| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. (5235)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3703
  • Mobilní telefon:
    • +420 605 224 000
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JARSKÝ, V. – **DOBŠINSKÁ, Z. – HRIB, M. – OLIVA, J. – **SARVAŠOVÁ, Z. – **ŠÁLKA, J. Restitution of forest property in the Czech Republic and Slovakia - common beginnings with different outcomes?. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 3-4, s. 195-206. ISSN: 0323-1046.

OLIVA, J. Změny v LH ČR po změně politického systému státu v r. 1990. In XXI. Sněm lesníků Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR 07.11.2018, Hradec Králové. Praha: Česká lesnická společnost, z.s., 2018. s. 51-57.

OLIVA, J. – **VAŠÍČEK, J.Lesnická politika. 2018, Forma vydání. P - Tištená verze „print“ Kód ISBN nebo ISMN 978-80-213-2741-2 Místo vydání Praha Počet stran 210 Počet výtisků 260 Název nakladatele Česká zemědělská univerzita v Praze.

ŠIŠÁK, L. – **ČERNOHOUS, PH.D., I. – **KUPČÁK, CSC., d. – PULKRAB, K. – HÁJEK, M. – OLIVA, J. – SLOUP, R. – JARSKÝ, V. – DVOŘÁK, J. – DUDÍK, R. – **FLORA, DR., J. – HRIB, M. Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního v České republice. Praha: NAZV Ministerstva zemědělství, 2018, 90s. ISBN: ,

OLIVA, J.; idPublikace = 79117; Název: Vývoj lesnictví v ČR pom rozdělení ČSFR-- Neexistuje podtyp publikace --

OLIVA, J.; idPublikace = 76407; Název: Analýza podmínek a vhodnosti ponechávání lesů v ČR bezzásahovému vývoji-- Neexistuje podtyp publikace --

OLIVA, J.; idPublikace = 73188; Název: Vypracování písemného oponentního posudku k materiálu nevládní organizace Hnutí Duha s názvem "Česká divočina", jehož předmětem a záměrem je ponechávání rozsáhlých oblastí s pozemky určenýcmi k plnění funkcí přirozenému vývoji bez jakýchkoliv hospodářských a ochraných opatření v tzv. bezzásahovém režimu-- Neexistuje podtyp publikace --

OLIVA, J.; idPublikace = 73210; Název: Analýza příčin poškození porostů hmyzími a houbovými škůdci, v prostoru vojenského újezdu Libavá, divize Lipník nad Bečvou, VLS s.p. Praha a návrh dlouhodobé strategie hospodaření-- Neexistuje podtyp publikace --

HRIB, M. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. Lesy v České republice. Praha: Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p., 2009. 1s. ISBN 80-903482-5-4. s. Les a právo, s. 46 - 69.

HRIB, M. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. Lesy v České republice. Praha: Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p., 2009. 1s. ISBN 80-903482-5-4. s. Práce v lese, s. 170 - 185.

HRIB, M. – KOPP, J. – KŘIVÁNEK, J. – KYZLÍK, P. – MOUCHA, P. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – PELC, F. – PEŠKOVÁ, V. – ROČEK, I. – ŘEZAČ, J. – SLABA, M. – VANČURA, K. – VAŠÍČEK, J. – VAŠÍČEK, J. – ZAHRADNÍK, P. – ZATLOUKAL, V. Lesy v České republice. Praha: Consult Praha, 2009. 400s. ISBN 80-903482-5-4.

HRIB, M. – KOPP, J. – KŘIVÁNEK, J. – KYZLÍK, P. – MOUCHA, P. – NĚMEC, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – PELC, F. – PEŠKOVÁ, V. – ROČEK, I. – ŘEZAČ, J. – VANČURA, K. – VAŠÍČEK, J. – VAŠÍČEK, J. – ZAHRADNÍK, P. – ZATLOUKAL, V. Forests in the Czech republic. Praha: Consult Prague, 2009. 400s. ISBN 80-903482-6-2.

Lesní hospodářství a ochrana přírody - odborná diskuse nebo movenský boj? - doc. Ing. Oliva Jiří, Ph.D., 2009

 
page foot