| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Magdálek (18673)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – VÁLEK, P. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Effects of Two Cadmium Hyperaccumulating Plants (N. caerulescens and A. halleri) in Feed on Tissue Burden in Laboratory Rats. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1211-3174.

VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – MAGDÁLEK, J. – NÁPRAVNÍKOVÁ, J. Pomůcka pro zdokonalení diagnostiky ashworthiózy. -- Neuvedený název vydavatele --. 32489. 30.01.2019.

VADLEJCH, J. – MAGDÁLEK, J. – ČADKOVÁ, Z. Tlumení a prevence šíření invazního parazita Ashworthius sidemi, Control and prevention of spreading of an invasive parasite Ashworthius sidemi, cloven-hoofed animals; Ashworthius; epidemiology; season, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ashworthius_tlumení , 978-80-213-2946-1, Ing. Stanislav Valenta, IČO 15767493, 26.6.2019, Vhodným antiparazitárním zásahem lze zvýšit ekonomický zisk o 300 - 400 Kč na kus dančí zvěře. Preventivním zásahem zabraňujícím vypuknutí ashworthiózy lze ročně ušetřit více než 3 442 Kč. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní veterinární správa , 22.08.2019,

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. How tapeworm infection and consumption of a Cd and Zn hyperaccumulating plant may affect Cu, Fe, and Mn concentrations in an animal—a plant consumer and tapeworm host. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 5, s. 4190-4196. ISSN: 0944-1344.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Does Zinc Overdose in Rat Diet Alter Cu, Fe, Mn, and Zn Concentrations in a Tapeworm Host?. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 98-104. ISSN: 1211-3174.

VADLEJCH, J. – MAGDÁLEK, J. – **MAKOVICKÝ, P. – **FOREJTEK, P. Patomorfologické změny spojené s infekcemi vyvolanými invazním parazitem Ashworthius sidemi. Veterinářství, 2018, roč. 68, č. 11, s. 858-864. ISSN: 0506-8231.

VADLEJCH, J. – MAGDÁLEK, J. – RYLKOVÁ, K. – **FOREJTEK, P. – ČADKOVÁ, Z. Sezónní dynamika invazní hlístice Ashworthius sidemi u volně žijících přežvýkavců v ČR. ..., 2018, roč. 68, č. 12, s. 865-871. ISSN: N.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Effects of tapeworm infection on absorption and excretion of zinc and cadmium by experimental rats. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 35, s. 35464-35470. ISSN: 0944-1344.

MAGDÁLEK, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. Ashworthius sidemi u jelenovitých přežvýkavců (Cervidae) na území České republiky. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 66-71.

MAGDÁLEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – **TLACHOVÁ, E. Endoparaziti nutrie říční (Myocastor coypus Molina, 1782) ve vybraných chovech ČR. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 66-70.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot