| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc. (2314)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2339
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KAŠPAROVÁ, K. – ŠRÉDL, K. – **PLOCH, J. – SVOBODA, R. Price discrimination in value chains for cola drinks in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2018, roč. 9, č. 4, s. 343-358. ISSN: 1741-5357.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – **PLOCH, J. – **JANKO, L. The Importance of Having a Monopoly on Landing Rights in The Case of the Prague Airport. In 31st International-Business-Information-Management-Association Conference 25.04.2018, Milan, Italy. 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2018. s. 6688-6696.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Komparace časových řad výrobkové vertikály vepřové maso v prostředí vybraných zemí EU (dílčí výzkumná zpráva č. 1). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 38s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vliv intervencí ČNB na ceny komodit ve výrobkové vertikále vepřové maso v ČR a vybraných zemích EU (dílčí výzkumná zpráva č. 2). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 18s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vyšetření závislosti tvorby realizačních cen zemědělských výrobců vepřového masa na spotřebitelských cenách masných výrobků v ČR (dílčí výzkumná zpráva č. 3). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2018, 18s. ISBN: ,

ŠRÉDL, K. – KUČÍRKOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Competition on Wine Markets in the Czech Republic. Journal of Wine Research, 2017, roč. 28, č. 3, s. 1-16. ISSN: 0957-1264.

ŠRÉDL, K. – RODONAIA, E. COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING OF AGRICULTURAL COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: , 2017. s. 157-162.

MAITAH, M. – TOTH, D. – KUZMENKO, E. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Forecast of Employment in Switzerland: The Macroeconomic View. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 132-138. ISSN: 2146-4138.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Comparison of the Minimum Wage in the Czech Republic and Selected Central European Countries. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 1026-1030.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. – RODONAIA, E. Changing of Consumer Preferences in Relation with the Growth of Welfare of the Population. In GLOBALIZATION AND IT S SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 05.10.2016, Rajecké Teplice. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2016. s. 2099-2107.

MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – ČERMÁK, M. – ŠRÉDL, K. Commodity channel index: Evaluation of trading rule of agricultural commodities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 176-178. ISSN: 2146-4138.

MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – PACHMANN, A. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. Economics of palm oil empty fruit bunches bio briquettes in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, roč. 6, č. 1, s. 35-38. ISSN: 2146-4553.

SVOBODA, R. – JARKOVSKÁ, M. – ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L.; idPublikace = 73229; Název: Using e-learning in teaching economics at universities of the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

MIKHALKINA, E. – MAITAH, M. – ŠRÉDL, K. Measuring Market Structures in the Dairy Market in the Czech Republic . Asian Social Science, 2015, roč. 11, č. 21, s. 306-315. ISSN: 1911-2017.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. REGIONAL CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015 21.05.2015, Plzeň. Chemnitz: Verlag der Gessellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2015. s. 107-116.

ŠRÉDL, K. – RODONAIA, E. COMPETITION OF COMPANIES ACTIVE IN A MARKET OF SELECTED (REGIONAL) BAKERY AND CONFECTIONARY PRODUCTS IN THE CZECH REPUBLIC. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015 21.05.2015, Plzeň. Chemnitz: Verlag der Gessellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2015. s. 87-92.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Making monopoly profits and price discrimination on food commodity markets. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 463-470.

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. The Flower Market in the Czech Republic and Its Spatial Dimensions. In Proceedings from X. International Conference on Applied Business Research 14.09.2015, Madrid, Španělsko. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 528-531.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN COMPANIES. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014 15.05.2014, Mariánské Lázně. Chemnitz, Něměcko: GUC, 2014. s. 129-138.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. Competition among Companies in the Fast Food Market in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 4, s. 161-174. ISSN: 1804-1930.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. – KOPECKÁ, L. Lifelong Learning and Its Impact on Job Position of Workers in Firms. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1022-1027.

ŠRÉDL, K. – BRČÁK, J. ŘEŠENÍ NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ V PRŮMYSLU SPOLUPRACÍ ŠKOL A FIREM. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1214-9187.

MAITAH, M. – GALALH, A. – ŠRÉDL, K. ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ Z HLEDISKA ODVĚTVOVÝCH A PODNIKOVÝCH STRUKTUR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 13-15. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. RIZIKO INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ A JEHO TEORIE. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ A ODVĚTVOVÉ SOUVISLOSTI VÝSLEDKŮ TIMSS V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 31-33. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. – SEVEROVÁ, L. Models of Consumer´s Choice. E+M Ekonomie a Management, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1212-3609.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. VEŘEJNÉ DOTACE CEN ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 129-135. ISSN: 1214-4967.

HŘEBÍK, F. – ŠRÉDL, K. Rozhodování subjektů v podmínkách rizika a nejistoty v případě daňových deliktů. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 61-68. ISSN: 1801-8211.

SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. Nedokonalé konkurence na trzích potravin. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012, 236s. ISBN 978-80-87197-61-5.

ŠRÉDL, K. – KOPECKÁ, L. KONCEPT CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V PODMÍNKÁCH MULTIKULTURNÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI. ..., 2012, roč. 2012, č. 3, s. 1-3.

HINKE, J. – ŠRÉDL, K. MÉDIA JAKO DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. X3, s. 10-14. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – HINKE, J. VZTAH TEORIE A PRAXE V PROCESU VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 19-23. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. Space Model In Monopolistic Competition – Analysis of International Trade. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 4, s. 169-174. ISSN: 0139-570X.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. Consumer´s Behaviour on Food Markets. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 3, s. 140-144. ISSN: 0139-570X.

BRČÁK, J. – ŠRÉDL, K. K problematice projektů ICT v ekonomickém vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 40-44. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – ŠRÉDL, K. K problematice ekonomické efektivnosti lidského kapitálu. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. REFORMA ČESKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ A JEJÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. Vliv demografických změn na výdaje na vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 3-6. ISSN: 1214-9187.

RAKOVÁ, H. – ŠRÉDL, K. MINIMÁLNÍ MZDAV ČR A JEJÍ MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. Auspicia, 2011, roč. 2011, č 1, s. 24-30. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Oligopolní konkurence s dominantní firmou a obchodní řetězce. Trendy ekonomiky a managementu. , 2011, roč. V, č. 9, s. 99-105. ISSN: 1802-8527 .

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. Teorie lidského kapitálu v procesu vzdělávání. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 5 - 9. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. Oligopolní konkurence nadnárodních obchodních řetězců v podmínkách integrující se Evropy. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 54 - 57. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. Behaviour of Subjects on Risk Markets. Zemědělská ekonomika, 2010, roč. 56, č 5, s. 224-230. ISSN: 0139-570X.

Oligopoly Competition on Food Market – Theory and Practice - PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D., doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc., 2010

ŠRÉDL, K. – KUČÍRKOVÁ, L. PROBLEMS OF SCHOOL EDUCATION IN CONDITIONS OF KNOWLEDGE SOCIETY CREATION. Media4u Magazine, 2010, roč. 7.ročník, č. 4/2010, s. 1 - 7. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. Pojem „spravedlivá cena“ ve středověké kanonické nauce. Revue církevního práva, 2009, roč. 42, č. 1, s. 31 - 41. ISSN: 1211-1635.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Hodnocení efektivnosti veřejných (výdajových) projektů rezortu bezpečnostních složek. Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 2, s. 29 - 36. ISSN: 1801-8211.

ŠRÉDL, K. Ekonomické názory teologických myslitelů období reformace. Auspicia, 2009, roč. 0, č. 2, s. 138 - 142. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Teorie lidského kapitálu a ekonomie kvality vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek . Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 4, s. 23 - 32. ISSN: 1801-8211.

K problematice vzdělávání na středních školách jako součásti procesu celoživotního vzdělávání v podmínkách utváření vědomostní ekonomiky - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O rozdělení práce a majetku v počátečním období měšťanské kulturní epochy - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O myšlence pospolitosti lidí a chudinských institucí v historii českých zemí - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Středověká stavovská společnost v Čechách a ekonomické učení kanonistů - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Farní chudinské fondy v českých zemích - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Hospodářská etika a vlastnictví v encyklice Centesimus annus - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Pozemkové vlastnictví v kanonické právní nauce - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Ekonomické výnosy ze vzdělávání (mezinárodní srovnání) - Ing. Kopecká Lenka; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Celoživotní vzdělávání a ekonomické výnosy ze vzdělávání - doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice - doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

 
page foot