| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Ivo Kupka, CSc. (2117)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3791
    • +420 22438 3791
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace
V důležitých a časově náročných konzultacích je lépe se předem domluvit na termínu a hodině prostřednictvím emailu "kupka@fld.czu.cz"
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – NOVOTNÝ, S. – **STAŇOVÁ, J. – GALLO, J.Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. 2022, Podrázský V., Kupka I., Novotný S., Staňová J., Gallo J. 2022: Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6.–7. 9. 2022. Zvolen NLC Zvolen, s. 151–158..

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – **STAŇOVÁ, J.Meliorační funkce jedle bělokoré. 2022, Podrázský, V., Kupka, I., Staňová, J. 2022: Meliorační funkce jedle bělokoré. In: Pěstování jedle bělokoré v podmínkách klimatické změny. 1á.10,2022 Stará Ves u Rýmařova, ČLS, s. 35 – 41. .

VOPÁLKA MELICHAROVÁ, L. – KUPKA, I. Kaštanovník Jedlý (Castanea Sativa Mill.) V Měnících Se Podmínkách Evropy A České Republiky – Review. Zprávy lesnického výzkumu, 2021, roč. 66, č. 3, s. 147-154. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I.Vliv douglasky na dynamiku nadložního humusu ve smrkových porostech.. 2020, Podrázský, V., Kupka, I., 2020: Vliv douglasky na dynamiku nadložního humusu ve smrkových porostech. Lesnická práce, 99, č. 9, s. 22 – 25..

KUPKA, I.; idPublikace = 83799; Název: oponentní posudek výroční zprávy NAZV QK1810126-- Neexistuje podtyp publikace --

**NICOLESCU, V. – **VOR, T. – **MASON, W. – **BASTIEN, J. – **BRUS, R. – **HENIN, J. – KUPKA, I. – **LAVNYY, V. – **LA PORTA, N. – **MOHREN, F. – **PETKOVA, K. – **REDEI, K. – **STEFANCIK, I. – **WASIK, R. – **PERIC, S. – **HERNEA, C. Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe: a review. Forestry, 2020, roč. 93, č. 4, s. 481-494. ISSN: 0015-752X.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – PRKNOVÁ, H. Substitution of Norway spruce for Douglas-fir: changes of soil microbial activities as climate change induced shift in species composition - a case study. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 71-77. ISSN: 0323-1046.

KUPKA, I. – VOPÁLKA MELICHAROVÁ, L. Northern red oak (Quercus rubra L.) as a species suitable for the upcoming seasons with frequent dry periods. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 97-103. ISSN: 0323-1046.

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V.Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? . 2019, Kupka, I., Podrázský, V.: Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Kostelec nad Černými lesy 24. června, ČLS 2019, s. 24 – 30..

KUPKA, I.Speciální lesnické kultury. 2019, .

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S. Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 102-111.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – KUPKA, I. – VACEK, S. – TŘEŠTÍK, M. – CUKOR, J. Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 245-250. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: Lesnická práce, 2018, 214s. ISBN 978-80-7417-167-3. Vliv douglasky na půdní dynamiku, s. 106-121.

KUPKA, I. – BALÁŠ, M. – MILTNER, S. Quantitative and qualitative evaluation of northern red oak (Quercus rubra L.) in arid areas of North-Western Bohemia. ..., 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-58. ISSN: N.

**ZAHRADNÍK, P. – **FRÝDL, J. – **ŠRÁMEK, V. – **LOMSKÝ, B. – **HAVRÁNEK, F. – **SLODIČÁK, M. – **JURASEK, A. – **ŠACH, F. – **ČERNOHOUS, V. – **NERUDA, J. – **MATĚJÍČEK, J. – KUPKA, I. Key findings of applied research achieved by the Forestry and Game Management Research Institute (Czechia) in the past seventy years. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 3-4, s. 143-156. ISSN: 0323-1046.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S.Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov.. 2018, příspěvek ve sborníku mezinárodní konference.

CUKOR, J. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. – TUŽINSKÝ, M. The condition of forest stands on afforested agricultural land in the Orlické hory Mts. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1212-4834.

MILTNER, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 2, s. 109-115. ISSN: 0322-9688.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – SHARMA, R. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Effect of mineral eco-fertilizer on growth and mortality of young afforestations. Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 4, s. 367-386. ISSN: 0379-5292.

PODRÁZSKÝ, V. – ŠÁLEK, L. – KUPKA, I.Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. 2017, Podrázský, V. (ed.) – Podrázský, V., Šálek, L., Kupka, I.: Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. Praha 12.9.2017, Brno 18.9.2017, Praha, ČZU v Praze 2017. 78 s. Pro potřeby projektů NAZV je žádoucí výstup do RIVu odeslat..

MILTNER, S. – KUPKA, I. Silvicultural potential of northern red oak and its regeneration – Review. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 4, s. 145-152. ISSN: 1212-4834.

