| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kamil Kraus (18511)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

LEBRUN, M. – BOUČEK, J. – BERCHOVÁ, K. – KRAUS, K. – **HAISEL, D. – KULHÁNEK, M. – OMARA-OJUNGU, C. – SEYEDSADR, S. – **BEESLEY, L. – **SOUDEK, P. – **PETROVÁ, Š. – **POHOŘELÝ, M. – TRAKAL, L. Biochar in manure can suppress water stress of sugar beet (Beta vulgaris) and increase sucrose content in tubers. Science of the Total Environment, 2022, roč. 2022, č. 814, s. 1-10. ISSN: 0048-9697.

VACHOVÁ, P. – VACH, M. – SKALICKÝ, M. – WALMSLEY, A. – BERKA, M. – KRAUS, K. – HNILIČKOVÁ, H. – **VINDUŠKOVÁ, O. – **MUDRÁK, O. Reclaimed Mine Sites: Forests and Plant Diversity. Diversity-Basel, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1424-2818.

KRAUS, K. – HNILIČKOVÁ, H. – PECKA, J. – LHOTSKÁ, M. – **BEZDÍČKOVÁ, A. – **MARTINEK, P. – KUČÍRKOVÁ, L. – HNILIČKA, F. The effect of the application of stimulants on the photosynthetic apparatus and the yield of winter wheat. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

HNILIČKOVÁ, H. – KRAUS, K. – VACHOVÁ, P. – HNILIČKA, F. Salinity Stress Affects Photosynthesis, Malondialdehyde Formation, and Proline Content in Portulaca oleracea L.. Plants-BASEL, 2021, roč. 10, č. 5, s. 1-14. ISSN: 2223-7747.

**ŠERÁ, B. – KRAUS, K. – HNILIČKA, F. – **MEDVECKÁ, V. – **ZAHORANOVÁ, A. – **ŠERÝ, M. Effect of atmospheric non-thermal plasma treatment by DCSBD apparatus on sugar beet seeds. Romanian Reports in Physics, 2021, roč. 73, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1221-1451.

HNILIČKA, F. – HNILIČKOVÁ, H. – KUDRNA, J. – KRAUS, K. – **KUKLA, J. – **KUKLOVÁ, M. Combustion calorimetry and its application in the assessment of ecosystems. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2020, roč. 142, č. 2, s. 771-781. ISSN: 1388-6150.

HNILIČKOVÁ, H. – KRAUS, K. – **BEZDÍČKOVÁ, A. – **MARTINEK, P. – HNILIČKA, F.Aplikace biostimulačních přípravků u pšenice ozimé. 2020, Obilnářské listy 28(3-4), 2020, 2020: 65-69. ISSN: 1213-3981.

TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – KOVAČ, D. – KRAUS, K. – MALAŤÁK, J. – **KWOCZYNSKI, Z. – **HAINCOVÁ, E. – **JIRSA, P. Ověřená technologie stabilizace digestátu pomocí termo-chemicky upravené organické matrice pro účely výroby nového typu půdního doplňku, Proven the digestate stabilization technology with thermo-chemically modified the organic matrix for the production of a new type of soil supplement, waste; digestate; torrefaction; fertilizers; biofuels of 1st generation, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Poloprovoz, 31170/1413/4106, TJ01000281-V1, Ztech - ověřená technologie - výroba organických hnojiv, materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů, Nový výrobek na trhu, komercializace technologie a výrobku, součinost mezi partnery projektu a dalšími podniky, Česká zemědělská univerzita v Praze - Práva k výsedkům projektu jsou detailně rozděleny na základě smlouvy o využití výsledků mezi jednotlivými partnery projektu., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – KRAUS, K. – KOVAČ, D. – MALAŤÁK, J. – **KWOCZYNSKI, Z. – **HAINCOVÁ, E. – **JIRSA, P. Vývoj technologie stabilizace digestátu z výroby bioplynu pomocí degradabilní organické matrice pro účely strojní fertilizace půdy. Praha: Technologická agentura ČR , 2019, 51s. ISBN: ,

HNILIČKOVÁ, H. – HNILIČKA, F. – KRAUS, K. – **KUKLOVÁ, M. – **KUKLA, J.Obsah energie v biouhlí a vliv fytotoxicity na klíčení semen. 2018, 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář (sborník příspěvků). Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 28. 5. - 1.6. 2018, s. 99-102. ISBN: 978-80-7560-142-1.

HNILIČKOVÁ, H. – HNILIČKA, F. – **JEŽEK, I. – **VILD, T. – KRAUS, K.Fyziologické charakteristiky chmele pěstovaného v režimu ekologického zemědělství. 2018, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 (sborník recenzovaných vědeckých prací), Vliv abiotických 39-42. ISBN: 978-80-213-2863-1 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-89408-31-3 (Ústav ekologie lesa SAV).

HNILIČKA, F. – KRAUS, K. – HNILIČKOVÁ, H.Vliv vodního deficitu a aplikace prolinu na hodnoty spalného tepla v biomase kukuřice seté. 2018, 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář (sborník příspěvků). Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 28. 5. - 1. 6. 2018, s. 107-110. ISBN: 978-80-7560-142-1.

KRAUS, K. – HNILIČKA, F. – HNILIČKOVÁ, H.; idPublikace = 77576; Název: Vliv aplikace stimulátorů růstu na hodnoty spalného tepla pšenice seté-- Neexistuje podtyp publikace --

KRAUS, K. – **MACH, J.Protistresové účinky v suchu. 2018, Agromanuál, roč. 2018, č. 3, s. 94. ISSN: 1801-7673 .

KRAUS, K. – **MACH, J.Protistresové účinky pigmentů za sucha. 2018, Agromanuál, roč. 2018, č. 4, s. 77. ISSN: 1801-7673.

KRAUS, K. – **MACH, J.Aktuální možnosti ovlivnění tvorby výnosu. 2018, Agromanuál, roč. 2018, č. 5, s. 71. ISSN: 1801-7673.

KRAUS, K. – **MACH, J.Na začátku vegetace se hraje o tuny. 2018, Zemědělec, roč. 2018, č. 14, s. 20. ISSN: 1211-3816.

KRAUS, K. – **MACH, J.Nejsilnější zadržení vody v rostlině. 2018, Zemědělec, roč. 2018, č. 18, s. 22. ISSN: 1211-3816.

KRAUS, K. – **MACH, J.Stimulační přípravky v cukrové řepě. 2018, Zemědělec, roč. 2018, č. 24, s. 36. ISSN: 1211-3816.

HNILIČKOVÁ, H. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – KRAUS, K. Effects of salt stress on water status, photosynthesis and chlorophyll fluorescence of rocket. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 8, s. 362-367. ISSN: 1214-1178.

MERCL, F. – **ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P.Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem . 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 99-102. ISBN: 978-80-213-2793-1.

ČÁSTKOVÁ, T. – HANČ, A. – KRAUS, K. Obsah spalitelných látek, N, P, K ve vermikompostech. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 73-76.

MERCL, F. – ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2017. s. 99-102.

HNILIČKA, F. – NOSÁLKOVÁ, M. – HNILIČKOVÁ, H. – KRAUS, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace Atoniku a nízké teploty na obsah prolinu a Rel% u papriky roční. 2016, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016 (sborník recenzovaných vědeckých prací), Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016 12. - 14. 9. 2016, s. 99-102. ISBN: 978-80-813-2681-1 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-89408-25-2 (Ústav ekologie lesa SAV).

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot