneous mountain forest soils. 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-16863, 2016 EGU General Assembly 2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License..

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – ŠANDA, M. – HOLUB, J. – JANKOVEC, J. – LINDA, M. Isotopic tracing of the outflow during artificial rain-on-snow event. Journal of Hydrology, 2016, roč. 2016, č. 541, s. 1145-1154. ISSN: 0022-1694.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. – VACH, M. Spatial interpolation of point velocities in stream cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, roč. 63, č. 1, s. 21-28. ISSN: 0042-790X.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocovací variabilita surových infiltračních dat měřených na třech rozdílných lokalitách heterogenních horských podzolů. 2015, JAČKA, L., PAVLÁSEK, J., 2015. Vyhodnocovací variabilita surových infiltračních dat měřených na třech rozdílných lokalitách heterogenních horských podzolů, in: HAVLÍČEK V., MARTÍNKOVÁ M. et KURÁŽ M. [eds], Hydromode 2015, sborník abstraktů z konference. FŽP ČZU, Praha, ISBN: 978-80-213-2575-3..

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. HBV EM 1.0, HBV EM 1.0, snow hydrology, energy balance, day-degree, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, HBV EM 1.0, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Matematický model, upřesnění množství sněhu a stavu zásob vody ve sněhové pokrývce v horských oblastech, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SZTURC, R. – ZÍT, J. – PEŠŤÁK, J. – PAVLÁSEK, J. Mobilní aplikace Laviny.info, Mobile application Laviny.info, Avalanche, snow, avalanche path, avalanche danger, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, Mobilní aplikace Laviny.info, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intergraph.avalanches, software - mobilní aplikace, Podrobné informace o lavinovém nebezpečí v horských oblastech ČR. Snížení ohrožení osob., Intergraph CS s.r.o., 44796650, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – BAŠTA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. 2014, JAČKA L., PAVLÁSEK J., BAŠTA P., 2014. Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-13290, EGU General Assembly 2014..

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KURÁŽ, V. – PECH, P. A comparison of three measuring methods for estimating the saturated hydraulic conductivity in the shallow subsurface layer of mountain podzols. Geoderma, 2014, roč. 2014, č. 219, s. 82-88. ISSN: 0016-7061.

MÁCA, P. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Comparing the Selected Transfer Functions and Local Optimization Methods for Neural Network Flood Runoff Forecast. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2014, roč. 2014, č. 78235, s. 1-10. ISSN: 1024-123X.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání různých hydrometrických metod na malých vodních tocích. 2014, Hydrologie malého povodí 2014.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. Porovnání různých hydrometrických metod na malých vodních tocích. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 12, s. 6-9. ISSN: 1211-0760.

BLAHŮT, J. – PAVLÁSEK, J. – JURAS, R. – KLIMEŠ, J. – KLOSE, Z. – BALEK, J. – ROUBÍNEK, J. – TÁBOŘÍK, P. – HÁJEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Snow-avalanche hazard forecasting in the Krkonoše Mountains, Czechia. 2014, EGU General Assembly 2014, held 27 April - 2 May, 2014 in Vienna, Austria.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Dual permeability variably saturated flow and contaminant transport modeling of a nuclear waste repository with capillary barrier protection. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7127-7138. ISSN: 0096-3003.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. – TOMÁŠEK, V. – MÁCA, P. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2013, roč. 57, č. Suppl. 1, s. 73-89. ISSN: 0372-8854.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J.; idPublikace = 60801; Název: Porovnání tří metod stanovení nasycené hydraulické vodivosti v eluviální vybělené vrstvě podzolové půdy na lokalitě umístěné v centrální části NP Šumava-- Neexistuje podtyp publikace --

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. Automatická optimalizace modelu HBV-ETH a jeho aplikace na horním povodí Vydry. Vodní hospodářství, 2013, roč. 2013, č. 08, s. 271-274. ISSN: 1211-0760.

ČÁMSKÁ, K. – PAVLÁSEK, J. – BEZDĚČKA, P. – BEZDĚČKOVÁ, K. – BAUER, P. – HADINCOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modrásci v povodí Jílovského potoka na Děčínsku – co přinesl výzkum. 2013, Ochrana přírody ročník: 2013 číslo: 3 rok vydání: 2013 stránky: 20-22.

KLOSE, Z. – STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Zařízení na měření časového průběhu výšky a teplotního profilu sněhové vrstvy a teploty vzduchu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25984. 21.10.2013.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – BLAHŮT, J. – BAŠTA, P. – KLOSE, Z. – MOUDRÝ, V. – BALEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New tool for avalanche forecasting in the Krkonoše Mountains. 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. – JURAS, R. – ROUBÍNEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial distribution of HBV-ETH model. 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

ROUBÍNEK, J. – MOESER, D. – PAVLÁSEK, J. – JONAS, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linking snow distribution and forest canopy characteristics by way of hem i- spherical photography . 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vyhodnocení potenciální vodní retence a lokalizace vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Assessment of the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Retence - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 01/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický brook basin, operational anti-erosion measure; Rakovnický brook basin; Rainfall-Runoff model, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Scénáře PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 03/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Navrhované vodní nádrže a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, Water reservoirs; Flood wave transformation, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 02/2013

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. – BAŠTA, P. – ČERNÝ, M. – BALVÍN, A. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for a mountain forest catchment based on the distribution of plant species. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 12, s. 536-544. ISSN: 1212-4834.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prostorově distribuovaný odhad ustálených infiltračních rychlostí pro povodí Modrava 2 provedený s využitím zastoupení dominantních typů vegetačního pokryvu. 2012, JAČKA L., PAVLÁSEK J., JINDROVÁ M., 2012: Prostorově distribuovaný odhad ustálených infilltračních rychlostí pro povodí Modrava 2 provedený s využitím zastoupení dominantních typů vegetačního pokryvu. In: HAVLÍČEK V., HANEL M. et KURÁŽ M. [eds]: Sborník abstraktů, FŽP ČZU, Praha, ISBN: 978-80-213-2311-7..

HANEL, M. – VIZINA, A. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 152-161. ISSN: 0042-790X.

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku. 2012, For study of rain-on-snow events was employed special rainfall simulator constructed for these kinds of experiments. The main aim of these experiments was to investigate influence of precipitation to snow cover within the various degree of metamorphosis. Snow cover causes time lag of water discharge and amount of stored water inside the snow matrix. Both of these snow properties are crucial for hydrological cycle. Six simulations of precipitation with various intensity, duration and various frequency of repetition were carried out during the melting period 2011. Temperature was measured in several places of the system, which means that temperatures of snow, incoming/outcoming water and air were recorded. Hydrologic response of snow cover was always very quick and amount of stored water in the snow matrix was approximately from 0.8 to 5 % volumetric. The experiments showed that simulation of rain-on-snow events is very suitable tool for investigating of liquid water behaviour in snow..

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Separace odtoku ze sněhové pokrývky pomocí stabilního izotopu ?2H. 2012, Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku slouží k modelování odtoku. Při klasické simulace je problematická separovat jednotlivé složky odtoku, především tavnou a srážkovou vodu. Pro identifikaci jednotlivých složek byl použit stabilní isotop deuterium, kterým byla obohacena vstupní srážková voda. .

JURAS, R. – BAŠTA, P. – SPUSTA, V. – KOCIÁNOVÁ, M. – ŠPATENKOVÁ, I. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Water saturated avalanches in the Krkonoše Mts.. 2012, A database of avalanche occurrence in the Krkonoše Mts. and their basic description has been created since the winter season 1961/62. 869 records of different types of avalanches, classified after De Quervain et al. (1973), were gathered until the season 2005/2006 (Spusta et al. 2006). This database includes 243 cases (28 %) of mixed type - C7 (dry-wet) snow valanches and 82 cases (9,4 %) of wet snow avalanches - C2. Full-depth avalanches represent portion of 8 % and 32 % respectively in these categories. We have focused on four avalanches, which were classified as full-depth very wet valanches. The photographic documentation (e.g. FIGURE 3) proves that these valanches were triggered by presence of flowing water in the saturating zone and seem to be very similar to slushflows or slush avalanches described by Rapp (1960) from northern Sweden. Since the slushflows and slush avalanches have been known, a great attention has been paid to these phenomena, because the consequences of their occurrence are often destructive for the human property and human life (Hestnes 1985, Hestnes et andersen 1998, Perov 1998). .

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – HORÁČEK, S. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessment of measures for adaptation to present changes in climatic conditions in a central Bohemia catchment. 2012, .

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Steady infiltration rates estimated for a Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Bohemian Forest; experimental catchment; infiltration map; mountain podzols; vegetation cover, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Infiltrace na povodí Modrava 2, Elektronická forma, formát pdf, zpracováno v prostředí ArcGis 9.3. a Microstation V8 XM Edition. , Jeden ze základních podkladů pro prostorově distribuované hydrologické modelování, využití například pro predikci odtoku z extrémních srážek a následné zmírnění povodňových škod., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. 2-3-HyModResLN6P, 2-3-HyModResLN6P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 2-3-HyModResLN6P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KAJTÁROVÁ, V. – MÁCA, P. – PECH, P. SUD - Simulation of Unsteady Drainage, SUD - Simulation of Unsteady Drainage, groundwater flow, separation of variables, Runge-Kutta, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, SUD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, autorizovaný software, možnosti simulace hloubky hladiny podzemní vody a jejího odtoku z drenážního systému umožňují optimalizaci využití zemědělských pozemků, sportovišť i skládek odpadních vod, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. 2011. JAČKA L., PAVLÁSEK J., PECH P., 2011: Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. In: ŠÍR M. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2011. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-02-02290-9, s. 175 – 182..

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimated values of the saturated hydraulic conductivity of podzolic soils in the central part of the Šumava National Park – comparison of methods. 2011. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-11751, 2011 EGU General Assembly 2011 © Author(s) 2011.

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Adaptační opatření pro zmírnění dopadů současných změn klimatu na povodí Rakovnického potoka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 2, s. 8-11. ISSN: 0322-8916.

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. – GDULOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS. 2011. ISBN: 978-80-02-02290-9 Místo vydání: Praha Název: Hydrologie malého povodí 2011 Strana ve sborníku: 203-212 Vydavatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 .

MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Possibilities of flood forecasting in the small headwater catchments: case study Czech Republic. 2011. Článek v recenzovaném maďarském časopise. Special Issue, Bulletin of Szent Istvan University, p. 97-109..

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulation of rain-on-snow events by ranfall simulator. 2011. Presentation of newly constructed rainfall simulator, which investigates water behaviour in snowpack..

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vymezení hydrologicky nevhodných půd prostřednictvím potenciální vodní retence a lokalizací vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Definition of hydrological unsuitable soils by the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Půdy - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická s odpovídajícím komentářem a legendou, Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh scénářů organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal of operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický potok watershed, soil conservation, rainfall-runoff modeling, CN method, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Návrh scénářů PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Lokalizace navrhovaných vodních nádrží a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Localization of proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, flood wave transformation, retention, accumulation, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Navrhované nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

HORÁČEK, S. – KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – VIZINA, A. – KAŠPÁREK, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. – VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PÁCL, M. Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2011, 164s. ISBN 978-80-87402-14-6.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. Vybrané hydropedologické charakteristiky podzolů v centrální oblasti NP Šumava. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 17 - 19. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č I, s. 20-23. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. Retenční schopnosti malého horského povodí při extrémních srážko-odtokových událostech. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č 5, s. 12-14. ISSN: 0322-8916.

ETO - Pan evaporation method - prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

SNOW COVER MEASUREMENT WITH GPS REFERENCE RECEIVERS - Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Estimation of potencial slushflow occurrence in Krkonoše Mts. using GIS analyse - Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Milena Kociánová (externí), 2010

SReFTraS 1.0 - Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

Výzkum břečkotoků v roce 2010 na KVHEM - Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2010

Porovnání vývoje sněhové pokrývky v oblastech s odlišným řešením kůrovcové kalamity v centrální části NP Šumava - Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2010

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic - Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petr Máca, Ph.D., Ing. Radka Hanková, Ing. Kateřina Hudečková, Ing. Lukáš Jačka, Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jana Ředinová, Ph.D., 2010

PAVLÁSEK, J.; idPublikace = 55791; Název: Modelování podzemní vody nad horizontálním a nakloněným nepropustným podložím-- Neexistuje podtyp publikace --

PAVLÁSEK, J. – TESAŘ, M. – MÁCA, P. – HANKOVÁ, R. – HUDEČKOVÁ, K. – JAČKA, L. – KLOSE, Z. – ŘEDINOVÁ, J. Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic . In IAHS-AISH Publication 30.03.2009, Germany. Germany: International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins; Goslar-Hahnenklee, Germany. , 2010. s. 213-218.

PAVLÁSEK, J. – ŘEDINOVÁ, J. – SKALSKÁ, P. Evaluation of Monitoring on Modrava Catchments. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 66 - 74. ISSN: 1801-5395.

XIV. Medzinárodné Stretnutie Snehárov - Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2009

Výskyt břečkotoků v Krkonoších - Ing. Juras Roman; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Kociánová Milena, 2009

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, the Czech Republic - Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Hanková Radka, 2009

Monitoring sněhové pokrývky na povodí Modrava 2 - Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2009

 
page foot