| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Barbora Tamelová, Ph.D. (17779)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**ANISZEWSKA, M. – **GENDEK, A. – **TULSKA, E. – **ZIEBA-KAWECKA, A. – MALAŤÁK, J. – TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁKOVÁ, J. – **KRILEK, J. Effects of electromagnetic waves on the moisture content of cones and the quality of extracted seeds in the Norway spruce and European larch. NEW FORESTS, 2023, roč. 2023, č. , s. 1-18. ISSN: 0169-4286.

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Impact of Torrefaction on Fuel Properties of Aspiration Cleaning Residues. Materials, 2022, roč. 15, č. 19, s. 1-11. ISSN: 1996-1944.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – MALAŤÁKOVÁ, J. – PASSIAN, L. – BRADNA, J. – TAMELOVÁ, B. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Reducing Emissions from Combustion of Grape Residues in Mixtures with Herbaceous Biomass. Materials, 2022, roč. 15, č. 20, s. 1-14. ISSN: 1996-1944.

**ANISZEWSKA, M. – **GENDEK, A. – **TULSKA, E. – **ZIĘBA-KAWECKA, A. – MALAŤÁK, J. – TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁKOVÁ, J. – **KRILEK, J.Wpływ fal elektromagnetycznych na jakość nasion z szyszek świerka pospolitego i modrzewia europejskiego. 2022, ANISZEWSKA, Monika, Arkadiusz GENDEK, Ewa TULSKA, Aleksandra ZIĘBA-KAWECKA, Jan MALAŤÁK, Barbora TAMELOVÁ, Jitka MALAŤÁKOVÁ a Jozef KRILEK. Wpływ fal elektromagnetycznych na jakość nasion z szyszek świerka pospolitego i modrzewia europejskiego. Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych: badania naukowe i dydaktyka. [S.l.: s.n.], Zakopané, Poľsko, 14.-16.9.2022, 7-8..

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Energy Utilization of Torrefied Residue from Wine Production. Materials, 2021, roč. 14, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1996-1944.

MALAŤÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÝ, M. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – TAMELOVÁ, B. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Evaluation of Small-Scale Gasification for CHP for Wood from Salvage Logging in the Czech Republic. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

**GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. – MALAŤÁK, J. – TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – HÝSEK, Š. Physical, mechanical and energy properties of briquettes produced from conifer cones. In Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilných strojov 06.09.2021, Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2021. s. 51-58.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – BRADNA, J. – **GENDEK, A. – TAMELOVÁ, B. Evaluation of CO and NOx Emissions in Real-Life Operating Conditions of Herbaceous Biomass Briquettes Combustion. Acta Technologica Agriculturae, 2020, roč. 23, č. 2, s. 53-59. ISSN: 1338-5267.

**ANISZEWSKA, M. – **GENDEK, A. – HÝSEK, Š. – MALAŤÁK, J. – **VELEBIL, J. – TAMELOVÁ, B. Changes in the composition and surface properties of torrefied conifer cones. Materials, 2020, roč. 13, č. 24, s. 1-14. ISSN: 1996-1944.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – JANKOVSKÝ, M. – TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁKOVÁ, J. – PASSIAN, L. Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby . Praha: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, 2020, 270s. ISBN: ,

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Hydrothermal carbonization and torrefaction of cabbage waste. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 862-871. ISSN: 1406-894X.

TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – KOVAČ, D. – KRAUS, K. – MALAŤÁK, J. – **KWOCZYNSKI, Z. – **HAINCOVÁ, E. – **JIRSA, P. Ověřená technologie stabilizace digestátu pomocí termo-chemicky upravené organické matrice pro účely výroby nového typu půdního doplňku, Proven the digestate stabilization technology with thermo-chemically modified the organic matrix for the production of a new type of soil supplement, waste; digestate; torrefaction; fertilizers; biofuels of 1st generation, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Poloprovoz, 31170/1413/4106, TJ01000281-V1, Ztech - ověřená technologie - výroba organických hnojiv, materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů, Nový výrobek na trhu, komercializace technologie a výrobku, součinost mezi partnery projektu a dalšími podniky, Česká zemědělská univerzita v Praze - Práva k výsedkům projektu jsou detailně rozděleny na základě smlouvy o využití výsledků mezi jednotlivými partnery projektu., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – KRAUS, K. – KOVAČ, D. – MALAŤÁK, J. – **KWOCZYNSKI, Z. – **HAINCOVÁ, E. – **JIRSA, P. Vývoj technologie stabilizace digestátu z výroby bioplynu pomocí degradabilní organické matrice pro účely strojní fertilizace půdy. Praha: Technologická agentura ČR , 2019, 51s. ISBN: ,

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Energy valorisation of citrus peel waste by torrefaction treatment. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 276-285. ISSN: 1406-894X.

 
page foot