| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D. (2324)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3714
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JŮZA, R. – JARSKÝ, V. – RIEDL, M. – ZAHRADNÍK, D. – ŠIŠÁK, L. Possibilities for Harmonisation between Recreation Services and Their Production within the Forest Sector-A Case Study of Municipal Forest Enterprise Hradec Kralove (CZ). FORESTS, 2021, roč. 12, č. 1, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

DUDÍK, R. – ŠIŠÁK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. – ŠÁLEK, L. – DVOŘÁK, J. – RIEDL, M. – BUKÁČEK, J. – **LEUGNER, PH.D., I. – **SOUČEK, PH.D., I. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **ADAMEC, PH.D., I. – **VAVRČÍK, PH.D., d. – **KAPUTA, PH.D., I. – ČERVENÝ, L. Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice. ČZU v Praze: Grantová služba Lesy České republiky, s. p., 2021, 167s. ISBN: ,

RIEDL, M. – JARSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – PALÁTOVÁ, P. – DUDÍK, R. – **MENHAZOVÁ, J. – ŠIŠÁK, L. Analysis of Significant Factors Influencing the Amount of Collected Forest Berries in the Czech Republic. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 10, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

DUDÍK, R. – ŠIŠÁK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. – ŠÁLEK, L. – DVOŘÁK, J. – RIEDL, M. – BUKÁČEK, J. – **LEUGNER, PH.D., I. – **SOUČEK, PH.D., I. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **ADAMEC, PH.D., I. – **VAVRČÍK, PH.D., d. – ČERVENÝ, L. Technická výzkumná zpráva č. 2 k projektu ekonomiky a pěstování březových porostů v České republice. ČZU v Praze: Grantová služba Lesy České republiky, 2019, 137s. ISBN: ,

ŠTÍCHA, V. – MACKŮ, J. – ZAHRADNÍK, D. – **KLVAČ, R. – NUHLÍČEK, O. – RUMAN, D. Seasoning Poplar (Populus maximowiczii x Populus nigra 'Max 4-5') Wood Using Evapotranspiration. BioResources, 2018, roč. 13, č. 4, s. 7496-7507. ISSN: 1930-2126.

**ZEMKOVÁ, M. – ZAHRADNÍK, D. – **MOKREJŠ, M. – **FLEGR, J. Parasitism as the main factor shaping peptide vocabularies in current organisms.. PARASITOLOGY, 2017, roč. 144, č. 7, s. 975-983. ISSN: 0031-1820.

RIEDL, M. – DUDÍK, R. – ZAHRADNÍK, D. – PALÁTOVÁ, P. – HUŠBAUER, J. ANALYSIS OF THE PRICE CORRELATION OF RAW WOOD ASSORTMENTS IN THE CZECH REPUBLIC AND NEIGHBOURING COUNTRIES. In MORE WOOD, BETTER MANAGEMENT, INCREASING EFFECTIVENESS: STARTING POINTS AND PERSPECTIVE 24.05.2017, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 44-51.

ŠÁLEK, L. – **MACHAR, I. – **SIVACIOGLU, A. – ZAHRADNÍK, D. – **SIMON, J. – **JEŘÁBKOVÁ, L. Crowns of “forgotten” standards in hardwood floodplain forests. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 12, s. 538-548. ISSN: 1212-4834.

ŠÁLEK, L. – **SIVACIOGLU, A. – **TOPACOGLU, O. – ZAHRADNÍK, D. – JEŘÁBKOVÁ, L. – **MACHAR, I. CROWNS OF OLD REMNANT OAK STANDARDS. Fresenius Environmental Bulletin, 2017, roč. 26, č. 6, s. 4023-4032. ISSN: 1018-4619.

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – ŠTÍCHA, V. – ZAHRADNÍK, D. – KOVAŘÍKOVÁ, M. – OSMAN, T. Dead wood structure and volume in managed Fagus orientalis forests in the Black Sea region. Austrian Journal of Forest Science, 2016, roč. 133, č. 2, s. 111-138. ISSN: 0379-5292.

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. Metody stanovení množství nadzemní biomasy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v podmínkách hospodářského souboru 13 a 23, Methods for determining the quantity of aboveground biomass of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in forest management units 13 and 23, biomass components; tree allometry; logging residues; Scots pine; sustainability of forest production, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika biomasa NAZV_2016, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při kalkulaci objemu komponent nadzemní biomasy v nižších polohách na chudších stanovištích s převahou borového hospodářství s využitím základních dendrometrických veličin jednotlivých stromů. Metodiku lze využít i pro ekonomické úvahy nad využitelností těžebních zbytků v lesních porostech. , Ekonomické aspekty využití této metodiky jsou nepřímé a vyplývají spíše z možnosti využití této metodiky jako kontrolní metody pro stanovení skutečného množství biomasy v lesních porostech. To má význam především tam, kde se v rámci mýtních těžeb plánuje i využití těžebních zbytků pro bioenergetické účely. Metodika nabízí i postup pro přesnější stanovení zásob borových porostů pro lepší ekonomické plánování mýtních a výchovných zásahů. Využíváním těžebních zbytků může majiteli vzniknout při mýtní těžbě dodatečný zisk (na úrovni cca 60 Kč.m-3)., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 , 14.12.2016,

DUDÍK, R. – RIEDL, M. – HUŠBAUER, J. – PALÁTOVÁ, P. – ZAHRADNÍK, D. – MICHALEC, J. Analýza cen sortimentů surového dříví v České republice a sousedních zemích v období 2012-2015. ČZU v Praze: Foresta SG, a. s., 2016, 104s. ISBN: ,

**SEDLÁČEK, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. WHICH TREE SPECIES ARE SUITABLE FOR AFFORESTATION OF FORMER AGRICULTURAL LAND IN DOUPOVSKE HORY MTS.?. In FOREST FUNCTIONS IN CHANGING ENVIRONMENTS 30.08.2016, Dobruska, CZECH REPUBLIC. BRNO: MENDEL UNIV BRNO, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 49-55.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – BERAN, F. – ZAHRADNÍK, D. – FULÍN, M. – PROCHÁZKA, J. – KUBEČEK, J.; idPublikace = 68485; Název: Picea abies provenance test in the Czech Republic after 36 years – Central European provenances -- Neexistuje podtyp publikace --

VEJPUSTKOVÁ, M. – ZAHRADNÍK, D. – ČIHÁK, T. – ŠRÁMEK, V.; idPublikace = 70038; Název: Models for predicting aboveground biomass of European beech (Fagus sylvatica L.) in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

ZAHRADNÍK, D.The Evolutionary Landscape of Human Genome Vocabulary. 2015, .

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ROZENBERGAR, D. – DIACI, J. – ZAHRADNÍK, D. Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and micro-habitat factors. Dendrobiology, 2014, roč. 2014, č. 71, s. 59-71. ISSN: 1641-1307.

MACHÁČEK, Z. – DVOŘÁK, S. – JEŽEK, M. – ZAHRADNÍK, D. Impact of interspecific relations between native red deer (Cervus elaphus) and introduced sika deer (Cervus nippon) on their rutting season in the Doupovské hory Mts.. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 7, s. 272-280. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – NOVÁKOVÁ, O. – GALLO, J. – NÁROVCOVÁ, J. – DRURY, M. Role of planting stock size and fertilizing in initial growth performance of rowan (Sorbus aucuparia L.) reforestation in a mountain frost hollow. Forest Systems, 2014, roč. 23, č. 2, s. 273-287. ISSN: 2171-5068.

-- Autor nenalezen UIC (74033) – VOJAR, J. – SKŘIVANOVÁ, Z. – ZAHRADNÍK, D. Consensus in landscape preference judgments: The effects of landscape visual aesthetic quality and respondents’ characteristics. Journal of Environmental Management, 2014, roč. 2014, č. 137, s. 36-44. ISSN: 0301-4797.

PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – REMEŠ, J. POTENTIAL CONSEQUENCES OF TREE SPECIES AND AGE STRUCTURE CHANGES OF FORESTS IN THE CZECH REPUBLIC – REVIEW OF FOREST INVENTORY DATA. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 483-490. ISSN: 1336-4561.

ZEMKOVÁ, M. – TRIFONOV, E. – ZAHRADNÍK, D. One common structural feature of "words" in protein sequences and human texts. JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, 2014, roč. 32, č. 7, s. 1085-1091. ISSN: 0739-1102.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ŠPULÁK, O. – BALCAR, V. – MILLEROVÁ, K. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠŤASTNÁ, J. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Biomass of Speckled Alder on an Air-Polluted Mountain Site and its Response to Fertilization. Environmental Management, 2014, roč. 54, č. 6, s. 1421-1433. ISSN: 0364-152X.

STOLARIKOVÁ, R. – ŠÁLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. – DRAGOUN, L. – JEŘÁBKOVÁ, L. – MARUŠÁK, R. – MERGANIČ, J. Comparison of tree volume equations for small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) in the Czech Republic. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2014, roč. 29, č. 8, s. 757-763. ISSN: 0282-7581.

SKŘIVANOVÁ, Z. – KALIVODA, O. – VOJAR, J. – ZAHRADNÍK, D. OSOBITOST KULTURNÍ KRAJINY OD ROZPOZNÁNÍ K OCHRANĚ. Praha: České učení technické v Praze, 2014, 176s. ISBN 978-80-01-05607-3. Hodnocení vizuálních kvalit krajiny na příkladu chráněných krajinných oblastí, s. 73-90.

VEJPUSTKOVÁ, M. – ČIHÁK, T. – ZAHRADNÍK, D. – ŠRÁMEK, V. Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica L.), Methods of aboveground biomass assesment for european beech (Fagus sylvatica L.), aboveground biomass, Fagus sylvatica, bimass function, allometry, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Biomasa buku 2013, Číslo certifikátu 14333/2013-MZE-16222/M61, Umožnění lepšího plánování těžebních a výchovných zásahů v bukových porostech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 11.03.2013,

KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – MILLEROVÁ, K. Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 1, s. 8-21. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – MILLEROVÁ, K. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – ŠPULÁK, O. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 8, s. 306-318. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – PULKRAB, K. – KUBEČEK, J. – PEŇA, J. HODNOTOVÁ PRODUKCE DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) NA KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH ŠKOLNÍHO POLESÍ HŮRKY, PÍSECKO. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 3, s. 226-232. ISSN: 0322-9688.

EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. – KOLÁŘ, F. – BALÁŠ, M. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – STACHO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STEJSKAL, J. – KUNEŠ, I. Využití obrysové analýzy při sledování morfologické variability listů rodu bříza (Betula L.). Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 107-114. ISSN: 0322-9688.

ŠÁLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. – MARUŠÁK, R. – JEŘÁBKOVÁ, L. – MERGANIČ, J. Forest edges in managed riparian forests in the eastern part of the Czech Republic. Forest Ecology and Management, 2013, roč. 305, č. , s. 1-10. ISSN: 0378-1127.

PODRÁZSKÝ, V. – ČERMÁK, R. – ZAHRADNÍK, D. – KOUBA, J. Production of Douglas-Fir in the Czech Republic based on national forest inventory data. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 10, s. 398-404. ISSN: 1212-4834.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – OLMEZ, Z. – BERAN, F. – PROCHÁZKA, J. – FULÍN, M. – KUBEČEK, J. – ZAHRADNÍK, D. Growth performance of Norway spruce in the Czech-German provenance trial plot Ledeč. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 223-231. ISSN: 1211-3174.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠVEC, O. – ZAHRADNÍK, D. On the way to continuous cover forest at middle elevations – the question of forest structure and specific site characteristics. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 10, s. 391-397. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Cultivation of speckled alder under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 5, s. 234-244. ISSN: 1212-4834.

EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – KUNEŠ, I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112-125. ISSN: 0322-9688.

ŠÁLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. – TIPMANN, L. – MARUŠÁK, R. Black walnut (Juglans nigra L.) standing volume in the riparian forests of the Czech Republic. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2012, roč. 36, č. 5, s. 629-635. ISSN: 1300-011X.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. Managed vs. unmanaged. Structure of beech forest stands (Fagus sylvatica L.) after 50 years of development, Central Bohemia. ..., 2011, roč. 20, č. 1, s. 122-138.

KUNEŠ, I. – KOŇASOVÁ, T. – BALCAR, V. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 5, s. 200-209. ISSN: 1212-4834.

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436C17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436C17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 1, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 432D16 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 432D16 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 2, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 434B17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 434B17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 3, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 434E17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 434E17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 4, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436D17 v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436D17 in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 5, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 417A16a/8a ve fázi skupinové obnovy v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 417A16a/8a in the phase of gap regeneration in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 6, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 417A16a/8a s výběrnou strukturou v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 417A16a/8a with representative selection structure in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 7, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. Mapa struktury porostu 436B17/4a v NPR Voděradské bučiny, Map of forest structure in stand 436B17/4a in NNR Voděradské bučiny, Forest structure, forest development, European beech, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP 8, A4, PDF, fGIS, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého bukového hospodaření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

ŠTÍCHA, V. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. Influence of microrelief and dominant species on thickness of humus layers on selected plots in NP Šumava. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 44 - 48. ISSN: 1211-3174.

ŠTÍCHA, V. – KUPKA, I. – ZAHRADNÍK, D. – VACEK, S. Influence of micro-relief and weed competition on natural regeneration of mountain forests in the Šumava Mountains. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 5, s. 218 - 224. ISSN: 1212-4834.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. Reakce břízy karpatské na vápnění a přihnojení dusíkem. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 2, s. 106 - 114. ISSN: 0322-9688.

PointPro - Ing. Daniel Zahradník, Ph.D., RNDr. Vladimír Puš, CSc., 2010

ZAHRADNÍK, D. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – VACEK, Z. Horizontal structure of forest stands on PRP in the Krkonoše Mts. and its development. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 531 - 540. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – SCHWARZ, O. – RAJ, A. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – BALCAR, Z. – ZAHRADNÍK, D. – BALÁŠ, M. – BEDNAŘÍK, J. – MIKESKA, M. – SIMON, J. – MINX, T. – MATĚJKA, K. Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 568s. ISBN 978-80-87154-41-0.

Letokruhy - Ing. Daniel Zahradník, Ph.D., 2010

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. Natural regeneration of senescent even-aged beech (Fagus sylvatica L.) stands under the conditions of Central Bohemia. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 4, s. 145 - 155. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – SCHINDLEROVÁ, I. – NOSOVÁ, M. – ZAHRADNÍK, D. – HYNEK, V. – BALÁŠ, M. – BÍLEK, L. – MALÍK, V. – ŠOLC, R. – BEDNAŘÍK, J. – A KOL., a. Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 288s. ISBN 978-80-87154-87-8.

Model rizikových gradačních porostů pro bekyni mnišku (Lymantria monacha L.) na území VVP Brdy - Ing. Uhlíková Hana; Ing. Nakládal Oto, Ph.D.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D., 2009

On optimizing of forest stands age structure - Ing. Zahradník Daniel, Ph.D.; doc. Ing. Marušák Róbert, PhD., 2009

Korf’s function (1939) – use in forest science and its acceptance in the world - prof. Ing. Kouba Jan, CSc.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot