| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. (1235)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2288
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ČECHURA, L. – RATINGER, T. – AULOVÁ, R. – **BARTOVÁ, Ľ. – BAVOROVÁ, M. – BENDA, P. – **JANDA, K. – HOUŠKA, M. – **JELÍNEK, L. – PÁNKOVÁ, L. – SVATOŠ, M.; idPublikace = 89773; Název: XVI EAAE VIRTUAL CONGRESS Raising the Impact of Agricultural Economics: Multidisciplinarity, Stakeholder Engagement and Novel Approaches-- Neexistuje podtyp publikace --

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. CZECH FOOD RETAIL PRICES ANALYSIS (WITHIN THE EU MARKET) . In PROCEEDINGS - of the 29th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Czech University of Life Sciences Prague, Facul. CZU Prague: Czech University of Life Sciences, Prague Faculty of Economics and Management, 2020. s. 347-356.

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. POLICY IMPACTS ON THE EU-RUSSIAN TRADE PERFORMANCE: THE CASE OF AGRI-FOOD TRADE. Journal of Ibero-American Studies. , 2019, roč. 12, č. 2, s. 82-98. ISSN: 1803-7887 .

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. The Czech Agrarian Trade Comparative Advantages Distribution Based on Value and Volume Approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 6, s. 1613-1625. ISSN: 1211-8516.

ŠERÁKOVÁ, P. – SVATOŠ, M. Úloha cukru ve včelařství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 7-8, s. 244-247. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – **PAWLAK, K. – KOTYZA, P. – SVATOŠ, M. Polish sugar industry development. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2018, roč. 10, č. 1, s. 71-90. ISSN: 1804-1930.

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. Changes in the Czech agrarian foreign trade competitiveness - different groups of partners' specifics. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 9, s. 399-411. ISSN: 0139-570X.

SMUTKA, L. – **POHLOVÁ, K. – LAPUTKOVÁ, A. – SVATOŠ, M. Czech Agrarian foreign trade according to the degree of processing. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2018, roč. 10, č. 3, s. 103-118. ISSN: 1804-1930.

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. Czech agrarian trade comparative advantages distribution in relation to developed and developing countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 1001-1015. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – KOTYZA, P. Transformation of Polish sugar market. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2018. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems 16.05.2018, Nitra. Prague: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 191-208.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – MAITAH, M.Czech Agrarian Foreign Trade Comparative Advantages Distribution: Transformation Process. 2017, The 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenges ABSTRACTS BOOK 23-24th November, 2017 ISBN 978-609-449-123-8 Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Kaunas district, Lithuania http://www.ruraldevelopment.lt.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – TOMŠÍK, K. – SERGIENKO, O. Foreign trade in agricultural products in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 1, s. 9-25. ISSN: 0139-570X.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – ISHCHUKOVA, N. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj zemědělství v Ruské federace v průběhu posledních dvou dekád (Původní text je v ruském jazyce (fonty neumožňují jeho zanesení do systému cv)). 2015, ??????? ?????? ??? ????. ????? «????????? ? ????????????? ??????????» Scientific journal NRU ITMO Series "Economics and Environmental Management" ??? 338.43, vol. 22, issue 3, 2015, p. 393 - 413, ISSN:2310-1172 .

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. – SVATOŠ, M. Comparison of Agricultural Trade in Selected Groups of Countries – Comparison of Real Results. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1739-1748. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ISHCHUKOVA, N. – VASILYONOK, V. Russian Agrarian Foreign Trade Development – the Impact of Selected Factors. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3/2014, s. 79-91. ISSN: 1804-1930.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. The position of agriculture in the Russian Federation – the last two decades development overview. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60/2014, č. 11, s. 489-502. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – SELBY, R. Capital Stock Value Development in Relation to the New EU Countries’ Agricultural Sector Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1437-1450. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – QINETI, A. – SELBY, R. Visegrad countries’ agricultural foreign trade development (transformation process) . Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 38-46. ISSN: 1211-3174.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ELSHIBANI, B. – MOUSBAH, S. Development of Visegrad Countries’ Agricultural Trade in Relation to Agricultural Production Development. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 1, s. 61-71. ISSN: 1804-1930.

SVATOŠ, M. – MAITAH, M. – BELOVÁ, A. World Sugar Market – Basic Development Trends and Tendencies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 73-88. ISSN: 1804-1930.

BIELIK, P. – SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – HUPKOVÁ, D. Czech and Slovak agricultural foreign trade – two decades after the dissolution. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 10, s. 441-453. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠ, M. – CHOVANCOVÁ, M. The influence of subsidies on the ecdonomic performance of Czech farms in the regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 1137-1144. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. Development of agricultural trade and competitiveness of the commodity structures of individual countries of the Visegrad Group. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 5, s. 222-238. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. COMPARATIVE ADVANTAGES OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE IN RELATION TO THE EU AND THIRD COUNTRIES. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 363-378. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 3, s. 55-69. ISSN: 1804-1930.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. STRUCTURE AND COMPETITIVNESS OF MUTUAL AGRARIAN TRADE OF VISEGRAD COUNTRIES. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-11. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. Czech Agrarian Foreign Trade Development in 2000 - 2010. Littera Scripta, 2012, roč. 5, č. 2, s. 15-35. ISSN: 1802-503X.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. The analysis of individual Visegrad group members’ agrarian export sensitivity in relation to selected macroeconomic aggregations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 327-341. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – VOLOŠIN, J. – BENEŠOVÁ, I. Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR v evropském a světovém kontextu. Praha: Powerprint, 2011. 267s. ISBN 978-80-87415-22-1.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. CHINA AND INDIA – TRADE PARTNERS OF EU AGRIBUSINESS. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č. 2, s. 94-102. ISSN: 0231-5742.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – BRČÁK, J. – BENEŠOVÁ, I. – STEININGER, M. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu. Praha: Powerprint, 2011. 140s. ISBN 978-80-87415-26-9.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – QINETI, A. Dopady krize světové ekonomiky na vybrané segmenty zbožového obchodu ve světě . Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 2, s. 137-151. ISSN: 1802-503X.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. The Process of Price Convergence in Selected EU Countries . Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2011, roč. XIV, č. 2, s. 29-43. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠ, M.; idPublikace = 54189; Název: For the seventieth birthday of Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.-- Neexistuje podtyp publikace --

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. Development of agricultural foreign trade in the countries of Central Europe. Zemědělská ekonomika, 2010, roč. 56, č 4, s. 163-175. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF AGRARIAN TRADE IN SELECTED CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 170 - 182. ISSN: 1211-3174.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – MIFFEK, O. Competitiveness of agrarian trade of EU-15 countries in comparison with new EU member states . Zemědělská ekonomika, 2010, roč. 56, č 12, s. 569-582. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. Competitiveness analysis of Czech agrarian foreign trade in the context of world agrarian market and agrarian trade of EU-27 countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 503 - 514. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. INFLUENCE OF EU ENLARGEMENT ON AGRARIAN FOREIGN TRADE DEVELOPMENT IN MEMBER STATES. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 5, s. 233 - 249. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. Analysis of Visegrad group countries' foreign trade commodity and territorial structure. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 164 - 177. ISSN: 1211-3174.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. Influence of EU membership on agrarian foreign trade of newly joined countries, focusing on trade with “third countries”. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2009, roč. 12, č. 2, s. 13 - 22. ISSN: 1212-3285.

Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: úvodní slovo, kapitola 1, Resumé v angličtině) - prof. Ing. Svatoš Miroslav, CSc., 2009

DEVELOPMENT AND POSITION OF AGRARIAN FOREIGN TRADE OF COUNTRIES OF “VISEGRAD FOUR” - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Svatoš Miroslav, CSc., 2009

Dějaki aspekti formuvanija strategii rozvitku silskogo gospodarstva Ukrainy - prof. Ing. Svatoš Miroslav, CSc.; doc. Ing. Gubeni Yurij, 2009

Trend changes - presumption of sustainable development strategy - prof. Ing. Svatoš Miroslav, CSc., 2009

Agrární politika - prof. Ing. Svatoš Miroslav, CSc.; Ing. Boučková Bohuslava, CSc.; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; Ing. Pokorná Irena, Ph.D., 2009

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Zahraniční obchod - teorie a praxe . Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 368s. ISBN 978-80-247-2708-0.

 
page foot