| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (1877)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
konzultační hodiny na katedře PL
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – LINDA, R. – PODRÁZSKÝ, V. Biomass productivity, forest stability, carbon balance, and soil transformation of agricultural land afforestation: A case study of suitability of native tree species in the submontane zone in Czechia. Catena, 2022, roč. 210, č. 2022, s. 1-15. ISSN: 0341-8162.

VANČURA, K. – ŠIMKOVÁ, M. – VACEK, Z. – VACEK, S. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŠTEFANČÍK, I. – HÁJEK, V. – PROKŮPKOVÁ, A. – **KRÁLÍČEK, I. Effects of environmental factors and management on dynamics of mixed calcareous forests under climate change in Central European lowlands. Dendrobiology, 2022, roč. 87, č. 2022, s. 79-100. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Pinus contorta Douglas ex Loudon and climate change: A literature review of opportunities, challenges, and risks in European forests.. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 9, s. 329-343. ISSN: 1805-935X.

**WOHLGEMUTH, T. – **GOSSNER, M. – **CAMPAGNARO, T. – **MARCHANTE, H. – **VAN LOO, M. – **VACCHIANO, G. – **CASTRO-DÍEZ, P. – **DOBROWOLSKA, D. – **GAZDA, A. – **KEREN, S. – **KESERŰ, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – **PUCHAŁKA, R. – **REISMAN-BERMAN, O. – **SILVA, S. Impact of non-native tree species in Europe on soil properties and biodiversity: a review. NeoBiota, 2022, roč. 78, č. 2022, s. 45-69. ISSN: 1619-0033.

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 94451; Název: Vážení příchozí a nechtění hosté – introdukované a invazivní dřeviny českých lesích.-- Neexistuje podtyp publikace --

BORŮVKA, V. – PODRÁZSKÝ, V.Potenciál dřeva břízy v podmínkách České republiky – výzva pro dřevařský sektor. 2022, článek v odborném periodiku: Lesnická práce, 101 (2), str. 30-34.

GALLO, J. – ZÁRUBA, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Výzkumná plocha Doubek – introdukované dřeviny na zemědělské půdě. 2022, GALLO J., ZÁRUBA J., BALÁŠ M., PODRÁZSKÝ V. 2022. Výzkumná plocha Doubek – introdukované dřeviny na zemědělské půdě. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků. Zámek, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 28. 6. 2022, Česká lesnická společnost, z. s. [Praha], 52 s., ISBN 978-80-02-02981-6, s. 45–52..

GALLO, J. – VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Borovice černá a její význam v evropských a českých lesích. 2022, GALLO J., VACEK S., VACEK Z, PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ M. 2022. Borovice černá a její význam v evropských a českých lesích. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků. Zámek, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 28. 6. 2022, Česká lesnická společnost, z. s. [Praha], 52 s., ISBN 978-80-02-02981-6, s. 30–38..

PODRÁZSKÝ, V. – **SVOBODA, J. – ZÁRUBA, J. – GALLO, J. – BALÁŠ, M.Vliv vybraných melioračních hmot na stav výsadeb lesních dřevin na zalesněné zemědělské půdě. 2022, Podrázský V., Svoboda J., Záruba J., Gallo J., Baláš M. 2022. Vliv vybraných melioračních hmot na stav výsadeb lesních dřevin na zalesněné zemědělské půdě. In: Sušková M. (ed.) Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovsky Ján, 29.–30.6.2022, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 031 01 Liptovský Mikuláš – Iľanovo. 1. vydání, nestránkováno..

BALÁŠ, M. – **TROJAN, V. – GALLO, J. – KUNEŠ, I. – PODRÁZSKÝ, V.Použití mykorhizních přípravků pro překonání povýsadbového šoku u dřevin na bývalé zemědělské půdě v lokalitě Praha – Horní Počernice: předběžné výsledky po prvním vegetačním období. 2022, Baláš M., Trojan V., Gallo J., Kuneš I., Podrázský V. 2022. Použití mykorhizních přípravků pro překonání povýsadbového šoku u dřevin na bývalé zemědělské půdě v lokalitě Praha – Horní Počernice: předběžné výsledky po prvním vegetačním období. In: Sušková M. (ed.) Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovsky Ján, 29.–30.6.2022, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 031 01 Liptovský Mikuláš – Iľanovo. 1. vydání, nestránkováno..

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – NOVOTNÝ, S. – **STAŇOVÁ, J. – GALLO, J.Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. 2022, Podrázský V., Kupka I., Novotný S., Staňová J., Gallo J. 2022: Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6.–7. 9. 2022. Zvolen NLC Zvolen, s. 151–158..

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – **STAŇOVÁ, J.Meliorační funkce jedle bělokoré. 2022, Podrázský, V., Kupka, I., Staňová, J. 2022: Meliorační funkce jedle bělokoré. In: Pěstování jedle bělokoré v podmínkách klimatické změny. 1á.10,2022 Stará Ves u Rýmařova, ČLS, s. 35 – 41. .

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O.SLOVENSKÁ LESNÍ PEVNOST – OKÉNKO DO HISTORIE. 2022, Podrázský, V., Vacek, O. 2022: Slovenská lesní pevnost – okénko do historie. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6. – 7. 9. 2022. Zvolen NLC Zvolen, s. 194 – 199..

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 94421; Název: Aktivity ČAZV a UEAA v oblasti lesnických a zemědělských evropských politik. -- Neexistuje podtyp publikace --

PODRÁZSKÝ, V. – **SVOBODA, J. – ZÁRUBA, J.Iniciální vývoj výsadeb platanu, kaštanovníku a lísky turecké na lokalitě Doubek – Černokostelecko.. 2022, Podrázský V., Svoboda J., Záruba J. 2022: Iniciální vývoj výsadeb platanu, kaštanovníku a lísky turecké na lokalitě Doubek – Černokostelecko. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků, Česká lesnická společnost, s. 15 – 18. ISBN 978-80-02-02981-6.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – NOVOTNÝ, S.Zhodnocení pokusných výsadeb borovice černé v podmínkách ČR.. 2022, Podrázský V, Vacek Z., Novotný S., Kaňák J. 2022: Zhodnocení pokusných výsadeb borovice černé v podmínkách ČR. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků, Česká lesnická společnost, s. 39 – 44. ISBN 978-80-02-02981-6.

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Založení nové výzkumné plochy s exotickými a cennými dřevinami v lokalitě Doubek. 2021, GALLO J., BALÁŠ M., PODRÁZSKÝ V. 2021. Založení nové výzkumné plochy s exotickými a cennými dřevinami v lokalitě Doubek. In: Zalesňování zemědělských půd jako součást obnovy stabilní krajiny. Sborník příspěvků. Zámek, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 22. 6. 2021, Česká lesnická společnost, z. s. [Praha], 38 s., ISBN 978-80-02-02938-0, s. 34–40..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – GALLO, J. – VACEK, S. – NOVOTNÝ, S. – ZÁRUBA, J. Potenciál využití introdukovaných druhů borovic. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 87-92.

GALLO, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – HOLUBÍK, O. – **VOPRAVIL, J. Založení výzkumné plochy s exotickými a cennými dřevinami v lokalitě Doubek – úvodní informace. In Proceedings of Central European Silviculture 10 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 221-232.

**LOPOT, F. – KUNEŠ, I. – **HAVRÁNEK, Z. – **ŠTANCL, J. – **ŠTOČEK, O. – BALÁŠ, M. – **ŠTÁDLER, M. – PODRÁZSKÝ, V. PostCont - zařízení pro obalování sadebního materiálu lesních dřevin do prorůstavých obalů, PostCont - device for containerization of planting stock of forest trees into decomposable containers, containerized planting stock; containerization machine; forest nursery management, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, PostCont, SS01020189-V1 (označení výsledku v projektu TAČR SS01020189), Technická dokumentace je obsažena v průběžné zprávě projektu TAČR SS01020189 za rok 2021, v její přílohové části, konkrétně v sekci dokumenty prokazující dosažení výsledku. Dokument dokládá dosažení výsledku Gfunk - funkční vzorek. Využití výsledku bude ošetřeno smlouvou o využití výsledku, která se uzavírá na konci řešení projektu., úspora za nákup prorůstavých obalů; úspora vody; recyklace starého papíru, České vysoké učení technické v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, B - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 5 mil. Kč a menší nebo rovna 10 mil. Kč

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – LINDA, R. – PROKŮPKOVÁ, A. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. – VACEK, O. – ŠIMŮNEK, V. – DRÁBEK, O. – HÁJEK, V. – SPASIC, M. – BRICHTA, J. Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change?. European Journal of Forest Research, 2021, roč. 140, č. 5, s. 1243-1266. ISSN: 1612-4669.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – VÍTÁMVÁS, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. – D'ANDREA, G. Production potential and structural variability of pine stands in the Czech Republic: Scots pine (Pinus sylvestris L.) vs. introduced pines–case study and problem review. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 5, s. 197-207. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **HŮNOVÁ, I. – PUTALOVÁ, T. – KRÁL, J. Long-term effect of climate and air pollution on health status and growth of Picea abies (L.) Karst. peaty forests in the Black Triangle region. Dendrobiology, 2020, roč. 83, č. 2020, s. 1-19. ISSN: 1641-1307.

REMEŠ, J. – PULKRAB, K. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Economic and Production Effect of Tree Species Change as a Result of Adaptation to Climate Change . FORESTS, 2020, roč. 11, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – PRKNOVÁ, H. Substitution of Norway spruce for Douglas-fir: changes of soil microbial activities as climate change induced shift in species composition - a case study. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 71-77. ISSN: 0323-1046.

**NICOLESCU, V. – **REDEI, K. – **VOR, T. – **BASTIEN, J. – **BRUS, R. – **BENCAT, T. – **DODAN, M. – **CVJETKOVIC, B. – **ANDRASEV, S. – **LA PORTA, N. – **LAVNYY, V. – **PETKOVA, K. – **PERIC, S. – **BARTLETT, D. – **HERNEA, C. – **PASTOR, M. – **MATARUGA, M. – PODRÁZSKÝ, V. – **SFECLA, V. – **STEFANCIK, I. A review of black walnut (Juglans nigra L.) ecology and management in Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2020, roč. 34, č. 5, s. 1087-1112. ISSN: 0931-1890.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. (2020): S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. Lesnická práce, 99: 12: 779–781(19–21), ISSN 0322-9254..

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I.Vliv douglasky na dynamiku nadložního humusu ve smrkových porostech.. 2020, Podrázský, V., Kupka, I., 2020: Vliv douglasky na dynamiku nadložního humusu ve smrkových porostech. Lesnická práce, 99, č. 9, s. 22 – 25..

VÍTÁMVÁS, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z.Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Vítámvás, J., Podrázský, V., Vacek, Z., 2020: Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Lesnická práce, 99, č. 11, s. 27 – 29..

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 83542; Název: Využití podsadeb buku v rámci dvoufázové obnovy. -- Neexistuje podtyp publikace --

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – PODRÁZSKÝ, V.Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Podrázský V. (2020): Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. Lesnická práce 99(10): 26–28..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VÍTÁMVÁS, J.Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vítámvás, J., 2020: Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 12 – 15..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, O. – NOVOTNÝ, S.Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vacek, O., Novotný, S., 2020: Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 7 – 11..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. – PODRÁZSKÝ, V.Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Šulitka M., Pinidiya Arachchilage C., Podrázský V. (2020): Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. Lesnická práce 99(11): 24–26..

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 83696; Název: Rozhovor nejen o lese-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Lesní ekosystémy a jejich management. 2020, VACEK Z., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ, M. (2020): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 200 s. ISBN 978-80-213-3059-7.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V.Lesní ekosystémy a jejich management. 2019, VACEK S., VACEK Z., PODRÁZSKÝ V. (2019): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 210 s. ISBN 978-80-213-2988-1.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, S.Historie vzdělávání v oblasti pěstování lesa v českých zemích. . 2019, Podrázský, V., Vacek, S. 2019: Historie vzdělávání v oblasti pěstování lesa v českých zemích. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno 3. – 5. 9. 2019. MENDELU v Brně 2019. s. 37 – 43..

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 81468; Název: Potenciální ekonomické přínosy hnojení smrkových porostů.-- Neexistuje podtyp publikace --

PODRÁZSKÝ, V. – KŘIVOHLAVÝ, O.Podsadby buku – aktuální téma?. 2019, Podrázský, V., Křivohlavý, O.: Podsadby buku – aktuální téma? Lesnická práce, 98, č. 6, 2019, s. 3á – 39..

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 81470; Název: Přínosy a rizika pěstování introdukovaných dřevin v České republice. -- Neexistuje podtyp publikace --

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 81471; Název: Přínosy a rizika pěstování introdukovaných dřevin v České republice. -- Neexistuje podtyp publikace --

PODRÁZSKÝ, V. – MONDEK, J. – **MAUER, O.Meliorační a zpevňující funkce jedle bělokoré. . 2019, Podrázský, V., Mondek, J., Mauer, O.: Meliorační a zpevňující funkce jedle bělokoré. In: Jedle dřevina roku 2019. Kostelec nad Černými lesy 10. 9. 2019, ČLS 2019, s. 29 – 35. .

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V.Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? . 2019, Kupka, I., Podrázský, V.: Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Kostelec nad Černými lesy 24. června, ČLS 2019, s. 24 – 30..

**TOMEC, J. – **FULÍN, M. – **NOVOTNÝ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – **DOSTÁL, J. – **BERAN, I.Je jedle obrovská stále vhodná pro využívání v lesním hospodářství ČR?. 2019, Tomec, J., Fulín, M., Novotný, P., Podrázský, V., Dostál, J., Beran, F.: Je jedle obrovská stále vhodná pro využívání v lesním hospodářství ČR? In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Kostelec nad Černými lesy 24. června, ČLS 2019, s. 28 – 42. .

PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Introduction to Forest Ecology. 2019, Studijní materiál (skripta), 139 s., ISBN 978-80-213-2968-3. Tato publikace byla finančně podnikem Lesy České republiky, s. p..

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACH, M. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. The effects of fertilization on the health status, nutrition and growth of Norway spruce forests with yellowing symptoms. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 267-281. ISSN: 0282-7581.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – VACEK, Z. – **BUKOVJAN, K. – PODRÁZSKÝ, V. – SHARMA, R. Roe deer (Capreolus capreolus) mortality in relation to fodder harvest in agricultural landscape. MAMMALIA, 2019, roč. 83, č. 5, s. 461-469. ISSN: 0025-1461.

PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – KŘIVOHLAVÝ, O. State of beech pole stands established at the clear-cut and in the underplanting. Journal of Forest Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 256-262. ISSN: 1212-4834.

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR, 2019, 30s. ISBN: ,

BORŮVKA, L. – **BRAUNER, P. – **CELBA, J. – **ČEPL, J. – **ČERVENKA, J. – **DOUCHA, T. – **DRBOHLAV, J. – **FIALA, J. – **HAUSVATER, E. – HOMOLKA, P. – HRON, J. – **ILAVSKÁ, B. – **KACÁLEK, D. – **KÁRA, J. – **KOUTNÝ, L. – **KROFTOVÁ, V. – **KŮDELA, V. – **KULHAVÝ, F. – **KULHAVÝ, J. – **LIPAVSKÝ, J. – MATULA, S. – **NEDĚLNÍK, J. – PASTOREK, Z. – **PERLÍN, C. – PODRÁZSKÝ, V. – **POKORNÝ, E. – **POTOČEK, J. – **PRAX, A. – **PŘIBYL, J. – **ROUBAL, P. – **ROZMAR, J. – RYBKA, A. – **ŘEHÁK, V. – **SKŘIVANOVÁ, V. – **SOBOCKA, J. – **SUCHÝ, P. – ŠILEROVÁ, E. – **ŠMIROUS, P. – **TÁBORSKÝ, V. – **TOMAN, M. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÁCHA, R. – **VÁŠA, J. – **VAVREINOVÁ, S. – **VOKÁL, B. – **ZAHRADNÍK, P. – **ZAPLETAL, M. Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2018, 484s. ISBN 978-80-7002-038-8.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: Lesnická práce, 2018, 214s. ISBN 978-80-7417-167-3. Vliv douglasky na půdní dynamiku, s. 106-121.

**MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. – **VIEWEGH, J. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: Lesnická práce, 2018, 214s. ISBN 978-80-7417-167-3. Rostlinná společenstva s douglaskou tisolistou a domácími dřevinami v České republice a Polsku, s. 80-105.

VACEK, S. – VACEK, Z. – **KALOUSKOVÁ, I. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – **MOSER, W. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŘEHÁČEK, D. Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) stands on former agricultural land in the Sudetes - evaluation of ecological value and production potential. Dendrobiology, 2018, roč. 79, č. 2018, s. 61-76. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – LINDA, R. – KOVAŘÍK, J. Forest biodiversity and production potential of post-mining landscape: opting for afforestation or leaving it to spontaneous development? . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 2, s. 116-126. ISSN: 0323-1046.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – KUPKA, I. – VACEK, S. – TŘEŠTÍK, M. – CUKOR, J. Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 245-250. ISSN: 1212-4834.

**ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. The most significant results of long-term research on silviculture experiments focusing on spruce and beech in the territory of the former Czechoslovakia. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 3-4, s. 180-194. ISSN: 0323-1046.

**PETROVSKÝ, E. – REMEŠ, J. – **KAPIČKA, A. – PODRÁZSKÝ, V. – **GRISON, H. – BORŮVKA, L. Magnetic mapping of distribution of wood ash used for fertilization of forest soil. Science of the Total Environment, 2018, roč. 626, č. JUN2018, s. 228-234. ISSN: 0048-9697.

**FULÍN, M. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Vliv jedle obrovské na stav lesních půd: Případová studie. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 2, s. 129-135. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – ŠÁLEK, L. Produkční možnosti ořešáku černého (Juglans nigra L.) v České republice: review. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 4, s. 237-242. ISSN: 0322-9688.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 198-206.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S. Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 102-111.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2018, 48s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S.Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov.. 2018, příspěvek ve sborníku mezinárodní konference.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J.Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. . 2018, Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J., Linda, R., Bílek, L., Podrázský, V., Gallo, J.: Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. /Native vs. introduced coniferous tree species: production and biodiversity of forest stands on reclamation stands after coal mining./ In: Baláš, M., Podrázský, V., Gallo, J. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Doksy Sep. 4 – 5, Vol. 8, Praha, ČZU v Praze 2018, s. 198 - 206..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Pěstování lesů. 2018, Pěstování lesů, 390 s., ISBN 978-80-213-2891-4..

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 75309; Název: Lesní hospodářství-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠTEFANČÍK, I.Pěstování účelových lesů. 2017, 275 s., ISBN 978-80-213-2785-6.

PODRÁZSKÝ, V. – ŠÁLEK, L. – KUPKA, I.Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. 2017, Podrázský, V. (ed.) – Podrázský, V., Šálek, L., Kupka, I.: Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. Praha 12.9.2017, Brno 18.9.2017, Praha, ČZU v Praze 2017. 78 s. Pro potřeby projektů NAZV je žádoucí výstup do RIVu odeslat..

