| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Vojtěch Moravec (17710)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VIZINA, A. – **STROUHAL, L. – **DZURÁKOVÁ, M. – MORAVEC, V. – MELIŠOVÁ, E. Studie hodnocení účinku přírodě blízkých opatření v povodí Olešné u Pelhřimova pomocí modelů BILAN, HEC-HMS a HYPE. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 5, s. 12-20. ISSN: 0322-8916.

MORAVEC, V. – STRNAD, F. – HANEL, M.Assessment of land use change effects on drought characteristics using hydrological model HYPE. 2018, .

KOŽÍN, R. – BAŠTA, P. – MORAVEC, V. Modelování efektu přírodě blízkých opatření na hydrologickou bilanci v povodí Trkmanky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – HANEL, M. – VIZINA, A. – BERAN, A. – MELIŠOVÁ, E. – KOŽÍN, R. Regionalizace nedostatkových objemů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 0-0. ISSN: 0322-8916.

MORAVEC, V.; idPublikace = 74812; Název: Vyhodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu s důrazem na výskyt sucha-- Neexistuje podtyp publikace --

 
page foot