| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Chaloupková (16741)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CHALOUPKOVÁ, K. – LSTIBŮREK, M. Spatial optimization of genetic thinning in seed orchards. Annals of Forest Science, 2022, roč. 79, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1286-4560.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – **EL-KASSABY, Y. – **FRAMPTON, J. – LSTIBŮREK, M. Current Advances in Seed Orchard Layouts: Two Case Studies in Conifers. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1999-4907.

STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – CHALOUPKOVÁ, K. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie pro nakládání s genovými zdroji, Complex strategy for gene resources management, gene resources; genetic gain; seed orchards, progeny testing, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika 2, Uživatelská smlouva uzavřena s Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451, Předpokládané přínosy zavedení daného metodického postupu závisí na rozsahu použití semenných sadů, kdy je třeba rozlišit krátkodobé ekonomické výnosy v podobě eventuální realizace šlechtěného reprodukčního materiálu na trhu a dlouhodobé výnosy při dosažení mýtního věku lesních porostu šlechtěným reprodukčním materiálem. Praktickou jistotou je nárůst kvality a kvantity dřevní produkce nových porostů související se samotným využíváním produkce ze semenného sadu. Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze predikovat např. efektivitu semenného sad o velikosti 3 ha s životností 30 let, kdy při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách odhadujeme celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 13.12.2018,

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – EL-KASSABY, Y. – LSTIBŮREK, M. Optimum neighborhood seed orchard design. Tree Genetics & Genomes, 2016, roč. 12, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1614-2942.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Metodika nakládání s reprodukčním materiálem borovice lesní pro drobné vlastníky lesa, Seed resources managements for small forest owners in the Czech Republic, seed resources; Scots pine; seed orchards, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, M1, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - uživatel; Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice IČ: 00000205 zastoupený ředitelem VLS ČR, s. p. Ing. Josefem Vojáčkem, Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kc.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze provést celkové porovnání nákladů a výnosů ze semenného sadu. Například sad o velikosti 3 ha s životností 30 let může vykazovat, při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách, celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE, 30.12.2016,

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie hospodaření s genovými zdroji u VLS ČR, s.p., Complex strategy of gene resources management within VLS ČR, s. p., seed orchards; progeny testing; effective population size, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, A2, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - uživatel se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice IČ: 00000205 zastoupený ředitelem VLS ČR, s. p. Ing. Josefem Vojáčkem; smlouva podepsána 16.11.2016 , Veškeré náklady i výnosy související s navrhovaným metodickým postupem jsou závislé na rozsahu prováděných šlechtitelských aktivit a také na míře využití semenných sadů při obnově lesa. Jejich ekonomický přínos, pro produkční vlastnosti porostů, je přitom v porovnání s náklady na založení a údržbu sadu nesporný. Reálný ekonomický zisk v případě zhodnocení objemové produkce porostů vzešlých z reprodukčního materiálu původem ze semenných sadů se v mýtním věku pohybuje ve výši 160 - 200 tisíc Kč na 1 ha u smrku ztepilého. Rozdíly oproti standardnímu materiálu poté dosahují, podle bonity stanoviště od 40 do 110 tisíc Kč na 1 ha. Tato kalkulace se týká především výnosů dosažených při použití semene ze semenných sadů 1. generace. V případě aplikace dané metodiky je třeba počítat s jejich dalším navýšením., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE, 30.12.2016,

 
page foot