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – VACEK, Z.Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. . 2017, Podrázský V., Remeš J., Cukor J., Linda R., Vacek S., Vacek Z. (2017): Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. [Changes of the upper layer characteristics of former agricultural land ten years from afforestation]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 129–135 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

**SLODIČÁK, M. – **KACÁLEK, D. – **MAUER, O. – **DUŠEK, D. – **HOUŠKOVÁ, K. – **JURÁSEK, A. – **LEUGNER, PH.D., I. – **NOVÁK, J. – **SOUČEK, PH.D., I. – **ŠPULÁK, O. – PODRÁZSKÝ, V. – **ZOUHAR, V. Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství, Soil improving and stabilizing functions of forest trees in site complexes of pine and spruce management, soil improving species; stabilizing species; forest floor; forest soil; litter fall; roots; species composition, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZD, Sumarizace výsledků tabulkovou formou s komentářem, promítnuto do legislativy, příslušné vyhlášky, Ekonomické parametry závisí na míře využití lesnickou prací, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, 11.12.2017,

**VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – **HOLUBÍK, O. – VACEK, S. – **HANA, B. Principy zakládání porostů na bývalé zemědělské půdě v rámci ploch vymezených k zalesnění, Principles of forest stand establishing on former agricultural lands in the frame of plots determined for afforestation, afforestation; agricultural lands; tree species; optimaliisation, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ZZP, Tabulkovou formou shrnuje informace o vhodných stanovištích pro zalesnění a o vhodných postupech a technologiích pro využití., Úsporřy a přínosy se mohou pohybovat v řádu tisíců CZK na ploše jednoho hektaru při respektování doporučených postupů a opatření., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe, 10.10.2017,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2017, 32s. ISBN: ,

FULÍN, M. – **NOVOTNÝ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – **BERAN, F. – **DOSTÁL, J. – JEHLIČKA, J. Evaluation of the provenance plot “Hrubá Skála” (Northern Bohemia) with grand fir at the age of 36 years. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 2, s. 75-87. ISSN: 1212-4834.

HRIB, M. – PODRÁZSKÝ, V. – **MATĚJKA, K. – **VIEWEGH, J. Effect of black walnut (Juglans nigra) on the understorey vegetation – a case study of South Moravian forests (Czech Republic). Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 3, s. 136-148. ISSN: 1212-4834.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – **JANSA, V. Modelling individual tree height to crown base of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). PLoS One, 2017, roč. 12, č. 10, s. 1-23. ISSN: 1932-6203.

**ARTEMYEVA, Z. – **ZIGOVA, A. – **KIRILLOVA, N. – **ŠŤASTNÝ, M. – HOLUBÍK, O. – PODRÁZSKÝ, V. Evaluation of aggregate stability of Haplic Stagnosols using dynamic light scattering, phase analysis light scattering and color coordinates. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 13, s. 1838-1851. ISSN: 0365-0340.

MILTNER, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 2, s. 109-115. ISSN: 0322-9688.

VACEK, S. – ČERNÝ, T. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – **MIKESKA, M. – **KRÁLÍČEK, I. Long-term changes in vegetation and site conditions in beech and spruce forests of lower mountain ranges of Central Europe. Forest Ecology and Management, 2017, roč. 398, č. AUG, s. 75-90. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. Effect of fungal pathogens and climatic factors on production, biodiversity and health status of ash mountain forests. Dendrobiology, 2017, roč. 77, č. 2017, s. 161-175. ISSN: 1641-1307.

TŘEŠTÍK, M. – PODRÁZSKÝ, V. Meliorační funkce jedle bělokoré (Abies Alba Mill.): Případová studie. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 3, s. 182-188. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin. : , 2017, 300s. ISBN .

PODRÁZSKÝ, V. MOŽNÁ SUBSTITUCE SMRKU DOUGLASKOU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY. In Proceedings of Central European Silviculture 30.08.2016, Dobruška. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady, Výzkumná stanice Opočno, 2016. s. 99-104.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – SLOUP, R. – PULKRAB, K. – NOVOTNÝ, S. Douglas-fir – Partial substitution for declining conifer timber supply – Review of Czech data. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 525-530. ISSN: 1336-4561.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – KALOUSKOVÁ, I. – SCHWARZ, O. Structural diversity and production of alder stands on former agricultural land at high altitudes. Dendrobiology, 2016, roč. , č. 75, s. 31-44. ISSN: 1641-1307.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – KLEINOVÁ, D. Effect of Bio-Algeen® preparation on growth and mycorrhizal characteristics of Norway spruce seedlings. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 6, s. 285-291. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – FULÍN, M. – PRKNOVÁ, H. – BERAN, F. – TŘEŠTÍK, M. Changes of agricultural land characteristics as a result of afforestation using introduced tree species. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 2, s. 72-79. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – KUBEČEK, J.Douglaska jako částečné řešení nedostatku jehličnatého dřeva.. 2016, Lesnická práce, 65, 2016, č. 7, s. 26 – 28..

PODRÁZSKÝ, V.Možná substituce smrku douglaskou v podmínkách České republiky. . 2016, In: Proceedings of Central European Silviculture (Kacálek, D. et al. Eds.). Opočno 30. – 31. 8.2016. Opočno, VÚLHM v.v.i. 2016, s. 99 – 104..

FULÍN, M. – PODRÁZSKÝ, V.Produkční potenciál jedle obrovské v podmínkách Černokostelecka.. 2016, Lesnická práce, 65, 2016, č. 10, s. 24 – 25..

PODRÁZSKÝ, V.Klimatická změna – ohrožení nebo příležitost pro lesní hospodářství? . 2016, In. Klimatická změna – možné dopady na lesní ekosystémy. Kostelec nad Č.l. 28. – 29. 4. 2016. Pelhřimov, SVOL 2016. s. 15 – 19..

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 73054; Název: Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů.-- Neexistuje podtyp publikace --

BÍLEK, L. – KUPKA, I. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – BALÁŠ, M. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – ROMERO, I.Introduction to Silviculture. 2016, Introduction of Silviculture; 89 p.; ISBN 978-80-213-2701-6.

PODRÁZSKÝ, V. – MATVEEV, S.Douglas-fir – spruce for the 22nd century? Review of the recent Czech literature. 2015, Lesotechničeskij žurnal. 5, 2015, č. 4, s. 51 – 58..

PODRÁZSKÝ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dosáhneme světové úrovně ve výzkumu?. 2015, Lesnická práce, 94, 2015, č. 1, s. 34 - 35..

PULKRAB, K. – PODRÁZSKÝ, V. – SLOUP, M. – SLOUP, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční potenciál douglasky v ČR.. 2015, Lesnická práce, 94, 2015, č. 9, s. 26 - 27..

PODRÁZSKÝ, V. – VOPRAVIL, J. – KUPKA, I. – HOLUBÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv alginitu na počáteční růst a stav výsadeb lesních dřevin.. 2015, Zalesňování zemědělských půd - produkční a environmentální přínosy. H. Prknová (ed.), Kostelec n. Č. l. 14. - 15.5.2015. ČZU 2015, s. 16. - 22..

PODRÁZSKÝ, V. – FULÍN, M. – KUBEČEK, J. – BERAN, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zalesnění zemědělské půdy introdukovanými dřevinami na stav lesních půd.. 2015, In. Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy. H. Prknová (ed.), Kostelec nad Černými lesy 14. – 15. 5. 2015, Česká zemědělská universita v Praze 2015. s. 23 – 28..

PODRÁZSKÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Douglas-fir, spruce for 22nd century.. 2015, Lesnyje ekosystemy v uslovijach menjajuščegosja klimata: problémy i perspektivy. Voroněž, 21. – 22. 5. 2015, Voroněž, VGLTU 2015. s. 131 – 133..

PODRÁZSKÝ, V. – TŘEŠTÍK, M. – KUBEČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PRODUKČNÍ POTENCIÁL MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN. 2015, In: Dendroflóra strednej Európy – využitie poznatkov vo výzkume, vzdělávání a praxi. Zvolen 10. – 11. 6. 2015, Zvolen, TU Zvolen 2015. S. 189 – 195. .

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. Podtyp: Skripta; Pěstování přírodě blízkých lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 153 s., ISBN 978-80-213-2596-8..

PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – BALÁŠ, M. – BÍLEK, L. Podtyp: Skripta; Výživa a hnojení lesních porostů. 2015, KPL FLD ČZU v Praze, 91 s., ISBN 978-80-213-2597-5..

PODRÁZSKÝ, V. – NOHA, M. – KUBEČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PŘÍSPĚVEK K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO PODÍLU DOUGLASKY V LESNÍCH POROSTECH . 2015, .

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 70103; Název: Potential of Douglas- fir as a partial substitute for Norway spruce – review of the newest Czech literature-- Neexistuje podtyp publikace --

VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BATYSTA, M. – NOVÁK, P. – HAVELKOVÁ, L. – HRABALÍKOVÁ, M. Identification of agricultural soils suitable for afforestation in the Czech Republic using a soil database. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 4, s. 141-147. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – HOLUBÍK, O. – VOPRAVIL, J. – KHEL, T. – MOSER, W. – PRKNOVÁ, H. Effects of afforestation on soil structure formation in two climatic regions of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 5, s. 225-234. ISSN: 1212-4834.

KŠÍR, j. – BERAN, F. – PODRÁZSKÝ, V. – NOVOTNÝ, P. – DOSTÁL, J. – KUBEČEK, J. VÝSLEDKY HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ PROVENIENČNÍ PLOCHY S DOUGLASKOU TISOLISTOU (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) NA LOKALITĚ HŮRKY V JIŽNÍCH ČECHÁCH VE VĚKU 44 LET. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 2, s. 104-114. ISSN: 0322-9688.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTEFANČÍK, I. – MOSER, W. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – KRÁLÍČEK, I. Effect of tree layer and microsite on the variability of natural regeneration in autochthonous beech forests. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2015, roč. 63, č. 2, s. 233-246. ISSN: 1505-2249.

PULKRAB, K. – SLOUP, R. – PODRÁZSKÝ, V. Production Potential of the Forests in the Czech Republic. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4711-4725. ISSN: 1930-2126.

TUŽINSKÝ, M. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. Influence of the mineral rock alginite on survival rate and re-growth of selected tree species on agricultural land. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 9, s. 399-405. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – HŮNOVÁ, I. – VACEK, Z. – HEJCMANOVÁ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. – MOSER, W. Effects of air pollution and climatic factors on Norway spruce forests in the Orlické hory Mts. (Czech Republic), 1979–2014. European Journal of Forest Research, 2015, roč. 134, č. 6, s. 1127-1142. ISSN: 1612-4669.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – BERAN, F. – ZAHRADNÍK, D. – FULÍN, M. – PROCHÁZKA, J. – KUBEČEK, J.; idPublikace = 68485; Název: Picea abies provenance test in the Czech Republic after 36 years – Central European provenances -- Neexistuje podtyp publikace --

MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. – VIEWEGH, J. – MARTINÍK, A. SROVNÁNÍ BYLINNÉ ETÁŽE V POROSTECH DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) A V POROSTECH JINÝCH DŘEVIN. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 3, s. 201-210. ISSN: 0322-9688.

KREJZEK, R. – NOVOTNÝ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – BERAN, F. – DOSTÁL, J. Evaluation of the IUFRO provenance plot with grand fir in the Habr locality (Western Bohemia) at the age of 31 years. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 12, s. 551-561. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – SARGINACI, M. – SCHWARZ, O. – ŠRŮTKA, P. – PODRÁZSKÝ, V. – MOSER, W. European Ash ( Fraxinus excelsior L.) Dieback: Disintegrating forest in the mountain protected areas, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 4, s. 203-223. ISSN: 0379-5292.

ULBRICHOVÁ, I. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. – FULÍN, M. Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 72-78. ISSN: 0322-9688.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ROZENBERGAR, D. – DIACI, J. – ZAHRADNÍK, D. Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and micro-habitat factors. Dendrobiology, 2014, roč. 2014, č. 71, s. 59-71. ISSN: 1641-1307.

VIEWEGH, J. – PODRÁZSKÝ, V. – MATĚJKA, K. Charakterystyka roślinności runa kształtującej się pod drzewostanami daglezjowymi (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) w lasach gospodarczych Republiki Czeskiej. Sylwan, 2014, roč. 158, č. 4, s. 277-284. ISSN: 0039-7660.

VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – KHEL, T. – HOLUBÍK, O. – VACEK, S. Effect of Afforestation of agricultural soils and tree species composition on soil physical characteristics changes. Ekologia-Bratislava, 2014, roč. 33, č. 1, s. 67-80. ISSN: 1335-342X.

KUBEČEK, J. – ŠTEFANČÍK, I. – PODRÁZSKÝ, V. – LONGAUER, R. Výsledky výzkumu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii / Mirb./ Franco) v České republice a na Slovensku – přehled. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 60, č. 2, s. 116-124. ISSN: 0323-1046.

PODRÁZSKÝ, V. ČESKÝ POHRANIČNÍ HVOZD – REALITA NEBO MÝTUS?. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 51-54. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – MARTINÍK, A. – MATĚJKA, K. – VIEWEGH, J. Effects of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) on understorey layer species diversity in managed forests. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 7, s. 263-271. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – REMEŠ, J. POTENTIAL CONSEQUENCES OF TREE SPECIES AND AGE STRUCTURE CHANGES OF FORESTS IN THE CZECH REPUBLIC – REVIEW OF FOREST INVENTORY DATA. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 483-490. ISSN: 1336-4561.

HOLUBÍK, O. – PODRÁZSKÝ, V. – VOPRAVIL, J. – KHEL, T. – REMEŠ, J. Effect of Agricultural Lands Afforestation and Tree Species Composition on the Soil Reaction, Total Organic Carbon and Nitrogen Content in the Uppermost Mineral Soil Profile. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 192-200. ISSN: 1801-5395.

ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – KLOUČEK, T. DOPAD VÝCHOVY NA KVANTITATÍVNU PRODUKCIU BUKOVEJ (FAGUS SYLVATICA L.) ŽŔDKOVINY V OBLASTI VIHORLATSKÝCH VRCHOV (SLOVENSKO). Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 3, s. 198-204. ISSN: 0322-9688.

VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – ŠTEFANČÍK, I. – REMEŠ, J. – ŠTÍCHA, V. – AMBROŽ, R. Structural Diversity of Autochthonous Beech Forests in Broumovské Stěny National Nature Reserve, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 4, s. 191-215. ISSN: 0379-5292.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – REMEŠ, J. – KUBEČEK, J. – PRKNOVÁ, H. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2014, 272s. ISBN 978-80-7458-065-9. Meliorační potenciál douglasky, s. 192-211.

MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. – VIEWEGH, J. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2014, 272s. ISBN 978-80-7458-065-9. Vliv douglasky na stav lesních fytocenóz, s. 212-231.

PODRÁZSKÝ, V. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – PRKNOVÁ, H. – PADUCHOVÁ, M. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2014, 272s. ISBN 978-80-7458-065-9. Zhodnocení produkčního potenciálu douglasky tisolisté v ČR, s. 232-261.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. – BÍLEK, L. – PRKNOVÁ, H. – KUBEČEK, J. Optimalizace pěstování smíšených porostů se zastoupením douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco), Optimalisation of the silviculture of the mixed stands with Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) admixture , Douglas-fir, silviculture, mixed stands, admixture, production, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Pěstování douglasky - optimaliza, Číslo certifikátu: 87950/2014-MZE-16222/M104, Zvýšení průměrného ročního přírůstu při zajištění 30 - 40 % douglasky ve směsi o 2 - 3 tis. Kč/ha ve srovnání s čistými smrkovými porosty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1, 19.12.2014,

PODRÁZSKÝ, V. Podtyp: Skripta; Základy ekologie lesa. 2014, Podrázský, V.: Základy ekologie lesa. Praha, ČZU v Praze 2014. 148 s..

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. Soubor map struktury porostů na TVP 39 - 44 založených na bývalé zemědělské půdě v Krkonošském národním parku, Map file of forest structure in PRP 39 - 44 established on former agricultural land in the Krkonoše National Park, Forest structure, forest development, afforested agricultural lands, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Zalesňování zemědělských půd, Číslo certifikátu: 82937/2013-MZE-16222/MAPA610, vytvořeno v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, soubor 5 kusů map dostupný A4, pdf, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého hospodaření v porostech vzniklých sukcesí či založených v 20-50. letech 20. století na bývalé zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

PODRÁZSKÝ, V. – VOPĚNKA, P. – KUNEŠ, I. – REMEŠ, J. Management významných introdukovaných dřevin na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy, Management of important introduced tree species on the UTF Kostelec nad Černými lesy, introduced species, Douglas-fir, Giant fir, Eastern White pine, American red oak, occurence, dominance, age structure, silvicultural treatments, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Introdukované dřeviny-mapy 2013, Číslo certifikátu 82926/2013-MZE-16222/MAPA606, Optimalizace zakládání, výchovy a obnovy porostů významných introdukovaných dřevin na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy a v podobných typologických podmínkách na území ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. Soil-forming effect of Douglas fir at lower altitudes – a case study. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 9, s. 345-351. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – PULKRAB, K. – KUBEČEK, J. – PEŇA, J. HODNOTOVÁ PRODUKCE DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) NA KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH ŠKOLNÍHO POLESÍ HŮRKY, PÍSECKO. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 3, s. 226-232. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – ČERMÁK, R. – ZAHRADNÍK, D. – KOUBA, J. Production of Douglas-Fir in the Czech Republic based on national forest inventory data. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 10, s. 398-404. ISSN: 1212-4834.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – OLMEZ, Z. – BERAN, F. – PROCHÁZKA, J. – FULÍN, M. – KUBEČEK, J. – ZAHRADNÍK, D. Growth performance of Norway spruce in the Czech-German provenance trial plot Ledeč. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 223-231. ISSN: 1211-3174.

SKALOŠ, J. – TOBOLOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – ŠANTRŮČKOVÁ, M. – PODRÁZSKÝ, V. Long-term changes in forest cover 1780–2007 in central Bohemia, Czech Republic. European Journal of Forest Research, 2012, roč. 131, č. 3, s. 871-884. ISSN: 1612-4669.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KOUBA, M. Obnova humusové vrstvy břízou a smrkem pichlavým na narušeném stanovišti v Krušných horách. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-34. ISSN: 1213-1660.

ŠTEFANČÍK, I. – STRMEŇ, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, S. Growth responses of a Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) small pole-stage stand in a region exhibiting extensive decline of allochthonous spruce forests to differentiated thinning. Folia Oecologica, 2012, roč. 39, č. 1, s. 77-87. ISSN: 1336-5266.

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. – BULUŠEK, D. Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR. Praha: Ministerstvo životního prostředí , 2012, 884s. ISBN 978-80-7212-588-3.

PODRÁZSKÝ, V. – FULÍN, M. – VOPĚNKA, P. Soubor map: Výskyt Jedle obrovské na LHC ŠLP Kostelec nad Černými lesy a na LHC Městské lesy Kostelec nad Černými lesy , Set of maps: Occurrence of Grand-fir on Forest Management Unit School Training Forest Kostelec nad Černými lesy and on LHC Urban Forests Kostelec nad Černými lesy, introduced species, Grand-fir, Kostelec nad Černými lesy, Urban Forests, School Training Forest, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MapaVyskytuIntroDrevin_ML_JDO, ArcGIS, data LHP, Zvýšení kvality a kvantity produkce lesních porostů na daném LHC, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – VOPĚNKA, P. Soubor map: Výskyt dubu červeného a borovice vejmutovky na LHC ŠLP Kostelec nad Černými lesy a na LHC Městské lesy Kostelec nad Černými lesy, Set of maps: Occurrence of American red oak and Eastern White pine on Forest Management Unit School Training Forest Kostelec nad Černými lesy and on LHC Urban Forests Kostelec nad Černými lesy, Introduction, American red oak, Eastern White pine, School Training Forest, Urban Forests, Kostelec nad Černými lesy, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MapaVyskytuIntro_SLP_DBC_CBRO24, ArcGIS, data LHP, Zvýšení kvality a kvantity produkce lesních porostů na daném LHC, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. – ČERMÁK, R. – VOPĚNKA, P. Soubor map: Výskyt Douglasky tisolisté na LHC ŠLP Kostelec nad Černými lesy a na LHC Městské lesy Kostelec nad Černými lesy, Set of maps: Occurrence of Douglas-fir on Forest Management Unit School Training Forest Kostelec nad Černými lesy and on LHC Urban Forests Kostelec nad Černými lesy, Introduction, Douglas-fir, occurrence, age structure, ŠLP Kostelec nad Černými lesy, Urban forests Kostelec nad Černými lesy, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MapaVyskytuIntro_SLP_DG_CBRO48, ArcGIS, data LHP, Zvýšení kvality a kvantity produkce lesních porostů na daném LHC, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Ohroženost lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Map of the introskeletal erosion in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, introskeletal erosion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP ISE, 229698/2012-MZE-16222/MAPA327, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa ohroženosti lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Půdní typy ekosystémů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Soil types of ecosystems in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, ecosystem, soil type , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP PT, 229697/2012-MZE-16222/MAPA326, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa půdních typů ekosystémů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. Péče o lesy v chráněných územích. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. 1053s. ISBN 978-80-213-2228-8.

KAPIČKA, A. – PETROVSKÝ, E. – JORDANOVA, N. – PODRÁZSKÝ, V. The Earth’s Magnetic Interior. Dordrecht : Springer, 2011. 445s. ISBN 978-94-007-0322-3. Magnetic mapping of weakly contaminated areas, s. 413-425.

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Beskydy, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Beskydy, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Beskydy, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233847/2011-MZE-16222/MAPA42, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Bílé Karpaty, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Bílé Karpaty, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Bílé Karpaty, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233851/2011-MZE-16222/MAPA43, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Blaník, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Blaník, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Blaník, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233855/2011-MZE-16222/MAPA44, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Blanský les, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Blanský les, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Blanský les, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233858/2011-MZE-16222/MAPA45, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Broumovsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Broumovsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Broumovsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233864/2011-MZE-16222/MAPA46, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO České středohoří, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area České Středohoří, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO České středohoří, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233873/2011-MZE-16222/MAPA47, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český kras, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Český Kras, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Český kras, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233881/2011-MZE-16222/MAPA48, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český les, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Český Les, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Český les, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233888/2011-MZE-16222/MAPA49, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český ráj, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Český Ráj, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Český ráj, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233890/2011-MZE-16222/MAPA50, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Jeseníky, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Jeseníky, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Jeseníky, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233896/2011-MZE-16222/MAPA51, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Voděradské bučiny, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Voděradské bučiny , degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Voděradské bučiny, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233982/2011-MZE-16222/MAPA69, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Břehyně – Pecopala, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Břehyně - Pecopala, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Břehyně - Pecopala, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233971/2011-MZE-16222/MAPA66, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Kokořínsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Kokořínsko, Degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Kokořínsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233909/2011-MZE-16222/MAPA53, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Králický Sněžník, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Kralický Sněžník, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Kralický Sněžník, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233974/2011-MZE-16222/MAPA67, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Libický luh, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Libický luh, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Libický luh, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233977/2011-MZE-16222/MAPA68, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v Krkonošském národním parku, Degrees of naturalness of forest stands in National Park Krkonoše, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP Krkonoše, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233799/2011-MZE-16222/MAPA38, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v NP a CHKO Šumava, Degrees of naturalness of forest stands in National Park and Protected landscape Area Šumava, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP a CHKO Šumava, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233814/2011-MZE-16222/MAPA39, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v NP České Švýcarsko, Degrees of naturalness of forest stands in National Park České Švýcarsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP České Švýcarsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v NP Podyjí, Degrees of naturalness of forest stands in National Park Podyjí, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP Podyjí, program TopoL x T 9.5, formát pdf, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Křivoklátsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Křivoklátsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Křivoklátsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233912/2011-MZE-16222/MAPA54, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Labské pískovce, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Labské pískovce, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Labské pískovce, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233919/2011-MZE-16222/MAPA55, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Litovelské Pomoraví , Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Litovelské Pomoraví, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Litovelské Pomoraví, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233924/2011-MZE-16222/MAPA56, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Lužické hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Lužické hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Lužické hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233929/2011-MZE-16222/MAPA57, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Moravský kras, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Moravský kras, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Moravský kras, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233933/2011-MZE-16222/MAPA58, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Orlické hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Orlické hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Orlické hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233936/2011-MZE-16222/MAPA59, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Pálava, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Pálava, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Pálava, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233940/2011-MZE-16222/MAPA60, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Poodří, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Poodří, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Poodří, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233945/2011-MZE-16222/MAPA61, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Slavkovský les, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Slavkovský les, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Slavkovský les, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233949/2011-MZE-16222/MAPA62, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Třeboňsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Třeboňsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Třeboňsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233953/2011-MZE-16222/MAPA63, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Žďárské vrchy, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Žďárské vrchy, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Žďárské vrchy, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233956/2011-MZE-16222/MAPA64, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Železné hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Železné hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Železné hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233960/2011-MZE-16222/MAPA65, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Jizerské hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Jizerské hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Jizerské hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233904/2011-MZE-16222/MAPA52, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436C17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436C17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 1, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 432D16 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 432D16 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 2, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 434B17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 434B17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 3, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 434E17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 434E17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 4, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436D17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436D17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 5, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 417A16a/8a ve fázi skupinové obnovy v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 417A16a/8a in the phase of gap regeneration in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 6, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 417A16a/8a s výběrnou strukturou v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 417A16a/8a with representative selection structure in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 7, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436B17/4a v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436B17/4a in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 8, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. VLIV DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) NA ZÁKLADNÍ PEDOFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY LESNÍCH PŮD. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Speciál, s. 1-5. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. VLIV BOROVICE VEJMUTOVKY A METASEKVOJE ČÍNSKÉ NA STAV NADLOŽNÍHO HUMUSU NA STANOVIŠTI POTOČNÍHO LUHU. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Speciál, s. 14-19. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – VIEWEGH, J. – MATĚJKA, K. Vliv douglasky na rostlinná společenstva lesů ve srovnání s jinými dřevinami. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Special, s. 44-51. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. – REMEŠ, J. Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Special, s. 27-35. ISSN: 0322-9688.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. Species composition effects of forest stands on afforested agricultural land on the soil properties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 1, s. 19-23. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. Use of wild cherry as a site-improving and stabilizing tree species. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 69-72. ISSN: 1211-3174.

HATLAPATKOVÁ, L. – PODRÁZSKÝ, V. Obnova vrstev nadložního humusu na zalesněných zemědělských půdách. . Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č 3, s. 228-234. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – KAPIČKA, A. – KOUBA, M. Restoration of forest soils after bulldozer site preparation in the Ore mountains over 20 years development. Ekologia-Bratislava, 2010, roč. 29, č. 3, s. 281 - 289. ISSN: 1335-342X.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – TAUCHMAN, P. – HART, V. Douglaska tisolistá a její funkční účinky na zalesněných zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 1, s. 12 - 17. ISSN: 0322-9688.

LORZ, C. – FURST, C. – GALIC, Z. – MATIJASIC, D. – PODRÁZSKÝ, V. – POTOCIC, N. – SIMONCIC, P. – STRAUCH, M. – VACIK, H. – MAKESHIN, F. GIS-based Probability Assessment of Natural Hazards in Forested Landscapes of Central and South-Eastern Europe. Environmental Management, 2010, roč. 46, č. 6, s. 920 - 930. ISSN: 0364-152X.

MATĚJKA, K. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. Development of forest soils in the Giant Mts. in the period 1980 – 2009 . Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 485 - 504. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. VLIV DRUHOVÉ SKLADBY LESNÍCH POROSTŮ NA STAV HUMUSOVÝCH FOREM NA ÚZEMÍ ŠLP V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 2, s. 71 - 77. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – FARKAČ, J. Složení společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření.. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 10-15. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – HOLUŠA, O. – FARKAČ, J. Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 99-104. ISSN: 0322-9688.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – RAJ, A. – MIKESKA, M. – BOČEK, M. – SCHWARZ, O. – HOŠEK, J. – ŠACH, F. – ČERNOHOUS, V. – BÍLEK, L. – HEJCMAN, M. – NOSKOVÁ, I. – BALÁŠ, M. Půdy lesů a ekosystémů nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 303s. ISBN 978-80-87154-98-4.

Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR - prof. Ing. Šišák Luděk, CSc.; prof. Ing. Pulkrab Karel, CSc.; doc. Ing. Kupčák Václav, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Sloup Roman, Ph.D.; Ing. Jarský Vilém, Ph.D.; RNDr. Riedl Marcel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, 2010

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KOBLIHA, J. – MALÍK, V. – KUPKA, I. – TURČÁNI, M. – DVOŘÁK, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – ZATLOUKAL, V. – SIMON, J. – A KOL., a. Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 1012s. ISBN 978-80-87154-34-2.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Practice fertilization and state of humus forms in the area of the School Training Forest Kostelec nad Černými lesy – the Moštice locality. Ekologia-Bratislava, 2009, roč. 28, č. 1, s. 74 - 81. ISSN: 1335-342X.

PODRÁZSKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. Effects of the afforestation of agricultural lands on the humus form development in the middle altitudes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – HART, V. – MOSER, W. Production and humus form development in the forest stands established on the agricultural lands - Kostelec n. Č. l. region. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 7, s. 299 - 305. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – HEJCMAN, M. – SEMELOVÁ, V. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 2009, roč. 128, č. 4, s. 367-375. ISSN: 1612-4669.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. Zalesnění zemědělských půd v oblasti Českomoravské vysočiny a obnova vrstvy nadložního humusu. Zprávy lesnického výzkumu, 2009, roč. 54, č. 2, s. 79 - 84. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Soil-forming effect of grand fir (Abies grandis [Dougl. ex D. Don] Lindl.). Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 12, s. 533 - 539. ISSN: 1212-4834.

Národní přírodní rezervace Žákova hora - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Možnosti přírodě blízkého lesního hospodářství v českých zemích - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Douglaska a její pěstování – test českého lesnictví - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.; Ing. Tauchman Pavel, DiS., 2009

Jedle obrovská jako meliorační a zpevňující dřevina - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

Lesnictví na rozcestí nebo na scestí. - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Magnetic study of contaminated forest soils in Krušné hory Mountains - RNDr. Kapička Aleš, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová Hana; Bc. Křížek Pavel, 2009

Hospodaření v lesích, ochrana přírody a životního prostředí - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

VARIABILITA HUMUSOVÝCH FOREM V RÁMCI DYNAMIKY POROSTŮ NPR ŽÁKOVA HORA - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Potenciál karabidocenóz jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2009

Význam jedle obrovské jako meliorační dřeviny - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D., 2009

Potenciál karabidocenóz jako nástroje bioindikace - doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Role of Grand fir as a soil improvement species - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Produkční a půdotvorná role douglasky tisolisté na zalesněných zemědělských půdách - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.; Ing. Tauchman Pavel, DiS., 2009

Vliv vnášení listnatých dřevin do porostu smrku ztepilého na stav humusových forem - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

CONTENT OF SELECTED HEAVY METALS IN THE SOILS OF THE ORE MTS. - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc., 2009

Význam jedle obrovské jako meliorační dřeviny - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

Magnetic study of forest soils in Krusne hory region. - RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová Hana; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Bc. Křížek Pavel, 2009

Magnetic measurements of atmospheric dust deposition in soils. - RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Fialová Hana, 2009

Bird communities of forests with different types of management - Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Changes of humus forms during the forestry treatments and tree species change - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR TA0 2022 - 2024
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa. MZE 2019 - 2021
Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy MZE 2019 - 2023
Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov ve správě LČR LČR 2017 - 2019
Využití přírodních procesů při managementu lesních ekosystémů a optimalizace zakládání a stabilizace porostů na bývalých zemědělských půdách GA FLD 2017 - 2018
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech MZE 2015 - 2017
Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR MZE 2015 - 2018
Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny MZE 2013 - 2017
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR MZE 2011 - 2014
Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí MSM 2008 - 2011
Využití půdní magnetometrie pro mapování imisní zátěže v regionálním měřítku - oblast Krušných hor GA0 2007 - 2009
Inovace předmětu Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů MSM 2005 - 2005
Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor LČR 2005 - 2005
Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť MZE 2005 - 2008
Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesa pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce MZE 2005 - 2009
Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území MZP 2004 - 2006
Cyklus živin v horském lesním ekosystému saturovaném dusíkem: minulý, současný a budoucí stav vody, půd a smrkových porostů GA0 2003 - 2005
Problematika péče o lesy v okolí hl.m. Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání MZP 2003 - 2005
Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v NP Šumava MZP 2003 - 2005
Obnova funkčních lesních ekosystémů Krušných hor MSM 1999 - 2004
 
page foot