| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tereza Hřebečková, Ph.D. (17607)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • Mobilní telefon:
    • +420 606 222 765
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2428
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HANČ, A. – GARI, B. – HŘEBEČKOVÁ, T. Differences of enzymatic activity during composting and vermicomposting of sewage sludge mixed with straw pellets. Frontiers in Microbiology, 2022, roč. 12, č. 801107, s. 1-15. ISSN: 1664-302X.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **GRASSEROVÁ, A. – **CAJTHAML, T. Conversion of spent coffee grounds into vermicompost. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, roč. 341, č. 125925, s. 1-9. ISSN: 0960-8524.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **PLÍVA, P. – **CAJTHAML, T. Vermicomposting of sludge from a malt house. Waste Management, 2020, roč. 118, č. 12, s. 232-240. ISSN: 0956-053X.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Change in agrochemical and biochemical parameters during the laboratory vermicomposting of spent mushroom substrate after cultivation of Pleurotus ostreatus. Science of the Total Environment, 2020, roč. 739, č. 140085, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Changes in layers of laboratory vermicomposting using spent mushroom substrate of Agaricus subrufescens P.. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111340, s. 1-9. ISSN: 0301-4797.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. Srovnání enzymatické aktivity v jednotlivých vermikompostovacích zakládkách. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 121-124.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. Change of the parameters of layers in a large-scale grape marc vermicomposting system with continuous feeding. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2019, roč. 37, č. 8, s. 826-832. ISSN: 0734-242X.

KOŠNÁŘ, Z. – WIESNEROVÁ, L. – HŘEBEČKOVÁ, T. – KROULÍKOVÁ, S. – BOUČEK, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present in biomass fly ash by co-composting and co-vermicomposting. Journal of Hazardous Materials, 2019, roč. 369, č. MAY, s. 79-86. ISSN: 0304-3894.

KOŠNÁŘ, Z. – HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – PRAUS, L. – JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Comparing the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil after different bioremediation approaches in relation to the extracellular enzyme activities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, roč. 76, č. Feb, s. 249-258. ISSN: 1001-0742.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. Vermicomposting of distillery residues in a vertical-flow windrow system. Waste and Biomass Valorization, 2019, roč. 10, č. 12, s. 3647-3657. ISSN: 1877-2641.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. – **AMITAVA, R. Changes of chemical and biological parameters during vermicomposting of kitchen biowaste with an emphasis on pathogens. Waste Forum, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 187-196. ISSN: 1804-0195.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. Vermikomposty – jejich příprava a složení. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 41-48.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Changes of enzymatic activity during a large-scale vermicomposting process with continuous feeding. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, roč. 239, č. 118127, s. 1-8. ISSN: 0959-6526.

HANČ, A. – **ENEV, V. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KLUČÁKOVÁ, M. – **PEKAŘ, M. Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system with horse manure. Waste Management, 2019, roč. 99, č. 11, s. 1-11. ISSN: 0956-053X.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – BÖHM, M. Chemical and physical parameters of different modifications of rape straw (Brassica napus L.). BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 104-114. ISSN: 1930-2126.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – BAZALOVÁ, M. Změny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmení, Changes in enzymatic activity and methods of its determination during the process of vermicomposting in the system of continuous feeding, enzymatic activity; vermicomposting; continuous feeding; physicochemical and biological parameters, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. 37473/2018-MZE-17221, Zvolené metody byly oceněny podle aktuálních cen chemikálií, přístrojového vybavení a pracnosti. Kalkulace byla provedena v Kč na 1 vzorek při třech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky a při čtyřech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky na multifunkčním modulárním readeru Tecan Infinite® M200. Byly uvedeny cenové analýzy při měření 1 vzorku ve čtyřech opakováních na UV/VIS spektrometru Lambda 25. Detailní kalkulaci pro měření zaplněné mikrotitrační destičky při čtyřech vzorkách ve třech opakováních a čtyřech enzymech. Podrobnosti jsou uvedeny v několika tabulkách v samotné certifikované metodice., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 29.06.2018,

**PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **ROUBALOVÁ, R. – DREŠLOVÁ, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **ŠUSTR, V. – **ŠKANTA, F. – **PACHECO, N. – **BILEJ, M. Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 26, s. 26267-26278. ISSN: 0944-1344.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A.Obsahy P, K a Mg ve vrstvách vermikompostu z vyplozeného substrátu Agaricus blazei. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2895-2.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T.Vermicomposting of sludge from a malt house. 2018, 1st International Earthworm Congress, 24.6.2018, Shanghai, China. Shanghai Jiao Tong University. s. 84-85.

HANČ, A. – **DĚDINA, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **AMITAVA, R. – **PLÍVA, P.Changes of chemical and biological parameters, with an emphasis on pathogens, during vermicomposting of food waste. 2018, 1st International Earthworm Congress, 24.6.2018, Shanghai, China. Shanghai Jiao Tong University. s. 99-100.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T.Changes of biological properties in outdoor vertical-flow windrow vermicomposting. 2018, ISWA World Congress, 22.10.2018, Kuala Lumpur, Malaysia. WMAM, ISWA. s. 131-136.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T.Vermicomposting of distillery residues in a vertical-flow windrow system. 2018, 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management NAXOS 2018 13.6.2018, Naxos Island. National Technical University of Athens, Athens. s. 1-2.

HANČ, A. – **ENEV, V. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KLUČÁKOVÁ, M. – **PEKAŘ, M.Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system. 2018, 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability 16.9.2018, Sitges, Spain. Elsevier. s. 1-1.

HANČ, A. – ČÁSTKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. – **CAJTHAML, T. Dynamics of a vertical-flow windrow vermicomposting system. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2017, roč. 35, č. 11, s. 1121-1128. ISSN: 0734-242X.

ČÁSTKOVÁ, T. – HANČ, A. – KRAUS, K. Obsah spalitelných látek, N, P, K ve vermikompostech. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 73-76.

BOUČEK, J. – KOŠNÁŘ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČÁSTKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P.Vliv aplikace Bacillus amyloliquefaciens, vermikompostu, kompostu a popelu na růst a příjem živin kukuřice seté (Zea mays L.). 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 81-84. ISBN: 978-80-213-2691-0.

BOUČEK, J. – KOŠNÁŘ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČÁSTKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. Vliv aplikace Bacillus amyloliquefaciens, vermikompostu, kompostu a popelu na růst a příjem živin kukuřice seté (Zea mays L.). In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 81-84.

 
page foot