| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tereza Adamová (18548)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • Telefon:
    • +420 22438 3720
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ADAMOVÁ, T. – HRADECKÝ, J. – PÁNEK, M. Volatile Organic Compounds (VOCs) from Wood and Wood-Based Panels: Methods for Evaluation, Potential Health Risks, and Mitigation. POLYMERS, 2020, roč. 12, č. 10, s. 1-21. ISSN: 2073-4360.

PAVELEK, M. – **POHLOUDEK, J. – **HOLUB, J. – **ŠENFELDR, P. – **SVATOŠ, J. – **POSPÍŠIL, T. – ADAMOVÁ, T. – TRGALA, K. – ŠEDIVKA, P. Metodika měření tepelně-technických parametrů u obytných dřevěných stavebních konstrukcí, Methodology of measurement of thermo-technical parameters of residential wooden building structures, Wood; building structures; thermal parameters, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02020792-2019V002, Cílem metodiky je vypracování vhodných metodických postupů měření tepelných vlastností u obvodových konstrukcí ve formě panelů na bázi dřeva. Licenční smlouva je uzavřena se společností RD Rýmařov, a.s. RD Rýmařov s. r. o., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, www.rdrymarov.cz, +420 602 154 344, Úspory plynoucí z úspor tepelně-izolačních materiálů použitých při výstavbě, úspory energií plynoucí díky optimalizaci tloušťky a materiálové skladby obvodového pláště a tepelné energie potřebné pro vytápění anebo klimatizaci, zvýšení standardu a komfortu bydlení z hlediska optimalizace tepelně-technických parametrů konstrukcí obvodových plášťů obytných budov na bázi dřeva, Optimalizace vnitřního prostředí v interiéru pro omezení vzniku plísní a houbového napadení, díky čemuž dojde ke snížení potenciálního rizika negativních vlivů prostředí v interiérech na lidské zdraví (omezení výskytu respiračních onemocnění a astmatu) a na napadení konstrukce biotickými činiteli (plísně, spóry hub). , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno - odbor posuzování shody č.1381, 31.10.2019,

PAVELEK, M. – ADAMOVÁ, T. Bio-Waste Thermal Insulation Panel for Sustainable Building Construction in Steady and Unsteady-State Conditions. Materials, 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.

ADAMOVÁ, T. – HRADECKÝ, J. VOC Emissions from Spruce Strands and Hemp Shive: In Search for a Low Emission Raw Material for Bio-Based Construction Materials. Materials, 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-12. ISSN: 1996-1944.

ŠEDIVKA, P. – **POHLOUDEK, I. – **HOLUB, PH.D., p. – **ŠENFELDR, DIS., BA, B. – **SVATOŠ, PH.D., I. – **POSPÍŠIL, I. – PAVELEK, M. – ADAMOVÁ, T. Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště, Functional sample of cladding construction, Wooden building; temperature; humidity, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TH02020792-2019V005, TH02020792-2019V005, Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště dřevostaveb. Výsledek je licencován firmě RD Rýmařov s.r.o., IČ 18953581, 17.12.2019, Bc. Petr Šenfeldr, DiS, BA., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, tel.: +420 602 154 344, email: senfeldr@rdrymarov.cz, Fukční vzorek může zvýšit obrat prodeje dřevostaveb segmentu difúzně uzavřené sloupkové konstrukce výrobce firmy DR Rýmařov s.r.o. o maximální výši 5%. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TRGALA, K. – ADAMOVÁ, T. Rešerše a návrh metodiky k projektu snižování emisí VOC látek OSB desek v rámci Inovačního voucheru společnosti Kronospan OSB, spol. s r.o.. ČZU v Praze, FLD: Kronospan OSB, spol. s r.o., 2018, 41s. ISBN: ,

ADAMOVÁ, T. – TRGALA, K. Ověření metodiky k projektu snižování emisí VOC látek z OSB desek. : Kronospan OSB, spol. s r.o., 2018, 13s. ISBN: ,

TRGALA, K. – MODLINGER, R. – ADAMOVÁ, T. Možné příčiny a důsledky kůrovcové kalamity v lesích ČR s ohledem na specifika při zpracování kalamitního dříví. : Kronospan CR, spol. s r.o., 2018, 25s. ISBN: ,

GAFF, M. – TRGALA, K. – ADAMOVÁ, T. Environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů - Souhrnná výzkumná zpráva. : Kronospan CR spol. s r.o., 2017, 41s. ISBN: ,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot