| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Martin Vojík ()

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3862
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Po dohodě e-mailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KADLECOVÁ, M. – VOJÍK, M. – KUTLVAŠR, J. – BERCHOVÁ, K. Time to kill the beast – Importance of taxa, concentration and timing during application of glyphosate to knotweeds. Weed Research, 2022, roč. 62, č. 3, s. 215-223. ISSN: 0043-1737.

VOJÍK, M. – KADLECOVÁ, M. – KUTLVAŠR, J. – **PERGL, J. – BERCHOVÁ, K. Two shades of grey: efect of temperature on seed germination of the escaping ornamental species Lychnis coronaria and Stachys byzantina. Plant Ecology, 2022, roč. 223, č. 9, s. 1121-1135. ISSN: 1385-0237.

**HEJDA, M. – **SÁDLO, J. – KUTLVAŠR, J. – **PETŘÍK, P. – **VÍTKOVÁ, M. – VOJÍK, M. – **PYŠEK, P. – **PERGL, J. Impact of invasive and native dominants on species richness and diversity of plant communities. Preslia, 2021, roč. 93, č. 3, s. 181-201. ISSN: 0032-7786.

VOJÍK, M. – **SÁDLO, J. – **PETŘÍK, P. – **PYŠEK, P. – **MAN, M. – **PERGL, J. Two faces of parks: sources of invasion and habitat for threatened native plants. Preslia, 2020, roč. 92, č. 4, s. 353-373. ISSN: 0032-7786.

BERCHOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – KADLECOVÁ, M. – **KOPECKÝ, M. – PATOKA, J. – PECHAROVÁ, E. – PETRUS, D. – SIMON, O. – VARDARMAN, J. – VOJÍK, M. Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy, Monitoring of invasive alien species risk spreading to localities of high interest, monitoring; invasive alien species; nature conservation; early warning; control; geoportal of invasive alien species, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZP/3234, Sekce ochrany přírody a krajiny, nejsou, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 19.12.2019,

BERCHOVÁ, K. – KADLECOVÁ, M. – VOJÍK, M. – VARDARMAN, J. Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin, Effectivity of invasive alien plant species control evaluation, eradication; invasive alien plants; control; effectivnes; project evaluation; management, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZP/3234, certifikovaná metodika, nejsou, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 19.12.2019,

VOJÍK, M. – BOUBLÍK, K. Fear of the dark: decline in plant diversity and invasion of alien species due to increased tree canopy density and eutrophication in lowland woodlands. Plant Ecology, 2018, roč. 219, č. 6, s. 749-758. ISSN: 1385-0237.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot