| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ondřej Schönfelder (16596)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – SCHÖNFELDER, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K.Selected physical and mechanical properties of beech wood treated by caffeine. 2020, Příspěvek ve sborníku: 9-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "AN UNDERUTILIZED RESOURCE: HARDWOOD ORIENTED RESEARCH", University of Sopron, Hungary, p. 50-56. ISBN 978-963-334-377-7..

HÝSKOVÁ, P. – HÝSEK, Š. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – LEXA, M. – JARSKÝ, V. Utilization of agricultural rests: Straw-based composite panels made from enzymatic modified wheat and rapeseed straw. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2020, roč. 144, č. 2020, s. 1-8. ISSN: 0926-6690.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. Effect of Shelterwood and Clear-Cutting Regeneration Method on Wood Density of Scots Pine. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

PÁNEK, M. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – **KOBETICOVA, K. Caffeine and TiO2 Nanoparticles Treatment of Spruce and Beech Wood for Increasing Transparent Coating Resistance against UV-Radiation and Mould Attacks. Coatings, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART I. EFFECT OF REGENERATION METHOD. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 4, s. 577-588. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART II. EFFECT OF SITE. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 5, s. 789-798. ISSN: 1336-4561.

HÝSEK, Š. – NEUBERGER, P. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – DITOMMASO, G. Waste Utilization: Insulation Panel from Recycled Polyurethane Particles and Wheat Husks. Materials, 2019, roč. 12, č. 19, s. 1-11. ISSN: 1996-1944.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of regeneration method on within-stem distribution of wood density of Scots pine. 2019, příspěvek ve sborníku: EuroDendro Conference 2019. 9–13 September, 2019, Brno, Czech Republic. 158 p. ISBN 978-80-7509-676-0.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – BÖHM, M. Chemical and physical parameters of different modifications of rape straw (Brassica napus L.). BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 104-114. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. – SCHÖNFELDER, O. – **BERAN, R. Influence of Using Recycled Polyurethane Particles as a Filler on Properties of Polyurethane Adhesives for Gluing of Wood . BioResources, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2592-2601. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – BÖHM, M. Physical and Mechanical Properties of Boards Made from Modified Rapeseed Straw Particles. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 6396-6408. ISSN: 1930-2126.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – LEXA, M. Shrinkage of Scots pine wood as an effect of different tree growth rates, a comparison of regeneration methods. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 271-278. ISSN: 1212-4834.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O. Comparison of Wood Quality of Douglas Fir and Spruce from Afforested Agricultural Land and Permanent Forest Land in the Czech Republic . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1999-4907.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of different regeneration methods and site on selected wood properties of scot pine. 2018, ISBN: 978-605-245-736-8; Název sborníku: 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences; Místo vydání: Budapest; Rok: 2018; Strana: 21 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Dopad pěstebních opatření a stanoviště na vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní z modelové lokality. 2018, ISBN: 978-80-213-2866-2; Název sborníku: Pěstování lesů ve střední Evropě; Název nakladatele: ČZU Praha; Místo vydání: Doksy; Rok: 2018; Strana: 154 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. Influence of site conditions and silvicultural practice on the wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) - A case study from the Doksy locality, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 10, s. 457-462. ISSN: 1212-4834.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O.Srovnání kvality dřeva vybraných jehličnatých dřevin ze zalesněné bývalé zemědělské půdy. 2017, příspěvek ve sborníku: Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II., ČZU v Praze, 2017. s. 16 – 19. ISBN 978-80-213-2759-7.

HÝSEK, Š. – SCHÖNFELDER, O. – SIKORA, A.Selected properties of rapeseed based composites. 2017, Příspěvek na konferenci.

HÝSEK, Š. – GAFF, M. – SCHÖNFELDER, O. – SIKORA, A.The elasticity of composite material based on winter rapeseed as a function of selected factors. 2017, Příspěvek na konferenci.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures. 2017, Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures (O. Schönfelder, A. Zeidler, V. Borůvka):ISSN: 1843-2689; Název sborníku: The 11th International Conference ”WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM; Místo vydání: Brasov; Název nakladatele: Editura universitatii transilvania din Brasov; Rok: 2017; Datum konání: 2. – 4.11. 2017 .

 
page foot