| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. (1478)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**VESELÝ, P. – **RESL, K. – **STANOVSKÝ, J. – FARKAČ, J. – **GRYCZ, F. – **CHVALKOVSKÝ, J. – **KAŠPAR, L. – **KMECO, R. – **LÁSKA, R. – **LINHART, M. – **MIKYŠKA, A. – **MLEJNEK, R. – **MORAVEC, P. – **ŤEŤÁL, I. – **VONIČKA, P. – SOMMER, D. Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 2007–2014 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Klapalekiana, 2020, roč. 56, č. 2020, s. 87-130. ISSN: 1210-6100.

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – NOVÁKOVÁ, P. – **HOŠEK, J.Zoologie lesnická - Obratlovci - praktická část. 2018, .

**PŘIKRYL, I. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – **DRÁBEK, K. – FARKAČ, J. – **FROUZ, J. – **GREMLICA, T. – **HOLEC, M. – **CHANAS, P. – **KOSÍK, M. – **LEPŠOVÁ, A. – **STRAKA, J. – **VOLF, O. – **VRABEC, V. – **ZAVADIL, V. Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných surovin, Importance of nature close restoration of post-mining sites, quarry; mine; dump; reclamation; biodiversity, 2017, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), CZ-6046079_TB030MZP114_lokality, MŽP 7.7.2015, biodiverzita, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŽP, 01.03.2017,

FARKAČ, J. – **KRÁL, D.Červený seznam vířníků, kroužkovců, měkkýšů a členovců ČR (kromě hmyzu): Scorpiones (štíři). 2017, .

**HORÁK, J. – FARKAČ, J. Descriptions of six new species with Ophthalmomorda gen. nov. from Southeastern Asia (Coleoptera: Mordellidae). ..., 2017, roč. , č. , s. 75-95. ISSN: N.

HÄCKEL, M. – FARKAČ, J. – SEHNAL, R. Calosoma aethiops (Jeannel, 1940) as a new synonym of Calosoma imbricatum hottentotum Chaudoir, 1852, a new status of Calosoma roeschkei Breuning, 1927, and a revision of the Calosoma senegalense group sensu Häckel, 2012 (Coleoptera, Carabidae, Carabini). ZooKeys, 2016, roč. 2016, č. 609, s. 11-28. ISSN: 1313-2989.

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – KOUBEK, P. – NOVÁKOVÁ, P.Zoologie lesnická - Obratlovci - textová část. 2016, Skripta kromě obecných poznatků přinášejí zejména nová data o rozšíření, biologii a významu všech obratlovců žijících v České republice. Detailnější pozornost je věnována zejména druhům důležitým nebo nějakým způsobem hospodářsky významným. Ostatní, pro lesní ekosystémy méně důležité nebo nedůležité druhy, jsou představeny ve zkrácené formě ve speciálních boxech..

FARKAČ, J. – WRASE, D. A new species of genus Leistus Frölich, 1799 from the Chinese Province of Gansu and new data on species previously described from Qinghai and Gansu (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Revue Suisse de Zoologie, 2015, roč. 122, č. 1, s. 1-5. ISSN: 0035-418X.

ŘÍHA, M. – FARKAČ, J. A new species of the genus Ectemnius Dahlbom, 1845 from Cameroon (Hymenoptera: Crabronidae). Revue Suisse de Zoologie, 2015, roč. 122, č. 2, s. 181-184. ISSN: 0035-418X.

GUÉORGUIEV, B. – WRASE, D. – FARKAČ, J. Revision of the East Mediterranean Orthomus (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini), with description of Parorthomus gen. n. socotranus sp. n. from Socotra Island and key to the Old World genera of subtribe Euchroina. . ZooKeys, 2014, roč. 2014, č. 427, s. 21-57. ISSN: 1313-2989.

HÄCKEL, M. – FARKAČ, J. A check-list of the subfamily Panagaeinae Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series., 2014, roč. 8, č. 1-2, s. 67-116. ISSN: 1803-1544.

HÄCKEL, M. – FARKAČ, J. A checklist of the subfamily Anthiinae Bonelli, 1813 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series., 2014, roč. 9, č. 2, s. 261-384. ISSN: 1803-1544.

HÄCKEL, M. – FARKAČ, J. Addenda and corrigenda to Checklist of the subfamily Panagaeinae Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series., 2014, roč. 9, č. 2, s. 249-256. ISSN: 1803-1544.

HÄCKEL, M. – FARKAČ, J. Addenda and corrigenda to Checklist of the tribe Broscini Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series., 2014, roč. 9, č. 2, s. 257-260. ISSN: 1803-1544.

HÄCKEL, M. – FARKAČ, J. A check-list of the subfamily Panagaeinae Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series., 2012, roč. 8, č. 1-2, s. 67-116. ISSN: 1803-1544.

HORÁK, J. – FARKAČ, J. – NAKLÁDAL, O. Mordellidae (Coleoptera) from Socotra Island. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, roč. 52, č. supplementum 2, s. 253-268. ISSN: 0374-1036.

VRABEC, V. – FARKAČ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fauna vodních měkkýšů Přírodní památky Královská obora v Praze v letech 2001 až 2012. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 186-203. ISBN: 978-80-213-2343-8.

FARKAČ, J. – HÄCKEL, M. Calosoma chlorostictum ivinskisi, a new synonym of Calosoma chlorostictum chlorostictum (Coleoptera: Carabidae: Carabini). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, roč. 52, č. supplementum 2, s. 69-73. ISSN: 0374-1036.

FELIX, R. – FARKAČ, J. – SULEIMAN, A. Annotated checklist of the Carabidae (Coleoptera) of the Socotra Archipelago. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, roč. 52, č. supplementum 2, s. 75-106. ISSN: 0374-1036.

FARKAČ, J. Praha 6. Křížem krážem.. Praha: Milpo Media s.r.o., 2011. 192s. ISBN 978-80-87040-22-5. Za zvířenou Prahy 6., s. 97-102.

FARKAČ, J. – WRASE, D. Two new species of genus Leistus Frölich, 1799 from Turkey (Coleoptera: Carabidae: Nebriini).. Revue Suisse de Zoologie, 2010, roč. 117, č. 1, s. 143 - 152. ISSN: 0035-418X.

FARKAČ, J. Praha 5 křížem krážem. Praha: MILPO MEDIA s.r.o., Praha, 2010. 223s. ISBN 978-80-87040-18-8. s. Kniha o Praze 5. Kapitola Fauna., s. 162 - 168.

HÄCKEL, M. – FARKAČ, J. – WRASE, D. A check-list of the tribe Broscini Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae).. Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series., 2010, roč. 6, č. 1-2, s. 43 - 84. ISSN: 1803-1544.

FARKAČ, J. – PUTCHKOV, A. – OTAKAR, R. A new species of Leistus Frölich, 1799 with a taxonomical analysis of the subgenus Leistus s. str. from Major Caucasus (Coleoptera: Carabidae: Nebriini).. Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series., 2010, roč. 6, č. 1-2, s. 31 - 34. ISSN: 1803-1544.

HOLUŠA, J. – FARKAČ, J. Occurrence of Labidura riparia (Dermaptera) in the Czech Republic.. Acta Musei Beskidensis, 2010, roč. 2, č. 1, s. 193 - 194. ISSN: 1803-960X.

FARKAČ, J. – BOŽKOVÁ, H. Ohlédnutí za uplynulým ročníkem BiO.. BIOLOGIE - CHEMIE - ZEMĚPIS, 2010, roč. 19, č. 5, s. 225 - 226. ISSN: 1210-3349.

Významné nálezy denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) učiněné v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“. - Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

Ve dne aktivní motýli (Lepidoptera) zjištění v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ - Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – FARKAČ, J. Složení společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření.. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 10-15. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – HOLUŠA, O. – FARKAČ, J. Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 99-104. ISSN: 0322-9688.

FARKAČ, J. Nové údaje o rozšíření střevlíka Linnéova, Carabus linnei (Coleoptera: Carabidae) na území CHKO Železné hory. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, 2009, roč. 0, č. 16, s. 145 - 152. ISSN: 1212-1460.

VESELÝ, P. – RESL, K. – STANOVSKÝ, J. – FARKAČ, J. – GRYCZ, F. – KAŠPAR, L. – KMECO, R. – KOPECKÝ, T. – KŘIVAN, V. – LÁSKA, R. – MIKYŠKA, A. – MLEJNEK, R. – MORAVEC, P. – NAKLÁDAL, O. – PROUZA, J. – ŘÍHA, J. – VONIČKA, P. – ZÚBER, M. Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002 – 2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Klapalekiana, 2009, roč. 45, č. 2, s. 83 - 116. ISSN: 1210-6100.

STRAKA, J. – JANŠTA, P. – FARKAČ, J. – VRABEC, V. Faunistic records from the Czech republic – 268. Hymenoptera: Apocrita: Chalcidoidea: Mymaridae, Torymidae, Apoidea: Crabronidae, Megachilidae, Chrysidoidea: Chrysididae.. Klapalekiana, 2009, roč. 44, č. 3, s. 299 - 301. ISSN: 1210-6100.

O 43. ročníku Biologické olympiády - doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Božková Helena, 2009

Potenciál karabidocenóz jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2009

Potenciál karabidocenóz jako nástroje bioindikace - doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot