| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Vojtěch Moravec (17710)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

RAKOVEC, O. – **SAMANIEGO, L. – **HARI, V. – MARKONIS, I. – MORAVEC, V. – **THOBER, S. – HANEL, M. – **KUMAR, R. The 2018–2020 Multi-Year Drought Sets a New Benchmark in Europe. Earth Futures, 2022, roč. 10, č. , s. 1-11. ISSN: 2328-4277.

SOUČKOVÁ, M. – JURAS, R. – DYTRT, K. – MORAVEC, V. – BLÖCHER, J. – HANEL, M. What weather variables are important for wet and slab avalanches under a changing climate in a low-altitude mountain range in Czechia?. Natural Hazards nad Earth System Sciences, 2022, roč. 22, č. , s. 3501-3525. ISSN: 1561-8633.

MORAVEC, V. – MARKONIS, I. – RAKOVEC, O. – SVOBODA, M. – **TRNKA, M. – **KUMAR, R. – HANEL, M. Europe under multi-year droughts: how severe was the 2014–2018 drought period?. Environmental Research Letters, 2021, roč. 16, č. 3, s. 1-13. ISSN: 1748-9326.

BALVÍN, P. – **VIZINA, A. – **NESLÁDKOVÁ, M. – BLÖCHER, J. – **MAKOVCOVÁ, M. – MORAVEC, V. – HANEL, M. Minimum Residual Flows for Catchments in the Czech Republic . Water, 2021, roč. 13, č. 5, s. 1-15. ISSN: 0310-0367.

ZDRAŽIL, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – JAČKA, L. – HRADILEK, V. – MORAVEC, V. – MATULA, R. – STRNAD, F. – VOKOUN, M. – MARTÍNKOVÁ, M. – KOVÁŘ, M. – DVOŘÁK, P. – SKLENIČKA, P. Chytrá krajina II: Lesní krajina v lokalitě Amálie - I. etapa. Praha: Grantová služba Lesy ČR, 2021, 133s. ISBN: ,

MÁCA, P. – STRNAD, F. – HRADILEK, V. – JAČKA, L. – MORAVEC, V. – VOKOUN, M. – HANEL, M. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Amalie - browser, Amalie - browser, soil data; groundwater levels; temperature; dendrometer, 2021, XX - Nepřiřazeno, Amalie browser, sml-003-2019-99-48, webová aplikace, shiny aplikace, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 10 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – MARKONIS, I. – MÁCA, P. – MASNER, J. – STOČES, M. – HANEL, M. An Index-Flood Statistical Model for Hydrological Drought Assessment. Water, 2020, roč. 12, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

MORAVEC, V. – MARKONIS, I. – RAKOVEC, O. – **KUMAR, R. – HANEL, M. A 250-Year European Drought Inventory Derived From Ensemble Hydrologic Modeling. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, roč. 46, č. 11, s. 5909-5917. ISSN: 0094-8276.

VIZINA, A. – **STROUHAL, L. – **DZURÁKOVÁ, M. – MORAVEC, V. – MELIŠOVÁ, E. Studie hodnocení účinku přírodě blízkých opatření v povodí Olešné u Pelhřimova pomocí modelů BILAN, HEC-HMS a HYPE. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 5, s. 12-20. ISSN: 0322-8916.

MORAVEC, V. – STRNAD, F. – HANEL, M.Assessment of land use change effects on drought characteristics using hydrological model HYPE. 2018, .

KOŽÍN, R. – BAŠTA, P. – MORAVEC, V. Modelování efektu přírodě blízkých opatření na hydrologickou bilanci v povodí Trkmanky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – HANEL, M. – VIZINA, A. – BERAN, A. – MELIŠOVÁ, E. – KOŽÍN, R. Regionalizace nedostatkových objemů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 0-0. ISSN: 0322-8916.

MORAVEC, V.; idPublikace = 74812; Název: Vyhodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu s důrazem na výskyt sucha-- Neexistuje podtyp publikace --

 
page foot