| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Luboš Červený (17753)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DUDÍK, R. – ŠIŠÁK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. – ŠÁLEK, L. – DVOŘÁK, J. – RIEDL, M. – BUKÁČEK, J. – **LEUGNER, PH.D., I. – **SOUČEK, PH.D., I. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **ADAMEC, PH.D., I. – **VAVRČÍK, PH.D., d. – **KAPUTA, PH.D., I. – ČERVENÝ, L. Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice. ČZU v Praze: Grantová služba Lesy České republiky, s. p., 2021, 167s. ISBN: ,

DUDÍK, R. – PALÁTOVÁ, P. – JARSKÝ, V. – RIEDL, M. – ČERVENÝ, L. Management aspects in forest based industries. Zagreb: WoodEMA, i.a, 2020, 267s. ISBN 978-953-57822-7-8. Management of selected requirements in the furniture industry of the Czech Republic, s. 67-89.

HUŠBAUER, J. – ČERVENÁ, T. – ČERVENÝ, L. Dlouhodobé smluvní vztahy dodavatelů a odběratelů dříví v současné kůrovcové kalamitě. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH - Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference 27.06.2019, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. s. 49-53.

ČERVENÁ, T. – JARSKÝ, V. – RIEDL, M. – ČERVENÝ, L. – HUŠBAUER, J. – HERROVÁ, A. Přehled politiky evropské unie v souvislosti s rozvojem a zavedením agrolesnictví v Evropě a ČR. In Financovanie lesných podnikov so zohľadnením princípov zelenej ekonomiky 21.11.2019, Zvolen. Zvolen: , 2019. s. 121-127.

ČERVENÁ, T. – ČERVENÝ, L. – HUŠBAUER, J. – JARSKÝ, V. Environmentální benefity větrolamů. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH - Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference 27.06.2019, Křtiny. Brno: , 2019. s. 28-33.

SLOUP, R. – ŠODKOVÁ, M. – **SLOUP, J. – HUŠBAUER, J. – ČERVENÝ, L. Ozelenění střech s biologickým čištěním odpadních vod. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH 27.06.2019, Křtiny. Brno: , 2019. s. 149-156.

SLOUP, R. – ČERVENÝ, L. – HUŠBAUER, J. – ŠIŠÁK, L. – ŠODKOVÁ, M. – ŠPLÍCHALOVÁ, M. Ozelenění střech s větším sklonem. In EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO SEKTORU V NOVODOBÝCH PODMÍNKÁCH 27.06.2019, Křtiny. Brno: , 2019. s. 156-162.

DUDÍK, R. – ŠIŠÁK, L. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. – ŠÁLEK, L. – DVOŘÁK, J. – RIEDL, M. – BUKÁČEK, J. – **LEUGNER, PH.D., I. – **SOUČEK, PH.D., I. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **ADAMEC, PH.D., I. – **VAVRČÍK, PH.D., d. – ČERVENÝ, L. Technická výzkumná zpráva č. 2 k projektu ekonomiky a pěstování březových porostů v České republice. ČZU v Praze: Grantová služba Lesy České republiky, 2019, 137s. ISBN: ,

ČERVENÁ, T. – HUŠBAUER, J. – ČERVENÝ, L. ÚČEL A METODY OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. In QUAERE 2018 (vol.VIII.) 27.06.2018, Hradec Králové. : Neuvedeno, 2018. s. 0-0.

HUŠBAUER, J. – ČERVENÁ, T. – ČERVENÝ, L. PUBLIKACE CEN DŘÍVÍ STATISTICKÝMI ÚŘADY V ČR A BLÍZKÝCH ZEMÍCH. In QUAERE 2018 (vol.VIII.) 27.06.2018, Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 410-414.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot