| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Petr Máca, Ph.D. (1117)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**TRNKA, M. – VIZINA, A. – HANEL, M. – **BALEK, J. – **FISCHER, M. – **HLAVINKA, P. – **SEMERÁDOVÁ, D. – **ŠTĚPÁNEK, P. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **SKALÁK, P. – **EITZINGER, J. – **DUMBROVSKÝ, M. – MÁCA, P. – **BĚLÍNOVÁ, M. – **ZEMAN, E. – **BRÁZDIL, R. Increasing available water capacity as a factor for increasing drought resilience or potential conflict over water resources under present and future climate conditions. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 2022, roč. 264, č. 107460, s. 1-16. ISSN: 0378-3774.

BEŠŤÁKOVÁ, Z. – STRNAD, F. – VARGAS GODOY, M. – SINGH, U. – MARKONIS, I. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Changes of the aridity index in Europe from 1950 to 2019. Theoretical and Applied Climatology, 2022, roč. , č. , s. 1-15. ISSN: 0177-798X.

KUŽELKOVÁ, M. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – HRADILEK, V. – KOMÁREK, J. – KLÁPŠTĚ, P. – MORAVEC, D. – MÁCA, P.Vliv buku, smrku a modřínu na vlhkostní a teplotní režim lesní půdy – první rok monitoringu monokulturních porostů na lokalitě Amálie. 2022, In: Neudertová Hellebrandová, K. (ed.), 2022. Lesnická hydrologie - věda a praxe. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i, Jíloviště-Strandy, 25 str., Sborník abstraktů z odborné konference, Kouty, 15.-16. 9. 2022.

MARKONIS, I. – **KUMAR, R. – HANEL, M. – RAKOVEC, O. – MÁCA, P. – **AGHAKOUCHA, A. The rise of compound warm-season droughts in Europe. SCIENCE ADVANCES , 2021, roč. 7, č. 6, s. 1-7. ISSN: 2375-2548.

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – JAČKA, L. – HRADILEK, V. – MORAVEC, V. – MATULA, R. – STRNAD, F. – VOKOUN, M. – MARTÍNKOVÁ, M. – KOVÁŘ, M. – DVOŘÁK, P. – SKLENIČKA, P. Chytrá krajina II: Lesní krajina v lokalitě Amálie - I. etapa. Praha: Grantová služba Lesy ČR, 2021, 133s. ISBN: ,

MÁCA, P. – HRADILEK, V. – STRNAD, F. – HANEL, M. – JAČKA, L. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. dHRUM, dHRUM, hydrological response unit; runoff; groundwater; interception; soil moisture; interception; snowmelt, evapotranspiration, 2021, XX - Nepřiřazeno, dHRUM, sml-003-2019-99-48, R balík, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 20 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

MÁCA, P. – STRNAD, F. – HRADILEK, V. – JAČKA, L. – MORAVEC, V. – VOKOUN, M. – HANEL, M. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Amalie - browser, Amalie - browser, soil data; groundwater levels; temperature; dendrometer, 2021, XX - Nepřiřazeno, Amalie browser, sml-003-2019-99-48, webová aplikace, shiny aplikace, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 10 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – MÁCA, P. – HANEL, M. – VYMAZAL, J. – ZDRAŽIL, V. – KLEINDIENST, J. – ČERNÝ PIXOVÁ, K.; idPublikace = 79665; Název: Chytrá zemědělská krajina proti suchu a povodním-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – MARKONIS, I. – MÁCA, P. – MASNER, J. – STOČES, M. – HANEL, M. An Index-Flood Statistical Model for Hydrological Drought Assessment. Water, 2020, roč. 12, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – MÁCA, P. – ROUB, R. – **MARVAL, Š. River Bathymetry Model Based on Floodplain Topography. Water, 2019, roč. 11, č. 6, s. 1-17. ISSN: 2073-4441.

HOLUB, J. – PECH, P. – KURÁŽ, M. – MÁCA, P. – KAHUDA, D. Evaluation of a pumping test with skin effect and wellbore storage on confined aquifer in the Bela Crkva, Serbia. International Journal of Water, 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1465-6620.

HANEL, M. – RAKOVEC, O. – MARKONIS, I. – MÁCA, P. – **SAMANIEGO, L. – KYSELÝ, J. – **KUMAR, R. Revisiting the recent European droughts from a long-term perspective. Scientific Reports, 2018, roč. 8, č. 9499, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

MARKONIS, I. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. – **COOK, E. Persistent multi-scale fluctuations shift European hydroclimate to its millennial boundaries. Nature Communications, 2018, roč. 9, č. 1767, s. 0-0. ISSN: 2041-1723.

MARKONIS, I. – **MOUSTAKIS, Y. – **NASIKA, C. – SYCHOVÁ, P. – **DIMITRIADIS, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – **PAPALEXIOU, S. Global estimation of long-term persistence in annual river runoff. ADVANCES IN WATER RESOURCES, 2018, roč. 113, č. , s. 1-12. ISSN: 0309-1708.

PAVLÍK, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A.Regional assessment of water balance at the water bodies scale using hydrological signatures. 2018, .

SVOBODA, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Characteristics of rainfall events in regional climate model simulations for the Czech Republic. Hydrology and Earth System Sciences, 2017, roč. 2017, č. 21, s. 963-980. ISSN: 1027-5606.

BUREŠ, L. – MÁCA, P. – ROUB, R. – PECH, P. – **HEJDUK, T. – **NOVÁK, P.River bathymetry estimation based on the floodplains topography.. 2017, .

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – **HLAVÁČEK, J. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – HRADILEK, V. – MÁCA, P. – **MAXOVÁ, J. – **PTÁČNÍKOVÁ, L. – **ČUBA, P. – **ČUBA, P. – **VACEK, M. – **VACEK, M. Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů, New technologies of water flow and reservoir batymetry to determine their storage capacities and to monitor the amount and dynamics of sediments, batymetry; sediments; echo sounder; erosion, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika batymetrie, Smlouva o využití výsledku - Lesy hl. m. Prahy; IČO: 45247650; smlouva uzavřena 1.12.2017, Metodika popisuje a vyčísluje náklady na pořízení a realizaci batymetrického měření. Je možné porovnat ekonomické aspekty jednotlivých metod a při realizaci batymetrického měření na konkrétní lokalitě vybrat nejvhodnější metodu dle příslušných parametrů (cena, plocha, předpokládaná hloubka nádrže aj.). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Vršní 1804/26, 182 00 Praha 8, 19.12.2017,

HANEL, M. – **GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – MÁCA, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. – **ŠEBEK, O. Propojený model hydrologické a vodohospodářské bilance, Hydrological model for hydrological balance and management, hydrological model; water balance; water management, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, HAMR, 413/2017/O/17, Doplňková činnost byla realizovaná na základě smlouvy o dílo s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., celková cena 1 350 000 Kč, 1 115 702 Kč bez DPH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 000 2071, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

MÁCA, P. – PECH, P. Forecasting SPEI and SPI Drought Indices Using the Integrated Artificial Neural Networks. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, roč. 2016, č. 3868519, s. 1-17. ISSN: 1687-5265.

KAHUDA, D. – PECH, P. – MÁCA, P. Monitoring vzniku kolmatace na vodárenských jímacích vrtech in situ. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1211-0760.

SVOBODA, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Projected changes of rainfall event characteristics for the Czech Republic . Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016, roč. 64, č. 4, s. 415-425. ISSN: 0042-790X.

HANEL, M. – MÁCA, P. – BAŠTA, P. – VLNAS, R. – PECH, P. The rainfall erosivity factor in the Czech Republic and its uncertainty. Hydrology and Earth System Sciences, 2016, roč. 20, č. 10, s. 4307-4322. ISSN: 1027-5606.

MÁCA, P. – BAŠTA, P. – KOŽÍN, R. – HANEL, M.; idPublikace = 71204; Název: Využití geomorfologických charakteristik pro odhad celkové retence povodí-- Neexistuje podtyp publikace --

BUREŠ, L. – ROUB, R. – MÁCA, P. – PECH, P. BathySol - ToolBox, BathySol - ToolBox, bathymetry; software; LIDAR; LLS; bed topography; ArcGIS, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, BathySol - ToolBox, ???, Zdrojové kódy funkci v programovcím jazyku Python, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., KVHEM, Fakulta životného prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HRADILEK, V. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – HLAVÁČEK, J. – VYBÍRAL, T. Batymetrické měření pro stanovení množství a dynamiky sedimentů, Bathymetric measurements for determining the quantity and dynamics of sediments, Bathymetry; River Surveyor M9; water reservoir, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Batymetrie - Němčice, Specializovaná mapa s odborným obsahem jvyjadřující batymetrii vodní nádrže, Úspora finančních prostředků proti standardnímu zaměřování, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm, 182 11 Praha 8, osvědčením č. ZÚ-02296/2016-11001, 10.06.2016,

MÁCA, P. – PECH, P. The inertia weight updating strategies in Particle Swarm Optimisation based on the Beta distribution. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, roč. 2015, č. 790465, s. 1-9. ISSN: 1024-123X.

SVOBODA, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – PECH, P. Spatial correlation structure of monthly rainfall at a mesoscale region of north-eastern Bohemia. Theoretical and Applied Climatology, 2015, roč. 121, č. 1-2, s. 359-375. ISSN: 0177-798X.

JAKUBCOVÁ (NĚMEČKOVÁ), M. – MÁCA, P. – PECH, P. Parameter Estimation in Rainfall-Runoff Modelling Using Distributed Versions of Particle Swarm Optimization Algorithm. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, roč. 2015, č. 968067, s. 1-13. ISSN: 1024-123X.

PECH, P. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – KAHUDA, D. – PASTUSZEK, F. Provádění a vyhodnocování krátkodobých hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, Evaluation of short-term pumping tests at the real well , pumping test, real well, skin effect, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, zápoR, 50504/ENV/15, Vyhodnocování krátkodobých (cca 2-8 hodin) hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech. Určování stavu vrtu a sumárního koeficientu dodatečných odporů s možností vyhodnocení efektu regeneračního zásahu. , Uplaněním navrženého postupu při vyhodnocování hydrodynamických zkoušek dochází, díky podstatnému zkrácení zkoušky, k úsporám elektrické energie a snížení nároků na pracovní síly. Zpřesnění vyhodnocování zásob podzemních vod přináší značný ekonomický efekt. Při vyhodnocování stavu vrtu a možnosti stanovení vhodného okamžiku pro regeneraci vrtu, dochází k finančním úsporám spojených s vybudováním nových vrtů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha , 21.07.2015, 50504/ENV/15

HRADILEK, V. – ROUB, R. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – VYBÍRAL, T. – HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – PTÁČNÍKOVÁ, L. Specializované mapy batymetrických měření pomocí echosoundingu, Specialized maps of bathymetry measurements using echosounding, Capacity , sediments , water reservoir, Hracholusky, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , Pro získání relevantních výsledků bylo použito echosounderu River Surveyor M9 osazeného na kayaku. Z přístroje, primárně určeného pro měření rychlosti proudění, jsou získávány bodové údaje o naměřené hloubce. Měřící sestava byla úspěšně testována s vysokou mírou přesnosti. V současné době probíhá testování způsobu sběru dat a jejich vyhodnocování, přičemž je kladen důraz na vytvoření co nejvěrnějšího digitálního modelu terénu dna z co nejmenšího soboru dat. Jedním z nejdůležitějších kroků při tvorbě DMR dna vodního toku / vodní nádrže je správná volba interpolační techniky. Při malém objemu dat je nejvhodnější využití univezálního krigingu se zahrnutím anizotropie. Výsledky získané pomocí zařízení echosounderu River Surveyor M9 byly srovnávány s GPS stanicí (Leica) vybavenou RTK a to fyzickým zaměřením dna teleskopickou výtyčkou. Výsledky srovnávacího měření jsou v dobré shodě dle korelačního koeficientu (0,998) a dle Nesh-Sutcliffova koeficientu účinnosti (0,993)., Vytvořená datová sada, popisující batymetrii dna vodní nádrže poskytuje relevantní podklad pro správce povodí z pohledu stanovení množství sedimentů / retenčních kapacit vodní nádrže a nabízí tak podklad pro rozhodovací činnost při správě povodí – následná identifikace pozemků, ze kterých je v důsledku vodní eroze primárně zanášena nádrž vodního díla, atd. Z pohledu uplatnění batymetrických přístupů při aplikaci na vodních tocích je uplatnění vázáno především pro získání kvalitních vstupních dat pro modelování povodňových jevů a stavů při využití hydrodynamických modelů. Právě vstupní data jsou určující pro tvorbu výpočetní geometrie vodního toku, v důsledku zpřístupnění kvalitního výškopisného podkladu (DMR 4G, DMR 5G) dojde k rozvoji povodňových analýz, což bude mít ve svém důsledku významný dopad na krizové řízení, včetně promítnutí do povodňových plánů obcí, ORP a krajů a dojde opět jako v případě územního plánování k eliminaci dopadů povodňových událostí na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dě, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, 15.12.2015, ZÚ-04428/2015-11001

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Národní plány povodí Labe, Dunaj, Odra. Praha: FŽP ČZU, 2015, 225s. ISBN: ,

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – VIZINA, Š. – MÁCA, P. – PECH, P. VERIFICATION OF REMOTE SENSING DATA FOR MEASURING BATHYMETRY ON SMALL WATER RESERVOIRS.. In 15th International Multidisciplinary Sceintific Geoconference SGEM 2015, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 18.06.2015, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 1219-1226.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 215s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje . Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Odry a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánu dílčího povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – ROUB, R. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky batymetrických měření pomocí echosoundingu. 2015, POSTER NA KONFERENCI VODNÍ NÁDRŽE 2015, 6. – 7. října 2015 v Brně.

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BAŠTA, P. – PECH, P. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik, Software for the prevention and management of security risks, GIS, security forces, rescue forces, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, SW/ROUB001/2015, http://test.hydrosoft.cz/bezpecnost/www/, Nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. , Zavedením geodatabáze do praxe dojde k výraznému zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace ohrožených osob, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení, dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné a aktualizované datové základny dojde k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění odpovídající bezpečnosti občanů i jeho majetku., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. ..., 2014, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: N.

HANEL, M. – MÁCA, P. Spatial variability and interdependence of rain event characteristics in the Czech Republic. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2014, roč. 28, č. 6, s. 2929-2944. ISSN: 0885-6087.

JAKUBCOVÁ, M. – MÁCA, P. – PECH, P. A Comparison of Selected Modifications of the Particle Swarm Optimization Algorithm. Journal of Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 293087, s. 1-10. ISSN: 1110-757X.

VRBOVÁ, T. – MÁCA, P. – PECH, P. The analysis of the recession hydrograph's limbs on the chosen watershed in the Czech Republic. In 14th GeoConference on WATER RESOURCES. FOREST, MARINE AND OCEAN ECOSYSTEMS 17.06.2014, Albena, Bulgaria. Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 1 "Andrey Lyapchev" Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, 2014. s. 707-714.

MÁCA, P. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Comparing the Selected Transfer Functions and Local Optimization Methods for Neural Network Flood Runoff Forecast. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2014, roč. 2014, č. 78235, s. 1-10. ISSN: 1024-123X.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. – TOMÁŠEK, V. – MÁCA, P. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2013, roč. 57, č. Suppl. 1, s. 73-89. ISSN: 0372-8854.

HANEL, M. – MRKVIČKOVÁ, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A. – PECH, P. Evaluation of simple statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated changes in runoff in the Czech Republic. WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2013, roč. 27, č. 15, s. 5261-5279. ISSN: 0920-4741.

MÁCA, P. – VIZINA, A. – HORÁČEK, S. OPTIMALIZACE PARAMETRŮ MODELU BILAN METODOU SCDE. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 55, č. 4, s. 1-4. ISSN: 0322-8916.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: 0010-485X.

HANEL, M. – VIZINA, A. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 152-161. ISSN: 0042-790X.

MÁCA, P. CRITMOD, CRITMOD, model efficency, hydrological criterion, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CRITMOD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj pro hydrologické indexy, KVHEM, FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. PSO beta, PSO beta, particle swarm optimisation, optimization, Beta distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 102, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Prazea, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. PSO gama, PSO gama, particle swarm optimisation, optimization, gamma distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 103, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. hydrologický model CKSOM1, Hydrological model CKSOM1, conceptual model, model calibration, sensitivity analisis,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CKSOM1, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. ASVH, ASVH, hydrological droughts, recession, falling limb of hydrograph, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 104, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, zdrojový kód, spustitelný software pod OS linux, Snížení nákladů při analýze sestupných větví hydrogramů, KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. HyModPar9P, HyModPar9P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, HyModPar9P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KAJTÁROVÁ, V. – MÁCA, P. – PECH, P. SUD - Simulation of Unsteady Drainage, SUD - Simulation of Unsteady Drainage, groundwater flow, separation of variables, Runge-Kutta, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, SUD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, autorizovaný software, možnosti simulace hloubky hladiny podzemní vody a jejího odtoku z drenážního systému umožňují optimalizaci využití zemědělských pozemků, sportovišť i skládek odpadních vod, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

PECH, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace. Úřad průmyslového vlastnictví. 22507. 26.07.2011.

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Adaptační opatření pro zmírnění dopadů současných změn klimatu na povodí Rakovnického potoka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 2, s. 8-11. ISSN: 0322-8916.

MÁCA, P. vgSCDE, vgSCDE, shuffled complex evolution, distributed computing, differential evolution, 2011, JC - Počítačový hardware a software, vgSCDE, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s odhadem parametrů hydrologických modelů., KVHEM Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. PONS-train-II, PONS-train-II, feedforward neural network, scaled conjugate gradient, gradient descent, regularization, ensemble simulation, 2011, JC - Počítačový hardware a software, PONS-train-II, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s aplikací modelů založených na teorii MLP., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Possibilities of flood forecasting in the small headwater catchments: case study Czech Republic. 2011. Článek v recenzovaném maďarském časopise. Special Issue, Bulletin of Szent Istvan University, p. 97-109..

MÁCA, P. – PECH, P. RaRuPro, RaRuPro, flodd, rainfall, runoff, hydrograph, hyetograph, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, RaRuPro, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s odhadem charakteristik povodňových vln., KVHEM Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HORÁČEK, S. – KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – VIZINA, A. – KAŠPÁREK, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. – VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PÁCL, M. Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2011, 164s. ISBN 978-80-87402-14-6.

MÁCA, P. Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 7 - 10. ISSN: 0322-8916.

MÁCA, P. Jednotkový hydrogram. Praha: ČZU ve spoluprácai s VÚV T.G.M. v.v.i., 2010. 102s. ISBN 978-80-87402-05-4.

SEBRM - Ing. Petr Máca, Ph.D., 2010

RainCorCoef - Ing. Petr Máca, Ph.D., 2010

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic - Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petr Máca, Ph.D., Ing. Radka Hanková, Ing. Kateřina Hudečková, Ing. Lukáš Jačka, Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jana Ředinová, Ph.D., 2010

PAVLÁSEK, J. – TESAŘ, M. – MÁCA, P. – HANKOVÁ, R. – HUDEČKOVÁ, K. – JAČKA, L. – KLOSE, Z. – ŘEDINOVÁ, J. Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic . In IAHS-AISH Publication 30.03.2009, Germany. Germany: International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins; Goslar-Hahnenklee, Germany. , 2010. s. 213-218.

MÁCA, P. – TORFS, P. The influence of temporal rainfall distribution in the flood runoff modelling. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 4, s. 102 - 131. ISSN: 1801-5395.

Neural networks forecast in small catchments with transfer of network parameters - Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, the Czech Republic - Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Hanková Radka, 2009

 
page foot