MILTNER, S. – KUPKA, I. – TŘEŠTÍK, M. Effects of Northern red oak (Quercus rubra L.) and sessile oak (Quercus petraea (Mattusch.) Liebl.) on the forest soil chemical properties. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. , č. 62, s. 169-172. ISSN: 0323-1046.

BÍLEK, L. – KUPKA, I. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – BALÁŠ, M. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – ROMERO, I.Introduction to Silviculture. 2016, Introduction of Silviculture; 89 p.; ISBN 978-80-213-2701-6.

KUPKA, I. – PRKNOVÁ, H. – HOLUBÍK, O. – TUŽINSKÝ, M. ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 1, s. 24-28. ISSN: 0322-9688.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – KUPKA, I. – ŠTRANC, J. – PAZDERŮ, K. Forest seed treatment with brassinosteroids to increase their germination under stress conditions. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1212-4834.

STEJSKALOVÁ, J. – KUPKA, I. – MILTNER, S. Effect of gibberellic acid on germination capacity and emergence rate of Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) seeds. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 8, s. 325-331. ISSN: 1212-4834.

TUŽINSKÝ, M. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. Influence of the mineral rock alginite on survival rate and re-growth of selected tree species on agricultural land. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 9, s. 399-405. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – VOPRAVIL, J. – KUPKA, I. – HOLUBÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv alginitu na počáteční růst a stav výsadeb lesních dřevin.. 2015, Zalesňování zemědělských půd - produkční a environmentální přínosy. H. Prknová (ed.), Kostelec n. Č. l. 14. - 15.5.2015. ČZU 2015, s. 16. - 22..

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KUPKA, I. Vliv různých metod hydratace na klíčivost osiva lesních dřevin ve stresových podmínkách. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha . Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 205-210.

ULBRICHOVÁ, I. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. – FULÍN, M. Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 72-78. ISSN: 0322-9688.

STEJSKALOVÁ, J. – KUPKA, I. – NOVÁKOVÁ, O. Influence of sycamore seed stratification length on their germination capacity. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 5, s. 212-217. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – REMEŠ, J. – KUBEČEK, J. – PRKNOVÁ, H. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2014, 272s. ISBN 978-80-7458-065-9. Meliorační potenciál douglasky, s. 192-211.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. Soil-forming effect of Douglas fir at lower altitudes – a case study. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 9, s. 345-351. ISSN: 1212-4834.

DIMITROVSKÝ, K. – KUPKA, I. – KUNT, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstování méně častých dřevin jako součást historie rekultivací na Sokolovsku.. 2012, Aktuality v pěstování lesů, 2011, Sborník z konference, Kostelec nad Černými lesy, 25.11.2011, ČZU, s.34-42.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. Use of wild cherry as a site-improving and stabilizing tree species. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 69-72. ISSN: 1211-3174.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. Species composition effects of forest stands on afforested agricultural land on the soil properties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 1, s. 19-23. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. VLIV DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) NA ZÁKLADNÍ PEDOFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY LESNÍCH PŮD. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Speciál, s. 1-5. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. VLIV BOROVICE VEJMUTOVKY A METASEKVOJE ČÍNSKÉ NA STAV NADLOŽNÍHO HUMUSU NA STANOVIŠTI POTOČNÍHO LUHU. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Speciál, s. 14-19. ISSN: 0322-9688.

KUPKA, I. – DIMITROVSKÝ, K. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH DŘEVIN PRO LESNICKÉ REKULTIVACE NA SOKOLOVSKU:REVIEW. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. special, s. 52-56. ISSN: 0322-9688.

ŠTÍCHA, V. – KUPKA, I. – ZAHRADNÍK, D. – VACEK, S. Influence of micro-relief and weed competition on natural regeneration of mountain forests in the Šumava Mountains. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 5, s. 218 - 224. ISSN: 1212-4834.

DIMITROVSKÝ, K. – KUPKA, I. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. Categorization processes of landscape rehabilitation affected by mining and industrial activities.. In 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010 24.52010, Praha. Praha: Czech Univ. of Life Sciences Prague, 2010. s. 73 - 80.

STOJECOVÁ, R. – KUPKA, I. Growth of Wild Cherry (Prunus avium L.) in mixture with other species in demonstration forest. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 6, s. 264 - 269. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KOBLIHA, J. – MALÍK, V. – KUPKA, I. – TURČÁNI, M. – DVOŘÁK, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – ZATLOUKAL, V. – SIMON, J. – A KOL., a. Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 1012s. ISBN 978-80-87154-34-2.

Vitality and growth of pine natural seeding on clear-cutting and under shelter on poor sites - prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2009

Influence evaluation of clear cut and shelterwood systems on regeneration and growth of Scots pine in forest district Stribro - prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2009

Natural regeneration of old growth mountain spruce forests disintegrated by bark beetle attack in Šumava mountains - prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2009

Energetics and forest reclamation on Sokolov region - Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; prof. Ing. Pulkrab Karel, CSc.; Ing. Modrá Barbora, DiS., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot