| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jaroslav Hušbauer (17653)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HRIB, M. – DUDÍK, R. – HUŠBAUER, J. – JARSKÝ, V. – PALÁTOVÁ, P. – RIEDL, M. – **DOMES, I. Analýza podmínek hospodaření a ekonomických výsledků organizací státních lesů v regionu Střední Evropy a návrh metodiky benchmarkingu. Česká zemědělská univerzita v Praze: Lesy České republiky, s.p., Grantová služba, 2021, 321s. ISBN: neuveden,

SLOUP, R. – HUŠBAUER, J. – JARSKÝ, V. – RIEDL, M. – ŠIŠÁK, L. Case Study Comparing the Efficiency of Wooden Buildings with Different Energy Standards. BioResources, 2019, roč. 14, č. 2, s. 4236-4253. ISSN: 1930-2126.

HUŠBAUER, J. – ČERVENÁ, T. – ČERVENÝ, L. Dlouhodobé smluvní vztahy dodavatelů a odběratelů dříví v současné kůrovcové kalamitě. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH - Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference 27.06.2019, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. s. 49-53.

ČERVENÁ, T. – JARSKÝ, V. – RIEDL, M. – ČERVENÝ, L. – HUŠBAUER, J. – HERROVÁ, A. Přehled politiky evropské unie v souvislosti s rozvojem a zavedením agrolesnictví v Evropě a ČR. In Financovanie lesných podnikov so zohľadnením princípov zelenej ekonomiky 21.11.2019, Zvolen. Zvolen: , 2019. s. 121-127.

ČERVENÁ, T. – ČERVENÝ, L. – HUŠBAUER, J. – JARSKÝ, V. Environmentální benefity větrolamů. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH - Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference 27.06.2019, Křtiny. Brno: , 2019. s. 28-33.

SLOUP, R. – ŠODKOVÁ, M. – **SLOUP, J. – HUŠBAUER, J. – ČERVENÝ, L. Ozelenění střech s biologickým čištěním odpadních vod. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH 27.06.2019, Křtiny. Brno: , 2019. s. 149-156.

SLOUP, R. – ČERVENÝ, L. – HUŠBAUER, J. – ŠIŠÁK, L. – ŠODKOVÁ, M. – ŠPLÍCHALOVÁ, M. Ozelenění střech s větším sklonem. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH 27.06.2019, Křtiny. Brno: , 2019. s. 156-162.

ČERVENÁ, T. – HUŠBAUER, J. – ČERVENÝ, L. ÚČEL A METODY OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. In QUAERE 2018 (vol.VIII.) 27.06.2018, Hradec Králové. : Neuvedeno, 2018. s. 0-0.

HUŠBAUER, J. – ČERVENÁ, T. – ČERVENÝ, L. PUBLIKACE CEN DŘÍVÍ STATISTICKÝMI ÚŘADY V ČR A BLÍZKÝCH ZEMÍCH. In QUAERE 2018 (vol.VIII.) 27.06.2018, Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 410-414.

RIEDL, M. – DUDÍK, R. – ZAHRADNÍK, D. – PALÁTOVÁ, P. – HUŠBAUER, J. ANALYSIS OF THE PRICE CORRELATION OF RAW WOOD ASSORTMENTS IN THE CZECH REPUBLIC AND NEIGHBOURING COUNTRIES. In MORE WOOD, BETTER MANAGEMENT, INCREASING EFFECTIVENESS: STARTING POINTS AND PERSPECTIVE 24.05.2017, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 44-51.

PALÁTOVÁ, P. – DUDÍK, R. – HUŠBAUER, J. CZECH WOOD AND POTENTIAL OF ITS CONSUMPTION IN THE CZECH REPUBLIC. In MORE WOOD, BETTER MANAGEMENT, INCREASING EFFECTIVENESS: STARTING POINTS AND PERSPECTIVE 24.05.2017, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 33-37.

DUDÍK, R. – RIEDL, M. – HUŠBAUER, J. – PALÁTOVÁ, P. – ZAHRADNÍK, D. – MICHALEC, J. Analýza cen sortimentů surového dříví v České republice a sousedních zemích v období 2012-2015. ČZU v Praze: Foresta SG, a. s., 2016, 104s. ISBN: ,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot