| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Helena Straková (13175)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

STRAKOVÁ, H. – ŠEDINA, J. – BÍLÁ, Z. Monitoring of heaps using various technologies. Stavební obzor, 2015, roč. 11, č. 2, s. 1-15. ISSN: 1805-2576.

KALUŽNIČINOVÁ, Š. – STRAKOVÁ, H. – BAIER, J. – CHRASTNÝ, V. The coal heap as an energy source - evaluation of its utilisation potential based on detailed field measuring and numerical model simulations. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 2015, roč. 10, č. 4, s. 403-425. ISSN: 1753-3309.

STRAKOVÁ, H. Thermal activity of municipal waste landfills - methods and results: a case study in the Central Bohemia. ..., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 95-103. ISSN: N.

STRAKOVÁ, H. – ŘEZNÍČEK, J. DOCUMENTATION OF DUMPS AND HEAPS BY USE OF UAV. In 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings volume II. 16.06.2013, Libadmin. SOFIA: SGEM , 2013. s. 151-158.

STRAKOVÁ, H. – PAVELKA, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thermal imaging and photogrammetry by using UAV. 2012, .

STRAKOVÁ, H. Analýza katastrálního území obce Jíloviště, Analysis of Jíloviště territory, thematic maps, municipality, 2011, DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/str/0001, Elektronická mapa v pdf včetně tištěné verze, RGB, měřítko 1:5 000 a 1:50 000, Soubor map je podkladem pro tvorbu územního plánu obce Jíloviště. Nabízí široké použití pro státní správu i veřejnost., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

STRAKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření termické aktivity pomocí termovizních leteckých snímků - případová studie. 2011. .

RŮŽIČKOVÁ, L. – STRAKOVÁ, H. Evidence zdrojů znečištění ovzduší v resortu obrany, Register air pollution sources in the Ministry of Defence, emissions, air pollution, environmental protection, 2011, DI - Znečištění a kontrola vzduchu, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/rzl/0002, mapový podklad zpracovaný v GIS pro potřeby aktuálního přehledu údajů provozní evidence a úniku emisí, snížení administrativní zátěže při plnění ohlašovacích povinností resortu opbrany, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

Field Measurements of thermally active coal heaps - Ing. Helena Straková, RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D., Ing. Šárka Kalužničinová, 2010

Způsoby využití hyperspektrálních dat na příkladu uhelných pánví - Ing. Helena Straková, 2010

Panelová diskuse, vernisáž ,,Švýcarskem po stopách změn klimatu" - Ing. Kalužničinová Šárka; Ing. Hlavová Andrea; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; RNDr. Mikulová Vlastimila; Ing. Straková Helena, 2009

Možnosti využití GIS a dálkového průzkumu Země při monitorování ekologických zátěží - Ing. Straková Helena; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot